TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Skattebetalarna får varje år betala mångmiljonbelopp för att svenska företag drar av privata inköp i sin näringsverksamhet. 80 procent av de företag som Skatteverket granskat har fuskat med skatten på detta sätt. Uppgifterna framgår av ett inslag i Radioekot – P1 idag.
Sedan 2006 har Skatteverket satsat på att granska småföretag som misstänks ägna sig åt s k omfakturering. Detta innebär att säljaren avsiktligt ändrar varubenämningen på en såld vara för att köpet ska se ut som ett inköp i näringsverksamhet. Ett exempel: Ett företag går med på att skriva att fritidsjeansen är arbetskläder. Missförhållandena är särskilt utbredda i tre stora branscher – resor, möbler och kläder.

 

Det fusk som upptäcktes 2008 skulle ha kostat skattebetalarna minst 77 miljoner kronor. Reaktionerna på Skatteverkets avslöjanden uppges vara blandade. De flesta tycker det är pinsamt att bli upptäckta och skäms. Många ber om ursäkt. Sen finns det vissa som inte tycker att det är så farligt, eller till och med att detta ”har jag väl rätt till.”

 

Det är alldeles utmärkt att Skatteverket gör den här typen av granskningar. Och i stället för att lägga ner energi för att sänka skatterna för redan välbärgade och undandra resurser från en vård och omsorg, som behöver större anslag, så borde landets regering satsa ännu mera på att komma åt samhällsgrupper och medborgare som inte är beredda att ta sitt solidariska ansvar för välfärden.

 

Att undandra sig sitt solidariska ansvar för välfärden genom att inte betala den skatt man är skyldig till är inte – som det fortfarande heter i vissa kretsar – ”inte så farligt, det är ju bara staten vi lurar.” Nej, vad skatteundandragande i själva verket handlar om är ingenting mindre än ”STÖLD FRÅN SVENSKA FOLKET!”
Solidaritet är som Sven-Erik Liedman skriver i sin lysande essäbok om solidaritet – ”Att se sig själv i andra.”Man kan även säga att skattefusk kommer från staten eller regering. D.v.s det folk inbetalt för att ha som försäkring vid nödsituation, håller numera på fuskas otroligt med. F-kassan som ej utbetalar pengar i tid.
a-kassa där det är mera viktigt administrera en massa högavlönat folk som gör allt för att folk inte ska få sin a-kassa, men som ändå till syvene och sist måste ha pengar av skatten ändå.
Så skattefusket är lika mycket från statens sida som från vissa andra grupper i samhätt.
Hur mycket av skatterna hamnar inte fel.

Vem betalar skatt idag fullt ut, Jo sjuka , arbetslösa, pensionärer.
De rikaste gör allt för att komma undan. likaförbenat är det sjuka, arbetslösa, som blir anklagadse för fusk.
Visst är det märkligt.
Alf Svensson som drog igång detta är väl själv en riktig fuskmakare , men det går bra då han ska vara skenhelig utimellan. Bibeln i ena handen och och med foten sparkar han på folk.Bengt Silfverstrand: Skattefusk ska självfallet bekämpas i vilka former det än förekommer. Mest beklämmande är dock då redan välbärgade ägnar sig åt denna typ av kriminalitet.
Det är inte allt. Varje år tvingas skattebetalarna punga med runt 1200 miljarder till de stats- och kommunkontrollerade sektorerna. Där kan man tala om att bli skinnad.


Bengt Silfverstrand: Mycket betecknande att en nyliberal anser att en gemensamt finansierad välfärd är stöld från medborgarna.
Även Rehabkedjan som under hånfulla applåder beslutades av alliansen är ett skattefusk utan dess like.
Rehabilitering har vi alla lärt oss sker via vården där du omhändertas och får den rehabilitering helt enkelt som gör dig frisk eller friskare
Men Rehabkedjan är en stor davla bluff den används för att avstänga folk med sjukpenning från ersättning.
2,5 år max sedan ska du vara frisk.
Går du inte tillbaka till jobbet så blir du antingen arbetslös eller socialfall ungefär så är Rehabkedjan.
Ett blufford som alliansen använder,och det av skettebetalarnas pengar.

Rehabkedjan= fotboja för sjuka


Bengt Silfverstrand: Instämmer.
För att inte missledas till att tro att 8 av 10 företag fuskar bör det förtydligas att undersökningen gäller de företag som Skatteverkat granskat då det har funnits en misstanke om fusk. Detta visar på behovet av granskning och kontrollsystem då det alltid kommer finnas individer som inte vill följa rådande lagar.
Bengt Silfverstrand: Jo, men det är väl ganska självklart att det är inom det urval som undersökningen omfattar jämförelsen sker. Och mycket bra om granskning och kontroll utvidgas. Sådana granskningar ger uppenbarligen ett gott resultat.
Fast gränsdragningarna är inte alltid lätta att göra. Häromveckan fick jag näsblod och förstörde en slips, just som jag var på väg att åka till ett moderatoruppdrag. Jag köpte slipsen på företagets bekostnad, eftersom det var ett nödläge. Min förhandling om detta med min revisor är inte slutförd, men tusan vet om jag inte tvingas ta det privat som alla andra kläder....
För att inte tala om alla böcker jag köper - i tjänsten kan jag hävda - men jag vet att skattemyndigheten ibland slår ner på folk som köpt böcker på företagets bekostnad men sedan inte tydligt använt dem i sitt arbete.
Men hur fasiken gör man om en bok inte visar sig duga för en krönika eller något annat nyttigt som man trodde?


Bengt Silfverstrand: Visst kan gränsdragningar i vissa fall vara svåra att göra. Men handen på hjärtat, Stig-Björn. Inte hade du väl behövt söka socialhjälp om du inte fått göra berörda avdrag.....
Rättelse: jag köpte alltså en ny ersättningsslips på företagets kont.

Ett annat förtydligande: det är aldrig fel att ta upp kostnader som man anser att de är rimligt att dra av, det behöver inte betyda "fusk" om det visar sig att skattemyndigheten har en annan bedömning.

Således. Om min revisor nu godkänner slipsköpet som rimligt att äska avdrag för, men jag sen får nobben av skattemyndigheten, innebär det INTE att jag fuskat.

Många gånger är det dessutom så att skattemyndigheten inte kan ge klart besked om ett avdrag godkänns eller inte, utan de låter saken bero till en ev granskning.

Det är inte ens "fusk" att, som riksdagsledamöter gjort, försöka dra av för sitt 50-årskalas. Det är dumt, eftersom alla vet att privata bemärkelsedagar inte räknas, men det är inte olagligt att försöka.


Bengt Silfverstrand: Fusk eller inte, så skulle jag som riksdagsledamot skämmas om jag ens kom på tanken att försöka dra av för mitt 50-årskalas.

Och skulle du få problem med slipsar så kan jag skänka dig ett antal av olika kulörer.....
Jag vill påpeka att fusket var mindre än skatteverket trodde: skatteverket valde ut 400 företag som man trodde fuskade, varav 80 visade sig vara oskyldiga. Någon intäkt för att 80% av företagen fuskar finns således inte. Skatteverket ser nog gärna att vi drar den slutsatsen eftersom det motiverar fler tjänster inom myndigheten.

En reflektion är hur mycket oavlönat arbete dessa oskyldiga företagare tvingades lägga ner på att försvara sin oskuld. Vad kostade den juridisk hjälpen? Rimligtvis har varje oskyldig företagare förlorat tiotusentals kronor. Förtjänar inte dessa någon sympati?


Bengt Silfverstrand: Snus är snus och fusk är fusk om än i "gyllene dosor." Ja, stackars fuskande företagare... Om de i stället gjort rätt för sig så hade de åtminstone sluppit anlita välbetalda "lagvrängare."
Med tanke på hur mycket skatteintäkter som företag betalar in så är utfallet på 77 miljoner knappast en en revolutionerande summa. Dock skall granskning naturligtvis ske för att motverka dåliga och brottsliga beteenden. detta gäller alla typer av system där fusk kan tänkas förekomma.


Bengt Silfverstrand: Nej, vem har talat om revolution. Vad det handlar om är vanlig hederlighet att man betalar skatt efter förmåga och inte flyttar över sin skatteskuld på skötsamma skattebetalande svenskar.
Jag bli så less på dig och din moralism.
Det är upp till politiker att se till skattesystemet och jag håller med Ljunggren om att det inte är brottsligt att ansöka om avdrag. Du har erfarenhet och kunskap om politik men du använder den enligt min mening förbannat dåligt. En mänskligare attityd hade varit på sin plats. På 1900-talet gick man åt människor på ditt vis, men JAG finner det vedervärdigt på 2000-talet.

Alla (inklusive du och inte bara J.A. - som du hängt ut som en stor egoist) är dessvärre eller dessbättre egoister innerst inne. Egoism är det som också kan kallas överlevnadsinstinkt. Denna instinkt är inte i alltid adekvat eller i paritet med andras önskemål. Människan och annan biologi är dock per definition en god överlevare.

Som jag ser det är du lika ålderdomlig som alliskansen som bygger sin retorik på att människor är FUSKARE.

Att göra privata affärer på företagets bekostnad ska naturligtvis beivras. Det anser kanske de flesta, men fundera gärna på hur - istället för att anklaga.
Det finns idag en lika stor grå sektor som en vit. Fråga dig varför den grå (eller svarta) sektorn finns och om den behövs. Det senare anser dessvärre många.
Jag anser att om vi gjorde den vita sektorn tydligare genom att ta bort småtjafs i avdragsmöjligheter skulle vi kunna tvätta mycket av byken.Bengt Silfverstrand: Men snälla Eva! Vad liggerr det för moralism att plädera för vanlig vardagshederlighet och betalar skatt efter förmåga. Inte skjuter över skattebördand på hederliga skattebetalare. Sen läser du uppenbarligen inlägg som en viss potentat läser bibeln. Vem har talat om att det är brottsligt att ansöka om avdrag? Åtminstone inte jag!

Sen har jag synnerligen svårt att se att personer (jag är gubevars härvidlag inte ensam) som anser att vi solidariskt - efter förmåga - ska bidra till vårt gemensamma folkhushåll genom att betala skatt skulle vara egoistiska.

Du har bestämt vaknat på fel sida, kära Eva. Men för detta förlåter jag dig.
Bengt, som du säkert förstår handlar det inte om pengarna, utan om principen.
Jag har nästan hela den gångna veckan varit hemma med barn som varit sjuka, men jag ringde inte upp försäkringskassan och anmälde, trots att jag hade möjlighet att få ut en slant. Jag kunde liksom inte. Fast alla säger att det borde jag visst, eftersom det är "mina" pengar....men här står principen om att inte ligga det allmänna till last starkare....kanske inte helt konsekvent.

När det gäller slipsarna: Ja, jag tar gärna några om du har över. Ska jag ta med mig mina kostymer och komma över en sväng?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst förstår jag att det handlar om principer. Men även principer kan man ibland behöva ge avkall på. Som du nu uppenbarligen i ett eget fall också gjort. Gott så!

Tack för erbjudandet om att bistå med kostymer. Men detta erbjudande avböjer jag vänligt men bestämt, eftersom jag i min nuvarande position inte har behov av särskilt många kostymbyten....
Jag talar om dom 20% som var oskyldigt misstänkta. Trots sin oskuld drabbas dom av stora kostnader. Tänk om en domstol friade en person för ett brott men ändå dömde ut dryga böter?

En del definierar rättssäkerhet som att det är bättre att tio oskyldiga frias än att en oskyldig fälls. För Bengt Silfverstrand verkar det egalt om var femte som fälls är oskyldig.

Alternativt vore det naturligtvis välkommet om det kom ett förslag hur man kompenserar den tid och de kostnader som skatteverket åsamkat oskyldiga. Problemet är att skatteverket då skulle välja att driva frågorna in absurdum.


Bengt Silfverstrand: Det är ju typiskt för en försvarare av skatteundandragande i olika former att hänga upp sig på petitesser. Självfallet ska rättssäkerhet iakttas men det stora problemet med skattekontrollen hittills är ju inte att den har varit för rigorös utan alldeles för släpphänt.

Skatteverket måste få större resurser för att tillse att systemet skatt efter bärkraft - en solidarisk fördelning av skattepengarna - fungerar bättre än idag, då allt för många "fula fiskar" slinker igenom nätet.
När har jag försvarat skatteundandragande?

Jag noterar att 80 oskyldiga som råkat illa ut är en petitess.


Bengt Silfverstrand: Oskyldiga i sammanhanget ska givetvis hållas skadeslösa. Men vad gäller antalet synnerligen fula fiskar som sluppit undan på grund av otillräckliga granskningsresurser så kan siffran 80 sannolikt multipliceras med minst 100.
Hej

Små företag som köper datorer, tv, stereo, skrivare, dvd-spelare, möbler, jackor, skor, gräsklippare, bilar, cyklar, betala del av hyra och kalla det för kontorsdel... listan kan göras lång.

Jag är otroligt trött på detta mygel. Skatteverket kan inte ha sådana resurser att jaga dessa personer, men man skulle önska. Det som förvånar mig mest är att de som skattefuskar har tid att hålla på att konsumera för privat bruk trots att det står på företaget. Att fiffla med kvitto för att få ner sin skatt och att döpa om varor till kontorsutrustning.

Att sen en revisor kan sitta och godkänna detta är också en märklig sak. Egentligen skulle man avslöja dessa revisorer som ser mellan fingrarna trots att de kan bli rejält rökta och bli anmälda. Och givetvis avslöja småföretag man känner till fuskar.

Hur går man till väga? kontakta skatteverket? kan man vara anonym?

I Jönköping finns flera såna fuskare, speciellt i ett nytt område som heter Kålgården, där folk som sålt sin villa köper dyr bostadsrätt.

/ ArkitektstudentBengt Silfverstrand: Just så du har verkligen insett vilken storskalig svindel med svenska folket skattepengar det handlar om.
*Suck*
Skatt är stöld. Det är sjukt ledsamt och sorgligt att sådana människor som du fortfarande finns..

Varför är det så fel att låta folk få behålla det de själva har förtjänat? Varför ska staten få stjäla andras pengar bara för att en tredje person råkar vilja ha det (och ja; "stöld" är ett lämpligt ord. Stöld är stöld, oavsett vem som stjäl, precis som folkmord är folkmord oavsett om det är staten som mördar eller ej)?

Låt folk få vara fria!
Kommer från en arbetarfamilj där vi alltid röstat på socialdemokraterna. När man läser dina kommentarer på inläggen så har du bara förstärkt en sak , aldrig mig socialdemokraterna med dom gestapometoder du förespråkar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM