TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så har b-alliansen efter våndor och konvulsioner förlöst regionfrågan. Åtminstone för tillfället. Resultatet blev det väntade. En halvmesyr. Skåne och Västra Götabland får fortsätta som hittills. Halland och Gotland tillkommer. Resten får vänta. Men tack och lov så får de befintliga regionerna inga nya ansvarsområden. Och väl är det, ty eländet med nuvarande regionförsök torde framstå i all sin klarhet utom för den krets av politiker och byråkrater som ser regioner som en arena för inbördes beundran. Ty om något saknar politisk förankring i vårt land så är det att vi ska ha tre politiska nivåer. Gå ut och fråga folk vad de tycker om hittills gjorda insatser ute i regioner och landsting.

 

Misslyckandet på sjukvårdens område räcker egentligen som åskådningsexempel. Eller för att citera dagens ledare i Helsingborgs Dagblad. ”Just nu dignar sjukvården under en arbetsbelastning som dagligen resulterar i rapporter om överbeläggningar och köer. Tågen dras alltjämt med förseningar och inställda turer. De två stora områden som Region Skåne ansvarar för; sjukvården och kollektivtrafiken, har de senaste åren kantats av en mängd problem.” Ja, det är nog det minst man kan säga.
Som realist måst man naturligtvis inse att det är svårt att rucka på en princip knäsatt av det mycket starka ”Region/Landstingspartiet” som uppenbarligen inte känner några partigränser och som innebär att vi också i fortsättningen ska ha tre politiska nivåer.

 

Ändå måste vi som månar om bästa möjliga utbyte för skattebetalarnas pengar slåss för principen att välfärdstjänster som sjukvård m m inte ska vara beroende av bostadsort. Om kostnaderna och resurserna ska fördelas rättvist, och alla ska få tillgång till sjukvård av bästa möjliga kvalitet och spetskompetens, ja då torde det vara nödvändigt att den nationella nivån – staten – tar över en större del av ansvaret för denna sjukvård.

 

Frågan varför Sverige med starka kommuner ska ha en mellannivå är hittills obesvarad. Men kanske lyder svaret. Därför att vi har ett stort och växande antal politiker, administratörer och konsulter som investerat både pengar och prestige i projektet. Dock utan att fråga folket vad de tycker i sammanhanget.Jag håller med dig till 100 %.
Och det är inte så vanligt.
Men du sammanfattade det
mycket bra!
Prova åk ut bland folk och fråga om de tror att staten sköter det bättre!

Utan regionen är vi demokratiskt körda i det här landet.

De befogenheter som flyttats från stat till region har ju i Skåne varit glimrande succéer! Inget talar mot att även utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, naturvård, kulturminnesvård eller infrastrukturplanering skulle undvikit samma öde.

Infrastrukturen har Skåne redan i praktiken bevisat sig klara av. Man sköter redan med bravur Skånes offentliga strövområden, och kunde gott ta över den snarliggande kulturminnesvården och ansvaret för nationalparker och annan naturvård.


Bengt Silfverstrand: Jag har frågat folk vad de tycker om regionens sätt att sköta sina åligganden, i huvudsak då sjukvården. I den mån folk i allmänhet överhuvudtaget känner till regionen och dess politiker så är kritiken mot hur sjukvården sköts förödande. Det är ju inte staten som ska ta över all sjukvård. All primärvård kan med fördel skötas av kommunerna, medan staten lämpligen kan ta över ansvaret för specialistsjukvården och då inte minst universitetssjukhusen.

Vi behöver inte tre politiska nivåer i Sverige. Det räcker med två.

Till sist en varning! Inlägg ska vara undertecknade med ett namn som existerar i sinnevärlden. Jag gör ett undantag för detta inlägg men det är en engångsföreteelse.
Att säga att tågtrafiken är misslyckad för lite förseningar är ju nästintill absurt. Förseningar har ju funnits sedan järnvägens födelse, men nog har det blivit bra mycket bättre här i Skåne sen regionen tog över! Det sista jag vill ha är ett icke-fungerande SJ som har ansvar över trafiken i Skåne.

Vad gäller sjukvården är jag inte kvalificerad nog att uttala mej om vems fel det är att pengarna inte räcker till, men kanske har det att göra med att de pengar som Danmark betalar till Sverige för att Skåningar jobbar och betalar skatt i Danmark går direkt till svenska staten och rätt ut i kommunala utjämningssystemet? Jobbar man i Köpenhamn men bor i Malmö betalar man alltså 100% skatt till staten. Inte konstigt att regionen går back.

Men för all del, vi kan gå din linje. Självständigt Skåne, så slipper vi alla mellannivåer, för jag antar att du vill att vi ska gå ur EU också?


Bengt Silfverstrand: Ingen, allra minst jag har pläderat för ett förstatligande av tågtrafiken. Men att den ändå inte blivit en höjdare i Region Skånes regi är ett obestridligt faktum.

Ett lika obestridligt faktum är att Region Skåne inte klarat av att hantera tillgänglighet och kvalitet inom sjukvården. Ett dilemma som man förvisso delar med flera andra regioner/landsting.

Det finns starka skäl som talar för att åtminstone universitets/specialistsjukhusen överföres till staten och att kommunerna tar hand om primärvården.

Nej, jag tycker vi ska vara kvar i EU.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM