TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


För några veckor sedan blev jag uppringd av en kvinna som fått stora problem med försumpning av sin fastighet, problem som uppstått efter det att en högre belägen grannfastighet borrat efter bergvärme. Miljönämnden ansåg att det inte gick att fastställa orsakerna till problemen och att det skulle ställa sig alltför dyrt att utföra ytterligare undersökningar i ärendet.

Kvinnan överklagade tillsammans med ytterligare två granntomter som fått samma problem till Länsstyrelsen i Skåne län.

 

Vid vårt första samtal lovade jag kvinnan att ta mig en närmare titt på ärendets handläggning, dock först efter det att jag kontaktat socialdemokraternas företrädare i nämnden, i det här fallet dess vice ordförande. Jag sökte vederbörande men fick inte kontakt, varför jag ringde upp kvinnan och erbjöd mig att under alla förhållanden gå igenom dokumentationen i ärendet och inspektera tomten ifråga.
Då det dröjde några dagar längre än vad jag räknat med att återkomma till kvinnan, uttryckte hon viss förvåning när jag ringde upp henne. Uppenbarligen hade hon av någon anledning inte trott att jag överhuvudtaget skulle återkomma. När jag ändå erbjöd mig att besöka henne och ta mig en närmare titt på ärendet tackade hon ja. Och i onsdags gjorde jag besök på platsen.

 

Jag fick se en i det närmaste helt skövlad tomt på grund av de översvämningar den drabbats av. Hon hade t o m fått begära särskilt tillstånd av kommunen att avleda vattnet genom en slang ut till intilliggande gatumark. Det var redan vid en okulärbesiktning helt uppenbart att en kraftig försumpning förelåg och att denna berodde på ett onormalt stort vattentillflöde till fastigheten.

 

Vid vårt efterföljande samtal bekände kvinnan att hon gett upp hoppet om att jag skulle höra av mig och att hennes dotter kommenterat mitt dröjsmål med att ringa upp med orden –”Du ska inte lita på politiker….
Nåväl, efter vårt samtal och genomgång av ärendet ändrade kvinnan attityd. Hon förstod snart att jag verkligen var villig att hjälpa till.
Till att börja med gav jag rådet att kvinnan skulle göra en ny framställning till kommunen och använda bl a de sakuppgifter som samtal med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tillhandahållit. Jag lovade också att ta en ordentlig diskussion med miljönämndens mycket aktive och självständigt tänkande socialdemokratiske ordförande, som jag misstänkte inte fått full information i ärendet.

 

Nu är poängen i det här läget inte att närmare penetrera sakfrågan – den får jag nog anledning att återkomma till, utan att ställa frågan, varför litar vanliga människor inte på politiker?
Jag har lång och stor erfarenhet av väljarkontakter av här berört slag och det är långtifrån första gången jag efter samtal lyckats vända folks uppfattning om politiker och fått till stånd en konstruktiv dialog och ett ömsesidigt förtroende.
Mina sammanfattande svar på frågan är följande:

 

1. Det finns självfallet en reell anledning till att många människor misstror politiker. Och det beror förstås då på att politikerna ifråga sviker sina löften genom att antingen inte ta utlovad kontakt eller vägra att befatta sig med något som de uppfattar som alltför besvärligt. Ibland kan det till och med vara svårt att avgöra om det är en rättshaverist eller inte man har att göra med.

 

2. Politiken i dagens Sverige har blivit alltför ”avlövad”. På det kommunala planet låter sig politiker inte sällan styras av de ledande tjänstemännen. Det är med utgångspunkt från ovan berört exempel t ex lätt att hänvisa till miljönämndens tjänstemän. ”Jag är ju som politiker ingen expert på de här frågorna.”

 

3. På ett högre plan - Europanivån – EU fått maktbefogenheter som snävat in det nationella inflytandet och på riksnivån har motsvarande minskade maktbefogenheter för riksdag och regering ägt rum samtidigt som riksbank och riksrevision gjort betydande intrång i den politiska/demokratiska sfären.

4. Media underblåser inte sällan politikerföraktet genom överdrifter och vinklingar.

 

 

Ja, detta var några exempel på demokratins dilemma som vi har all anledning att reflektera över. Och för att återgå till mitt ovan berörda exempel. Kvinnan i fråga begärde inte att jag skulle lösa hennes problem. Hon var efter vårt samtal fullt nöjd med att jag lyssnade och att jag ville försöka att hjälpa henne igenom byråkratins labyrinter.2008-12-06, 18:19  Permalink
Andra bloggar om:  


Apropå mediala överdrifter som bidragande orsak till
politikerföraktet:
En gång för många år sedan nämnde jag i en notis att kulturnämnden i lilla Båstad fått två nya suppleanter. Den ena var en politiskt tidigare helt oprövad dam, pensionär tror jag att hon var, som på grund av sitt stora litteraturintresse efter omfattande övertalning, sagt ja till att fylla ut den ena av de tomma suppleantplatserna. Rubriken i tidningen blev:"Nya pampar i Båstad" (!)
Gissa om jag skämdes på tidningens vägnar - trots min personliga oskuld.
Några dagar senare ringde damen bedrövad till redaktionen och berättade att hon fått ett brev (mejl fanns inte på den tiden) med ungefär det här innehållet: "Jasså. du är en så där djävla politikerpamp som vi ska berika med våra skattepengar?"


Bengt Silfverstrand: Ytterligare ett tungt vägande exempel på att också media bidrar till politikerförakt. I ditt exempel måste dock i rättvisans namn journalisten fritas från ansvaret. Men redigerare och rubriksättare är uppenbarligen inte alltid att lita på.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM