TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Att betrakta dem som vågar ifrågasätta den allmänna meningen som svikare eller okunniga ligger bakom åtskilliga av mänsklighetens stora och små fiaskon.” Så formulerar Lotta Fogde en central mening i sin lördagskrönika i DN. Krönikan har rubriken ”Bunkerpunka” och handlar om ”finanskrisens goda sida.”
Fogdes analys kring utgiftstaket förtjänar att återges in extenso:

 

”Allt som kommer ur Ohlys mun blir därför icke-frågor. Till skillnad från andra politiska verktyg får utgiftstaket i statsbudgeten inte ifrågasättas. Fler anställda i offentlig sektor är totalt otänkbart.
Men varför skulle detta vara mindre realistiskt än att till exempel sänka koldioxidutsläppen med 80 procent, som miljöpartiet vill? Eller dummare än att starta fler arbetsmarknadsutbildningar och inrätta sk nystartsjobb? Med tanke på den pensionsboom som kommer att drabba offentliga verksamheter inom några år kanske det rent av vore långsiktigt smart. Finanskrisen är en påminnelse om bristen på helhetsperspektiv i samhällsekonomin
.”

Just precis. Huvudet på spiken.

 

Jag har under lång tid i riksdagen erfarenheter från samarbete med företrädare för vänsterpartiet. Mycket kan de självfallet kritiseras för men definitivt inte för att vara demokratiskt opålitliga. Därför är det sällsynt korkat när högersinnade debattörer på båda sidor av den politiska mittlinjen börjar damma av det gamla kommunistspöket.

 

Om kommunism tycker jag inte. Däremot har jag inget emot att en av avreglerings- och privatiseringslusta under snart två decennier drabbad socialdemokrati då och då får en och annan uppsträckning från vänster. Vad gäller den ur rättvise-jämlikhets- och integrationssynpunkt delvis förödande utvecklingen på friskoleområdet, så har vänsterpartiet varit mer förutseende och realistiska än mitt eget parti.

 

Självfallet ska det ställas ekonomiskt realistiska villkor för vänsterpartiets medverkan i en röd-grön koalitionsregering. Men till de villkoren bör definitivt inte höra något förbud att diskutera utgiftstakets vara eller inte vara. Detta politiska verktyg har ju t o m på sistone ifrågasatts av den garanterat nyliberale nationalekonomen och borgerliga rådgivaren Lars Calmfors.
Och även om det skulle uppfattas som en svordom i vissa högersossars kyrka, så påstår jag:

 

Även Lars Ohly kan ha rätt ibland….



Självfallet kan Lars Ohly ha rätt ibland, men det är förvånande att en så erfaren politiker som du inte har förstått att oavsettt Lars Ohlys personliga egenskaper så är planekonomi inte förenlig med demokrati. Per definition.


Bengt Silfverstrand: Planhushållning, eller ramhushållning, som folkpartiledaren Bertil Ohlin en gång formulerade saken är ju som praktiken visat väl förenlig med demokrati. Däremot är planekonomi i kommunistisk tappning såsom den tillämpades i de s k statshandelsländerna (Sovjetunionen bl a) inte förenlig med demokrati.
Märkligt att sossarna inte klarar av bättre samarbeta med vänster. Idelogierna är ju närmare varann än
mot övriga partier.
Det är som om det vänstern säger hur bra det än är så antingen är man tyst om deras förslag eller så klankar man så fort det finns chans.
Detta gynnar högern.
Många sossar är idag om man skulle gå 10 år bakåt rena moderaterna.
Jag ser det som ett problem, en massa främst fyrti samt femttalister som har fått lite för stor plånbok, och därmed snabbt glömmer sitt socialistiska ursprung.

Lars Ohlys förslag om 200 000 jobb till offentliga sektorn verkar inte ens sossefalangen debattera.
Vore det inte skäl i att titta om sådasnt kan åstadkommas.
Eller vill sossarna att alla arbetslösa ska gå i åtgärdsjobb för a-kasselön och utnyttjas på det sättet istället. Det finns mycket hykleri inom sossarna också som liknar ren höger.
Ohlys förslag om att bygga vindkraftverk i Göteborg
och att dessa sedan ska sättas upp skulle skapa massor jobb samt vara bra för infrastrukturen när Volvo nu nära nog brakar ihop är också en bra idé som fått oerhört liten propaganda via media.

Jag tycker det inte enbart är vänstern som ska skärpa sig jag tycker även sossarna borde göra densamma och gå hellre mot vänster än som de sedan över 15 år gjort gå mot höger.

Som sagt problemet för sossarna är att många är insyltade i högerns politik. d.v.s. en politik som gynnar de välbeställda.
Och av dessa finns det massor av i sossarna.
Man glömmer många, även från sossarna som har en dålig ekonomi.ex:Pensionärer, sjuka
Däremot är man mer positiva till att förbättra för arbetslösa. Ett rätt taget steg.
Men glöm ej de övriga. Och ta med ohly hans vänstern behövs .

"Om kommunism tycker jag inte. Däremot har jag inget emot att en av avreglerings- och privatiseringslusta under snart två decennier drabbad socialdemokrati då och då får en och annan uppsträckning från vänster".
Väl formulerat - och tyckt - Bengt.
Jag är själv ingen vän av kommunism. MEN! VAD är kommunism jag tror få vet det, och själv kan jag erkänna att jag inte heller vet.
Kommunismen är väl som den blir men namnet kan användas. Kina och USA tackar och bugar för varann detta när det gäller högerns etablerade kapitalister och kommunins´mens kapitalister.
Jag anser det i princip vara närbesläktat.
Moderaterna i Sverige vad är de då, jo ett arbetarparti, och ett arbetarparti betraktar ju de flesta som ett kommunistparti.

Så politik där måste man ha öronen på helöspänn om vad som sägs och sedan måste man ha bra syn så man ser vad som sker i politiken.
Varenda politiskt parti kan övertas och bli nåt helat annat men med ord kan man manipulera och förvränga allt.
Sossarna i Sverige är inte längre det sosseparti som idelogin speglar.
Även om sossarna och dess medlemmar med all vilja vill skapa en rätt så ideologisk rätt idelogi så är makten där pengar finns.
Är du förmögen är du trygg och dessa ser inte de fattigas problem. är du frisk kan du även håna de som är sjuka. Detta tills du själv blir sjuk då fattar många sin egen dumhet mot de sjuka.
Jag är rätt störd över den propaganda som man fört mot sjuka , arbetslösa.
De är misstänkta för fusk och mantrat har varit tydligt , man kör med samma ordval så blir det en sanning.
Nu har man börjat med ordet utanförskap, detta för att håna de som är pensionärer, sjuka, arbetslösa, detta för att upphylla överklassens rofferi.
Rika fuskar mest , för de har möjligheten , ju mer förtyckt du är ju mindre möjlighet finns, Det är av den anledningen kriminaliteten även ökar.
Till slut spelar det ingen roll. hur vissa än gör så vill en överklass krossa dem.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3601684.ab

Det vore intressant om Anders Nilsson kunde utveckla sin tes om att planekonomi inte skulle vara förenligt med demokrati. Hur menar du då?

Det finns en bok med titeln "Planekonomi och direktdemokrati" som är mycket intressant.

Anser man att demokrati är 'en person en röst' och inte som den nuvarande kapitalismen, där det i stället, i praktiken, är 'en krona en röst', så finns det all anledning att åtminstone fundera lite över en annan ekonomisk ordning.

http://www.manifest.se/forlaget/cockshott_cottrell_plan/cockshott_cottrell_plan.html
Jo det finns många intressanta böcker, men verkligheten har med eftertryck visat att planekonomi är oförenlig med demokrati. Så anser du kanske att alla de 100-tals miljoner som fått offra sina liv i de system som världen fått skåda, bara hade otur med sina ledare, samtliga sina ledare för att vara nogrann. Kanske menar du att om bara vi får de riktiga ledarna så kommer det att fungera. Jag skulle inte vilja ta den chansen, men visst, jag kan gärna läsa din bok. Om de nuvarande planekonomiska målen tillåter att den förläggs, distribueras och säljs, alternativt lånas ut. Vilket ju beror på vilken majoriet som för tillfället sitter i plandepartementet. Och givetvis om de planekonomiska målen för papperstilllverkning ger utrymme för det, och givetvis förutsatt att de mål som fastslagits för distribution av tryckt material från Stockholm till västkusten gör frakten möjligt och i sin tur att plandirektoratets kvot för tillverkning av glasögon inte har överskridits. Jag måste nämligen snart ha nya.


Bengt Silfverstrand: Märkligt att du är så dåligt påläst De system du talar om har inte det minsta med svensk/nordisk demokratisk socialism att göra.
Men käre Bengt, kysser du grodor också? Försök inte med dåligt påläst, det straffar sig, det vet du. Som sagt det finns inget existerande och avslutat planhushållningsexperiment som låter /låtit sig förenas med demokrati som vi känner den. Min lite ironiska förlöpning när det gäller åtkomsten av den rekomnederade boken var en ofrånkomlig illustration till planekonomins omöjlighet. En snabb men effektiv lektion i den absurda utopins realitet. Däremot läser vi gärna Keynes,gärna Galbraith och Krugman, vi funderar över hur vi sk hantera de 75% av bruttonationalinkomsterna som staten, efter skatter och avgifter som vi betalar, har att hantera.


Bengt Silfverstrand: Jo, du är dåligt påläst eftersom du definierar planhushållning som en viss potentat läser bibeln.
Planhushållning à la de sovjetstyrda statshandelsländerna och deras efterföljare i en del utvecklingsländer har kapitalt misslyckats.

Däremot har en planerad modell där stora delar av välfärdssystemet - skola, äldreomsorg och sjukvård är offentligt styrd och finansierad liksom ett ersättningssystem vid sjukdom, arbetslöshet etc. som bygger på inkomstbortfallsprincipen visat sig fungera mycket väl.
Nu är det du Bengt som själv skriver bibeln efter eget gottbefinnande. Att ha en stat som ingriper med lagstiftning, en utjämning av inkomsterna genom skatter, en offentlig verksamhet inom vård och utbildning mm är inte planekonomi. Punkt slut. Det är fortfarande marknadsekonomi, eftersom bytet sker på en marknad. Men för att en marknad ska fungera så måste det råda jämbördighet, En marknad där den ena parten ständigt är den starkare kommer att sluta att fungera. Det kallas monopol och leder till fel prissättning och fel utbud i ekonomin och bristande jämlikhet mellan medborgarna på den politiska nivån.

Det här var del 1 i Demokratiskolan. När du är färdig med den så kan vi gå vidare till del 2. Men du har en del läxa att göra tills dess Bengt. Men kämpa på, du saknar ju inte vilja och inte begåvning heller. Så det här kommer att gå jättebra ska du se.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är förvisso inte planekonomi i den tappningen som den praktiserats i statshandelsländerna. Men det är planerad hushållning i så måtto att staten genom demokratiska beslut i Sveriges folkvalda församling socialiserar en del av den ekonomi, som annars skulle ha tagits i anspråk av privata intressen.

Ditt resonemang om marknad och monopol ger anledning till en just nu central fråga:

Tycker du det är riktigt som borgarna nu är på väg att genomföra - att det ska vara fritt fram för kommersiella företag att få etablera sig på vårdområdet?

Ta detta som en svarsuppgift i den av dig i det här sammanhanget introducerade Demokratiskolan.
Tjaa, nu var du allt kluriug Bengt, är det en sån där slamkrypare måntro. Kanske är det bäst att vi tar det här som ett grupparbete? Vad säger du, om du fixar bilderna så kan jag skriva texten och så ses vi efter lunch eller..? Jag skall hämta några billiga skrivbord i Göteborg nämligen. Men "fritt fram" är ju en variant av marknadsekonomisk teori. Gissa vilken? A. Hästskjutsmodellen B. Glaskulemodellen C. Nyliberlismmodellen. Rätt svar ger 1 poäng.


Bengt Silfverstrand: Ja, den kulan visste tydligen var den tog. Men du får ytterligare en chans att utveckla din syn på marknad kontra offentlig regi när jag levererat min blogg om börsen och vården senare idag.
"Jo det finns många intressanta böcker, men verkligheten har med eftertryck visat att planekonomi är oförenlig med demokrati."

Hur mycket får staten alt. folket bestämma över ekonomin innan det övergår i diktatur? Ingen hävdar ju att det keynesianistiska välfärdssamhället (eller USA:s New Deal för den delen) var diktaturer, tvärt om så var demokratin större på den tiden eftersom folket hade mer att säga till om. Så fram till den punkten så kan vi i.a.f. säga att demokratin ökar i takt med att folket får vara med och bestämma över ekonomin (det är väl själva definitionen på en demokrati, att folket får bestämma?). Så hur långt kan det fortsätta? Kan den offentliga ekonomin utgöra 50% av BNP? 70%? När blir det diktatur? Vart ska bör man placera sig för att få ut så mycket demokrati som möjligt?

Personligen så tror jag inte alls att en planekonomi är oförenligt med demokrati (däremot så är tveklöst en ren marknadsekonomi det), det handlar ju snarare om på vilka premisser den byggs. Det relevanta är ju inte att ekonomin planeras utan av vilka och på vilka villkor. En planekonomi behöver idag inte vara byråkratisk och supercentraliserad, vi har ju numera teknologi som kan överbygga dessa hinder.



"Så anser du kanske att alla de 100-tals miljoner som fått offra sina liv i de system som världen fått skåda, bara hade otur med sina ledare, samtliga sina ledare för att vara nogrann."

Det handlar förstås inte så mycket om ledare utan som alltid om strukturer, förutsättningar. Sovjetunionen utvecklades tidigt till en byråkratiserad diktatur, men att samma mönster gick igen även i ex. Polen, Rumänien o.s.v. kan ju inte tas som ytterligare exempel på "kommunismens" misslyckande, de här staterna kopierade ju i princip av ett system som var resultatet av ett redan misslyckat försök. Jag vill alltså hävda att endast en kommunistisk revolution misslyckats och att de andra bara var konsekvenser av det första misslyckandet. Men kom ihåg att även demokratin misslyckades till en början, vi fick Robespierre och terror.

I dag är samhället annorlunda och förutsättningarna annorlunda. Jag säger förstås inte att vi alla ska bli kommunister och ge den en ny chans, jag bara menar att det är dumt att påstå att det aldrig kan fungera och alltid kommer att leda till diktatur.

Jag tror inte att en kommunistisk revolution idag, om en sådan mot förmodan skulle inträffa, skulle leda till diktatur, massmord o.s.v. är rätt övertygad om att det inte skulle ske. Kan ni verkligen se Ohly eller vänsterpartisten i kommunfullmäktige skicka dissidenter till korrektionsläger i Lappland? ;)
Ursäkta, att hårklyva och redefieniera ordet planekonomi gör inte skiten bättre, gröt är gröt.
Planekonomi fungerar inte, det är bara en fråga om hur lång tid innan total kollpas. I vissa östländer gick det fortare i än andra.
Om Sverige mot förmodan ( inte en chans ) skulle införa planekonomi blir resan detsamma, takten kanske annorlunda.
Och att antyda ? att Sverige haft planekonomi och att folkpartiet i en mycket svunnen tid stödde detta är absurdt, och osant.



Bengt Silfverstrand: Nej, planekonomi modell Sovjet m fl statshandelsländer fungerar bevisligen ingte. Däremot fungerar den modell med blandekonomi och delvis planerad hushållning som under lång tid tillämpats i de nordiska länderna synnerligen väl.

Att oplanerad och spekulationsinriktad ekonomi leder rakt ner i avgrunden är väl finanskrisen i de yttersta av dessa dagar ett skrämmande exempel på.
Den kulan visste var den tog..- ja just det, det har vi fått se allt för mycket i de planekonomiska skräckvälden som det handlar om. Bra att du visar färg Bengt!

Och Alexander: Om vi får planekonomi i det här landet så kommer Lars Ohly antingen att skicka folk till arbetsläger i lppland. Gör han inte det så kommer han själv att skickas dit. Och där finns det alltid en makthungrig djävul som skickar den kula som vet precis var den skall ta. Kommunismen är ingen avdöd 1800-talsföreteelse. Nej den dikterar vardagen för en femtedel av jordens befolkning idag, i denna minut, i Kina, i Nordkorea, i Zimbabve. Och om du tror att det inte finns sådana förtryckare i våra höghus- och villaområden idag, om du tror det inte finns människor som kommer att göra vad som helst för att få fortsätta flockas kring köttgrytorna, så är du mycket naiv. Demokratin är ingen gratislunch. Den får du kämpa för varje dag.


Bengt Silfverstrand: Vem har vurmat för planekonomiska skräckvälden? Den typen av planekonomier har jag ju gång på gång tydligt avvisat. Att du inte orkar föra en saklig debatt om dessa frågor utan ständigt hamnar i länder där kommunistisk planhushållning lett långt ner i avgrunden.

Skärp dig nu Anders Nilsson och försök inte smita undan en seriös diskussion om i vilken mån ett lands ekonomi måste styras för att inte marknad och finansiell sektor ska förskingra våra tillgångar.

Eller har du möjligt stängt av både öron och ögon under den nu pågående finanskrisen.

Och svara på direkta frågor om hur du ser på systemskiften innebärande att privata avkastningsintressen ska ta över den svenska primärvården. Någon gång måste du väl ändå kunna diskutera det som ämnet handlar om.
Men Anders, du kan väl inte på fullt allvar hävda att Kina, Nordkorea och Zimbabwe skulle vara kommunistiska stater? Det är ju helt befängt, men du får hemskt gärna förklara hur tusan du får ihop det.

Självklart är förtryck möjligt i Sverige (det förekommer), men man måste ändå ha klart för sig att Sverige ändå skiljer sig en hel del från ex. Zimbabwe eller Nordkorea. Sverige är ett rikt och modernt land med en relativt lång demokratisk tradition (även om demokratin stelnat av och ritualiserats), kalla mig naiv men jag ser det ärligt talat som helt otänkbart att vi skulle få Gulag-läger i Sverige.

Och kom ihåg att inte ens alla öststater hade läger och massmord, se ex. på DDR. Då var ju Förbundsrepubliken värre.
Gud bevare dig, Alexander. En dag kommer du också att komma ut i den verkliga världen och då behöver du det, någon annan hjälp tror jag inte du ska förlita dig på.
Bengt,
eftersom du inte läser, inte lyssnar inte överhuvudtgaget ägnar dig åt annat än persoinangrepp och magisteraltiga förhör. När du dessutom i brist på argument använder dig av smaklösa arkebuseringsmetaforer så känns en diskussion inte seriös med dig. Du är och förblir en stork.


Bengt Silfverstrand: Ovanstående inlägg talar för sig själv och är ett skolexempel på hur man beter sig då man inte har några sakargument att komma med. Man höjer rösten. Men trots dina ramaskrin är du fortfarande mycket välkommen att svara på ställda frågor.
"Gud bevare dig, Alexander. En dag kommer du också att komma ut i den verkliga världen och då behöver du det, någon annan hjälp tror jag inte du ska förlita dig på."

Det är verkligen fånigt hur du försöker kompensera din brist på argument.

Vilken värld skulle jag befinna mig i menar du? Jag har nog sett, läst och upplevt mer än vad du tror. Hur som helst så accepteras inte förlöjliganden eller andra osakliga personangrepp, skärp till dig.


Bengt Silfverstrand: Ja, denne Anders Nilsson har verkligen en förmåga att höja blodtrycket på sig själv. Hans inlägg i denna debatt låter sig närmast insorteras under den vidsynta samlingsrubriken, Gud sig förbarme! Och det gör han säkert!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET




Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM