TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Rapport från en sophink

Städerskan Maja Ekelöf utkom 1970 med romanen ”Rapport från en skurhink”.  Boken blev omedelbart en succé och har blivit en klassiker.  I Höganäs föreligger nu en rapport – från en sophink - som torde ha alla förutsättningar att bli en kommunalpolitisk klassiker med Grönköping som förebild.

 

De sex nordvästskånska kommunerna – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm samarbetar i det gemensamt ägda Nordvästra Skånes Renhållnings AB.  Företaget har utvecklat ett mycket progressivt system för återvinning och återanvändning av sopor och har genom sin biogasanläggning skapat underlag för övergång till miljövänligare drivmedel.

Mer eller mindre långtgående källsortering av hushållsavfall tillämpas idag också i kommunerna.

2004 gav politikerna i Höganäs kommun i stort samförstånd Tekniska förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett taxesystem som befrämjar en långtgående uppdelning av hushållsavfallet redan vid grind, s k grindnära hämtning.  Tanken var att de som redan vid källan sorterade, organiskt resp. restavfall, tidningar samt förpackningsmaterial (sammanlagt nio fraktioner) skulle belönas med den lägsta taxan.  Två moderater inledde en omfattande kampanj mot förslaget och bombarderade Tekniska förvaltningen med hemsnickrade kalkyler och juridiska utläggningar.  Sedan kommunförbundet tvekat om lagligheten i en sådan taxedifferentiering i  utifrån likställighetsprincipen resp. om en kommun kan överta producentansvaret för förpackningar, backade komunen ett halvt steg och införde  samma taxa för delat kärl (restavfall, organiskt avfall) som för komplett grindnära hämtning. 

 

Förslaget överklagades på initiativ av de två moderaterna av ett 20-tal kommuninvånare.  I överklagandena anfördes att förslaget stred mot likställighetsprincipen och att att kommunen inte hade rätt att ta hand om avfall (förpackningar) som faller under producentansvaret.  Länsrätten i Skåne län avslog mycket eftertryckligt överklagandena  med konstaterandet att Miljöbalken klart medger en kommun att ta ut en renhållningsavgift på ett sådant sätt att återanvändning , återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas och att avfallstaxan får differentieras i styrande syfte.

 

Därefter fattade kommunfullmäktige vid sitt budgetsammanträde den 24 november enhälligt ett beslut som bl .a. innebär att ”Grindnära hämtning av förpackningsmaterial och tidningar ska vara den service som kommunen kommer att främja vid taxekonstruktionen.”

 

M-gruppen fortsatte trots detta sitt motstånd. Lekstuga har centerledaren Ulf Molin kallat moderaternas agerande och vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december drämde han till med att uppmana

m-opponenternas härförare Håkan Göthe att en titt under locket på soptunnan.  Av sina egna ”alliansbröder” ska man få höra sanningen.  Anmärkningsvärt  är också att moderatmajoriteten kört över sin ”partivän” kf-ordföranden Lars-Olof Strufve, som sitter i den verkställande ledningen för det gemensamma renhållningsbolaget och är en stor förespråkare för grindnära hämtning.

 

Höganäs kommunfullmäktiges beslut om soptaxa, uppbackat av en majoritet bestående av socialdemokraterna, folkpartiet, centern, miljöpartiet och vänsterpartiet, innehåller inga tvångsinslag.  Det råder full valfrihet att välja komplett grindnära hämtning eller att själv köra sina förpackningar till befintliga återvinningsstationer.  Att det förstnämnda systemet emellertid är det mest miljövänliga och energibesparnade i form av bl a  mindre biltransporter torde det inte råda någon tvekan om.

 

Bengt Silfverstrand (s)

V.ordf. i kommun styrelsen

i Höganäs kommun

 2005-12-19, 17:04  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM