TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så har det skett vad sannolikt en bred majoritet av socialdemokratins , miljöpartiets och vänsterpartiets väljare både hoppats och krävt, nämligen att de tre partierna skulle samla sig till ett gemensamt initiativ syftande till att skapa en plattform för en röd-grön trepartiregering efter 2010 års val.

Söndagens gemensamma utspel är inte minst en viktig politisk strategisk och taktisk seger för Mona Sahlin. Hon gjorde ett förhastat taktiskt missgrepp genom att först bara inlemma miljöpartiet i ett tilltänkt regeringssamarbete men svalde snabbt prestigen och tog nya initiativ för att skapa den nödvändiga bredare bas som är en förutsättning för att kasta b-alliansregeringen ur sadeln.

 

Självfallet återstår många och i vissa stycken säkert sega förhandlingar för att skapa den tydliga vänsterplattform som krävs för att övertyga tillräckligt många väljare att satsa röd-grönt i valet 2010. Men mot bakgrund av att partierna i praktisk politik kunnat ena sig om femton ekonomisk-politiska uppgörelser kring statsbudgeten, så kan de återstående hindren inte anses som alltför svårforcerade.

 

Vad gäller grundpelarna – att minska de ekonomiska klyftorna i det svenska samhället, satsa på framtidsinriktade investeringar som ger nya jobb och minskad klimatpåverkan så är skillnaderna mellan de tre partierna minimala.

 

Så om mainstream inom den röd-gröna alliansen torde vara mycket nöjd med den nu träffade politiska uppgörelsen så är grinigheten och grämelsen på den borgerliga kanten desto mer påtaglig.
Huvudscenariot tycks vara att skrämma med ett för länge sedan dött och begravet kommunistspöke. ”Ohly alliansens bäste valarbetare”, skränar fp-ledaren Jan Björklund. "Sahlin fick ge sig för Ohly", lyder rubriken i borgerliga Helsingborgs Dagblad.

Till grämelsens söner och döttrar i light-variant kan inlemmas de socialdemokrater som på dessa sidor idisslat faran för att ta med vänsterpartiet i en röd-grön koalition och som inte kunde förutse de reaktioner ett sådant utelämnande skulle ge upphov till i de djupa s-leden.
Visst kommer vi att få höra ältandet om kommunistfaran, miljöpartiets förslag om bensinskattehöjningar, skattehöjningar för sjukvårdspersonal m m. Men det finns ett mycket effektivt motdrag mot den typen av demagogi, nämligen som både Mona Sahlin och Lars Ohly så klart uttryckte det i TV 4:as morgonsoffa för en stund sedan. Vi ska börja med vad vi vill göra för att åter få Sverige på fötter, ta itu med orättvisorna etc. – och först därefter redovisa vad ett sådant reformprogram för framtiden kräver i form av ekonomiska uppoffringar för medborgare och skattebetalare.
Konstigare är det inte.Jag tillåter mig fortfarande att anse att det är märkligt att vänsterfalangen inom S anser sig behöva stöd av V och jag hoppas fortfarande att om Ohly kommer med i nästa regering att han möjligen blir ett konsultativt statsråd. Däremot håller jag med om att Sahlin är en smart politiker och jag gläds åt att de tre partierna redan har tagit fram gemensamma förslag för att få in de unga i arbetslivet. Vad kan vara viktigare?


Bengt Silfverstrand: Det är inte någon vänsterfalang utan en stark socialdemokratisk medlemsopinion som föredrar ett trepartisamarbete inom vänstern. Och några bekymmer var Ohly kommer att placeras i en sådan, förhoppningsvis kommande vänsterregering behöver du knappast hysa.

I övrigt tycks vi vara överens om initiativet och Monas roll i det hela.
Ja, jag får berömma Mona för att hon lyckats sy ihop en konstellation som äntligen gör att även vi gräsrötter kan börja känna optimism inför valet 2010. Jag får därmed även kreditera henne för att hon börjat lyssna nedåt på oss gräsrötter och kanske mindre på sina spindoktorer och rådgivare!

Bengt Nilsson, sosse
Vad mäter du "stark socialdemokratisk opinion" med? Decibel?
Vore tacksam om du lät bli att förringa "mina bekymmer". De är inte mindre reella än dina egna.


Bengt Silfverstrand: Nej, några decibelmätningar är det förstås itne fråga om. Det räcker att avsläsa den opinion som finns på arbetsplatser i s-föreningar etc. Jag förringar ingens bekymmer. Men det finns nog värre bekymmer än att ängslas för att det nu äntligen blir en röd-grön samling mot b-alliansregeringen.
Valets viktigaste väljare är dom som håller sig till mitten. Det är där valet kommer att vinnas och vanns senast..

Med Sahlins rågång mot vänster tillsammans med ett fd. k-märkt parti och partiledare så är valet i princip över. Nu är s-högerflank blottad och offrad till de borgliga.

Jag njuter!


Bengt Silfverstrand: Mittfältet i svensk politik är nu så brett och flytande att ingen kan vandra omkring där utan en rejäl politisk kompass. Och är det någonting som socialdemokratin torde ha erfarenhet av så är det att val bara kan vinnas om väljarna har tydliga alternativ att ta ställning till. Några offer till borgerligheten innebär den nu träffade röd-gröna uppgörelsen sannerligen inte.
De viktigaste väljarna för sossarna och den nya plattformskoalationen är väljarna till vänster. Det är där de nya sossarna skall träda fram ur det småborgerliga diset som legat som en blöt kväljande vante över oss de senaste 15 åren!

Bengt Nilsson, sosse
Du skrev:
"De viktigaste väljarna för sossarna och den nya plattformskoalationen är väljarna till vänster. "

Till vänster om v finns bara en avgrund med mycket få väljare.

Valet vinns genom att attrahera den stora massan i mitten.

That's it!


Bengt Silfverstrand: Var och en blir salig på sin tro. Men när vann socialdemokratin senast ett val på ett utsuddat budskap, som gör det svårt att skilja oss från de borgerliga partierna?
Ni som ständigt predikar att SAP ska var ett mittenparti, varför kallar ni er socialdemokrater överhuvudtaget? Rösta på Fp eller C istället!
Mitten/högerpartier finns det redan alldeles för många av. Skippa samarbetet med MP istället och för partiet tillbaka vänsterut där SAP hör hemma.
Att göra SAP till ett mer eller mindre marknadsliberalt parti vore ett svek utan dess like mot allt vad den sanna demokratiska socialismen ska stå för.

Ett SAP utan socialistiskt grundtänkande är inte värt något alls.


Bengt Silfverstrand: En röd-grön koalition är ett klart steg vänsterut och för övrigt ligger nyliberalismen i sina dödsryckningar (se bl a Göran Rosenbergs utmärkta inlägg i DN idag.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM