TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Stråths utredning räcker inte för likabehandling konstaterar EU-parlamentarikern Jan Andersson följdriktigt i sin senaste blogg. Nej, och vem hade väl väntat sig det. Å ena sidan slår utredningen att den svenska modellen ska gälla även i framtiden, d v s att fack och arbetsgivare förhandlar och gör upp om löner- och arbetsvillkor och att dessa ska kunna tillämpas också för utländska företag som tillfälligt tar med sig arbetskraft till Sverige.

 

Men i nästa andetag vill utredningen införa ett kryphål för oseriösa företag som vill dumpa löner genom att visa upp fejkade avtal.
Utredningen är sammanfattningsvis bara ytterligare ett exempel på att juridiken väger tungt gentemot politiken inom ”Den euopeiska gemenskapen.”

 

Nu säger Jan Andersson vidare att ”utredningens resultat bekräftar vad som europaparlamentet genom att anta min rapport krävde. Vi måste förbättra utstationeringsdirektivet för att kravet på likabehandling och rätten att vidta stridsåtgärder för denna likabehandling.” Kör för det, men hur realistiska är då möjligheterna i praktiken för att genomföra dessa förändringar? Den svenska alliansregeringen har vid flera tillfällen hävdat att någon sådan förändring kommer man inte att medverka till.

 

Jag delar Jan Anderssons uppfattning att denna b-alliansregering sannolikt kommer att svika löntagarna på denna viktiga punkt.
Och då står vi ju alla där med rumpan bar. Och naknast är de rumpor som så envist höll fast vid att dessa för svenska löntagare avgörande arbetsrättsliga frågor inte hade med Lissabonfördraget att göra.
Om socialdemokraterna vid omröstningen om detta fördrag i stället verkat för att skjuta på hela ställningstagandet till fördraget tills full klarhet skapats kring kollektivavtal, strejkrätt o.dyl ja då hade sannolikt förutsättningarna att sätta press på hela EU-etablissemanget ökat väsentligt.

 

Om denu  inte förhåller sig så att den Anderssonska rapporten och Europaparlamentets ställningstagande till denna  "kör över" alla andra EU-instanser i sammanhanget. Ty i så fall vore ju hela problemet ur världen…..Eller?Hej!vad tycker du och vad vill du vi ska göra med anledningen av utredningen? Ditt inlägg verkar inte ha några som helst svar.
Nej Jan Andersson Silferstrands inlägg ger aldrig några svar. De har som enda avsikt att ge åsiktsmotståndare en känga. Det finns andra som är vassa t.ex. Kielos, men det räcker inte. Det är bara en utveckling av socialdemokratisk gnällisism. När kommer det en kreativ tanke ur Silfverstrands penna?
Silfverstrand och många med honom har under ett drygt halvårs tid föreslagit den kanske mest konkreta åtgärden i hela den här saken: nej till Lissabonfördraget till dess att arbetsrättens ställning är till fullo utredd och garanterad.

Det är och har inte varit fråga om något gnäll. Tvärtom. Det hade varit ett sätt att undvika den här soppan. För nu står vi ju där med rumpan bar i ett allt kallare december - Stråthutredningen har kommit med arbetarefientliga förslag, Lissabonfördraget ger inga garanterade förbättringar, vi saknar helt påtryckningsmöjligheter på regeringen och Irland har precis fått igenom avsevärda undantag för att kunna säga ja.

Visserligen är det populärt med hårda paket, men den här gången tog väl vår riksdagsgrupp med sitt ovillkorade ja till fördraget i litet väl hårt?

http://www.lakejerna.blogspot.com
Till Daniel!

Vilka avsevärda undantag har Irland fått?i Du tycks veta mer än oss andra. Så vitt jag vet så får varje land ha en kommissionär, så också Irland. I övrigt får Irland behålla sin alliansfria politik, sin skattepolitik och sin abortlagstiftning. Inte något av detta har med några undantag från fördraget att göra, utan är ett nationellt ansvar.
Varje läskunnig person kan säkert upptäcka att jag, precis som Daniel Johansson noterar, varit mycket konkret i denna fråga. Men i det här fallet är det faktiskt Jan Andersson som är svaret skyldig. På vilket sätt kommer Anderssonrapporten och Europaparlamentets uttalande i sammanhanget att påverka utgången? Och på vilket sätt kommer Lissabonfördraget att verka för ett bibehållande av den svenska kollektivavtalsmodellen och strejkrätten?
Konkret i vilken fråga? Du menar väl inte att ett nej till Lissabonfördraget löser problemet? det är ju under nuvarande fördrag som domarna är fattade.

Europaparlamemtt ställde sig med stor majortiet bakom min rapport , där krav ställs på förändringar i utstationerinsdirektivet. denna fråga kommer nu att dravas av socialdemokraterna i EU och av europafacket. Det handlar om politik och om att driva viktiga politiska frågor. Frågan är om du vill medverka i detta arbete.


Bengt Silfverstrand: Nu är du väl ute på riktigt hal is, Jan. Jag har aldrig påstått att Lissbonfördraget löser problemet. Det är ju du som hela tiden hävdat att Lissabonfördraget stärker kollektivavtalens ställning i förhållande till det nuvarande fördraget. Och nu frågar jag dig:

1. På vilket sätt kommer Lissabonfördraget att "rädda" det svenska kollektivavtalsystemet och omöjliggöra nya Lavaldomar?

2. Jag är medveten om att (s) och facket kommer att driva frågan om ändring i utstationeringsdirektivet och "din" utrednings insatser i sammanhanget. Det är väl självklart att jag stödjer den linjen. Men hur realistiskt är det att det blir den linjen som ytterst kommer att segra?

Svara nu på frågorna och smit inte undan ännu en gång,

Mera intressant läsning om samma ämne.
http://www.folkbladet.nu/?p=129520
jan andersson

Men jag förstår inte dej nu.. Du måste ju oxå inse att det var ett stort misstag av S att inte begära att utredningen var klar innan man sa ja till Lissabonfördraget. Hur ska S agera nu för att rädda den svenska modellen? Är det dags med en omröstning om EU. För om EU hade varit en demokratisk union så hade man respekterat irlands nej.. Men man fortsatte och röstade om avtalet. Och det var ju inte så det har sagt det skulle gå till om något land sa nej.
Du verkar helt ha missat vad jag sagt i debatten. Jag har aldrig hävdat att man löser likabehandling av utstionerade löntagare i fördraget. Det gör man i utstationeringsdirektivet. Däremot är Lissabonfördraget bättre än nuvarande fördrag eftersom strejkrätten blir primärrätt.

Det blir sannolikt inte lätt att driva fram förändringar i utstationeringsdirektivet men heller inte omöjligt. Om socialdemokraterna går framåt i europaparlamentsvalet ökar möjligheterna.


Bengt Silfverstrand: Nej, jag har inte missat vad du sagt i debatten. Du har envetet drivit frågan att vi ska säga ja till Lissabonfördraget just för att det är bättre än det nuvarande ur arbetsrättslig synpunkt.

Du har vidare hävdat att ändringar i utstationeringsdirektivet är framgångsvägen. Nu svävar du på målet och konstaterar att "möjligheterna ökar" om s går framåt i valet till Eu parlamentet. En snygg reträtt förvisso.

Men varför var du tidigare så karsk och omyndigförklarade alla som ville vänta med ratificeringen av Lissabonfördraget för att sätta press på den EU-hierarki som i frågor av den här digniteten ytterst styrs av juristerna i EG-domstolen?
Att säga nej till Lissabonfördraget löser inget eftersom vi då får leva med det fördrag under vilket domarna är fattade. Det är ingen väg som partiet, den europeiska socialdemokratin, LO eller europafacket förordar.

Vi har i stället en strategi som innebär att att vi arbetar för förändringar i utstationeringdirektivet och ett socialt protokoll som ska bifogas till ett kommande Lissabonfördrag. Denna linje är alls ingen reträtt utan den vi hävdat hela tiden. Men det tycks ha gått dig förbi.


Bengt Silfverstrand: Du borde väl ändå veta att det inte handlade om att säga nej utan att avvakta tills klarhet nåtts om primärrättens verkliga innebörd. Och vad gäller utstationeringsdirektivet så är jagväl medveten om behovet av ändring i detta men inser svårigheterna att nå framgång denna väg, inte minst mot bakgrund av den svenska regeringens negativa inställning i frågan.

Men i stället för att "slira på lamellerna" så var vänlig att besvara mina frågor.
En läsning av Peter Hultqvist senate inlägg rekommenderas.


Bengt Silfverstrand: Läses alltid med intresse. Samtidigt kan jag rekommendera läsnign av Adrian Kabas senaste inlägg i ämnet varur jag gärna cieterar följande:
"Chansen till dessa ändringar missade vi när vi villkorslöst ratificerrade Lissabonfördraget, utan att kräva ändringar i EG-rätten som skulle öppna upp för en förändring av utstationeringsdirektivet, genom att fördragt höjde likabehandlingsprincipen och strejkrätten, för just krävandet av denna princip, till att innefattas i EG-rätten. Nu måste EU-parlamentet och den svenska regeringen med likasinnade regeringar i EU, jobba gentemot EU-kommissionen för en förändring av utstationeringsdirektivet, men utan en ändring av primärrätten som skulle garantera oss en juridisk uppbackning om vi ställt krav på detta för en ratificering. "

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=12328&blogg=28534
Jag förstår inte denna "skithusbrådska" att huvudstupa rusa å stad och förbehållslöst säga ja till fördraget. Om s-ledningen haft lite taktiskt tänkande hade vi kunnat skjuta upp ratificeringen av fördraget. Det hade skickat välbehövliga signaler till Brysselbyråkratin att det är politiken och inte EUs jurister som skall bestämma på svensk arbetsmarknad.

Nu vi spelat bort trumfen vi hade på hand så återstår det att utan påtryckningsmedel, önska, tro, hoppas och arbeta i riktning mot ...........

Med ett sådant obegåvat handlande hade i motsvarande situation på fackligt håll renderat att klubbstyrelsen blivit helt och hållet utbytt på första bästa medlemsmöte.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM