TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Att ge sig till att recenscera en av media tillrättalagd partiledardebatt ser jag som överflödigt.
Däremot finns det anledning att kommentera ett intressant ideologiskt inslag i denna debatt kopplat till de senaste vänster-högerturerna i den inom s-leden.

 

Mona Sahlin gav ett klart besked när hon i partiledardebattens avsnitt om vård och välfärd slog fast att vården inte hör hemma på börsen och lika klart markerade att socialdemokraterna säger nej till fri etableringsrätt. Fri etableringsrätt för nya privata aktörer innebär att redan välbärgade områden får flera vårdaktörer medan redan underförsörjda områden, ofta med stor andel låginkomsttagare, arbetslösa och pensionärer inte anses tillräckligt attraktiva för de privata entreprenörerna.

 

När fp-ledaren framhöll borgerligt styrda Halland som praktexempel på små vårdköer, så glömde han att tala om att den vårdmodell man där tillämpar utarbetats tillsammans med socialdemokraterna och där etableringar av nya vårdaktörer är politiskt styrd. Inte heller Kalmar tillämpar fri etableringsrätt. Också i Skåne har borgerligheten ställt upp på socialdemokraternas krav att fri etableringsrätt inte ska införas.
Som bekant har det på dessa sidor blossat upp en debatt om just denna kärnfråga. Den skattefinansierade vård- och omsorgssektorn ska inte påverkas av utvecklingen på börsen. Vården av våra gamla hör inte hemma på spekulationsmarknaden.

 

När en socialdemokrat som Jonas Morian tar anställning på en så strategisk post som informationschefens på ett vårdbolag, som ägs av ett riskkapitalbolag som gjort bort sig på flera ställen därför att snålheten bedragit visheten och denna snålhet gått ut över patienter och personal, så är detta givetvis en fråga som måste bli föremål för en offentlig debatt där berörda personer kommer i skottgluggen.
Om man, som Morian lierar sig med ett sådant företag genom en anställning, så lierar man sig givetvis också med dess ”affärsidé” – en idé som klart strider mot socialdemokratins syn på skattefinansierade vårdverksamheter.
Morians etik och moral spelar i detta sammanhang i precis samma division som den som präglar personer som på politiska möten och i riksdagsomröstningar säger nej till pigavdrag men sedan utnyttjar dessa avdrag för eget bruk.

 

När den av Jan Andersson beundrade Göran Johansson i Göteborg (i en lördagsintervju i Aftonbladet 11 oktober) får frågan om han tänker sluta nu, svarar han rakt på sak: - Du kan skriva upp att någon jävla JKL-lobbyist blir jag inte.
Detta svar sammanfattar på ett alldeles lysande sätt den syn jag, och sannolikt en majoritet av socialdemokrater, omfattar.
Säg mig vem du umgås med …..
Men det finns alltså ljuspunkter. Alla socialdemokrater är  som synes inte lealösa.

 

Katrine Kielos skriver klokt om socialdemokratins förhållande till vänsterpartiet i ”Dagens Arena”: ”I veckan satt högerekonomen Lars Jonung i Studio Ett och talade lyriskt för att det bästa sättet att motverka en djup kris är att spränga utgiftstaket.
-Du låter som Lars Ohly, sa programledaren.
-Ja, det finns en risk att man ser likheter, svarade högerekonomen.

…..Protestaktionen från de socialdemokratiska leden mot Sahlins utspel ska inte ses som en kärleksförklaring till Lars Ohly. Vad det handlar om är en oro för att Sahlin med miljöpartiet som ursäkt vill lägg sig sked med Fredrik Reinfeldt i Mittens Rike.
Om det stämmer är det förstås allvarligt. Något sådant skulle lägga locket på för förnyelsen av socialdemokratin. Idén att den enda vägen framåt är högersväng är precis lika konservativt som synen att enda vägen framåt är tillbaka till femtiotalet. Förnyelse handlar om att våga ompröva och diskutera sin egen politik, varken om att kalkera någon annans eller sin egen från en helt annan tidsålder.”

 

Klokt sagt. Nu återstår bara för Katrine Kielos att någon gång berätta på vilket sätt och till vad hon tycker att socialdemokratisk politik ska omprövas.Bra inlägg. Många tycker det är konstigt att socialdemokraters civila yrkesliv ifrågasätts, men jag håller med dig om att det är relevant och att det måste finnas en gräns. Det är skillnad att ta jobb som undersköterska inom Attendo - och att leda deras politiska propagandaarbete ("informationschef"). Tack för en bra blogg!!
Helt rätt Bengt när det gäller Halland och sjukvården så beror det helt riktigt på att vi har enats om modellen för Vårdval Halland! Precis som du skriver glömde fp ledaren att modellen utarbetats tillsammans med socialdemokraterna.
Men vi är inte problem fria som det tycks låta så på alliansen, vi har ett stort underskott i vår budget även om vi har en bra ekonomi och vi har på några områden också köer.
Att man vill lyfta fram Halland som det goda exemplet beror på att det alltid varit ett borgerligt styrt landsting. Alliansen vill alltså påskina att det är borgaranas förtjänst att Halland i stort går bra, sanningen är att vi har starka socialdemokrater i Hallands landsting.Bengt Silfverstrand: Här i Skåne har vi haft Hallandsmodellen som riktmärke när vi arbetat fram en vårdmodell "Hälsoval Skåne." Vi vill dock utveckla modellen till att lägga större vikt vid socio-ekonomiska faktorer - t ex vårdtyngd. Det är vi socialdemokrater som här ställt tuffa villkor för att göra upp med den borgerliga majoriteten. Och vi har lyckats väl. På vårt initiativ blir det t ex ingen fri etableringsrätt.
Precis som jag tidigare skrev så är allt inte bra , det gäller nu att se över det som inte fungerar b la vårdtyngd! Sociademokraterna i Hallandl är drivande i även denna fråga.
Jag gillar heller inte ägarna bakom Attendo Care, men den här typen av hetsjakt hör inte hemma i Socialdemokraterna.

Höger- och vänstersossar är nonsensbegrepp. Det är ett sätt för vissa att utöva makt över andra genom att göra sig själva "finare" och "sannare" på någon, några andras bekostnad.

Socialdemokrati handlar inte om offentligt eller privat utan om både offentligt och privat.

När den här debatten som hudflänger Jonas Morian får grassera bland socialdemokratiska bloggare förlorar vi alla på det. Socialdemokrati handlar inte om fundamentalism, utan om pragmatism.

Nu, mitt i superveckan, har vi redan förlorat i trovärdighet på att vänsteroppositionen inte kan hålla sams. Som det ser ut nu driver vi precis den typ av intern diskussion som ger borgerligheten fritt spelrum att agera på. De kan fritt ifrågasätta partiets enighet och vänsteroppositionens regeringsfähighet. Allvarligast är ändå att den här frågan tar fokus från debatterna under superveckan.

Jonas Morian har mitt stöd, men det är samtidigt svårt att inte få lite skit på sig när man sätter sig så nära fläkten som han har gjort genom att ta anställning hos Attendo Care.

Sätt inte likhetstecken mellan hans värderingar och hans anställning. Jag är medlem i partiet och jag tycker fortfarande att spionaffären IB och tvångssteriliseringar eller politiska koncentrationsläger inte hör hemma i socialdemokratisk ideologi. Ändå har vi bidragit till sådana saker. Jag vill inte förknippas med den typen av värderingar. Men enligt ditt resonemang om Jonas Morians värderingar och hans anställning; guilt by association, ska jag som socialdemokrat stå till svars för sådana saker.

Vi kan inte alla gilla varandra, men vi måste visa respekt mot varandra. Så länge ingen socialdemokrat brister i sina värderingar om frihet, jämlikhet, rättvisa och broderskap ska han eller hon inte tvingas löpa gatlopp vare sig i partiet eller i medierna.

Nu får det vara slut med illvilliga kommentarer som bara syftar till att framställa sig själv som sannare och bättre socialdemokrat än någon annan!

Det är otroligt fult att offentligt och grundlöst ifrågasätta Jonas Morians eller någon annans värderingar.

Vi måste nyansera oss, fokusera på regeringsskifte och framför allt se nyttan av och nödvändigheten i en pragmatisk socialdemokrati.
Det är väl meningslöst att fortsätta den här diskussionen men varför göra jonas morian till symbol? Han är ingen politiker ändå väljer du och många andra att hänga ut honom. Är det för att det är lättare att ge sig på en person utan partiuppdrag annat än en s-pressförening.

Var Morian väljer att arbeta är upp till honom. Skulle han vara påtänkt som sjukvårdsminister i nästa regering är det en annan sak. Något jag antar han begriper.

Jag tycker bara det är sorgligt att blogginlägg efter blogginlägg ägnas åt rena personangrepp på andra socialdemokratiska bloggare. Det är som det redan sagt härskartekniker. Det här är heller ingen akademisk diskussion utan något som förs inför hela Sveriges media och bloggosfär.

Bloggare som vänsterpartisten jinge och svensson har redan hängt på och angriper nu socialdemokraterna från vänster. Hela morian attendo care debatten förs nu fram som argument för att inte rösta på socialdemokraterna för att det nu är ett 'höger' parti. Var det avsikten?


Ja, var Morian tar jobb är hans sak. Men om han som aktiv socialdemokrat tar jobb hos ett skandalomsusat företag med en affärsidé som strider mot grundläggande socialdemokratisk samhällssyn (vinstmaximering som övergripande princip - inte vårdbehoven) så får han finna sig i kritik. Och den kritiken förbehåller jag mig rätten att vidhålla.
Jag förstår faktiskt inte riktigt din aggressivitet Bengt! Morian är inte förtroendevald och har väl snarare valt bort den partipolitiska karriären. Är det för att han väljer, precis som du, att kalla sig socialdemokrat? Huruvida någon av er är medlem vet ju inte jag... Det finns massor av socialdemokrater som jobbar för företag som har riskkapitalister som ägare - var går gränsen för om man är "en riktig sosse" eller "förrädare"? Går den vid just Attendo, eller är de som i dag jobbar som PR-konsulter också lika dåliga?

Jag tycker att du som före detta riksdagsledamot skulle vara något mer ödmjuk i din inställning till människor som faktiskt gör ett bra opinionsarbete för att stärka socialdemokratin. Att ni inte tycker exakt lika bör väl inte vara ett hinder i Sveriges största parti? Du verkar ju inte tycka lika som partiledningen alla gånger - men det är väl tyvärr så i din värld att du har rätt att kritisera eller gå egna vägar, men alla andras val är förräderi och ondska?

Om jag vore Robinson-Leif skulle jag säga "Skämmes tamefan!".

//M:


Bengt Silfverstrand: Jag är ingen Robinson-fan och skäms tamefan inte för att jag kritiserar socialdemokratisk dubbelmoral. Det finns ett ansikt bakom varje politisk åsikt och lånar man sig åt en verksamhet som sätter vinstmaximering framför vårdkvalitet, så får ´man faktiskt finna sig i att bli kritiserad.

Attendo Care är ett skräckexempel hur det inte får gå till i den svenska vården och det är inga enstaka fall där företaget gjort bort sig. Både Lidingöfallen och Bellevuegården i Malmö är exempel tydliga nog på att det är just kapitalavkastningskravet som gått ut över vårdkvaliteten.

Att ta värvning hos detta företag är sannerligen inte att bedriva något konstruktivt opinionsarbete för socialdemokratin. Andras val är lika respektabla som mina, så länge man inte gråter krokodildårar enskilt och i grupp för att ens åsikter och val blir föremål för offentlig diskussion.

Sen agerar ju socialdemokrater förvisso lite olika när det gäller vem man umgås med. Ett hedervärt och aktuellt exempel är Göran Johansson som på en fråga vad han nu skulle syssla med svarade: "Ja, någon djävla JKLobbyist blir jag i varje vall inte."

Göran har också gjort ett val. Han valde att inte "gå i säng med ett borgerligt lobbyföretag, vilket som bekant en annan Göran gjorde......
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM