TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral” (ung. först kommer ätandet, sedan moralen).
Detta klassiska citat av den tyske dramatikern och lyrikern Bertolt Brecht kan ses som en lysande sammanfattning av den ideologi som omfattas av den klan som fylkats kring s-bloggaren Jonas Morian.
Skilj på sak och person är det genomgående mantrat i de gråtmilda litanior som nu riktas mot oss fattiga satar som har svårt för att skilja bloggsfärens Dr. Jekyll från vårdbörsbolagets Mr Hyde. Med andra ord, även om ”klädbyten” sker från s-bloggare till informatör/propagandist för ett skandalomsusat vårdbolag så är det samma ansikte bakom båda rollerna.

 

Och till yttermera visso är ju flertalet av de personer, inkl. Morian själv, i andra sammanhang mycket måna om att det ska finnas ett ansikte bakom politiken. Nu har detta ansikte stuckit fram hakan ordentligt. Och då får han faktiskt tåla att hans liv och leverne i vårdvinstmaximeringens tjänst blir föremål för granskning.
När sedan Morian själv häller ytterligare bensin på en redan rejält brinnande brasa så finns det ytterligare anledning att fortsätta debatten ett tag till. Hetsandet har gått lite för långt tycker Morian i sin senaste blogg, men förlänger sedan själv debatten genom att skriva en lång artikel i tidningen Broderskap.

 

Det sammanfattandet temat är – tyck synd om Mona och mig.
För att en gång för alla göra processen kort med denna jämförelse så vill jag klart och tydligt deklarera att jag liksom tidigare, och redan då jag i riksdagsgruppen under Monas svåra år stöttade hennes kandidatur till partiledarposten, tar avstånd från den nya ”Mosa-Mona-kampanj” som en del tycker det vara förenligt med sina intressen att återuppta.
Mona gjorde ett misstag genom att kategoriskt utesluta vänsterpartiet från ett eventuellt regeringssamarbete i ett första uttalande. Det var fel. Men hon rättade snabbt till detta fel och uppträdde med tyngd, skärpa och auktoritet i onsdagens partiledardebatt.

 

Vad gäller den ”skugga av rosornas krig” där Morian placerar sig själv i Broderskapsartikeln, så har man nog drabbats av ett visst främlingsskap till svenska språket om man kallar kritik för dokumenterad dubbelmoral för insinuationer och glåpord. Lika aningslöst är det att skylla på bloggformatet.

 

Nej, vad det hela handlar om är hur man åtminstone i någon mån lever upp till de föredömen som kan förväntas av en socialdemokrat.
Bengt Göransson gör det.. Ingvar Carlsson gör det …. engagerar sig i ett uppoffrande och gediget folkrörelsearbete. Göran Johansson gör det genom att kategoriskt avvisa engagemang i verksamheter som rimmar illa med socialdemokratisk samhällssyn. ”Någon djävla JKL-lobbyist blir jag inte.” Detta är efterföljansvärda exempel.

 

Vad Morian uppenbarligen gjort är att acceptera ett jobb på en strategisk befattning – informationschefens – hos vårdbolaget Attendo Care som i en rad uppmärksammade fall demonstrerat att det råder en motsättning mellan vinstmaximeringsprincipen i ett företag med krav på vissa kapitalavkastning från sitt ägandes riskkapitalbolag å ena sidan och kvaliteten på den utförda vården å andra sidan. På samma sätt som Göran Persson tagit anställning som lobbyist i det borgerliga konsultbolaget JKL så blir Jonas Morian genom sitt som informationschef hos Attendo Care lobbyist för detta företag.

 


Att som Eva i Luleå inbilla sig att Morian genom detta jobb får ”påverkansmöjligheter till något bättre” torde kunna skrivas på den allra frommaste förhoppningens konto.

 

Omvärldsanalytikern Stig-Björn Ljunggren, som också gått in i debatten, vill jag inte – gud förbjude – inrangera i Jonas Morians fanclub, men har gör en något halsbrytande jämförelse när han räknar upp en rad tillkortakommanden som förvisso sker på sina håll inom offentlig verksamhet.
Skillnaden är uppenbar. När vanvård och liknande problem uppstår på kommunala vårdboenden o.dyl så slår den mediala blixten i regel ner på nolltid. Och ansvariga politiker får sina fiskar – välförtjänt – varma. Den totala offentliga insynen räcker i regel till för att rätta till uppkommande problem. I privat verksamhet står aktiebolagens insynsbegränsningar ofta i vägen för snabba insatser för att komma till rätta med problemen. Och ytterst ansvariga politiker har långtifrån samma möjligheter att personligen engagera sig i problemen i ett privat vårdbolag som t ex en ordförande i en socialnämnd kan göra på ett offentligt drivet vårdboende.

 

Och på tal om sakfrågan. När ska Morian, Jonas Ek, Erik Laakso, Jan Andersson, Eva i Luleå m fl bekväma sig om att diskutera denna. Sakfrågan gäller: Hur ska socialdemokratin ställa sig till vård på börsvillkor – typ Attendo Care – och fri etableringsrätt för dylika vårdbolag?  Mona Sahlin har glädjande nog talat klarspråk på denna punkt: Vården ska inte in på börsen och fri etableringsrätt ska inte få förekomma i socialdemokratins Sverige.

 

För att sluta där jag började – med ett citat som åskådliggör det Morianska dilemmat.
”Proletären gärna ville, dricka punsch och spela kille” (Falstaff fakir)
Vet hut!

Sitt inte på dina höga hästar och låtsas om att du inte njuter av försöka göra ner dina partivänner!

Jag har i varje inlägg jag skrivit meddelat mitt tydliga avståndstagande till Attendo Cares tvivelaktiga affärsverksamhet och vårdetik.

Dra inte in mig i något resonemang om att jag skulle stötta privata, börsnoterade vårdföretag att ha fri etableringsrätt och än värre fri dragningsrätt på skattemedel!

Diskutera gärna Attendo Care, men undvik att diskutera och recensera privatpersonen Jonas Morian, eller mig för den delen. Du har gått från personligt till privat i den här frågan och det tar all heder av dig!
Till skillnad mot dig har jag tydligt gjort skillnad på sak- och personfrågor genom att jag har visat mitt avståndstagande till Attendo Care utan att jag har tagit avstånd från Jonas Morian.

Jag nedlåter mig heller inte till att ifrågasätta hans grundläggande värderingar.

Vad har du för saklig grund att ifrågasätta mina värderingar eller att dra växlar på mitt försvar av Jonas Morian som person och mina värderingar i sakfrågan?
Nej, det gör jag verkligen inte. Inte det minsta.
Jag har klart och tydligt visat att det bakom varje personlig och politisk åsikt finns ett ansikte.

"Ansiktet" Jonas Morian har fått till uppgift att i sin egenskap av informationschef putsa upp Attendo Cares illa sargade fasad. Detta gör utan minsta tvekan att sak och person hör ihop.

När sedan Jonas Ek m fl rycker ut till hans försvar, utan att fortfarande ha lämnat några synpunkter på den sakfråga jag väckt - hur långt ska den privata sfären få tränga ut offentlig vård - så visar han bara att han antingen ingenting förstått, alternativt med berått mod försvarar en sjuk sak.
Jag säger som Jonas ovan. Dra inte in mig i några diskussion beträffande Morian som handlar om privatägande vs kommunalt, statligt ägande.

Du har inte angripit det utan en person och personer som försvarar denna person.

Jag säger som Jonas - vet hut eller vad håller Du på med egentligen? Du angriper en persons anställning och Du angriper oss som tycker att en anställning är en privatsak som inte har med företagets affärsidé att göra.

Sluta nu Bengt att älta denna fråga om och om igen!

Bättre fly, än illa fäkta, Eva. Nej du, så lätt ska du inte komma undan. Jag har angripit ett förhållande som innebär att en socialdemokrat väljer att ta tjänst som informationsansvarig hos ett företag där avkastningskravet kommit i konflikt med vårdkvaliteten på flera ställen. Att försvara ett sådant företags policy är långt ifrån samma sak som att jobba som t ex undersköterska i samma företag.

När sedan ett antal pesonr, inkl. du själv rycker ut till försvar för ett sådant tvivelaktigt engagemang, så får både du och de andra försvarsadvokaterna finna sig i att dras in i debatten.

Ja, jag vet som framgår av tydligheten och bakgrundsinformationen i inläggen vadjag sysslar med.

Och jag vet också vad socialdemokrater som Ingvar Carlsson, Bengt Göransson och Göran Johansson sysslar med - Inte är det som några dj-a JKL eller Attendo Care lobbyister.
Jag delar helt Jonas och Evas uppfattning. Tyvärr fortsätter du att blanda ihop sak och person. Jag försvarar enskilda socialdemokraters rätt att söka anställning i vilket företag de önskar. Fördenskull behöver du inte antyda att jag och andra skulle stödja alliansens förslag om fritt vårdval. Det är en alldeles sanslös koppling. Jag stöder inte alliansens förslag och förstår uppriktigt sagt inte vad som får dig att tro något sådant.

Dessutom trodde jag att du kände till skillnaden mellan att vara anställd och att vara lobbyist. Dessutom finns det en klar skillnad mellan ledande politiker som går från ett viktigt politiskt uppdrag till att bli lobbyist och Joans Morian som sökt en anställning. Även du borde kunna se denna skillnaden.

Tii slut vore det tacknämligt om du mindre ägnade dig åt att kritisera partikamrater och mer ägnade dig åt politikens innehåll.


Bengt Silfverstrand: Olika uppfattningar i sakfrågan respekteras givetvis. Däremot undanber jag mig pekpinnar och katederförmaning av det slag du ständigt känner ett behov av att framföra.

Den sakfråga jag lyft fram är solklar nämligen hur vi som socialdemokrater i teori och praktik ställer oss till verksamheter där avkastningskravet kommer i konflikt med patient/vård/elevbehovet för att ta några aktuella exempel.

Och på samma sätt som Göran Persson fick klä skott för sitt engagemang hos det borgerliga lobbyistföretaget JKL så är det rimligt att kritisera Jonas Morian för hans roll informatör/lobbyist hos Attendo Care. Att han också ser som sin uppgift att åstadkomma en ansiktslyftning hos det p g a misskötsamhet illa sargade bolaget framgår också med all önskvärd tydlighet av en mailväxling med undertecknad.

Kopplingen mellan fri etableringsrätt (inte detsamma som fritt vårdval) och flera av de nuvarande aktörerna på "vårdmarknaden" är solklar.
Att du nu tar avstånd från fri etableringsrätt (för det är väl den du menar) är ju positivt.
Men hur ställer du dig till Monas deklaration att "vården ska inte vara på börsen"?

Jag är lika klar över att de flesta anställningsförhållanden inte har det minsta med lobbyverksamhet att göra. Men är man informationschef i ett illa beryktat företag och har som huvuduppgift att putsa upp det skamfilade ryktt, ja då är man sannerligen per definition en lobbyist.

Jag förbehåller mig slutligen rätten att kritisera vem jag vill - och även dem som råkar vara socialdemokrater - om de väljer att beträda ormgropen. Politikens innehåll har jag redan tydligt och klart kommenterat.

Men om du nu själv är så renlärig vad anser du om sammanblandningen av sakfrågan - vårdfilosofin - och riksdagsledamöternas inkomstgaranti? Är inte detta att blanda samman sak och person?

Jag håller med dej Bengt i det här fallet (och i de flesta andra också!)
Visst Jonas Morian och dennes försvarare får gärna uttala sig i socialdemokraternas namn. Men personer med en sådan här tvetydig moralisk kompass skall inte för en stund inbilla sig att de för mig är trovärdiga uttolkare av de grundläggande socialdemokratiska värderingarna om ett i solidaritetens namn jämlikare och rättvisare samhälle, ett samhälle där även människor med behov av åldringsvård skall kunna känna trygghet i att slippa bli utnytttjade och uttorkade för andras ekonomiska vinnings skull. Som här i Uppsala t.ex där en åldring låg och dog i sina intorkade exkrementer på ett av Attendo Cares vårdhem. Trots allvarlig kritik från länsstyrelsen och av den dåvarande vänsterledningen i kommunen, som ville säga upp avtalet, har den nuvarande högeralliansen gett dem fortsatt förtroende då de lovade att bättra sig, ett förtroende de fortsatt att missbruka genom misskötsel på andra vårdhem i kommunen. För mig är det självklart att det är det för privata företag primära målet (och medlet) av vinstdrivande lönsamhetstänkande som är orsaken till alla dessa fall av misskötsel, och då inte bara inom åldringsvården utan även inom privata skolor och sjukvårdsinrättningar! Och hur Jonas Morian som bärare av de socialdemokratiska grundvärderingarna då kommer att ställa sig (och känna sig) inför dessa primär vinstmål hos det privata företaget Attendo Care vet han bara själv!
Bengt Nilsson, sosse från Uppsala kommun


Bengt Silfverstrand: Precis så förhåller det sig med Attendo Care. Och exakt samma typ av grov misskötsel har förekommit på vårdboenden i Lidingö och på Bellevuehemmet i Malmö.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM