TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Slutna sällskap

(Mel: Öppna landskap – Ulf Lundell)

En hyllning till Nobla själar!

 

1.

Jag trivs bäst i slutna sällskap

Nära hovet vill jag bo.

I min konungs närhet trivs min själ

Hos Silvia får jag ro.

 

Jag klär mig stolt i högtidsdräkt

Och håller hårt på etikett,

Fast halsen känns så stel och stram

Propellorn sitter rätt.

 

Jag trivs bäst i slutna sällskap,

Nära hovet vill jag booo!

 

2.

Jag trivs bäst bland folk i frackar,

Som i krutkungsfestlig sfär,

Med en Nobel uppsyn lyssnar till

Vad vetenskapen lär.

 

Sen bjuds noblessen upp till dans,

Som TV-sänd ger mången tröst,

Då kan man vända bringan till

Och visa kramsfyllt bröst.

 

Jag trivs bäst i slutna sällskap,

Nära hovet vill jag booo!

 

Mr. Rimfrost

-autodidaktie hovskald (Bengt Silfverstrand)2005-12-09, 10:23  Permalink


Varför skriver du en sång om det gamla kungahuset? Jag gillar iofs inte heller monarkin, men faktum är ju att eliten inom arbetarrörelsen är sveriges nya överhet.


Bengt Silfverstrand: Om du inte förstår ironin kan jag bara beklaga detta man knappast göra något åt det. Överheten i Sverige består av den ekonomiska överklassen - konglomeratet näringslivets lobbyorganisationer och de borgerliga partierna.
Skön censurering!

Brist på humor kanske?


Bengt Silfverstrand: Ingalunda, här är alla välkomna med inlägg ovanför midjan.
Små grodorna,,,,


Bengt Silfverstrand: Ja, du tänker förstås på de grodor som i de yttersta av dessa dagar framträtt på arenan i form av borgerliga ynkryggar, som inte vågar ta konsekvenserna av sina högljudda litanior och politisering av en tragisk naturkatastrof. Förlåt, att jag inte först hajade detta....
Och återigen, JA jag kan reglerna. De poppar upp varenda gång jag skriver här.

Men jag vill fortfarande veta: varför blir jag censurerad när jag skriver att eliten inom arbetarrörelsen är sveriges nya överhet och fungerar som ett nytt kungahus (fast med politisk makt) där lojala personer utnämns till höger och vänster?

Är det på den nivån debatten ska vara, att ingen opposition skall vara tillåten, så är ju s-info ett fullständigt meningslöst forum för inbördes beundran.


Bengt Silfverstrand: Här förekommer ingen censur bara strykningar av rena otidigheter. Moderator har påpekat detta, så alla som går in på dessa sidor, är, om de är läskunniga, väl medvetna om gällande regler.

Att arbetarrörelsen skulle vara Sveriges nya överhet är så korkat att det inte förjänar någon kommentar.
Härmed avslutas denna debatt.
Som jag skrev i mitt tidigare inlägg (som blev raderat av någon outgrundlig anledning) så påstår jag inte att hela arbetarrörelsen utgör Sveriges överhet. Nej, snarare är det så att arbetarrörelsen har kvar sina gräsrötter av hårt arbetande män och kvinnor. Dessa människors inflytande är naturligtvis inte större än någon annans.

Men eliten inom arbetarrörelsen, dvs toppen inom SAP och LO, har styrt Sverige i 64 utav 73 år. Inom denna elit delar man ut tjänster till kusiner och andra trogna och fungerar i praktiken som ett kungahus eller en ny adel. Dessa människor behöver aldrig oroa sig för att förlora sitt jobb, man tilldelas snart ett nytt toppjobb inom statsförvaltningen eller facket genom bl a en korrupt utnämningspolitik.

Att man sedan har ambitioner på utökad politisk kontroll av forskningen och fria medier visar på ett oerhört förakt för demokratin. Det är alltid lika skrämmande att se hur utredare som presenterar för socialdemokratin obehagliga resultat sparkas eller hur deras utredningsorgan (t ex ESO som presenterade resultat som inte passade socialdemokraterna) läggs ned.

PS
Om det är något otillåtet i detta inlägg, låt mig veta exakt VAD det är så att jag kan hålla mig till era regler.


Bengt Silfverstrand: Det finns självfallet inget "otillåtet" i ditt senaste inlägg. S-info ska självfallet inte vara ett "forum för inbördes beundran". Men omvänt ska det heller inte vara en tummelplats för inbitna sossehatare som bara har ett enda syfte, nämligen att genom sanslösa överdrifter och grundlösa anklagelser mot socialdemokratin och dess företrädare. Ditt första påstående att "toppen inom SAP och LO har styrt Sverige i 64 utav 73 år" innehåller två sakfel.
För det första har socialdemokratin bara under mycket korta perioder under denna tid haft egen riksdagsmajoritet. För det andra ingår LO inte i regeringsunderlaget. För det tredje ligger den ekonomiska resp. den mediala makten i Sverige inte i socialdemokratins händer. Jämförelserna med kungahus och adel är därför rent prat i nattmössan.
Att kalla en utnämningspolitik som tillämpats även av borgerliga regeringar för korrupt visar bara att man inte är ute efter en debatt värd namnet.
Någon kontroll av forskning och fria medier förekommer inte. Jag hade under tio år ansvaret för högskole- ooch forskningsfrågorna i s-gruppen i utbildningsutskottet och om det ens antydningsvis skulle ha talats om kontroll, hade revolution utbrutit i universitetsvärlden. Inga ESO-utredare eller andra i den kategorin har sparkats ut. Jag tillhörde under min sista period i riksdagen finansutskottet, som var huvudman för de s-k. ESO-utredningarna. Utredningarna var fristående och det förelåg självfallet ingen förpliktelse för departementet att göra utredningsförslagen till regeringsförslag. Nationalekonomi är ingen värderingsfri vetenskap och om utredningsförslag går emot de uppfattningar och värderingar som en socialdemokratisk regering omfattar, så finns det självfallet ingen som helst anledning att genomföra den typen av förslag.
Tack! Det var ungefär det svaret jag väntade mig.

Det visar att du antingen inte kan se, eller inte vill se, vilken makt SAP/LO har.

Du kritiserar alla förslag på en öppen och demokratisk utnämningsmakt och påstår att den blir odemokratisk pga att ett fristående organ inte är direkt folkvalt. Samtidigt är det tydligen ok att ge LO, som INTE ÄR FOLKVALDA, ett enormt inflytande över svensk politik. Se bara 70-talet när man drev igenom lag efter lag (t ex LAS) på mer eller mindre direkt beställning av LO. Att påstå att LO inte är en del av det maktkollektiv som styr Sverige är fullständigt naivt, detta känner ju ganska många till trots allt.

Även om SAP inte innehaft majoritet mer äm under enstaka tillfällen så har Sverige nästan uteslutande haft socialdemokratiska minoritetsregeringar, ofta med stöd av det antidemokratiska kommunistparti som idag kallar sig vänsterpartiet. Detta har lett till ett samhälle som betraktar det socialdemokratiska maktinnehavet som naturligt och självklart. Vill man göra karriär inom statsförvaltningen gör man bäst i att inte kritisera socialdemokratin.

Självklart är inte det socialdemokratiska maktmonopolet inte bara sossarnas förtjänst. Vi har en alldeles genomusel och ineffektiv opposition, som ofta verkar ointresserade av att komma överens med varandra.

SAP har uppenbara ambitioner på kontroll av universiteten. I högskolelagens första kapitel, undanstoppad i budgetpropositionen, vill regeringen markera att utbildningen ”skall främja en hållbar utveckling ... god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa”. Detta vittnar om att välfärdssamhället ej ska ifrågasättas av universiteten och är en allvarlig kränkning av universitetens oberoende.

Att du sedan påstår att jag "inte är ute efter en debatt värd namnet" bara för att de borgerliga regeringarna möjligen också missbrukat utnämningsmakten är ju rent komiskt. Den borgerliga alliansen jobbar ju just nu på ett förslag om hur utnämningsmakten skall demokratiseras, så att vi får mindre av bananrepubliksfasoner i detta land. Att göra denna ändring ligger i medborgarnas intressen, inte de borgerligas. Kommer vi få se ett socialdemokratiskt förslag på demokratisk utnämnigsmakt? Ja, kritiken växer hela tiden och sossarna är ju mest intresserade av att vinna valet, så kanske. Man kanske inte vågar riskera att de borgerliga plockar poäng med hjälp av denna fråga.


Bengt Silfverstrand: Dina "kunskaper" bygger uppenbarligen i allt väsentligt på information hämtad ur det borgerliga mediamonopolets ensidiga alster.

Mina egna på praktisk erfarenhet i såväl näringslivet som på olika politiska nivåer. Jag har beträffande utnämningssystemet hävdat att det faller sig ganska naturligt att sittande regering i sin närhet i den statliga förvaltningen vill ha personer som man kan lita på. I Sverige har vi trots politiska motsättningar i sakfrågor ändå också lyckats skapa en sådan atmosfär över partigränserna att det ofta faller sig naturligt att utnämna kompetenta och omdömesgilla personer i "motsatt politiskt läger" till sådana poster. Några exempel är Mats Svegfors (m), Ingemar Eliasson (fp), Rolf Wirtén (fp), Anders Björk (m) - (sdamtliga landshövdingar) och Gun Hellsvik (m) (gen.dir i Patent- & Reg.verket. Öppenhet och insyn kan förstärkas genom t.ex. offentlig utfrågningar av de tilltänkta personerna.

LO-s inflytande bygger på att personer som fått sina kamraters förtroende att bli t ex ordf. i en fackförening också valt att engagera sig politiskt i insikten om att det är socialdemokratisk politik som bäst gynnar de breda löntagarintressena. Eftersom t ex LAS gynnar breda löntagarintressen så är det fullt logiskt och naturligt att löntagarorganisationerna försöker påverka en socialdemokratisk regering att genomföra förslag som man inte lyckas uppnå i förhandlingar.

Lika självklart tycks det vara att företagarorganistioner, inte bara vänder sig till borgerliga partier för att genomföra förslag som gynnar deras ekonomiska intressen, utan också - som t ex Svenskt Näringsliv - direkt engagerar sig i politiskt kampanjarbete (mot s-regeringen ).

Exemplet på "kontroll av universiteten" är kvalificerat struntprat. Om inte utbildningen ska främja en hållbar utveckling, god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa" vilken inriktning (ty det är fråga om inriktning och övergripande samhällsmål det handlar om) skall den då ges?
Talet om kränkning av universitetens oberoende är ju rent nonsens.

Du har nu fått allt det utrymme i en debatt, du rimligen kan begära. Till skillnad från de regler som gäller inom stora delar av det borgerliga mediamonopolet, där s-märkta insändare i mycket stor utsträckning refuseras.

Härmed avslutas debatten för den här gången. Att socialdemokratiska hemsidesägare ändå måste få ha ett avgörande inflytande över sina hemsidor kan knappast anses ohemult.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM