TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Enligt EG.domstolen går fri rörlighet för kapital, arbete etc. före fackliga rättigheter och principen om likabehandling. Men EU-parlamentet har nu i en omröstning om Jan Anderssons rapport om förändringar i utstationeringsdirektivet kommit till den motsatta slutsatsen. Förslaget innebär att direktivet ska skrivas om efter ungefär den linje som fackföreningsrörelsen hela tiden krävt. Därutöver föreslår parlamentet att någon form av socialt protokoll ska fogas till själva grundfördraget med innebörden att fri rörlighet inte går före fackliga rättigheter.

 

Så långt är allt gott och väl. Men vilken tyngd och betydelse har Europaparlamentets förslag? Ja, så länge något lagförslag inte föreligger så måste det betecknas som en i och för sig viktig markering, men ingenting annat. Eller som Dagens Arena skriver i sin dagsledare:

 

”Nu måste lagförslag fram. Nästa år ska parlamentet godkänna en ny kommission. Förra gången fälldes en kommissionär på aborträtten. Den här gången kan striden bli utstationeringsdirektivt. Utan ett nytt sådant, ingen ny kommission." Och utan en ny kommission, ingen materiell förändring av EG-domstolens tolkning av direktivet.

 

• Därför måste den politiska kampen för fackliga fri- och rättigheter fortsätta. Ett utmärkt tillfälle att sätta kraft bakom orden är fortfarande att villkora en ratificering av Lissabonfördraget. Ett sådant ställningstagande skulle få en större politisk tyngd än omröstningen i EU-parlamentet och dessutom tvingat andra regeringar, vars parlamentariker röstat för Jan Anderssons rapport att bekänna färg.

 

Visst dånade det på nytt i EU-kratern, men effekterna av en nyårssmällare klingar snabbt av….Men det är flera frågetecken. Ett är vilka ändringar gjordes i ursprungsrapporten - finns det något kvar? Ett annat är hur röstade de svenska parlamentarikerna - något som kan vara av intresse inför EU-valet.? Ett tredje är att parlamentet röstat igenom en rekommendation till Kommissionen?
Till det säger Per Wirtén på Dagens Arena att möjligen kan Parlamentet utöva press på Kommissionen då den skall förnyas nästa år och på så sätt tvinga fram en lagstiftning. Hoppas kan man ju . Men när såg vi en högermajoritet utöva press på en av huvudsakligen högerkrafter tillsatt kommission och dessutom få grönt från mertalet högerstyrda medlemsstater för att garantera fackliga rättigheter? Det är många höga högertrösklar som skall passeras. Så det kanske är dags att på allvar börja undra över om det finns en säkrare väg? Om detta har jag också skrivit en blogg "Förkrossande allians" - men räcker det för att försvara löntagarnas rättigheter? (http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=27329)
Den enda säkra vägen som jag ser är att socialdemokratiska riksdagsmännen, vars ja-bidrag är nödvändiga för ratifikation p.g.a. kravet på kvalificerad majoritet, är att på något sätt villkora sitt ja.
Bo WidegrenBengt Silfverstrand: Visst finns det som du mycket riktigt påpekar flera frågetecken. Det är dock rätt intressant att våra EU-parlamentariker tycks ha fått en blåslampa där bak. Tyvärr når den dock inte ända fram till den svenska riksdagen.....
De borgerliga/konservativa fick igenom en hel del ändringar i sysselsättningsutskottet. Rapporten är därför i mångt och mycket en svårtolkad kompromissprodukt. Därför röstade moderaterna ja (bortsett från Cederschiöld, som la ned sin röst) samt övriga borgerliga partier (bortsett från Wohlin, kd, som sade nej).

Vänsterpartiet och miljöpartiet lade ned sina röster, eftersom de inte gillar Anderssons förslag att öppna utstationeringsdirektivet för förhandlingar, med tanke på hur den politiska majoriteten ser ut i regeringar/kommissionen. Samt att de tyckte att skrivningarna var för oklara och intetsägande.

Junilistan röstade ja, då syftet med rapporten är lovvärd, att EU inte ska lägga sig i kollektivavtal. Dock vill Junilistan ha ett svenskt undantag från EU:s arbetsmarknadsregler, eftersom dessa frågor ska hanteras i riksdagen och genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Rapporten var bara en rekommendation till kommissionen/rådet. Dessa institutioner kan helt bortse från rapporten om de vill. Ungefär som när SSU kommer med ett yttrande, om än att den lobbymässiga effekten är större då EU-parlamentet antar ett initiativbetänkande likt Anderssons (mer uppmärksamhet i media och många viktiga öron som kanske kan lyssna).
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM