TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Sätt åt skattesmitarna!

”Svenskar är bland de mest toleranta när det gäller skattefusk”, förkunnas i ett TT-meddelande.  Slutsatsen hämtar man från en studie utförd av European Social Survey och byggd på en enkät genomförd i 20 europeiska länder.  Intervjupersonerna har fått ta ställning till det tämligen harmlösa – för att inte säga meningslösa – påståendet ”Man bör inte skattefuska”.  Synar man materialet lite närmare i sömmarna kan man för det första konstatera att Belgien står i en klass för sig med 18 procent som inte tar avstånd från skattefuska.  Sen ligger flera EU-länder i skiktet kring tio procent.  Sverige får siffran 11,4 och Luxemburg som kommer på tredje plats 10,8 procent.  Att med så små marginaler påstå att svenskar skulle framstå som särskilt toleranta mot skattefusk är verkligen att ta i.

 

Och som man ropar i skogen får man ju svar.  Hade man i stället exempelvis ställt frågan ungefär så här: Är du medveten om att du genom att inte fullgöra din skatteplikt stjäl från dina medmänniskor?, så hade svaren med stor sannolikt tett sig helt annorlunda.  Ty detta är ju precis vad som sker när man fuskar med skatten.  Det är inte någon anonym stat som blir dragen vid näsan, utan den sjuke som får vänta länge på operation p g a bristande resurser, den gamle som p g a personalbrist på äldreboendet får gå och lägga sig redan kl. tre på eftermiddagen eller skoleleven som får nöja sig med slitna läroböcker därför att skattepengarna inte räcker till. 

 

Skattefusk är stöld från svenska folket och måste hanteras därefter.  Det borgerliga receptet är ju att möta skattefusk med sänkta skatter.  Denna stolliga filosofi tar sig bl a uttryck i pläderingen för skattesubventionerade pigtjänster.  Rika knösar, som inte gitter städa själv, vill att andra skattebetalare skall vara med och finansiera deras anlitande av pigor för att jaga bort dammråttorna i deras bostäder.  Allt med motiveringen att få bort svartjobben inom pigbranschen.  Brott skall med skattesubventioner bekämpas – allt enligt högerpakten.

 

Att det i själva verket går utmärkt väl att bekämpa skatte- och bidragsfusk med rakare puckar visar generaldirektörerna för Skatteverket resp. Försäkringskassan i en artikel på DN-debatt på självaste julafton.  Sjöstrand och Malmborg noterar att de ökade resurser de redan fått för att granska kontrolluppgifter gett resultat men att ytterligare åtgärder behövs för att stävja det missbruk som ändå förekommer.  Ett effektivt vapen mot detta missbruk skulle enligt de båda verkscheferna vara att tillåta samkörning av register.  Det kan inte vara rimligt att sekretesslagen förhindrar Skatteverket att tala om för Försäkringskassan vilka personer som använder falska personuppgifter.  Bra rutet!  Se till att ändra Lagstiftningen så att samkörning av registerna blir tillåtet.2005-12-29, 16:39  Permalink


Jag ser hellre till att få fred på s-infoBengt Silfverstrand: En märklig inställning.Att solidariskt fördela bördor och åtaganden måste väl ändå vara grundläggande för en socialdemokrat. I det sammanhanget spelar s-infos interna diskussionsgrupper i "lingonserien.". Däremot är en fortsatt debatt där deltagarna framträder under eget namn på bloggsidorna av stort demokratiskt värde.
Du spelar väl i lingonserien med tanke på att du debatterar där. Ut och skotta med dig. Kristianstad har fått mycket snö och jag antar att du har fått lika mycket


Bengt Silfverstrand: Nej, den här sidan ägnar jag åt offensiv socialdemokratisk politik, inte åt självömkan, gnölande om oväsentligheter som tyvärr i alltför stor utsträckning förekommer i de interna diskussionsgrupperna.

Skottningsarbetet är avklarat.
Varför gnälla på alla som inte tycker som du? Visst du har mycket goda kunskaper inom politiken som jag aldrig kommer att komma i närheten. Därför har jag lagt ner min hemsida och avsagt mig allt som har med politiken att göra. Det du?


Bengt Silfverstrand: Som framgår av mitt inlägg handlade det om att vi som socialdemokrater måste bekämpa den cancersvulst i samhället som utgörs av att människor genom att undanhålla skatt stjäl från alla dem som gör rätt för sig. Om du har en annan uppfattning är du välkommen att redogöra för den. I stället för att gnälla och gnöla.
Även om du lagt ner din hemsida kan du uppenbarligen inte låta bli att sälla dig till dem som föredrar att tycka synd om sig själv och ägna all debatt åt självömkan.
Håller med dig om att det är vansinnigt att Skatteverket och Försäkringskassan inte kan samköra registren, nu när vi har tillgång till modernt teknik så borde vi ta tillvara den för att förstärka och trygga den offentliga sektorn.


Bengt Silfverstrand: Hej Martin,
Nu tar vi nya tag - mot skattefifflare m fl som parasiterar på den svenska välfärden! Gott Nytt År!
"Det är inte någon anonym stat som blir dragen vid näsan, utan den sjuke som får vänta länge på operation p g a bristande resurser, den gamle som p g a personalbrist på äldreboendet får gå och lägga sig redan kl. tre på eftermiddagen eller skoleleven som får nöja sig med slitna läroböcker därför att skattepengarna inte räcker till."

Måste det alltid vara de allra svagaste som i det socialdemokratiska samhället får ta smällen vid minskade skatteintäkter? Kan ni inte hämta igen intäkterna någon annanstans? Vård-skola-omsorg atår ju trots allt för en mindre del av de totala skatteutgifterna.

Alltså: Varför alltid nita de sjuka och svaga?
Bengt Silfverstrand: De sjuka och svaga nitas av dem som stjäl från dem genom att smita undan skatten. Vård-skola-omsorg svarar för ca. 80% av kommunernas utgifter, vilket väl inte ens i den borgerliga fantasivärlden kan sägas vara en mindre del.
Bengt.

Du vet väl att medborgarna inte enbart betalar skatt till kommun? Vård-skola-omsorg står för ungefär en tredjedel av de totala offentliga kostnaderna. Det finns alltså utrymme för att nita andra än de svaga vid skatteintäktsbortfall, sluta alltså hota med att de svaga får lida.
Bengt Silfverstrand: Visst vet jag det, men eftersom kommunalskatten är den stora posten för de allra flesta skattebetalara så är mitt påstående att skola,vård och omsorg svarar för lejonparten av skattenotan helt relevant. De svaga nitas av dem som stjäl från dem - d v s skattefifflarna - inte av dem som tar deras parti genom att just bekämpa dessa parasiter.
Varannan läkare i stockholm skattefuskar enl. DI
Det säger väl allt om systemet, Sanningen är att vi klarar oss inte utan läkare och om de inte fuskar kommer de att kräva högre löner och det klarar inte samhället heller.
Bengt Silfverstrand: Nej, förvisso men det är inget försvar för skattefusk. Din uppgift visar tvärtom vad jag hävdat. Nämligen att de värsta gnällspikarna och fifflarna återfinns bland dem som har det gott ställt.
Det är ju mycket, mycket, få i Sverige som har så goda fallskärmar som våra riksdagsmän och minstrar. Tre perioder på en post (12år) och därefter man dra sig tillbaka och pilla sig i naveln, skriva brev till vänner och ovänner etc. (Nu ska vi vara ärliga och säga att det skett vissa förändringar till det "bättre" betr fallskärmarna..)
Vart tog solidariteten vägen i detta fall? Är våra folkvalda så duktiga som det antyds av de ekonomiska förmånerna, vore det väl enkelt fixa ett schysst välbetalt kneg i konkurrens med alla andra på den arbetsmarknaden när mandatet av ngn anledning löpt ut?


Bengt Silfverstrand: Vad har det med mitt budskap att göra. Jag undantar ingen i kampen mot fusk och för rättvisa. Som politiker har jag alltid kämpat för detta vilket bl a kan dokumenteras av ett stort antal riksdagsmotioner genom åren.
Det finns en undesökning som visar att effektiviteten i Svensk offentlig sektor är 50%. Dvs ca 500 miljarder av skatterna
gör ingen nytta. Vore det inte bättre att försöka ta en del pengar där. Det skulle ge 5 gånger mer än skattefusket.Bengt Silfverstrand: Detta är rent nonsens. I själva verket är den svenska förvaltningsadministrationen en av de mest effektiva i världen.
"Visst vet jag det, men eftersom kommunalskatten är den stora posten för de allra flesta skattebetalara så är mitt påstående att skola,vård och omsorg svarar för lejonparten av skattenotan helt relevant."

Kommunalskatten står för en tredjedel av skatteintäkterna, men du väljer att se saken som om kommunalskatter är de enda skatter som räknas.

Det finns alltså gott om skattemedel att tillgå men ändå ärdet alltså de svaga som skall ta smällen vid skattebortfall, och detta under en socialdemokratisk regering!
Bengt Silfverstrand: Jag konstaterar fakta nämligen att kommunalskatten är den allt överskuggande skatten för åtminstone fyra femtdelar av skattebetalarna och att 80% av kommunernas utgifter går till skola, vård och omsorg. Eftersom de svaga nästan aldrig har någon möjlighet att skattefiffla kan vi lugnt konstatera att stortjuvarna återfinns i de bättre ställda skikten. Skattefusk är med andra ord en stöld från de svaga inte från någon anonym stat.
samhällets kärnverksamheter borde vara okänsliga mot skattehöjnoingar och skattesänkningar.
Som du och andra socialdemokrater argumenterar tycks de svaga få den sista skattekronan som spenderas och vid besparingar är det det de svaga som av någon anledning måste ta smällen.

Jag kan inte tänka mig att det finns NÅGON socialdemokrat som vill att de svaga skall drabbs först me ändå är huvudregeln i socialdemokrartsk argumentation att det är de svaga som hotas vid skattebortfall. Varför är det så?
Bengt Silfverstrand: Det har du fått om bakfoten. Självfallet kan samhällets kärnverksamheter aldrig vara okänsliga av samhällets skatteintäkter. Det är under tider då vi haft och har en stark ekonomi som vi har haft de bästa förutsättningarna för att klara dessa verksamheter. Socialdemokraterna har genom en skicklig ekonomisk politik fått landet på fötter och nu har vi som synes bättre förutsättningar än på mycket länge att förstärka kärnverksamheterna. Sedan ligger det ju i sakens natur att det är svaga grupper som drabbas hårdast vid skattebortfall, eftersom dessa grupper är mer beroende av den solidariska omfördelning som sker via skatterna. De besuttna klarar sig alltid och det är just därför som deras skattekverulans skorrar så falskt.
Betr din kommentar till mitt inlägg 30/12 hänvisar jag till din egen kommentar av ett annat inlägg:
"Att solidariskt fördela bördor och åtaganden måste väl ändå vara grundläggande för en socialdemokrat".
Frågan följer automatiskt: Anser du att miljonfallskärmar av riksdagmanntyp är enligt s-tänkande och solidariska??Bengt Silfverstrand: Inga fallskärmar överhuvudtaget är förenliga med socialdemokratiskt solidaritetstänkande.
"Jag konstaterar fakta nämligen att kommunalskatten är den allt överskuggande skatten för åtminstone fyra femtdelar av skattebetalarna och att 80% av kommunernas utgifter går till skola, vård och omsorg."

Och jag konstaterar fakta nämligen att kommunalskatten står för en tredjedel av skatteintäkterna.

" Självfallet kan samhällets kärnverksamheter aldrig vara okänsliga av samhällets skatteintäkter."

Om en blott en tredjedel av skattemedlen går till dessa verksamheter går det utmärkt att göra besparingar någon annanstans. Precis som en sund privatekonomi prioriterar bra framför utlandsresa kan väl staten prioritera svaga framför starka?

Som du resonerar hålls de svaga som gisslan: Betala skatt annars låter vi människor dö i vårdköer (men barnbidragen kommer inte att påverkas så fortsätt rösta på oss).


Bengt Silfverstrand: Vård och skola tar lejonparten av de kommunala skattemedel som för en förkrossande majoritet av svenska folket är den enda eller helt dominerande inkomstskatten. Av detta följer naturligtvis logiskt att kärnverksamheterna inte kan lämnas helt oberörda om inkomsterna tryter.

Visst går det att göra besparingar utanför vårdområdena. På försvaret, eller rättsväsendet t ex. Försvaret, ja gärna. Rättsväsendet, knappast!
Vad gäller prioriteringar så kan en grundskoleelev av en enkel budgetsammanställning lätt utläsa att det är de svaga som prioriteras i socialdemokratisk politik. I motsats till borgerligheten vill vi inte sänka skatterna med 250 miljarder, vilket självfallet skulle gå ut över de svagaste.

Din avslutning är närmast svagsint. Vårt land är tillräckligt rikt för att klara den välfärd vi har. Vill vi förstärka den ytterligare så kräver detta självfallet att alla drar sitt strå till stacken och att vi inte ruckar på principen skatt efter bärkraft.
"Vård och skola tar lejonparten av de kommunala skattemedel som för en förkrossande majoritet av svenska folket är den enda eller helt dominerande inkomstskatten."

Jo, men för femtioelftegången påpekar jag att detta fortfarande enbart motsvarar en tredjedel av skatteintäkterna. En förkrossande majoritet av svenska folket betalar även moms och punktskatter, vilket du påpassligt undviker att nämna.

"Visst går det att göra besparingar utanför vårdområdena. På försvaret, eller rättsväsendet t ex. Försvaret, ja gärna. Rättsväsendet, knappast!"

Försvar och rättsväsende står tillsammans för mindre än 10% av utgifterna. Går det inte att spara på annat än svaga samt statens kärnverksamheter?

"Vad gäller prioriteringar så kan en grundskoleelev av en enkel budgetsammanställning lätt utläsa att det är de svaga som prioriteras i socialdemokratisk politik."

Möjligtvis ifall denne elev är medlem i Unga Örnars Höganäsavdelning. Nu antyder du att jag är korkad.

"Din avslutning är närmast svagsint. "

Nu antyder du att jag är sinnessjuk. Jag skulle bli ledsen ifall jag inte visste att dina utfall helt enkelt är en naturlig del av din personlighet. Att du antyder att politiska motståndare är idioter är helt enkelt lika naturligt som att Lill-Babs sjunger.Bengt Silfverstrand: Poängen med mitt resonemang är, vilket du borde inse, att det mesta av kritiken mot välfärdssystemet rör brister inom vård, skola och omsorg. Huvuddelen av dessa områden sköts av kommuner resp. landsting/regioner. Därför håller mitt resonemang om vart lejonparten av skatteresurserna går fullt ut.

Sen är jag förstås tacksam för alla tips om vad du menar skall göras för att "spara pengar" inom resterande 2/3 av offentlig sektor.

Ja, gör man en så en faldig kommentar som att hänvisa till Unga Örnar i Höganäs, så är korken inte långt borta.

Jag antyder ingenting, bara konstaterar att din slutsats att de svaga hålls som gisslan i socialdemokratisk politik är både svagsint och enfaldig.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM