TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Inte oväntat har finanskrisen gett mer eller mindre euforiska anhängare av EURON luft under vingarna. På sina håll närmar sig euforin till och med hysterin. Folkparitet – Opportunisterna (ett tillägg till partinamnet, som blir alltmer motiverat) var först ute med att begära en ny omröstning om euron och nu sluter både borgerlig press och enstaka socialdemokrater upp i kören. En annars glad Euroanhängare, Jan Andersson har dock ännu inte synts i debatten, men bättre kanske komma kan.

 

Hursomhelst finns det inte särskilt starka sakaargument för att nu utsätta svenska folket för en ny folkomröstning. Viljan till en sådan var som bekant iskall när det gällde Lissabonfördraget och de oklarheter som därvidlag råder om den svenska arbetsrättens framtida ställning i EU-samarbetet.
Vad är det då vi ser så här i finanskrisens kölvatten? Jo, att valutaspekulanter utan både land och skrupler överger små valutor som den svenska. Och detta trots att den svenska ekonomin, väl underbyggd under tidigare socialdemokratiskt styre, står stark så sjunker kronans värde, vilket i sin tur ger den svenska exporten konkurrensfördelar. Det finns alltså även i den här frågan två sidor på myntet, det gäller kronan såväl som euron.

 

Kronans fall har ingenting med realekonomi att göra. Exportindustrin gynnas av den lägre kronkursen. Det finns uppenbara fördelar för ett land att själv bestämma räntan. För bara några veckor blev vi ju åsyna vittne till hur den svenska riksbanken, genom sin självständighet, kunde slå till med en tydligt större räntesänkning än vad den europeiska centralbanken (ECB) mäktade med.

 

Och att det är själva ”utanförskapet” som skulle vara orsaken till det svenska kronfallet jävas också av det danska exemplet. Ty lika ”utanförstående” Danmark har en urstark krona vilken får danskar att i skytteltrafik åka över sundet och med billiga svenska kronor storhandla i svenska butiker och därmed bidra till att stärka efterfrågan och det svenska folkhushållet…..



Håller fullständigt med dig om euron, men äras den som äras bör, Pagrotsky! Han hade rätt!



Bengt Silfverstrand: Roligt att vi är överens om detta. Jag ställer gärna upp på "äran åt Pagrotsky."
Hej Bengt!

Som bekant delar jag inte din åsikt: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=514&blogg=28571. Men jag vill heller inte påstå att jag är vare sig euforisk eller hysterisk anhängare till vare sig EU eller euron.

Jag respekterar dock din och andras åsikter, vilket jag även förväntar mig att du och andra gör. Att du gör det tror jag mig veta, men att döma av de svar jag fått så är det inte lika säkert att en del andra gör det.

God Jul på dig, för vi är snart där!
Christina


Bengt Silfverstrand: Hej Christina,

Visst respekterar jag din uppfattning. Det går att leva med olika åsikter i denna mycket komplicerade fråga.

God Jul och Gott Nytt År, önskar jag dig också.
Så hur lågt ska kronan falla innan ni är nöjda?jag har förlorat 10% av min lön mot Euron ..När förhandla facket senast fram 10% i löne lyft .I dagens samhälle kommer mycket av råvarorna från andra länder en sverige och det ska betalas med svenska pasetas...
Tycker det är för jäkligt att man som svensk ska behöva betala 1.40 för en dansk krona.Vad har Danmark?i Sverige har vi skog och hur mycket industri som helst .Det måste vara något som är mycket sjukt i det svenska samhället .


Bengt Silfverstrand: Du har nog fått det hela om bakfoten. Och vad beträffar din indignation över den starka danska kronan, så kan jag upplysa dig om att inte heller Danmark har någon EURO.
Att den danska staten sedan snart tio år har valt att binda sin valuta till Euron genom en fast växelkurs spelar nog en viss roll i sammanhanget. För att dra till med en underdrift.


Bengt Silfverstrand: Visst spelar Danmarks val att binda sin krona till Euron en roll i sammanhanget. Och den möjligheten står ju också Sverige till buds. Å andra sidan så spelar den flytande kronan en positiv roll för exportindustrin. Med fast växelkurs hade vi sannolikt haft en ännu värre industrikris inom denna sektor i nu rådande kraftiga lågkonjunktur.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Euroomr%C3%A5det
Danmark har varit ansluten till växelkursmekanismen sedan 1 januari 1999..Åkte till Danmark igår och fick betala 1.50 för en dansk krona på ACE link...Undrar om dom skulle ta emot den svenska Pasetasen i Zimbabwe?


Bengt Silfverstrand: Se ovanstående svar vad gäller Danmark och euron. Och strama upp din diskussionskonst om du ska ha in ytterligare inlägg här. Hänvisningen till Zimbabve är så urbota dum att den inte hör hemma i en seriös debatt.
Tyvärr är ju den andra sidan av myntet (pni) att den politiken inte triggar industrin till den nödvändiga strukturomvandlingen och nytänkandet. Vi kör på i gamla spår, fast billigare, det ordnar värdeminskningen på kronan. Oavsett om man kallar det devalvering eller flytande kronkurs. Det går en tid, men har varit förödande för pv-fordonsindustrin, där ägarna mer sett till
segmentering av utbudet än teknisk utveckling. Nu går det inte alls, trots att kronan är lägre än någonsin. Så i grunden är industrins väl och ve en fråga om hur man ligger till i tänkandet.


Bengt Silfverstrand: Det ligger en del i vad du säger om "myntets andra sida", men att svensk industri och företagsamhet skulle köra i gamla hjulspår är knappast sant. Tvärtom har svensk industri med några undantag visat tydliga tecken på förnyelsevilja vilket bidragit till den goda ekonomiska utveckling Sverige haft i ett internationellt perspektiv.

Kronans försvagning har ingenting med realekonomi att göra. Och att en fristående riksbank skulle vara något särskilt starkt skydd mot lågkonjunkturer och spekulationsvågor har också visat sig vara en myt. Senast illustreras detta av att amerikanske Fed nu infört nollränta och alltså inte längre kan använda penningpolitiska medel för att komma till rätta med landets ekonomiska problem.
Borrtsett från att du blandar majs med maräng när du jämför Sveriges riksbank med Fed så har du ju rätt i att svensk industri har klarat sig ganska bra, men just dess harcore, åtminstonde för oss här i västsverige, fordonsindustrin så är ju det en allmän uppfattning att svaga och konservativa utvecklingsstrategier är roten till deras kris. För det är ju i verkligheten en strukturkris vi levt med under de sista 20 åren, inte en återkommande finanskris.


Bengt Silfverstrand: Den amerikanska, europeiska och den svenska centralbanken spelar i stort sett samma roller i resp, lands/områdes penningpolitiska "spel", så det rör sig sannerligen inte om någon sammanblandning.

Delar sedan din uppfattning att fordonsindustrin har svaga och konservativa utvecklingsstrategier. Dock har idéer om utveckling och tidig satsning på miljövänligare bilar länge funnits, men ratats av ägarna. Eftrsom konservatismen i Volvofallet kommer från den amerikanske ägaren så talar detta starkt för nya ägare med mera långsiktiga och strategiska intressen. Den svenska staten hade varit en viktig partner i detta sammanhang.

När det på sin tid fanns ett koncept för en hårdare satsning på förnyelse, Volvos samgående med norska intressen, så stupade detta på att konservativa svenska kapitalister - läs Wallenberghuset satte käppar i hjulet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET




Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM