TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det sovjetiska partiorganet Pravda (som betyder ’sanningen’) lär har saligen avsomnat, alternativt för en tynande tillvaro i den nya ryska ”en(mans)partistaten.” I Sverige finns emellertid en light-variant av ryska Pravda. Dess namn är Dagens Nyheter.

 

I motsats till moderata Svenska Dagbladet, som håller en någorlunda saklig ton på nyhetsplats, blandar DN ihop nyheter och åsikter i en salig blandning och ser hela tiden till att allmänhet och väljare förses med ett borgerligt perspektiv även i nyhetsartiklarna.
Igår lördag den 20 december toppades första sidan med följande rubrik: ”Mona Sahlin har tappat 372 000 väljare på ett år.” Är det någon som sätt en motsvarande rubrik när stödet för b-alliansen rasade som värst? Svaret är förstås nej! Alla djur är också i DN:s värd lika, men en del djur är mer lika än andra…… (George Orwell).

 

Sen fortsätter analysen av DN/Synnovates just publicerade opinionsundersökning på sid. 9. Och här är det Henrik Brors som håller i skaftet- Han skriver i ingressen rakt på sak att ”Oppositionspartiernas lansering av ”Dom rödgröna” blev ingen hit hos väljarna. Avståndet mellan blocken fortsätter att minska. Mona Sahlin har tappat 372 000 väljare på ett år, …

 

Och Brors vet tvärsäkert vad detta beror på. Det är Mona Sahlins ”misslyckade” ledarskap, vänsterpartiets inlemmande i en röd-grön allians och den borgerliga regeringens hantering av finanskrisen.
Visst har sannolikt hanteringen av samarbetet på vänstersidan påverkat opinionen i för den röd-gröna alliansen negativ riktning. Och visst kan regeringens åtminstone inledningsvis följdriktiga hantering av finanskrisen – åtgärder som för övrigt också s-oppositionen stod bakom ha betydelse för opinionskantringen, men tvärsäkerheten, anslaget och formuleringarna visar att Henrik Brors i vanlig ordning torde vara borgerlighetens främste propagandist i DN. Till och med ledarsidan framför samma dag en betydligt mer sansad analys av det politiska läget.

 

Även om det inte på långa vägar kommer att räcka med en återuppstånden socialdemokratisk tidning i Skåne, så är s-tidningen ”Efter Arbetet” både efterlängtad och nödvändig. Det borgerliga mediamonopolet kan bara brytas eller åtminstone begränsas om nya vänsterröster får komma till tals.2008-12-21, 12:56  Permalink
Andra bloggar om:  


Äh, ni valde en partiledare som regelmässigt uttrycker banaliteter och som aldrig någonsin går på djupet med någon frågeställning. Det kan fungera i goda tider, men knappast när ekonomins vindar blåser snålt. För övrigt var väl Göran Persson långt före någon borgerlig konkurrent när det gäller att ifrågasätta hennes politiska och intellektuella kapacitet. Ett annat höjdarcitat kommer från den inte jätteborgerliga Villy Bergström:

"Partiledaren Mona Sahlin är inte förmögen att med auktoritet tala om ekonomiska frågor, än mindre tänka konstruktivt om ekonomiska system, därtill är hon för okunnig. Kompetenser i hennes omgivning har stötts ut."

Det är knappast DN du bör skylla på, med andra ord.

För övrigt är alla påståenden om att Brors skulle vara någon slags borgerlig propagandist helt befängda. Han står i själva verket långt till vänster om socialdemokratin.


Bengt Silfverstrand: Att kalla Mona Sahlins vardagsspråk och goda omvittnad goda kommunikationsförmåga för banaliteter är bara ett ytterligare ett bevis på de besserwisserkänslor som präglar nyliberalers och högfärdsblåsors debattkonst.

Och beträffande Villy Bergström, så är det ju inte märkligt att det i ett stort politiskt parti finns människor med olika uppfattningar, också om partiledaren.

Att Brors har ett förflutet på ETC hindrar inte att han nu konvergerat och är dagligen och stundligen framträder som en borgerlig propagandist.
Jag håller helt med Bengt. DN har blivit ett moderat partiorgan. Det är inte bara Henrik Brors. Niklas Ekdahl m.fl på DN ser inte länge än de nyliberala ögonen räcker.

Sanningen om partierna utveckling är att DN redovisar mätningar på ett mycket medvetet tendensiöst sätt.
DN:s sätt att sprida uppgifter om förlorade väljare ger intryck av att S sedan valet förlorat väljare. Tvärtom har partiet enligt DN:s egen mätning ökat med 5 procent och S,v,mp med hela 6,9 procent sedan valet.

DN/Synovates mätning för december visar att De rödgröna leder med 52,9 procent mot 43,6 för Alliansen. 2006 vann Alliansen med 48,2 mot 46 för s,v,mp. Det innebär att de rödgröna partierna ökat med 6,9 procent sedan valet med Allianspartierna minskat med 4,6 procent.

I högerpropagandan ingår att utmåla Vänsterpartiet som ett kommunistparti. Skitprat för att svartmåla. Jag har samarbetat med V och Mp sedan 1982. Dom är mer pragmatiska än högerpartier som privatiserar av ideologiska skäl. Inte för att det är bra för stat och kommun. I min kommun svarar de på frågor om ekonomiska konsekvenser att det inte spelar någon roll vad vi säger. De ska sätta ut allt till försäljning eller entreprenad av ideologiska skäl.

I ett läge när Alliansen politik stöter ut allt fler i utanförskap ska s,v,mp hålla ihop och ta upp kampen för ett rättvist Sverige i nära samarbete med facken. Det handlar om både LO och TCO som dagligen kräver en mer solidarisk politik för arbete och solidarisk fördelning av samhällets resurser.
Det är utmärkt att borgerliga partier någon gång genomför någonting av ideologiska skäl. Annars hade er ideologi varit allenarådande.

Vi hade inte haft någon valfrihet inom skolan - av ideologiska skäl.

Vi hade inte haft någon valfrihet inom sjukvården - av ideologiska skäl.

Vi hade inte haft något annat än statliga tv-kanaler - av ideologiska skäl.

Vi hade inte haft något annat än statliga radiokanaler - av ideologiska skäl.

Vi hade varit kvar i sjuttiotalet - av ideologiska skäl.

Om borgerligheten bara hade kurage nog att vara ideologisk lite oftare...Bengt Silfverstrand: Visst är det utmärkt att partier vågar stå för sin ideologi och genomföra politik därefter --- en politik som man sen måste ta avstånd från när den misslyckats- T ex höjningen av A-kasseavgiften.
Vad är det som är så bra med valfrihet inom segregerande privata vinstdrivande skolsystem?
Vad är det som är så bra med valfrihet när det gäller privata sjukförsäkringar inom de vinstdrivande sjukvårdssystemen?
Vad är det som är så bra med privata reklamfragmentiserade-snuttifierade TV-kanaler?
Vad är det som är så bra med privata radiokanaler som spelar rundgångsmusik mellan de alltfler reklaminsalgen?
Ja, har man som jag varit med om sossarnas omfördelnings- och arbetsrättsprogram under 70-talet så vet man vilken social frihet och jämlikhet som detta kunde skapa i solidaritetens namn!
Bengt Nílsson, sosse
Bengt Nilsson,

1. Att föräldrar och barn får välja pedagogik eller annan specialinriktning och får alternativ att välja på om de inte är nöjda med den första skolan, exempelvis. För övrigt har du ingenting att göra med vilken skola mina barn går i.

2. De privata sjukförsäkringarna har ingenting med saken att göra, förutom att efterfrågan på dem ökar när de offentluiga vården inte klarar av köbildningen. För övrigt har du inte med att göra vilka försäkringar jag köper för mina pengar.

3. Tycke och smak skiljer sig naturligtvis från person till person. Men du har ingenting att göra med vilka tv-kanaler jag tittar på.

4. Din musiksmak är din ensak. Min musiksmak i din ensak.

Det sjuttiotal du talar om slutade i ekonomisk kollaps, jättedevalveringar och inflation. Ditt eget parti har dock på denna punkt skött sig väl sedan nittiotalet, bland annat genom inflationsbekämpning och överskottsmål i statsbudgeten.
Vardagsspråk säger du. Dagisspråk säger jag. Om detta må vi tvista, men poängen var ju att socialdemokraternas siffror började gå ner i samband med att ekonomin flyttades högst upp på dagordningen. Uppenbarligen finns en kritik mot Sahlins ekonomiska kunskaper, eller brist på kunskaper, från såväl borgerligt som rödgrönt håll. Jag menar att förändringarna i opinionen hänger ihop med detta.

Sedan kan du och jag ha våra åsikter, men vi är ju bara två personer och dessutom tillräckligt övertygade för att inte följa med opinionsströmmar, så vad just vi tycker är inte speciellt relevant.

Mitt påstående om att SAP satsade på fel häst i sitt ordförandeval är således en analys snarare än en personlig åsikt.


Bengt Silfverstrand: Som man känner sig själv känner man andra. Även en blind höna torde kunna inse att vi nu upplever när det gäller "Mosa-Mona" är samma sak som drabbat praktiskt taget alla socialdemokratiska ledare. Hårdast före Mona, var det Olof Palme som var borgerlighetens hatobjekt.

Man kan dra en mycket bestämd slutsats av dessa litanior, nämligen att socialdemokratins ledare, ju mer profilerade de är till snart sagt varje pris ska stoppas.

Visserligen är Johan Ingerö en lilleputt i sammanhanget men som framgår av hans ständiga idisslanden om socialdemokratins tillkortakommanden ingår han i "hatets-och-illviljans" stormtrupper.

Om man kallar vardagsspråk som alla begriper och uppskattar för dagisspråk har man en gång för alla bevisat att man inte har någon seriös uppgift att fylla i den här debatten.
Jag har varit aktiv och följt Mona Sahlin sedan de år på 90-talet då hon fick dra ett tungt lass på grund av att Bildt-regeringen grovt missat vilka åtgärder den svåra krisen krävde. Kom ihåg att då hade Sverige förlorat förtroende i omvärlden. Vi hade en egen finanskris.

Mona Sahlin gjorde då en jätteinsats för att förankra svåra beslut hos bl.a. fackliga organisationer. När blåhögern nu med osakliga och oförskämda argument gör allt för att förminska och vanära Mona Sahlin finns bara en sak att säga. Vi är tillbaka till något som liknar förföljelsen av Palme. Det är kapitalets vapendragare som till varje pris ska hindra politiker som vill återinföra rättvisa i Sverige. Väljarna är kloka. De kommer att genomskåda klappjaktens syfte.

De kommer att notera att jämfört med många av de mångordiga och rundsnackande alliansstatsråden är Mona Sahlin tydlig och klar i sitt budskap.
Håller med dig om DN, Bengt. Jag vägrar att prenumerera på den tidningen då jag upplever att de är svårt propagandistiska på nyhetsplats. Det har de varit i många år. SvD var mer saklig i sin nyhetsbevakning åtminstone tidigare i år, och skrev kritiskt om friskolevinster och vårdvalsreformer.
Tord,

Jag noterar att du inget har att säga om de svar du fick på ditt förra inlägg. Men med din märkliga bild av nittiotalets politiska skeenden - som inte stämmer överens med de slutsatser som ens det socialdemokratiskt styrda finansdepartementet drog - så är det kanske inte så konstigt.

Vad gäller Sahlin: vilka "kapitaliets vapendragare" inom "blåhögern" syftar du på? Villy Bergström med sitt ovannämnda citat? Eller kanske Göran Persson som om Sahlin har sagt att "man tilltror henne en större politisk förmåga än hon har", att "det är inte så märkvärdigt, det som kommer över hennes läppar" eller att "hennes styrka är inte tänkandet" för att bara nämna något av hans många förklenande omdömes om henne?

Det är helt okej att tycka olika, men det är ohederligt att skylla DN, alliansen eller någon annan för den utbredda kritiken mot Sahlin. Den mest förödande kritiken mot henne kommer ju från era egna led.

Nu har vi en global och mycket komplex ekonomisk kris. Det krävs något mer av en statsminister än en förmåga att "förankra" politiska beslut hos de egna partikamraterna i nom facket. Sahlin har aldrig någonsin uppvisat några kunskaper om ekonomiska spörsmål, snarast tvärtom. Det lönar sig illa i tider då folk oroar sig över jobb, amorteringar och räntor.
Mona Sahlin har i stort antal intervjuer redovisat hur viktig samhällsekonomisk ordning och reda är. Hon har också i detalj talat om vad det kräver. Johan Ingarös negativa snack om Mona Sahlin kunskaper om ekonomi har ingen täckning i fakta.

Däremot kan man undra om nuvarande regering har den ekonomiska kompetens som krävs eftersom de fört en politik som förutsatt att det är solsken hela tiden.
Nu går staten mot underskott samtidigt som allt fler hamnar utanförskap. När det hände mot 90-talet skenade budgetunderskottet och Sverige tappade förtroende i omvärlden.
Tord,

Vilka effekter regeringens politik får vet vi ännu inte så mycket om eftersom den nya budgeten inte trätt i kraft, än mindre hunnit få någon effekt. I sak kan konstateras att det konsumtionstillskott som följer på jobbavdraget inte hade existerat om ni vunnit 2006.

Så till den ekonomiska kompetensen. Så sent som för ett år sedan så klagade socialdemokraterna över att politiken var alltför expansiv. Skattesänkningarna riskerade att överhetta ekonomin, hette det från Sahlin o co. Som vi alla numera vet så var inte inflationen något hot. Tvärtom hotas vi nu av deflation. Ett läge med nollränta är inte uteslutet.

Den socialdemokratiska klagovisan handlar därför plötsligt om att finanspolitiken är för stram - alltså motsatsen till vad som påstods för ett år sedan. Därtill har helhispiga förslag framförts om ytterligare krispaket (som om finanspolitiken skulle kunna konkurrera med penningpolitiska effekter av kronfall och annat) och krav på att investera pensionspengar i krisdrabbade bilföretag!

Med facit i hand kan vi konstatera att Anders Borg och alliansen gjort väsentligt bättre konjunkturbedömningar än Sahlin. Om hon hade fått råda så hade vi rusat med nosen före in i en recession med en oerhört kontraktiv skattepolitik.

Det knepiga med att bedriva konjunkturpolitik är att man måste tajma svängningarna perfekt. Sahlin har bevisat att hon är helt och hållet underlägsen Borg på detta område.

Jag är inte stormförtjust i alliansen, men den kraschar inte statsfinanserna med stirriga finansutspel baserade på den senaste panikartikeln i Aftonbladet. Den tilltron har jag inte till Sahlin, för att inte tala om hennes el-allergiska och marxistiska samarbetspartners.


Bengt Silfverstrand: Socialdemokratins konjunkturbedömning stämmer väl överens med vad de flesta ekonomer, när det nu krisar ordentligt för kapitalismen erkänner, nämligen behovet av statliga stimulanser, t ex större satsningar på infrastruktur och på den offenliga sektorn genom stimulansbidrag till kommunr och landsting.

Tack för tipset!
Vi har nämligen en liten tidning med Pravda-ambitioner i Eskilstuna också.

Det är den liberala Eskilstuna Kuriren, rätt i sak varje dag även om de blir överbevisade. Då uppstår nämligen tekniska problem så "beviset" kan inte publiceras, fiffigt va?

Häl(s)ningar
Ann-Sofie
Bloggens upphovsman har naturligtvis rätt i att jag är en lilleputt i dessa sammanhang. Men jag kan trösta mig med att jag, till skillnad från vissa andra, har framtiden för mig.

Socialdemokraternas konjunkturbedömningar har varit tämligen katastrofala, vilket 2007 och det tidiga 2008 års varningar för överhettning visar. Med de socialdemokratiska reservbudgetarna i kraft så hade konjunktursvackan mötts med åtskilliga miljarder i lägre köpkraft och trögare arbetsmarknad. Uppfattningen att det skulle ha gynnat ekonomin är...originell.

Sedan tycker jag nog att dagens mätning i Aftonbladet visar exakt vad "alla begriper och uppskattar". Sahlins förtroende är nu lägre än Maud Olofssons, trots att den senare leder ett parti med ensiffrigt väljarstöd.

Problemet med "vardagsspråk som alla förstår" är att det inte räcker för att förklara politikens faktiska utmaningar och realiteter. Man kan lika gärna försöka skriva en bok med endast bokstäverna A,B,C,D och E. Att reducera politiken till slogans är ohederligt och ett tecken på dåligt ledarskap.


Bengt Silfverstrand: Framtiden har vi alla för oss under större eller längre tid. Och just nu verkar det som om dnna framtid i borgerlig tappning består iatt man tvingas plocka fram både gamle Marx och gamle Keynes ur gömmorna för att finna lösningar på de problem som marknadsfundamentalism och nyliberalism skapat.

Sen måste man vara bra naiv om man inte inser att åberopade mätningar är förutsägbara. Ty det vore ju synnerligen märkligt om inte de skabrösa och i långa stycken skamlösa kampanjerna mot Mona Sahlin skulle ha satt några spår.

Att tala med människor på människors vis har inte det minsta att göra med förmågan till ledarskap. Mona Sahlin har redan visat prov på gott ledarskap dels genom sin styrka att komma tillbaka och dels genom sin förmåga att snabbt kunna ompröva uppenbart felaktiga beslut, som t ex missen att först utesluta vänsterpartiet ur den röd-gröna gemenskapen.

Och sist men inte minst. Mona Sahlin är enhälligt vald till partiledare av en socialdemokratisk partikongress.
Nu vet vi hur det gick!

Monas förmåga att ompröva "uppenbart felaktiga beslut, som t ex missen att först utesluta vänsterpartiet ur den röd-gröna gemenskapen"? Ja, jisses.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM