TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den flitige bloggaren Erik Laakso kände sig träffad av min blogg om socialdemokratins dysterkvistar och gick i svaromål utan att dock svara. Jag ställde då ett antal konkreta följdfrågor av intresse för sakdebatten.

 

För att underlätta för Laakso att svara ska jag nöja mig med två frågor. I övrigt hänvisas till bloggen ”Socialdemokratins dysterkvistar och som man ropar i skogen får man svar”….”

1. Är det statssocialism att kräva att regeringen ska använda sig av den av riksdagen redan beslutade lånegarantiramen på 28 mdr för att stödja Saabs rekonstruktion?
2. Delar Erik Laakso Mona Sahlins uppfattning att lånegarantier ska
utgå eller MaudOlofssons och regeringens avoga inställning i sammanhanget?Och allt jag gjorde var att förbehållslöst hålla med Silfverstrand om följande:

"Det vore för en seriös debatt värdefullt om en person som gärna framhåller sig själv som högsta dygdemönster då det gäller intellektuell skärpa och hederlighet åtminstone kunde hålla sig till sak och sanning."

Men jag lär min läxa och lovar att aldrig mer i något sammanhang hålla med Silfverstrand eftersom effekten av det då blir sura uppstötningar från landets södra eurokommun. Tack och förlåt.


Bengt Silfverstrand: Mina frågor är kristallklara. Att Laakso inte kan/vill besvara dem talar för sig själv.
Inklusive ovanstående kommentar har Laakso nu använt sammanlagt sex inlägg (varav fem på bloggen.
"Socialdemokratins dysterkvistar....) för att tala om att han inte vill kommentera här, vilket han alltså ändå gör utan att besvara rakt ställda frågor.

Är det t.ex. någon som kan utröna varför Laakso inte kan svara på om han stöder Mona eller Maud ifrågan om lånegarantier till Saab. Det kanske rentav är så att han stöder Maud, men skäms för att tala om det....
Han är less på din stil och vill helt enkelt inte debattera med dig. Detta är han inte ensam om inom SAP.


Bengt Silfverstrand: Ja, det kan man ju alltid skylla på om man inte ens kan (eller möjligen vill) besvara rakt ställda frågor. Och samma oförmåga/ovilja gäller uppenbarligen också dig själv. Sällskapet gnällspikar tycks åtminstone behålla sin medlemskår ganska intakt.
"Statssocialism".

"Socialism" tycker du ju är fint och bra.

"Staten" av samhället demokratiskt utsedda tjänstemän och politiker.

Det är väl inget fel på "statssocialism". Det måste väl vara paradiset.


Bengt Silfverstrand: Det beror helt och hållet på hur man definierar statssocialism. Den vanligaste definitionen tycks ändå vara att staten äger företag, något som jag tycker ska vara avgränsat till vissa för hela samhället strategiskt viktiga områden.

Och under alla förhållanden är ju av riksdagen enhälligt beslutade lånegarantier till företag rimligen inte statssocialism. Det vardetta jag bad Laakso om besked på. En uppgift som han uppenbarligen inte gått i land med.
Och här kommer väl inlägg 8 eller 12 eller 23 eller vem bryr sig, det kommer ändå alltid att vara två fler från respondentens sida varav två dedikerade blogginlägg. Jag är tjockt hedrad. *bugar djupt* :)


Bengt Silfverstrand: Respondent, dedikerad. Så talar en man som gillar att se på tingen "von oben." Och svara på rakt ställda frågor, den uppgiften är han uppenbarligen inte mäktig. Men stor är han förstås ändå - i tanken....
Att höger-sossarna numera ligger närmare Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt än Mona Sahlin i uppfattningarna om hur man skall lösa de finansiella och ekonomiska kriserna, energipolitiken, den privatiserade välfärden mm finns ju svart på vitt på deras bloggsidor!

Bengt Nilsson, sosse


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så. Och kanske ska vi unna dem att vara kungar på sina egna hemsidor. När de ger sig ut på turné till andra bloggsidor, så framstår deras kejserliga nakenhet i alla sin prydno.
Vad är det för mening att ge pengar till SAAB om GM inte kan garantera att sköta SAAB:s ekonomi fram till att en ny ägare hittas?

Ford lovar Volvo detta.


Bengt Silfverstrand: Pengar ska självfallet inte ovillkorligt lämnas till Saab. Vad det handlar om är att se hela frågan i ett större perspektiv - både industriellt (det är ju inte bara Saab och bilindustrin det handlar om utan hela industriklustret i fråga) och tidsmässigt. Saab måste få ytterligare en chans.
SAAB har gått med förlust i arton av de tjugo senaste åren. När upphör chanserna? När vi har en socialdemokratisk regering och inga poäng finns att plocka på att utlova dylika riktade stöd?


Bengt Silfverstrand: Det är helt korrekt att Saab gått med förlust under en lång följd av år. Men uppenbarligen har ändå företagets olika ägare funnit det värt att på marknadsmässiga grunder fortsätta verksamheten.

Nu befinner vi oss i en situation där en finansiell kris spätt på den strukturella. Det går därför inte att bara med ett enkelt pennstreck lägga ner biltillverkningen. Rekonstruktionen måste få prövas fullt ut. Regeringens insats i sammanhanget bör vara att ge denna rekonstruktion en chans. En lånegaranti och dess ekonomiska konsekvenser ska ställas mot att helt "kapa livlinan" med alla de konsekvenser detta får för hela det industrikluster som är knutet till bilindustrin.

I den redovisade affärsplanen ingår såvitt jag förstår en tydlig satsning på nya tidsenliga bilmodeller. Inte minst den delen är värd en noggrann och seriös prövning.
Jag tror inte att nya bilmodeller hjälper SAAB. De bilar som företaget producerat hittills är alldeles utmärkta. SAAB är helt klart ett av de märken jag skulle överväga om jag stod i begrepp att köpa bil. Här finns för övrigt en parallell till de gamla svenska varven. De var ju inte kvalitativt dåliga, men slogs likväl ut.

Problemet är att konsumenterna helt enkelt inte vill ha SAAB. Varumärket är svagt utanför Sverige, och det har GM uppenbarligen inte kunnat råda bot på, trots miljarder i produktutveckling och marknadsföring. Jag tror inte att SAAB har någon framtid, lika lite som exempelvis Simca, DKW eller Rambler hade det. De tre sistnämnda är det få som över huvud taget känner till idag, vilket både vi och bilbranschen har överlevt.

SAAB har såvitt jag vet 40 000 osålda bilar ute på marknaden. Att satsa skattepengar på att producera fler, därtill i ett företag som sedan decennier blöder pengar, vore ett planekonomiskt haveri liknande EU:s jordbrukspolitik.

Bättre då att lägga pengar på att hantera den omställning som ändå kommer och kanske rent av finnas med när nya industrierr och marknader uppstår.

Jag tycker att Göran Persson uttryckte detta väl i samband med bugdgetsaneringarna: "Det svåra är inte att komma på vad man ska göra. Det svåra är att bestämma sig för att göra det."

Det är samma sak här.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är förvisso inte säkert att nya bilmodeller hjälper Saab. Men i en affärsplan gör man naturligtvis en marknadsbedömning och det är denna som ska ges en seriös möjlighet innan man drar ner rullgardinen.

Sammanfattningsvis så ska man inte vara kategorisk åt något håll. Det är möjligt att det är sista chansen för Saab. Men vi måste först få möjlighet att syna korten innan vi drar våra kategoriska slutsatser.
"Det är helt korrekt att Saab gått med förlust under en lång följd av år. Men uppenbarligen har ändå företagets olika ägare funnit det värt att på marknadsmässiga grunder fortsätta verksamheten."

Ja, uppenbarligen har SAABs olika ägare de senaste decennierna ansett att SAAB har andra värden i företagsportföljen än vinst. Eller så har de trott att de kan vända utvecklingen. Vet du vilka anledningarna är så får du gärna redovisa dessa så att man kan ta ställning till om dessa fördelar gäller även i statens ägo.


Bengt Silfverstrand: Eftersom svaret på din fråga bara kan bli rena spekulationerna så avstår jag från att besvara den. Det enda vi nu kan göra är att avvakta resultatet av den rekonstruktion Saab nu genomgår.
Bengt, de pengarna måste tas någonstans ifrån.

Det enda stället att ta dem ifrån är från ett fungerande ställe i ekonomin, ett ställe där man producerar det som folk vill ha, ett ställe där man producerar mervärde och inte bara förluster.

Att ta från ställen som fungerar och ge åt ställen som inte fungerar (och inte har fungerat på ett eller två decennier) näee...
Alldeles riktigt. Och ingen har ju heller påstått något annat.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM