TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


LO Nordvästskåne, IF Metall och Handels bryter med arbetarekommunen i Höganäs. Besluten har tagits sedan Höganäs arbetarekommun vägrar ge sitt godkännande till bildandet av en LO-s-förening som vill göra en facklig-politisk offensiv och samla ett antal små fackliga föreningar i en enda förening. Beslutet är unikt i Höganäs arbetarrörelses historia, där det facklig-politiska samarbetet genom åren varit mycket stabilt och konstruktivt.


Höganäs arbetarekommun har tidigare sagt nej till både existerande s-förening i Höganäs och bildandet av nya s-föreningar. Och på ett styrelsemöte den 1 december blev det avslag på Viken/Lerbergets s-förenings ansökan om verksamhetsbidrag. Följden blir att denna förening, den enda verkligt aktiva inom a-kommunens i Höganäs verksamhetsområde kanske måste läggas ner.

 

Höganäs arbetarekommuns beslut att inte stödja fackliga och politiska s-föreningar står i klar strid mot både fackets och partiets ambitioner att öppna upp verksamheten och med nya verksamhetsformer och attrahera nya medlemmar.
Höganäs arbetarekommuns egen mötesverksamhet för en tynande tillvaro och samlar i regel numera bara omkring 20 deltagare på sina möten. Detta ska jämföras med Viken-Lerbergets s-förening som vid sina öppna möten samlat mellan 30 och 80 personer.

 

Ordföranden i LO-Nordvästskåne Bengt Larsen kommenterar beslutet att inte ställa upp med vare sig ekonomiska eller personella resurser till Höganäs arbetarekommun med följande ord: ”Du ska få ett rakt svar! Jag tror att du har ett par herrar, arbetarekommunens ordförande Anders Johansson och vice ordförande Sven Augustsson, som är livrädda att släppa ifrån sig makten. I stället för att försöka samarbeta med andra gör de allt för att bromsa att andra blir delaktiga vilket skadar det fackliga och politiska arbetet i Höganäs kommun.”
Se vidare artikel i dagens Helsingborgs Dagblad: http://www.hd.se/hoganas/2008/12/10/fackforbund-bryter-med/J*vla trams om jag får säga det! Vad har SSU Höganäs sagt om det hela?


Bengt Silfverstrand: Tyvärr har vi ingen SSU-verksamhet i Höganäs. Två unga SSU-tjejer sitter som "gisslan" som ersättare i a-kommunens styrelse. De har placerats där av de två personer som i praktiken styr verksamheten.
I en verklig demokrati skall fack
och parti vara åtskilda.
Facket skall vara neutralt.
Detsamma bör givetvis gälla tex.
arbetsgivare och parti.
Att LO:s ordförande sitter i (s)
VU är fel!

Jag har alltid varit med i facket
men detta har retat mig trots att
jag röstat på S.


Bengt Silfverstrand: Den uppfattningen delar varken jag eller den socialdmokratiska partiledningen. Den dagen partiet och facket går skilda vägar, så kommer det sannolikt att gå som i Danmark. Spåren förskräcker.

Facket i Höganäs bryter inte med partiet som sådant, bara med den "stalinistiska" ledningen inom Höganäs a-kommun. De fackliga organisationer som nu brutit med (s) i Höganäs vill liksom jag m fl att parti och fack ska öppna sig mer utåt medborgarna. Därför stöder de tanken på att bilda fler socialdemokratiska föreningar - både i de olika kommundelarna och på arbetsplatserna.

Detta innebär att facket i NV-Skåne kommer att stödja politisk verksamhet i vår kommun, dock inte genom Höganäs a-kommun.
Äntligen ett friskhetstecken från svensk fackförening!


Bengt Silfverstrand: Ja, och friskhetstecknet består i att facket bryter upp från en förstockad s-ledning men stödjer andra progressiva s-krafter i kommunen.
Bra!

Går ut hårt! Men målet måste ju såklart vara att Arbetarkommunen i Höganäs får en vettig styrelsen, förankrad inom LO-kollektivet.


Bengt Silfverstrand: Precis så förhåller det sig. Och det är detta vi som tror på demokrati och mångfald arbetar aktivt för.
Andelen LO-medlemmar som inte röstade på socialdemokraterna i riksdagsvalet 2006 var 46 procent. Jag tycker att det säger en del som tex
att ett neutralt fack vore bättre.
Fredrik,

"Voro bättre", "verklig demokrati" mm. i vilken verklighet lever du i? Det är fullt demokratiskt att en organisation väljer att samarbeta med en annan, det är en demokratisk rättigheter. Ett samhälle blir inte mindre demokratiskt bara därför att en fackförbund samarbetar med ett parti. Sedan undrar jag på vilket sätt det skulle bli bättre för socialdemokratin (som du tillhör) och LO-facken att gå skilda vägar när både rent historiskt har tjänat på detta samarbete. Vi behöver bara gå ut i världen, där fack och parti är skiljda, för att konstatera det.
Sjävklart ska fack och politiska partier vara åtskilda i en demokrati. Om man tycker att det är ok så bryter man principen en man en röst vilket borde gälla och då lämnar mna fältet fritt för alla organisationer att försöka få inflytande vid sidan om de demokratiska valen som nu sker i Bryssel och är mycket negativt.

Ska industrin få köpa in sig i ett politiskt parti också?


Bengt Silfverstrand: Självklart har en facklig organisation rätt att sympatisera med det politiska parti som närmast företräder dess intressen. Det räcker i dessa dagar till att peka på den borgerliga alliansens hantering av a-kassan, en politisk skandal som saknar motstycke och socialdemokratins klara stöd för den fackliga linjen.
Sicket trams! Självklart skall arbetarrörelsen stödja och stötta både fack och bildandet av nya s-föreningar!
Vi har problemet att våra s-föreningar blir färre och färre. Detta rår inte arbetarekommunen för, utan det är pga av utflyttning. LO har alltid stöttat arbetarekommunen och det är vi oerhört tacksamma för.


Bengt Silfverstrand: Precis så förhåller det sig också i Höganäs, Christina. LO backar helhjärtat upp bildandet av nya socialdemokratiska föreningar. Det är a-kommunens nya ledning som med sina oresonliga nej är bakåtsträvarna i sammanhanget.

Men självklart verkar tiden för oss som vill förnya.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM