TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så kunde han inte bärga sig längre, bloggvärldens självutnämnde smakdomare, Erik Laakso. Blondinbella går bra, men inte sossar med inkomstgarantier från sin riksdagstid.
När egen kraft inte hjälpa kan, när förmågan eller viljan att diskutera sakfrågan inte räcker till, då byter man spår.
 
Sakfrågan gällde huruvida det är förenligt med en socialdemokrats (Morians) trovärdighet att ta tjänst hos ett vårdbolag - Attendo Care - vars affärsidé och avkastningskrav kommit i uppenbar konflikt med vårdkvaliteten på flera av bolagets vårdboenden.

 

Visst får en socialdemokrat jobba var som helst. Men liksom Göran Perssons engagemang som JKL-konsult blir föremål för debatt och kritik, så får Jonas Morian, som i andra sammanhang är mån om att framhäva sin egen person och betydande roll som s-bloggare, finna sig i att stå i skamvrån.

 

Jag är mycket medveten om vilka känslor den här debatten rört om inom ”Vankelmodets socialdemokratiska förening.” Jag har heller ingenting som helst emot att riksdagsledamöternas inkomstgarantier diskuteras. Ekonomiska förmåner har inte betytt någonting för mitt politiska engagemang. Slopa gärna inkomstgarantierna, även retroaktivt, om ni tror detta skulle tjäna politikens och socialdemokratins intressen. Men se då till och ta något konkret initiativ i frågan.
Se till att någon riksdagsledamot motionerar om saken. Uppgiften är som klippt och skuren för Erik Laakso. Men bäste Erik, informera då även den bloggvärld där du nu spritt avundsjukans budskap att uppdraget är beställt och utfört.

 

Jo, Eva i Luleå m fl, jag vet vad jag sysslar med. Det framgår klart och tydligt i såväl bakgrundsinformation som slutsatser i tidigare inlägg.
Och jag vet också vad socialdemokrater som Ingvar Carlsson, Bengt Göransson och Göran Johansson sysslar med. Inte är de några dj-a lobbyister för JKL och Attendo Care……Och för den som möjligen är intresserad av källkritik går det bra att läsa här:
http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=814

Ställda frågor får ingen svar av från Silfverstrand, sånt står han över, som Magnus fråga:
Tydligen finns det en regelbok kring var socialdemokrater får jobba men det vore ju bra om vi som är yrkesverksamma samt därtill socialdemokrater och inte omfattas av inkomstgaranti kan få del av reglerna så att inga fler klavertramp ske?


Bengt Silfverstrand: Jag har tydligt svarat att det är upp till var och en, socialdemokrat eller icke socialdemokrat, att bestämma var han eller hon vill jobba. Och det är ju rent trams att bara antyda att det skulle finnas någon regelbok i sådana sammanhang.

Lika tramsigt är det att blanda in inkomstgarantin i sammanhanget. Men hur blir det med riksdagsmotionen om att slopa densamma.
Eftersom Du nu angriper mig i inlägg i inlägg och även andra bloggare så måste jag faktiskt be Dig att sansa Dig.

Så här står det i bloggreglerna:

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:

* kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga

Med detta avstår jag att svara flera gånger.

Och en gång för alla jag gillar inte att privatisera vård- och omsorg och kommunala verksamheter.

Men jag vidhåller fortfarande att anställningar varhelst det är, är vars och ens privatsak.

Om det är något som är felaktigt med detta så är det förtroenderåden i partiets Arbetarekommuners sak att prata med den det berör. Det är inte Din och min sak att hänga ut människor.

Ge Dig.Bengt Silfverstrand: Om man kallar kritik av en persons åsikt i en för socialdemokratin grundläggande värderingsfråga för angrepp, ja då har man nog brukat våld på svenska språket

Jag förbehåller mig rätten att tycka det är omdömeslöst av en socialdemokrat att ta anställning på en så strategisk post, som informationschefens hos ett bolag vars affärsidé strider mot grundläggande socialdemokratiska värderingar.

Om detta har varje människa i en demokrati rätt att ha en åsikt. Och blanda för Guds skull inte in bloggreglerna. Jag håller mig med råge inom dem.

Med din logik skulle ju Erik Laaksos "angrepp" på mig för att jag har inkomstgaranti från min riksdagstid också bryta mot bloggreglerna. Men han har givetvis full rätt att tycka vad han vill om dessa inkomstgarantier. Hoppas bara han vill fullfölja sin tankegång med ett riksdagsinitiativ i fråan.
Erik Laakso,

Jag har valt att inte beröra Jonas Morians anställning, men jag kan inte låta bli att reagerar på det något antiintellektuella motargumentet från dig och Magnus, nämligen det att man måste presentera "en regelbok kring var socialdemokrater får jobba" därför man anser att en anställning inom ett visst företag är fel. Men då kan väl bara Bengt slå tillbaka med frågan "kan man arbeta på vilken arbetsplats som helst?".

Sedan är det väl inte konstigare att man på samma sätt ifrågasätter Göran Perssons anställning. För det privata är väl inte helgad borg som aldrig får beröras? Tvärtom, om det är frågan om att det kan krocka med ens trovärdighet, sitt politiska kapital, så skall det väl i allra högsta grad beröras då det i förlängningen också berör resterande delen av rörelsen eftersom man också är representant för ett parti.

Denna kommentar är mer av principiell kraktär då jag är intresserad av debatter och syftar inte på att peka finger mot Jonas då jag inte bestämt mig utan mer läser inläggen från de stora grabbarna. ;-)


Bengt Silfverstrand: Genom sitt engagemang som informationschef hos Attendo Care spelar Jonas Morian i samma division som Göran Persson när han går i tjänst hos det borgerliga lobbyistföretaget JKL.
Fast Göran Johansson sitter förstås i ett otal olika styrelser och nämndermed mera som ger honom hiskeliga inkomster, säkert i nivå med Perssons och definitivt mer än Jonas Morian.

Men du har rätt, någon JKL-sosse det är han INTE. Lite heder har han i kroppen den mannen.


Bengt Silfverstrand: Ja, Göran Johansson sitter i flera styrelser och uppbär sannolikt stora inkomster. Men det är inte inkomster från tjänsten ifråga det handlar utan om principer. JKL och Attendo Care är av ungefär samma skrot och korn ur socialdemokratisk synvinkel.
Så då vet vi att Attendo Care och JKL inte är kosher i Silfverstrands värld.
Hur det är med de andra på Silfverstrands hemliga lista är fortfarande höljt i dunkel. En god vän till mig, en partikamrat med förtroendeposter, funderar på att söka tjänst på Forsmarkas kärnkraftverk, en mellanchefspost. Är det okej med dig?

Jag unnar dig och alla andra med inkomstgarantier sina inkomster, det har aldrig varit något tvivel. Frågan var hur alla vi andra gör som inte har dessa inkomster, ska vi fråga dig först eller hur ska vi bära oss åt? Från dina höga hästar ser du ju ljuset så mycket bättre än oss andra.


Martin, skriv din kommentar på min blogg så tar vi diskussionen där istället.
Glömde! Hur ser du på alla chefer som är socialdemokrater och som hamnar i förhandlingar med facket? Ska dom byta parti, avgå eller vad? För i förlängningen av den här debatten så kommer konsekvenserna av att vi varit framgångsrika i utbildningssystem, i att göra samhället tillgängligt för alla samhällsklasser och att det är din rätt att kunna få gå på högskola. Det innebär att om vi jämför med när du var ung så har ett antal fler gått från arbetarklass till något annat, är det fel att byta arbete, blir man liksom förädare då? I så fall så ber jag om ursäkt för jag har gjort en klassresa, liskom du tycks ha gjort. Men jag är fortfarande socialdemokrat i själ och hjärta. Jag talar nog inte bara för mig själv, vi är många som växt upp i arbetarhem och bytt miljö och som fortfarnade har det starkt i minnet. Lika starkt sitter min socialdemokrati. Ditt resonemang får dock konsekvenser för hur jag ska se på mig själv, som chef.
Då jag utgår från att både Erik Laakso och Per Madsen är begåvade personer kan slutsatsen av deras senaste för sakfrågan helt irrelevanta inlägg bara bli två:

1. De vill inte diskutera sakfrågan.
2. De inser att de med sina val av irrvägar är fullständigt ute på hal is.

Mina svar:
1. Det finns givetvis inga "kosher" i min värld.
2. Talet om hemlig lista är ju rent nonsens. Någon
sådan finns givetvis inte
3. Självfallet kan vilken socialdemokrat som helst söka jobb som mellanchef på Forsmark.

Vad kritiken gäller är både i Göran Perssons och Jonas Morians fall anställningar där vederbörande förväntas försvara och förklara företagets policy. I båda fallen betyder det att man i så fall försvarar en ur socialdemokratisk synpunkt synnerligen sjuk sak.

Laaksos fråga om han och andra utan inkomstgarantier( !) ska fråga mig först vad ni ska göra är så urbota dum att jag låter den stå kvar obesvarad till allmänt beskådande av hur (spelad) dumhet kan bedra visheten.
Det du gjort till sakfråga Bengt, är vilka arbetsplatser en "tiktig" socialdemokrat får jobba på och så har du gjort ned Göran Persson och Jonas Morian i nesligaste ordalag.
Någon annan sakfråga har du inte förmått diskutera så du har den sakfråga du själv gått igång på.

Om du vill diskuterat JKL, Attendo Care eller andra företag så är det välkommet, jag har nämligen inte hittat några bevis för att A-C smiter från svensk skatt som du påstått så där vill jag gärna se din dokumentation. Självklart har jag sett de tragiska exempel på vanvård och Lex Sara-anmälningar (vi hade förresten tre lex sara kring den kommunala omsorgen här i Tierp under hösten så nu kan väl inga sossar jobba som informationschefer i den här kommunen) men många bedömare verkar ju anse att attendo Care lärt sig av detta och arbetar bättre idag. Men du verkar ju sitta inne med information att de håller på än och att de är oförbätterliga, den informationen är sprängstoff, kan du redovisa?

Förresten; Hur ska Socialdemokratiska kommunalråd göra när Attendo Care lägger det bästa budet helt i enlighet med upphandlingsunderlaget?

Är det sakfråga nog för dig? En rejäl ursäkt till Jonas Morian borde du också leverera men det tror jag inte du är karl nog att göra.


Bengt Silfverstrand: Men käre Laakso. Har du besvär med synen? Jag upprepar. Det är upp till var och en att självständigt avgöra var han eller hon tar anställning. Men om en profilerad socialdemokrat väljer en arbetsgivare med flera klandervärda vårdinsatser och dessutom tar en tjänst som innebär att arbetsgivarens företagspolicy måste försvaras och förklaras. Ja, då står det fritt för alla och envar, och inte minst för socialdemokrater som bekänner sig till en annan vårdsyn, än den som Attendo Care företrädr att reagera.

Som om det inte var nog med dumma frågor, så fogar du nu ytterligare en om hur socialdemokratiska kommunalråd ska agera om Attendo Care lägger det bästa budet helt i enlighet med upphandlingsunderlaget?

Jag kan bara svara hur jag själv skulle handlat. För det första är det ingen som tvingar en kommun till att välja det ekonomiskt bästa anbudet. För det andra hade jag gjort ett antal stickprov på hur Attendo Care skött sig i andra kommuner. Och om jag blivit varse vårdskandalerna i Lidingö, Uppsala och Malmö så hade inte AC fått entreprenaden. När Höganäs borgerliga majoritet valde Attendo Care, så ringde de ett fåtal kommuner där AC inte gjort bort sig. Trots att larmsignaler fanns i pressen från flera håll brydde man sig inte om att ta kontakt med varken Lidingö, Uppsala eller Malmö.

Jo, jag är verkligen karl för min hatt och förbehåller mig rätten att tycka att Jonas Morian gjort bort sig när han valt att bli vägröjare för den flerfaldiga vårdskandalen Attendo Care.
Såg du intervjun med Göran på TV4 nyhetsmorgon förresten? Där ser man en helt annan "JKL-konsult" än den du försöker svartmåla förre statsministern som.Bengt Silfverstrand: Nej, det gjorde jag inte. Och det spelar ingen roll i sammanhanget. Här handlar det om moral, moral av det slaget som Göran Johansson uppvisat i sammanhanget.
Men Bengt det är ju det här som är sakfrågan. Ska Jonas Morian få jobba på Attendo Care eftersom att det strider mot din uppfattning om var en god socialdemokrat enligt ideologin får jobba. Då är min fråga till dig enkel, var får man som god socialdemokrat jobba enligt din uppfattning? Dessutom är du ju lite rolig, "Mellanchef på forsmark", så man kan inte vara högre chef då och vara socialdemokrat?

Sen blandar du in begreppet moral, hm intressant. Hur ofta ser sjukförmånen ut för en riksdagsledamot kontra en timanställd undersköterskevikarie? Vikarien har ingen lön när den är sjuk eftersom att den saknar fast jobb och tvingas oftast jobba fast den är sjuk. Och hur mycket har en riksdagsman när denne är sjuk? Visst ojämförbart men om vi nu blandar in moralbegrepp i diskussionen så riskerar du att hamna än mer fel utifrån dina tidigare uppdrag.

Men åter till ämnet, är det moraliskt fel att jobba för ett företag som producerar privat sjukvård som socilademokrat? Om så är fallet så måste det naturligtvis finnas fler områden, stålindustriin i sverige tex. Levererar de stål till USA och amerikanska armén i någon form? Om så är fallet, metallare gå hem. Hur ser vi på tandsköterskor som jobbar på privatkliniker? hur ser vi på lärare som arbetar på utbildningsföretag med gymnasieutbildnignar till företag och ams? Hur ser vi på de anställda i växeln på bemnaningsföretag som ju konkurerar med AMS? Hur ser vi på pappersindustriarbetaren som tillverkar papper till tryckeriet som trycker aktier och valuta? Hur ser vi på och så vidare...........................

Näe Bengt du målar in dig i ett hörn där väljarna helt plötsligt inser att man inte kan kombinera med en röst på vårt parti med att arbeta där de arbetar.
Bengt Silfverstrand: Du snackar runt för att undvika kärnfrågan. Din exempelsamling drar ju ett löjets skimmer över dina argument.

En socialdemokrat kan självfallet ta jobb var som helst. Inget snack om den saken. Den diskussion som uppstått och där det liksom på andra områden självfallet kan finnas olika åsikter, handlar om det lämpliga i att ta värvning hos ett företag som gjort bort sig ett stort antal gånger därför att dess vårdfilosofi, högsta möjliga avkastning, kommit i konflikt med vårdbehovet.

Man ska nog vara rätt naiv om man inte inser Attendo Cares strategiska "femetta" att lyckas engagera sossen Jonas Morian för att tvätta bort smutsfläckarna.
Jag snackar inte runt Bengt och jag är inte naiv, du har bara svårt att lyssna.


Bengt Silfverstrand: Jo det är verkligen rundsnack att blanda in jobb som inte har med saken att göra. Och jag har som framgår av blogginläggen verkligen lyssnat och tydligt förklarat att det finns områden här i livet där ens politiska övertygelse- om man nu har en sådan - kan komma i konflikt med det jobb man är beredd att utföra i vardagen.

-Du kan skriva att någon dj-a JKL-lobbyist blir jag inte! (Göran Johansson (s))
Oki din debattteknik tycks inte vara någon höjdare. Jag tar in det du säger men håller inte med dig om att de jobb som jag och andra jämför med inte är relevanta Bengt. De är relevanta i allra högsta grad. Men menar du att skillnaden är att Morian är en känd sosse och tex jag inte är det alltså behöver en okänd sosse inte vara så noga. Jag kan se massviss med arbetsgivare som kan liknas AC. Alltså är det du som slingrar dig och inte kan ta diskussionen utan blir smågrinig för att du möter argument som är relevanta till ditt sätt att debattera.

Sakfrågan är, i vilka företag kan du som socialdemokrat jobba utan att bära hand på din ideologi?

Den bollen har du själv lagt upp på straffpunkten Bengt, take it or leave it, jag skulle nog leave it om jag var du då en mängd människor verkligen undrar vad du håller på med.


Bengt Silfverstrand: Nej, skillnaden mellan de allmänna jobb du radar upp och ett jobb där Morian ska svara för marknadsföringen av en vårdidé - därtill skamfilad - som saluförs av Attendo Care och som ligger fjärran för vad socialdemokratin står för torde vara solklar för alla som anstränger sig det allra minsta för att förstå.

Det råder som du märkt av blogginläggen olika uppfattningar i denna fråga. Du får gärna ha din men försök inte att mästra dem som inte delar denna uppfattning
Vem mästrar vem?

är en ganska bra fråga


Bengt Silfverstrand: Instämmer. Och det framgår ju klart av meningsutbytet.

Min linje i sammanfattning:
Var och en bestämmer suveränt själv var han eller hon jobbar.
Tar man jobb på en strategisk post hos ett företag vars verksamhet blivit utsatt för hård kritik så måste detta förhållande givetvis få debatteras och kritiseras.

Din linje har ju varit tabulinjen.

Vem mästrar då vem?
Tabulinjen? Vem har tabulinjen? Du har tabulinjen Bengt. Din inställning har en långt mycket större inverkan än vad du anar. Du mästrar oss andra om var vi får jobba.


Bengt Silfverstrand: Jag tilltror folk förmågan att kunna läsa och förstå. Att du inte vill förstå kan inte hjälpas.
Valet av jobb är vars och ens ensak. Men väljer man "fienden" så får man tåla kritik. Göran Johansson vet bättre, men si det har herrar Attendokramare förbigått med isande tystnad.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM