TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin manade inför rådslagsarbetet partiets ”kärleksfulla kritiker” att ta bladet från munnen och tycka fritt om partiets framtida politik
Om man ser till inkomna svar, så har också budskapet i hög grad hörsammats på många håll
.

 

Skånes socialdemokrater tog budskapet på allvar och gjorde en seriös och djupgående analys av hur den ekonomiska politiken i praktiken verkade under olika konjunkturfaser. Den slutsats man kom fram till var och är att utgiftstak och överskottsmål inte är några självändamål utan måste kunna omprövas och justeras när situationen så kräver.

 

Till i sak samma slutsatser råkar nu ett antal tunga ekonomer också ha kommit. Här ett litet axplock.

Assar Lindbeck anser i DN 8 januari att överskottsmålet ska kunna omprövas. På DN-debatt den 18 januari framför han samma uppfattning beträffande utgiftstaket. ”Det är viktigt att självpåtagna tvångströjor, hur väl motiverade de än är, utformas så att de inte gör mer skada än nytta”, lyder hans slutkläm i den debattartikeln.

 

Per Nuder skriver i sin bok att överskottsmålet gott kan få vara kvar ett par år till, men efterhand som befolkningen blir äldre bör det skruvas ner.

 

Till samma slutsats har ekonomiprofessorn Lars Calmfors, ordf. i regeringens finanspolitiska råd, kommit. Och i Ekots lördagsintervju – 17/1 hävdade Calmfors att man i extrema lägen bör kunna gå över utgiftstaket.

 

Förvisso har ekonomipristagaren Paul Krugman inte primärt uttalat sig om det svenska utgiftstaket, men han förespråkar generellt en kraftfull expansiv finanspolitik också i sitt eget hemland USA, där budgetunderskottet redan uppgår till 5 procent av BNP. Han hävdar vidare att det är bättre att försöka investera sig ur krisen, än att spara sig ur den. Ingen seriös ekonom torde i dag hävda en annan uppfattning.

 

Till saken hör också att det skånska partidistriktets skrivningar om den ekonomiska politiken väl ansluter sig till vad LO-ekonomerna föreslog för några år sedan – om en sysselsättningsmarginal i budgeten. Med en sådan menade man att det skulle finnas en möjlighet att gå över ordinarie utgiftstak, om konjunkturen föll kraftigt.

 

Slutligen kan noteras att SKL:s socialdemokratiska grupp föreslagit att investeringar ska läggas utanför utgiftstaket, något som verksamhet skulle bidra till att lösa upp en del knutar i nuvarande ekonomiska krisläge.

 

Att nytänkande av det här slaget framställs som ett angrepp på den socialdemokratiska partiledningen i allmänhet och Mona Sahlin i allmänhet är ju inget att förvånas över. Det ingår i deras nygamla arsenal om ”rosornas krig.” Allvarligare blir det när socialdemokrater med mer eller mindre tunga förtroendeuppdrag som Jan Andersson och Monica Green stämmer upp i klagokören och sedan åtföljs av bloggare som Fredrik Olsson m fl som å ena sidan först påstår att namngivna socialdemokrater i Skåne rusat till Svenska Dagbladet för att sprida sitt budskap.

 

Sanningen är att rådslaget färdigställdes den 15 december, men först den 9 januari uppmärksammade Svenska Dagbladet skrivningarna. Att sedan som Fredrik Olsson på fullt allvar förespråka att uppringda socialdemokrater skulle ”tacka nej” d v s på klarspråk lägga på locket och vägra svara på ställda frågor är så aningslöst att man frågar sig på vilken planet Olsson m fl befinner sig. Vilka krigsrubriker, svulstiga ingresser och skränande artiklar hade vi inte fått ta del av i ett sådant läge?

 

Nej vad det här handlar om är en verklig test på hur socialdemokrater i gemen hanterar en situation då vi befinner oss i opposition och har tid och rådrum för att formulera vår politik.
Högt i taket ska det vara menar klarsynta debattörer som Roger Jönsson och Peter Gustavsson.
Ja, men ”nära till dörren” menar Jan Andersson, Fredrik Olsson m fl. Ett fritt tankeutbyte med socialdemokratiska grundtankar a la Wigforss och Keynes (om att investera oss ur i stället för att svälta oss ur en ekonomisk kris) i botten, det kallar Andersson och hans meningsfränder för att ”sätta knivar i ryggen på Mona Sahlin.”
I Anderssons föreställningsvärld är det dessutom så illa att bara för att vänsterpartiet först har omfattat en politisk tanke (att slopa utgiftstaket) så är den suspekt och måste brännmärkas.
Ett större missbruk av svenska språket resp. hur debatten ska föras inom det socialdemokratiska partiet får man nog leta efter.Fel Bengt

Genom att vänligt tacka nej till att medverka i TV och prydligt hänvisa till rådslagssvaret som finns,överallt tydligen, skulle fixeringen på "kritik mot Mona " undvikits.

Men jag tror att detta om inte planerat, så välkommet, därför att Skåne är ute efter Mona och när det så dyker upp en sådan här chans missar inte Morgan som VET att helgerna är nyhetstorra och därför kommer få stort utrymme

För hur kan det komma sig att det inte finns några förespråkare för motsatta åsikter som får utrymme, jo därför att media vill jaga Mona och detta deltager nu Skåne med öppna ögon i.


Bengt Silfverstrand: Här hugger du ordentligt i sten! Inbillar du dig verkligen att det bara går att hänvisa till en skriven text när massmedia kontaktar. Då tycks du tyvärr ha ddålig erfarenhet av hur media jobbar.

Och varför skulle ledamöter i distriktsstyrelsen vägra att kommentera skrivningar som en enig styrelse står bakom. Att Skåne skulle "vara ute efter Mona" är fullständigt gripet ur luften. Du har inte en aning om vad du pratar om. Jag var själv med i styrelsen ända fram till april i fjol och har deltagit i ett flertal diskussioner om centrala delar av politiken och var bl a med och tog beslutet, då styrelsen enhälligt ställde upp bakom Mona som partiledare.

Försök grip tag i sakfrågan och diskutera den och släng konspirationsteorierna på sophögen. Ty det är där de hör hemma.
Bengt Silfverstrand tycker inte om att Skånes partidistrikts rådslagssvar ifrågasätts. Han tycker att all kritik är illasinnad. Vad han inte nämner är at inte bara vi som är nämnda i hans inlägg är krutiska. det är också Sven Erik Österberg och Tomas Östros. Båda dessa herrar kan på goda grunder sägas tillhöra partiledningen och båda har gjort klart både för vänsterpartiet och för andra att partiet också fortsättningsvis kommer att förorda en ansvarsfull ekonomisk politik. Silfverstrand brukar ofta i debatten använda uttrycket om att vissa tolkar saker som en viss potentat läser Bibeln. Nu läser han själv Assar Lindbecks artikel på detta vis. För visst är det så att Lindbeck tillfälligtvis vill rucka på utgiftstaket. Han skriver om att mjuka upp det eller att göra det ettårigt. Jag delar denna hans uppfattning. Men Lindbeck skriver också:" Med det existerande budgetpolitiska regelverket finns i den ett betydande statsfinansillet utrymme för en expansiv finanspolitik."

Förordar Lindbeck i artikel en ansvarslös politik där hela regelverket ska omprövas? Svaret är nej. Han menar snarare att just att vi haft ett överskottsmål gör tt vi i dag kan kosta på oss några år med underskott i budgeten. Förordar han en politik som den som förepråkas i det skånska rådslagssvaret? Svaret är också nej på denna fråga. Det skånska rådslagssvaret handlar inte om någon tillfällig politik för extrema situationer utan om en långsiktig ekonomisk politik där utgiftstak och överskottsmål ifrågasätts liksom instruktionen till riksbanken.

Jag är anhängare av den linje som partiet driver. Den innebär att vi ska ha ett finanspolitiskt ramverk med ett överskottsmål. Denna politik ger oss handlingsfrihet att agera i lågkonjunkturer. Vi kan som nu agera för mer pensgar till kommuner och landsting, mer satsningar på utbildning och kompetensutveckling och mer pengar till nya miljövänliga infrastrukturprojekt. Dessutom vill jag att Sverige ska agera för mer av samordnade efterfrågestimulerande åtgärder på EU-nivå.

Jag har svårt att se att det sulle vara fel att ha samma inställning som vårt parti. Specilellt inte som att både milöpartiet och vänsterpartiet i dag har samma uppfattning.


Bengt Silfverstrand: Nej, lika lite som kritik mot alltför stelbenta budgetregler är illasinnad så är kritik mot dem som föreslår smidigare sådana regler ondsint.

När det gäller Jan Anderssons roll i sammanhanget så kan den därmed starkt ifrågasättas eftersom han är adjungerad till det skånska partidistriktets styrelse och såvitt jag kan förstå varit relativt flitig med närvaron.

Att en EU-parlamentariker inte kan vara med vid varje styrelsesammanträde ska man givetvis ha förståelse för. Men att Jan Andersson som nu kritiserar distriktets uppfattning i frågan och den s k tajmingen kring rådsslagssvaret själv med skarpa formuleringar mot detta svar bidragit till uppståndelsen är mera anmärkningsvärt. Under alla förhållanden hade han ju, om han inte eftersträvat att själv komma i rampljuset kunna framföra sina synpunkter direkt till styrelsen utan omvägen via famösa och självgoda nyhetsbrev.

Nej, Lindbecks uppfattning att överskottsmål och utgiftstak kan behöver justeras och omprövas när läget så kräver är förstås lika ansvarsfull som Skånedistriktets m.fl kritik av desamma.

Nej vad som uppenbarligen även denna gång styrt Jan Anderssons handlande är behovet att komma i rampljuset och framstå som en framträdande kandidat till nya politiska uppdrag på hemmafronten.
Om man vänligt men bestämt tackar nej till en interju, kommerdet att tolkas som om man är partipiskad till tystnad.

Media anser det alltid misstänkt att inte vilja svara på frågor.

Jag tycker man ska skilja på två frågor. Vissa anser att Skåne gör fel som både lägger ut svaren på hemsidan och sedan pratar med media. Glöm det. Glöm den tiden när intern debatt var intern. Vem som helst kan läsa detta.

Den andra sidan är att i sak kritisera vad Skåne anser och det är naturligtvis OK.


Bengt Silfverstrand: Instämmer.
Bengt Silfverstrands taktik är tydlig. När sakargumenten tryter , så gäller det att misstänkliggöra motdebattörens motiv.


Bengt Silfverstrand: Som framgår av Jan Anderssons senaste kommentar är det han som saknar sakargument. Mina framgår tydligt av mina inlägg i ärendet. Och att Jan Andersson har egoistiska motiv i sammanhanget är ett välkänt faktum inom den skånska socialdemokratin.
Jag tycker att tonen i Bengts inlägg och kommentarer är riktigt trevlig.

Det vore önskvärt om fler människor i det här landet tog efter hans sätt att bemöta medmänniskor, så hade det kalla Sverige varit ett lite mjukare och varmare land att leva i.


Bengt Silfverstrand: Don efter person!
Jan Andersson:

Att vänsterpartiet skulle vara anhängare av den nyliberala tvångströja som dagens budgetregler innebär är ett absurt påstående. Att vänsterpartiet som en kompromiss kan tänka sig ingå i en regering som inte avskaffar de besynnerliga utgifttaken innebär inte att vänsterpartiet plötsligt bytt åsikt. Det borde väl inte vara så svårt att förstå?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM