TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


EU-parlamentarikern Jan Andersson har i en rad inlägg om EU kritiserat både regeringen och junilistan utifrån ett vänsterperspektiv. I ett genmäle till junilistans Helène Goudin i Helsingborgs Dagblad den 14 oktober polemiserar han mot Goudins påstående att valet till EU-parlamentet inte handlar om vänster och höger utan om EU:s maktbefogenheter.

 

Så här skriver han bl.a.: ”I Europaparlamentet sker lagstiftning om miljöpolitik, konsumentpolitik, minimiregler rörande arbetsmiljö med mera. I detta frågor finns ett tydligt vänster-höerperspektiv.” Visst har Jan Andersson rätt. Sedan är det en annan sak att ett val till EU-parlamntet självfallet också handlar om EU:s maktbefogenheter. Vilka maktbefogenheter EU ska ha gentemot de nationella parlamenten och vilken makt EG-domstolen ska ha i förhållande till politiken måste givetvis ständigt vara föremål för en politisk diskussion – inte minst inför ett val.

 

Men nu var det vänster-högerfrågan som var ämnet. Och samma syn som Jan Andersson nu för fram i ett EU-perspektiv gäller förstås också den politiska debatten i Sverige. Här finns en vänster-högerskala, i de yttersta av dessa dagar livligt demonstrerad i de två aktuella TV-debatterna – partiledardebatten den 12 oktober och Mona-Fredrik-duellen den 14 oktober.
Debatten om a-kassan kontra skattesänkningar är bara en och en mycket tydlig höger-vänsterfråga. Privatiseringar kontra offentlig verksamhet är en annan
. Utvecklingen av vår gemensamma skola kontra uppdelning av elever efter ekonomisk, social och religiös bakgrund en tredje. Listan kan göras lång men dessa exempel kan räcka för att illustrera problemet.

 

Och på samma sätt som det finns en vänster och en höger i partiuppdelningen så finns det sådana skiktningar också inom ett stort parti som det socialdemokratiska. Jimmy Larsson-Hagberg m fl är ute på ett gungfly när de försöker förneka att så skulle vara fallet.

 

Den bloggsfär vi nu befinner oss i är ju också en tydlig illustration till att spännvidden inom socialdemokratin är stor. Och detta borde inte vara något att hymla med. Olika uppfattningar i sakfrågor ska givetvis respekteras. Bara de erkänns och inte förnekas. Socialdemokrater har t ex olika syn på hur långt vi ska släppa in privata verksamheter på t ex skol- och vårdområdet.

 

Jag tillhör dem som anser att privat verksamhet med skattemedel ska vara omgärdad med starka restriktioner. Våra akutsjukhus ska vara kvar i offentlig regi. Överskott som genereras inom t ex alternativa driftsformer inom skola, vård och omsorg ska återgå till verksamheten.
Och jag tror inte jag är helt fel ute om jag påstår att detta är uppfattningar som delas av en klar majoritet av socialdemokratins medlemmar och sympatisörer.

 

För att slutliga hämta näring ur den aktuella skattedebatten, så tror jag att en majoritet av svenska folket är berett att acceptera vissa skattehöjningar under förutsättning att de riktas mot bristområden, t ex till sjukvård och äldreomsorg. Stefan Svallfors omfattande undersökningar på Umeå universitet bekräftar med all önskvärd tydlighet detta.

 

Och att det finns en vänster och en höger inom vårt parti visar väl också med lika stor tydlighet Jonas Morians enrollering i riskkapitalets tjänst (Attendo Care).Låt oss diskutera vänster-högerperspektiv i sakpolitiken. Det gör jag i mitt genmäle till Helene Goudin. Men låt inte denna sakdebatt skymmas av en "glyttig" diskussion om vilka företag socialdemokrater bör söka anställning i.
Om en socialdemokrat tar anställning i ett företag som har en gentemot socialdemokratin klart avvikande "verksamhetidé" (affärsídé på deras eget språk, så har det i högsta grad med sakpolitik att göra.

Med ditt resonamang och din logik så är Göran Johansson "glyttig" då han klart deklarerar att någon djävla JKL-lobbyist det blir han inte. Att befrämja vinstmaximering på bekostnad av vårdkvalitet är verkligen så långt från vänsterpolitik som man bara kan komma,

Och även du, som är en offentlig person, får finna dig i att bli skärskådad. Men den här gången höll jag med dig i sakfrågan.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM