TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Oavsett om FN-resolutionen om vapenvila i Gaza blir verklighet eller ej, så är världssamfundets agerande kring Gazakonflikten ingenting annat än en fullständig katastrof.
Världens fortfarande starkaste ekonomiska och militära makt USA stöder aktivt ena parten – Israel – och EU, som i stället för att bli en konstruktiv motvikt till den ensidiga Israellinjen traskar patrull. Och Sverige har återgått till den ängsliga utrikespolitik som präglade vårt land, innan Olof Palme i samband med Vietnamkriget vågade bekänna färg och kalla saker och ting vid deras rätta namn.

 

Dagligen och stundligen ser vi nu landets utrikesminister Carl Bildt framträda i TV-rutan med pannan i mer eller mindre djupa veck. Men den bekymrade minen till trots kan han inte dölja var hans sympatier hör hemma. De israeliska soldaterna kallas”skrämda stackare som sitter inne i sina stridsvagnar mitt inne i hatiska människomassor i detta jättelika flyktingläger.”

 

”Det var alltså oro för de israeliska soldaternas välbefinnande, snarare än de ockuperade människorna – de hatiska människomassorna – som dessa soldater ämnade massakrera, som bekymrade vår utrikesminister”, skriver Tony Johansson i en insiktsfull artikel i Skånska Dagbladet idag.
Tony Johansson konstaterar samtidigt lika insiktsfullt att ”den andra sidan i svensk politik är inte mycket bättre.” Mona Sahlin fördömer visserligen det ”israeliska övervåldet”, men kallar de palestinska angreppen för ”terror”Terror är definitionsmässigt ondskefullt, men begreppet ”övervåld”, implicerar att det finns något sådant som ett legalt israeliskt våld mot palestinierna. Men en ockupationsmakt har aldrig någon rätt att bruka militärt våld mot de ockuperade. Dessa olika skalor som israeler och palestinier döms efter, är fullt i linje med omvärldens reaktion när Hamas vann det palestinska valet. Man krävde då av Hamas att de inte endast skulle sluta med terroristiskt våld – vilket är ett rimligt krav – utan att de skulle lägga ned vapnen och erkänna ockupationsmaktenIsreal. Annars väntade isolering- Motsvarande krav riktades självfallt inte mot Israel, vars bruk av våld och terror mot palestinierna, till en viss gräns, ses som acceptabelt.”

 

Så långt Tony Johansson, vars artikel kan läsas i sin helhet på www.skd.se.
Till råga på flatheten skickas nu socialdemokraternas utrikespolitiske talesman (!) Kent Härstedt ut i ett krampaktigt försök att höja den socialdemokratiska svansföringen i Mellanösternkonflikten. ”Sverige måste höja rösten”,
lyder parollen, en paroll som skramlar som en tom tunna eftersom den inte innehåller någon substans utan bara reservationen att socialdemokraterna inte kan avbryta något som helst samarbete med Israel, inte ens när det gäller militärt samarbete. Om så skulle ske hamnade Sverige på ”läktaren” enligt Härstedt.

 

Härstedts uttalande i serien ”Mu(s)en som röt” påminner inte så lite om den klassiska kommentar som Vimmerby Tidning på sin tid lär ha undsluppit säg. ”Vi varnar på det bestämdaste herr Hitler……”

 

I likhet med Tony Johansson föredrar jag "att sitta på läktaren, framför att spela i ett lag, som de senaste två veckorna mördat 200 barn och skadat över 3000 människor; som använder olagliga kemiska vapen, vit fosfor, och en speciell sorts bomber vars tryckvågor sliter av offrens lemmar; som angriper skolor, FN-personal, ambulanstransporter och sjukhus. Och vars soldater låter svältande palestinska barn ligga intill liken av sina massakrerade föräldrar och förhindrar Röda Korset att komma till undsättning. Valet av vänner säger mycket om oss människor. Mycket om Sverige. Och mycket om dagens socialdemokrati.”Ja säga vad man vill om dina inlägg. De är långa krångliga och med grova rubriker.
Men du fyller din plats .
Bäst kommentera kanske fler kommer.


Bengt Silfverstrand: Vari krånglighet m m består får du nog vara vänliga att förklara. Ovanstående inlägg bygger till stor del på Tony Johanssons artikel och den är glasklar i sin analys.
Håller helt med dig. Starkt skrivet och inget hukande fastän Mona håller i piskan;).

Gruv.arb
Jag kan inte annat än att sjunga med i kören! Palmetagen var finns de? Varför har vi (s) blivit så flata?

Var än dumskallarna visar sig skall de bekämpas!


Bengt Silfverstrand: Exakt, liksom den socialdemokratiska flatheten.
Känner en tolvårig palestinsk pojke i Höganäs som idag chockade några av sins skolkamrater när han berättade att 40 barn dödats i skola. Varfö gjorde man det? frågade han mig uppriktigt bekymrad.
Ja, varför, Iarel?


Bengt Silfverstrand: Din fråga är mycket berättigad. Och fler borde protestera.
Så klart att varje Palestiner ska ha sin rätt att skjuta hur många raketer dom vill in över Israel .

Så klart att Palestinerna ska få träffa skolor,Sjukhus och civila.

Så klart att detta ska fortsätta år ut år in.

Så klart att FN som är fullt av Diktaturer ska få bestämma att Israel inte ska få försvara sig mot Raketerna.

Så klart att Fredliga Hamas ska ha sin rätt att vilja utplåna israel från jorden.

Så klart att Sossarna ska stödja Hamas/palestinerna i deras kamp att bli ett samhälle som sossarna har kämpat emot i 100år.
Ett samhälle med religöst förtryck,med förtryck mot kvinnor och bara ett parti att rösta på.

Så klart att Israel som är 0.85% av mellanösternsyta ska vara 100% muslimskt.Allt annat är inte förhandlingsbart.
Bengt Silfverstrand: Ja, tydligare än så här kan nog inte enfald och ensidighet uttryckas. Försök gå tillbaka till ruta 1 och öppna ögonen. Kan du inte förstå att människor som under decennier svikits av världssamfundet, fått se sina surt förvärvade och synnerligen begränsade markområden ockuperade av en militär stormakt, som stöds av en ännu större militär stormakt, att de blir uppgivna och i sin desparation inte finner andra vägar än våldets?
Men Bengt. Det går att vända på ditt resonemang i senaste genmälet. Kan inte du förstå att människor som under århundraden förföljts genom hela Europa, fått se sina surt förvärvade och synnerligen begränsade markområden i Ryssland, Polen och flera andra öst och centraleuropeiska länder beslagtagna av totalitära regimer att de blir uppgivna och i sin desperation tar chansen till ett nytt, eget land även om vägen dit är kantad av våld?
Kan det vara så att det kollektiva minnet av hur det var förut tillsammans med den starka nationella visionen om hur det skulle kunna bli är så stark att det helt enkelt är försent att försöka stoppa dom. Håll med om att det nog kan bli lite svårt att stoppa en 60 år gammal folkrörelse som under sin korta levnad hunnit bilda en fungerande välfärdsstat, utkämpa flera krig och dessutom tycks vara hatat av en halv värld bara för den religion de bekänner sig till. Det är sådant som stärker band och skapar beslutssamhet.
Jag noterar att du tycks känna en hel del samhörighet med det palestinska folket. Ur vad är denna känsla sprungen egentligen?
Är det några folk som är besläktade genom sina vedermödor är det väl just Israeler och Palestinier som båda ständigt använts som brickor i ett maktspel som gång efter annan hotat de båda folkens existens.
Men varur kommer din känsla av samhörighet. När kände du din existens hotad senast på det sätt som både israeler och palestinier gör i dessa dagar?
Fattar inte ni folkslagspolemiker att det enda er argumentation kommer leda till är mer krig och elände för alla i Israel/Palestina. Genom att demonisera ett folks kamp för överlevnad samtidigt som ni glorifierar ett annats skapar ni väl ingen grogrund för en varaktig lösning av konflikten?
För en gångs skull håller jag med Mona Sahlin. Jag har aldrig haft något till övers för henne som politiker men hennes ståndpunkt i den här frågan visar att hon faktiskt har fattat vad det handlar om: Den här konflikten går inte att lösa genom att utse en av de stridande parterna till syndabock eftersom det inte är någon av de båda parternas fel att det blivit som det blivit. Snacka om att socialdemokratin har kommit långt sedan Sten Anderssons dagar...


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst kan jag förstå hur människor som under längre eller kortare perioder utsatss för förföljelse kan känna sig. Men till saken i Mellanösternkonflikten hör att världssamfundet praktiskt taget totalt och ofta okritiskt ställt upp bakom Israel och lade grunden till denna statsbildning, samtidigt som palestinierna förvägrades samma rätt till en egen stat.

Och den just nu pågående konflikten har sin yttersta orsak i just det förhållandet att det nu är palestinierna som är den förtryckta parten.

Okritiska Israelanhängare tycks t ex förtränga det som bl a folkrättsexperten Hans Corell framhåller i dagens DN, nämligen att Israels bosättningspolitik på palestinskt område är ett solklart lagbrott.

Om du sedan ska beredas utrymme för ytterligare inlägg på denna sida så får du vara vänlig att hålla dig till sak och sluta med rena nonsensformuleringar som att någon av här berörda Israelkritiker "demoniserar ett folks kamp för överlevnad." Om det är någon folkgrupp som ju dagligen demoniseras både av Israel, USA och dess medlöpare inom EU så är det ju palestinierna.

Skärp dig, annars blir det inte fler inlägg på denna sida.
Det är synd att du uppfattade det som en nonsensformulering. Jag försökte bara uttrycka en personlig åsikt.
En intressant aspekt av den svenska debatten är att man på något vis förutsätts välja sida. Jag har inte valt sida. Mina inlägg är inga försök att främja någon av sidornas agendor. När jag läser något på en blogg som får mig att höja på ögonbrynen så slänger jag in några inlägg.
Sidor som verkligen triggar igång mig är sådana som är mer av karaktären "klubbar för inbördes beundran" än seriösa debattforum. När ett gäng debattörer mest sitter och eggar upp varandra med blandade tillrop så kan det behövas någon som kommer utifrån och om inte annat fokuserar debattörerna mot en gemensam fiende ;)
Missförstå mig inte nu, jag är inte bara ute efter att vara lite motvalls för att få igång en debatt. I ditt fall så var det som verkligen fick igång mig ett uttalande från dig som visade en total okunskap om vad folkrätt i allmänhet och krigets lagar i synnerhet handlar om. Alldeles oavsett om det var medvetet eller omedvetet så var det inte desto mindre fel och man får aldrig låta ett fel stå oemotsagt. Det har nämligen annars en tendens att uppfattas som rätt till slut.
Till sist:
Under hot om censur är alltså tanken att jag ska sluta uttrycka mina åsikter här på din blogg. I mina inlägg har jag (enligt mig själv) hållit mig till god internetton. Jag har undvikit anstötande ordval och noga aktat mig för att nedlåta mig till personangrepp (fast folkslagspolemiker är kanske på gränsen, förlåt). Ditt hot om censur bygger alltså helt och hållet på att du inte gillar mina åsikter. Som för övrigt inte på något sätt kan sägas falla utanför den vida ram som borde vara accepterad i vårt fria, öppna och demokratiska samhälle.
Det hade faktiskt räckt med att du sagt att du inte vill att jag ska fortsätta uttrycka mina åsikter här. Detta är din plats i cyberrymden och jag skulle inte drömma om att missbruka din gästfrihet.
Fast det är alltid trevligt när någon av våra folkvalda vågar släppa lite på det officiella och visa sitt rätta jag som omväxling.Bengt Silfverstrand: Det var det sanslösa påståendet om demonisering av Israel som min kritik gällde, ingenting annat. Du är givetvis välkommen att debattera här om du håller dig till sak, och har som synes inte alls blivit utsatt för någon censur.

När det sedan gäller sakfrågan så är det förvisso två parter i konflkten, men skillnaderna i makt och resurser är enorm. Och konfliktens kärnproblem är och förblir Israels olagliga ockupation av palestinsk mark.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM