TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Med Argentinas ”galna mödrarna” som förebild har Solveig och Arne Kjörnsberg i Borås startat en proteströrelse mot b-regeringens politik, berättar ”Aktuellt i Politiken” i ett reportage i sitt senaste nummer. Varje måndag dyker åtta socialdemokrater up på Stora Torget i Borås väl försedda med flygblad och en egentillverkad affisch med texten:
”Prote(S)trörelsen i Borås. Vi kräver rättvisa!” Bland kraven återfinns slopad straffskatt för pensionärer, rädda jobben i kommunerna, åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och sluta jaga de sjuka!

 

Initiativet är utmärkt och varför inte starta en BUDKAVLE över hela landet på samma tema?

 

Inför EU-valet kan vi komplettera protestlistan med tydliga politiska budskap som skarpt kontrasterar mot borgerlig politik.

Den svenska kollektivavtalsmodellen måste gå före den fria rörligheten på den inre marknaden. Moderaten Christoffer Fjellner ljög svenska folket rakt upp i ansiktet när han i gårdagens agenda sade att moderaterna var för denna svenska kollektivavtalsmodell. Men samme Fjellner gick i spetsen för ett upprop i protest
mot Byggnadsarbetatareförbundets bojkott av Lavalföretaget som ville 
tillåta Lettiska lönedumpningsavtal på den svenska arbetsmarknaden. Och på
centerstämman deklarerade partiets EU-parlamentariker Lena Eek att
den fria rörligheten var viktigare än de svenska kollektivavtalen. Fritt fram för lönedumpning alltså enligt de svenska högerpartierna.

Miljön. Moderaterna vill i propagandan in för EU-valet påskina att man är ett miljöparti. Men Svenska Naturskyddsföreningen visar med all önskvärd
tydlighet i en rapport att moderaterna i själva verket är sämst i miljöklassen i EU-samarbetet.

En socialdemokratisk proteströrelse över hela landet enligt
Boråsmodellen har ett mycket gediget underlag till sitt förfogande för att påvisa att POLITIK GÖR SKILLNAD!

Budkavlen går - ARBETE I STÄLLET FÖR BIDRAG - RÄTTVIS BESKATTNING - SVENSKA KOLLLEKTIVAVTAL I STÄLLET FÖR LÖNEDUMPNING!Är detta ett välutvecklakt land där utbildning vård och omsorg av människor anses vara värdefullt. Tycker de flesta människor det. Betalar vi skatt för att denna välfärd och rättvisa ska fungera i nutid och framtid, för att hjälpa varandra när du eller jag halkat efter, insjuknat eller efter tid blivit gammal.

Ja då kan det inte vara annat än ett märkligt uppförande vi har för landet. Jag förstår inte hur kombinationen kan finnas, gör du ? Hur kan det ske sådana till synes okloka beslut med tanke på detta och vad är förklaringarna på dem.

Självklart för alla och envar som privatperson är att dra ned på allt utom det nödvändiga när ekonomin är sämre. Jättemycket mer konstigt än så är inte ekonomin för detta landet. Sverige har omkostnader och behöver försörja utgifterna med inkomster som ett land.

Behövs krångligare eller svårare argument ?

Finns något att "lära". Har de samarbetat med dem de skall arbeta för och som betalar deras löner eller överrumplats av en mer världsomfattande kris, blivit tagna på sängen. Ja isåfall undrar jag varför de inte förutsåg denna kris. Sparade på utgifterna, de mindre behövda utgifterna. Har de inte analytiker affärsmän grannländer att hitta råd hos, förutse ekonomin. Har de inte hela svenska folket att höra sig för hos. Var är kommunikationen, samarbetet ?

Skulle det vara så att en ny o-ordning var syftet så undrar jag bara hur de tänkt sig sitta kvar vid makten då de upprör de som har makten att välja bort dem för en lång framtid vid nästa val.

Varför talar man inte ut i media och ger vanliga enkla förklaringar. Problemen ger svåra verkningar men problemen är säkert mycket lätta att förstå. Jag tror bara inte på att hela Sverige är i någon sorts maskopi med sig självt, nyttan med det ?


Bengt Silfverstrand: I så allmänna termer kan jag givetvis instämma. Men nu handlade det om konkreta ställningstaganden till hur vi ska kunna inte bara värna utan också utveckla det svenska välfärdssamhället.
Gå fram till makten, råd över situationen, finn lösningar, skapa jobben, samarbetet genom att tala med människor som är Sverige. Använd inte pekfingret till annat än peta näsan. Enkelt.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst ska vi göra det. Men det är förstås alltid värdefullt att också få något tips till hur lösningen skulle kunna se ut, jobben skapas och samarbetet närmare utformas.
Du förvånar mig. Jag trodde socialismen var svaret. Är det bara tittut med slangbella och kepsen på sne.

Socialism.. ?
-Samarbete.
-Lika värde, lika rätt för alla ?

Betyder inte det att endast ett samarbete gör detta möjligt ?

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427&blogg=32802


Sluta dokumentera politik och samarbeta med de som kan få det att hända, har makten, väljer styret och betalar.
Bengt Silfverstrand: Jojomensan, alldeles utmärkt - en bit på väg till den slutliga lösningen, mer socialism. ' Frågan är fortfarande dock, konkret hur i det nu aktuella fallet.
Talar vi om att vi så gärna vill stå för t ex öppna gränser så varför innehåller då inte arbetet för detta detsamma. Kan sådant kallas dubbelmoral. Är budskapets/arbetets roll mindre viktigt än arbetet det påstår sig vilja utföra.

Mina tankar sträcker sig kanske inte långt men jag nämner dem gärna med enda anledningen och förhoppningen att frigöra andra, fler krafter och röster. Inte svårt att förstå. Vi behöver den levande diskussionen !

Låt oss anta att det finns en morgondag även efter denna dag då människor behöver kunna fungera, vill leva med kvalitet. Att vi då inte kan vara egoistiska med att t ex förbruka det mer uppenbara vi alltid nämner först av allt -luft, vatten, jord. Tillgångarna..

Men utöver detta då, vår roll som människor på denna jord. Arbetet med detta då. Finns där inget som påverkar, är detta inget viktigt förutom resultaten och då kanske hänvisat dagsresultaten ni hela tiden talar om på t ex denna sida och använder som samtalsämne”.

Dåtid, nutid och framtidsperspektiv ur ett antagligen ovanligt frispråkigt tangentbord. Det är detta..

Handlingskraft ala´ typisk mansroll ger tyvärr ofta kortsiktig lösning. Förlorat samarbete, ofta för lång tid. Förlorade röster. Ett steg framåt 2 st bakåt. Färskt exempel manligt uttryckta känslostyrda lösningar eller svar på problemen är vad vi vill kalla förlorad utländsk arbetskraft i dagarna)

Samarbete, medkänsla mer feministiskt arbete ger en mer styrkt grund fungerande över tid. Det bör inte finnas tvivel idag.


Möjligt scenario och dåligt exempel på lösning enligt ovan beskrivna "modeller" jag inte gärna vill nämna är dock detta..

Påverka situationen just nu, det är väl tidsenliga åtgärder i vanlig ordning då människor anser att det inte fungerar efter mänskliga rättigheter, lag, jämlikhet, ordning eller löften.

Men nu kan det inte fungera så.
Den bättre lösningen är vad jag tycker detta..
Byt ut manliga ledarprofiler, betongfundament mot bättre vetande kvinnor eller köns och känslomässigt moget feministiskt tänkande som värnar och utgår från människan som individ, grupp och funktion i samhället. Stolen du sitter i är inte lika viktig som de som betalat den.

Kvinnor har lösningarna som ligger rätt i tid och har så haft länge. Degraderat ned sitt arbete inför det och inte minst inför männen. Det är ingen hemlighet så vi KAN tala om det. De ligger på mycket låg nivå totalt sett med sitt arbete och det för att kunna ge det en chans att genomföras då det ännu inte accepteras.

Tusentals år av materiell och teknisk utveckling, krig över världsdelar med miljarder offer kräver idag ett annat sätt att fungera och vi är i det årtusendet där människor bör låta det få ske. Helst med räckande händer. Låt det ske.

Socialismen saknar självförtroende - Människan förstår inte att styrka det och var ser vi sammanhanget i att värdet är lågt.

-Utveckla samarbetet med att tala med varandra !
-Försök inte genomdriva förändringar utan detta samarbete.
-Se din egen person som omvärlden betraktar dig så finner du arbetets vägar till vad du vill åstadkomma. Om det är av icke egoistisk karaktär då vill säga.

Lägg titeln till sidan och hoppa in i arbetet. Skitenkelt !Bengt Silfverstrand: Nu får du faktiskt komma till skott. Diskutera i sak vad jag tagit upp.
Inget i det tidigare inlägget är med avsikt i skrift personligt ägnat dig.

Vi behöver se större på detta på så sätt att vi räknar in oss själva vara en del i det. Så förändrar vi idag.


Bengt Silfverstrand: Se kommentar ovan. Kom till saken!
Okej! Här kommer svaret på nytt i ytterligare en form.

-
Kom till saken säger du. Precis vad jag gjort men ditt krav om förtydligande säger mig att våra språk skiljer sig så markant att de inte kan tolkas därför uppstår ej heller viljan om detta samarbete att så göra. Problemet är inte nytt och ger varken förståelse vänskap eller det möjliga önskade samarbetet.

Nej så här fungerar det inte i min värld Bengt. Något säger mig att detta blev inte som man tänkt sig ändå då.


Bengt Silfverstrand: Nu har du gjort sex inlägg i denna debatt utan att med ett enda ord beröra själva sakfrågan. Punkt och slut!
I sakfrågan kan sägas att Arne Kjörnsberg som ordförande i först skatte- och sedan finansutskottet bidragit mer än de flesta till de skatter som pålagts pensionerna. Att de hade varit lägre om ni vunnit valet 2006 kan vi betrakta som uteslutet. Däremot hade alla andra fått betala mer.

Kjörnsbergs riksdagskarriär, liksom din egen, omfattar för övrigt änkepensionernas avskaffande. Så jag har lite svårt att se grunden för den nyblivne proffsdemonstrantens indignation.


Bengt Silfverstrand: Vad frågan handlar om är om pensionärer och löntagare ska beskattas lika, vilket vi socialdemokrater i motsatser till b-regeringen anser. Sen är det alldeles riktigt att skatterna sannolikt skulle varit något högre totalt sett med en socialdemokratiska regering.

Men då hade vi i stället för att låna pengar till skattesänkningar - med tyngdpunkten förskjuten mot de bättre ställda inkomsttagarna -haft högre ersättning vid arbetslöshet och sjukdom och lägre avgifter till a-kassan, färre socialbidragstagare, stabilare ekonomi i kommunerna och mindre ingrepp i välfärden.

Och vad slutligen gäller indignationen så delar Arne Kjörnsberg och jag den med alla dem som drabbats av b-regeringens införda orättvisor inkluderande dess lomhördhet för desamma.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM