TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Tyngsta s-distriktet angriper Sahlin” (AB 10/1) – ”S-distrikt dömer ut Sahlins budgetpolitik”(DN 11/1) – ”Svajigt för Sahlin” (ledare i Helsingborgs Dagblad 11/1.)
Ja, här bara några axplock av rubriker i nyhetsartiklar/ledare som kommenterar det skånska s--distriktets krav på att luckra upp de strama budgetreglerna och åtminstone tillfälligt lyfta på utgiftstaket.

Att media tar tillfället i akt och hakar på kampanjen och smutskastningen av Mona Sahlin är i och för sig inte förvånande men inte desto mindre sakligt sett fullständigt barockt. Ty fakta i målet är följande:

 

Skånes socialdemokratiska partidistrikt står enhälligt bakom valet av Mona Sahlin till partiordförande. Jag ingick själv i den styrelse som fattade beslutet. Det skånska partidistriktets kritik mot de alltför rigorösa budgetreglerna är ett inslag i det rådslagsarbete som pågår inför höstens partikongress. Och det vore väl synnerligen märkligt om socialdemokrater i ett rådslagsarbete inte skulle få ge uttryck för sina uppfattningar. Uppfattningar som dessutom är synnerligen välgrundade och tar sin utgångspunkt i att ett utgiftstak som ligger fast under en treårsperiod utgör en allvarlig hämsko för välbehövliga investeringar i en period av ekonomisk nedgång och stigande arbetslöshet.

 

Nu råkar det dessutom vara så att det långtifrån är bara vänsterpartiet och delar av socialdemokratin som kritiserar de alltför strama budgetreglerna. Tung kritik mot den alltför stelbenta budgetpolitiken kommer också från Nobelpristagaren i ekonomi – Paul Krugman och ledande svenska nationalekonomer som Lars Calmfors och Assar Lindbeck.

 

Å ena sidan framställs socialdemokratin som alltför monolitisk och i avsaknad av förmåga till en frisk intern debatt. När sedan den debatten kommer till stånd och till och med ett helt partidistrikt vågar framföra egna uppfattningar utan att först fråga partiledningen, ja då heter det att man angriper Mona Sahlin.
O heliga enfald!Tack Bengt, ett ord i rättan tid. Jag tror dock inte på den heliga enfalden i detta sammanhang utan tror mer på att borgerliga media som vanligt vill så och beträtta sagor om inre splittring. Dessutom är det ju ett tecken på hur omöjlig tanken är att det är högt i tak för debatten.


Bengt Silfverstrand: Har du säkert rätt i och det är just denna mediala enfald jag syftade på.
Systemet havererar för att det är ett skuldbaserat penningsystem. Det här parasiterande penningsystemet har nått sin matematiska gräns vad gäller att anskaffa nya skuldslavar (de måste ju ta slut någon gång). Det kommer inte vända genom att skyffla pengarna inom systemet. Det krävs en demokratisk penningreform. Det är åt det hållet socialdemokraterna måste jobba.

Tog upp detta i min senaste blogg.
http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/1081463/


Bengt Silfverstrand: Systemet har ingalunda havererat. Det har tvärtom visat sig fungera synnerligen väl och genererat starka statsfinanser. Dock måste detta system kunna användas mer flexibelt i rådande konjunktur- och finansiella krisläge.
Ingen säger att budgetsystemet ska vara skrivet i sten.

Men är det så smart att sätta en "dynamisk" uppluckrad budgetordning i händerna på Alliansen? Hur gick det förra gången de fick löpa fritt utan sele?

Bättre att spara detta till efter 2010, eller åtminstone sätta som krav att förändringar sker enbart över blockgränserna, med ett brett mandat.


Bengt Silfverstrand: Nej, och det är detta det skånska s-distriktet tar som utgångsfunkt för att plädera för en flexiblare användning av budgetreglerna. Regler som tillskapats i ett helt annat och betydligt ljusare ekononomiskt läge än det nuvarande. Sen ska man ha klart för sig att de skånska synpunkterna är inslag i ett rådslagsarbete. Och det borde vara självklart att olika uppattningar då måste få komma till uttryck.
Jag har inga problem med att dessa åsikter framförs, och det är lika bra att ta diskussionen nu. Så min invändning är inte att be skåningar och andra med fantasifulla åsikter hålla truten, utan istället höja rösten och berätta vad de vill. Det är utmärkt.

Då kanske man får reda på varför de vill ge Alliansen möjligheter att köra statsbudgeten i träsket igen. Jag tycker det är helt obegripligt.


Bengt Silfverstrand: Åsikten att budgetreglerna ska göras något mindre stelbenta kan väl ändå knappast betecknas som särskilt fantasifulla.

Det obegripliga i sammanhanget är väl snarare att benhårt hålla fast vid en princip som stadfästs under helt andra ekonomiska omständigheter.

Om diskussioner om den ekonomiska politiken skulle vara tabubelagda i ett rådslag, ja då kan man verkligen fråga sig till vad nytta vi egentligen "rådslår."
Anders Hammarlind;
Är det inte mer frågan om vad-är-det-vi-vill och inget annat. Vad har sociademokratin att kämpa för, stå för?
Jag kan inte - idag - riktigt se vad är det som skiljer en genuin sosse i Riksdagen från en borgarbracka......och så hela skalan därimellan. Om jobb, om samhälle, om barn och s verkar mer likna v i opposition tycker jag. Mot allt. Då vinner man inga val alls. Vad är s för ?!


Bengt Silfverstrand: Vad socialdemokratin har att kämpa för kan väl ändå ingen med syn- och hörsel i någorlunda gott behåll sväva i okunnighet om. Det framgår av rådslagsmaterial och partistyrelsens synpunkter på detta, såväl som av s-motioner till riksdagen och inte minst av Mona Sahlins kristallaklara ideologiska inlägg i dagens partiledaredebatt i riksdagen.
Patetsikt, först sågar sossarna i Skåne Sahlins politik, sen vågar Bengt S inte ens stå för det.
Snacka om en politiker som spär på politikerföraktet, politiker som bengt S blir demokratins död.
Som framgår av fakta i målet har socialdemokraterna i Skåne ingalunda sågat Mona Sahlins politik. Tvärtom är det skånska rådslagssvaret ett skolexmpel på vad Mona själv initierat, nämligen en fri och öppen debatt om den socialdemokratiska politiken framöver. Hon har efterlyst "kärleksfulla kritiker" och blivit bönhörd.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM