TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Att Mona Sahlin och s-ledningen vill ”desarmera” ett av borgerlighetens trumfkort – splittringen på oppositionskanten – är förståeligt. Men att redan nu binda sig för ett långsiktigt samarbete och i det liera sig enbart med miljöpartiet är synnerligen olyckligt.

Varför så bråttom? Partiet har gått ut i ett brett rådslagsarbete med partimedlemmarna. Resultatet av det arbetet håller nu på att utvärderas. Först när politiken är tydligare fastlagd är det dags att diskutera vilka som är lämpligaste samarbetspartners för att skapa ett trovärdigt regeringsunderlag.

 

Vi befinner oss mitt i en finanskris, en kris som kräver ledarskap. Detta politiska ledarskap saknas. Ja till och med den borgerliga pressen (DN) tycker att Fredrik Reinfeldt "mera uppträder som grälsjuk än som krishanterare med säker överblick.” Här uppstår givet ett givet vakuum för socialdemokratin att agera i, och på den punkten har Mona Sahlins propåer om överläggningar över partigränserna varit lovvärt.

 

Men att i en sådan situation göra utspel som flyttar fokus från detta till splittring i de socialdemokratiska leden är något av ett självmål. Marita Ulvskog skickades igår förvisso ut för att försöka kratsa kastanjerna ur den eld som Mona Sahlin tänt genom att så ensidigt omfamna miljöpartiet och kategoriskt sidsteppa vänsterpartiet, men skadan är skedd. Och den tar sig nu uttryck i rader av protester landet över. Protesterna kommer från både politiskt och fackligt håll.

 

Det grundläggande felet i utspelet är att det är dåligt förankrat både i partistyrelse och i de djupa medlemsleden. ”Vi ska föra en vänsterorienterad politik med grön profil, och då behöver vi både vänsterpartiet och miljöpartiet”, säger VU-ledamoten och ordföranden i Skånes partidistrikt, Helene Fritzon, en inställning som sannolikt har ett massivt stöd i de djupa s-leden. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin slår också huvudet på spiken när hon hävdar att det är bättre att ställa krav på vänsterpartiet än att redan nu utestänga partiet från gemenskapen.

 

Nu stormar det i s-leden. Partistyrelsen blir formligen nerringd och pepprad med brev från upprörda partiorganisationer och enskilda partimedlemmar. Det har till och med gått så långt att organiserade protestupprop kommer till stånd landet över.
Jönköpings arbetarekommun formulerar vårt dilemma väl i ett brev till partistyrelsen: ”Vi har långvarig erfarenhet av att arbeta i koalition med andra partier, en viktig förutsättning för detta är att man har en stark egen idé. Vi har därför ingen erinran om att tydliggöra samarbete med andra partier innan valet, men enligt vår uppfattning måste sådant samarbete inkludera såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Vi vill också tydligt uttrycka vår kritik mot att binda partiet i valen 2014 och 2018 till samverkan med andra partier i en samhällssituation som för tillfället är mycket osäker. Vårt land behöver ett starkt socialdemokratiskt parti och vårt parti behöver en stark anknytning till idéerna frihet, jämlikhet och solidaritet.”

 

Detta är en utmärkt sammanfattning av en hållning som både kan samla det socialdemokratiska partiet och skapa förutsättningar för ett trovärdigt och starkt vänsteralternativ till den nuvarande borgerliga alliansen.
Någon dj-a ordning måste det väl ändå vara i ett parti……2008-10-10, 09:31  Permalink
Andra bloggar om:  


Nu har du nästan snott min blogginläggs rubrik. Men det gör inget.

Skulle dock vilja lägga till att det förutom ordning i partiet också bör vara det i dess politik.

Läs gärna mitt senaste inlägg. Det behandlar de senaste turerna om arbetsrätten. Nu säger EU-kommissionen och arbetsmarknadsministrarna nej till en social klausul. Som om det vore en överraskning...

Det är nu bevisat att hårt måste sättas mot hårt. Partiet måste kräva garantier för arbetsrätten innan Lissabonfördraget kan ratificeras.

http://www.lakejerna.blogspot.com


Bengt Silfverstrand: Sorry, Daniel. Det var faktiskt inte meningen. Men vi talar ju samma språk här. Och min "ordningsfilosofi" omfattar självfallet också "ordning" i det politiska budskapet och innehållet.

Jag är också lika lite som du överraskad över att EU-kommissionen och arbetsmarknadsministrarna säger nej till en social klausul. Och detta talar också entydigt för att partiet borde kräva garantier för denna arbetsrätt innan Lissabonfördraget skrivs under.

Om den politiska viljan finns är detta också fullt möjligt, eftersom fördraget bara kan ratificeras med socialdemokratins aktiva medverkan.
Jag måste vara den enda som inte kan se vad det är i vänsterpartiets politik folk vill ha? För det är väl någon del av politiken i vänsterpartiet socialdemokraterna vill i t ex skåne vill ha?

Sen känner jag vänsterpartiet under ohly allt för väl. Det som finns kvar av det efter att alla dissidenter rensats ut. Ironin är att de socialdemokrater som nu fritt framför åsikter hade för länge sedan pressats ut om de varit medlemmar i V.

http://claeskrantz.se


Bengt Silfverstrand: Svaret på din första fråga är att vänsterpartiet utan större palavrar ställt upp på varje socialdemokratisk budgetproposition under de mandatperioder det parlamentariska samarbetet varit aktuellt.

Det har till och med varit lättare att få med vänsterpartiet på "s-vagnen" än miljöpartiet vid flera tillfällen.

Snacket om utrensningar inom vänsterpartiet under Ohlys tid är rent nonsens. Att ha olika uppfattningar och ta konsekvenserna av detta genom att lämna ett parti är en helt annan sak.
Claes,

Vad är det för politik folk vill ha som Miljöpartiet propagerar för? Skall vi hålla på så här eller? Skall man studera en rad sakfrågor där det råder samsyn, så är det mellan S och Vp som den största samsynen återfinns, i fråga om fastighetskatt, jobbskatteavdragets tredje steg, förmögenhetskatten osv.


Bengt Silfverstrand: Detta är fakta som jag kan bekräfta också utifrån min tid som riksdagsledamot. Jag upplevde själv detta vid sittande bord i finansutskottet under perioden 1998-2002.
Ensam är du nog inte, Claes, men förmodligen i minoritet.

Vad gäller skatte- och finanspolitiken, vänligen se det socialdemokratiska studentförbundets utmärkta och analyserande inlägg (1). Det öppnar inte säkert för vänsterpartiets politiken, men det reser viktiga frågor om det idiotsäkra och progressiva i dagens budgetlag. Intressant nog är inte heller vänsterpartiet ensamt i sina krav på att satsa nu för framtiden. På DN-debatt tidigare i år skrev Assar Lindbeck om det rationella i att slopa överskottsmålet för att istället satsa nu för framtiden, då dels det mesta kommer att vara dyrare och dels mycket, i exempelvis miljöfrågan, kommer att vara för sent (2).

Att lägga till det hela rör sådant som nej till regeringens jobbskatteavdrag, nej till betyg från sjätte klass, stopp för mer av marknadsmässiga hyror i innerstaden, en sund politik vad gäller Lissabonfördraget. Bland annat.

(1) http://www.s-studenter.se/index.php?sid=1&pid=12&tid=234

(2)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=734626


Bengt Silfverstrand: Ja, definitivt tillhör Claes här en klar minoritet. Något intryck borde han väl ändå ta om han lyssnar på flera LO-röster och bl a då Wanja Lundby-Vedins klara uppfattning om att också vänsterpartiet ska omfattas av s+mp-samarbetet.

Och Wanja är väl inte ens enligt Claes Krantx' språkbruk att betrakta som vänsterdissident.
@Martin
Jag vill inte ha MPs politik, eller vänsterpartiets under Ohly. Jag vill ha socialdemokratisk politik. Vad det handlar om är att vinna valet 2009/10 och sedan se till att alliansen aldrig kommer tillbaka.

Däremot råkar jag inse att det behövs en stabil majoritet om S ska sitta kvar långsiktigt. Speciellt om SD kommer in i riksdagen vilket de lär göra.

För 3 år sedan höll v på att spricka på grund av inre motsättningar. Det vänsterparti jag känner utgör knappast ett stabilt långsiktig regeringsunderlag. MP känner jag också väl, speciellt alla de föred etta V folk som lämna V för MP för att de inte stod ut eller blev utmobbade.

Sedan kan man undra om alla glömt partiets historia. S har alldrig varit så vänster som det låter. Eller haft något gemensamt med V sedan deras revolitionära dagar. Eller har jag missat något?

Tvärtom bildades ju just v av personer som sparkades ut från ungdomsförbundet 1917 när de ville göra väpnad revolution. Det har alltid handlat om allians med mitten för att säkra maktinnehav. Utan vilken i princip inget av det moderna Sverige hade kunnat skapats.

I grunden verkar det handla om att det drivs en alternativ kampanj för att ändra partiets politik vid sidan av rådslagen. Borde det inte vara bättre ordning än så? Finns det majoritet för en fråga är det ju via distrikten och föreningarna man går. Eller?

Bengt Silfverstrand: Vilken socialdemokrat vill inte ha socialdemokratisk politik? Frågan är bara hur vårt parti i en inte helt osannolik egen minoritetssituation ska bilda en tillräckligt stark regering byggd på en riksdagsmajoritet.

En sådan regering blir givetvis starkare om den bygger på samtliga de partier som kan inräknas i ett vänsteralternativ. Och en sådan regering bör enligt alla betraktelsesätt bestå av s+v+mp.
Claes Krantz skrev:
"Jag vill inte ha MPs politik, eller vänsterpartiets under Ohly. "

Nu får du en del av Miljöpartiets politik nu när vi ingår samarbete med Miljöpartiet eftersom även socialdemokraterna får ge upp lite av den egna ståndpunkten. Jag har inget problem det eftersom ett samarbete utgår från principen om ett givande och tagande. Precis samma sak gäller det om Vänsterpartiet skall ingå en allians. Det är det vi pratar om. Ingen har talat om att Socialdemokraterna skall anamma hela Vänsterpartiets politiska program. Så vart du vill komma med dina påståenden ställer jag mig lite undrande till.

Claes Krantz skrev:
"Vad det handlar om är att vinna valet 2009/10 och sedan se till att alliansen aldrig kommer tillbaka. "

Mig veterligen är det ingen som har talat om något annat här på S-info, om vi nu exkluderar de borgerliga kommentatorerna.

Claes Krantz skrev:
"Däremot råkar jag inse att det behövs en stabil majoritet om S ska sitta kvar långsiktigt. Speciellt om SD kommer in i riksdagen vilket de lär göra. [...] Det vänsterparti jag känner utgör knappast ett stabilt långsiktig regeringsunderlag. "

Om Socialdemokraterna endast ingår ett samarbete med Miljöpartiet kommer majoriteten om vi utgår från senaste föreliggande statistik från opinionsundersökning jag har till mitt förfogande uppgå till 51 procent . (Synovate/temo 080925) Tillsammans med Vänsterpartiet blir den majoriteten 56 procent, En betydligt mer stabilare majoritet för den rödgröna alliansen. Med åtanke på hur Miljöpartiet agerat runt omkring i landet (T.ex. ett av landets största landsting, Region Skåne, där Miljöpartiet bestämmer tillsammans med borgerligheten) och hur man agerat i riksdagen i en rad frågor (fristående förskolor, arbetsmarknadsfrågor mm.) så anser jag att Vänsterpartiet är mer tillförlitligt.

Claes Krantz skrev:
"Sedan kan man undra om alla glömt partiets historia. S har alldrig varit så vänster som det låter."

Va? Förstår inte vad du säger? Har vi inte genomfört det vi har sagt vi skall genomföra?

Claes Krantz skrev:
"Eller haft något gemensamt med V sedan deras revolitionära dagar. "

Något gemenamt? lite överord kanske? Mig veterligen har vänsterpartiet stött Socialdemokraterna i massor av frågor sedan splittringen, även om man haft en vilja om mer långtgående reformer.

Claes Krantz skrev:
"Eller har jag missat något? "

Ja.

Claes Krantz skrev:
"Det har alltid handlat om allians med mitten för att säkra maktinnehav. Utan vilken i princip inget av det moderna Sverige hade kunnat skapats."

Det har handlat om att förändra Sverige i en riktning där bredda lager av den svenska väljarkåren har varit med på reformerna. Tjänstemän och arbetare. Sedan om det alltid varit så det vet jag inte. Då har det kanske snarare handlat om att man fått kompromissa än att föra någon slags mittenpolitik.

Claes Krantz skrev:
"I grunden verkar det handla om att det drivs en alternativ kampanj för att ändra partiets politik vid sidan av rådslagen. "

Vad för kampanj?
För att komplettera Daniel så är det inte endast nationalekonomen Assar Lindbeck som propagerat för överskottsmålets avskaffande när det gäller statsfinanserna utan också arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, här är två artiklar om det:

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kris_och_framtidskommissionen/article22456.ece

http://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/article31577.ece

"Överskottsmålet tillkom i en situation med stora statsfinansiella problem. "

Om t.ex. studerar statsskuldens andel av bruttonationalprodukten så har den minskat från 80 procent till 38 procent sedan 1996.

https://www.riksgalden.se/Grafer/Statsskulden%20som%20andel%20av%20BNP_Large.gif

Enligt Budgetpropositionen för 2009 (Prop. 2008/09:1) som presenterades av regeringen nyligen så beräknas statskuldens andel av BNP sjunkit till 20 procent 2011.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/16/79/072f99a0.pdf

Nu propagerar jag inte för att Socialdemokraterna skall ge upp tanken om budgetöverskott i statsfinanserna för att få med Vänsterpartiet i en regering, utan för att peka på att det inte bara är Vänsterpartiet som propagerar för budgetöverskott. Det är alltså inte vänsterflum.


Bengt Silfverstrand: Ja, detta om överskottsmålet är en viktig synpunkt. Självfallet måste nuvarande överskottsmål både kunna diskuteras och ifrågasättas såväl från ekonomiska som politiska utgångspunkter.

Sen bör det inte vara allt för svårt att räkna ut att även vänsterpartiet inför ett eventuellt samarbete i regeringsställning med (s) måste få ha förhandlingsmarginaler. Och det är nog ganska uteslutet att vänsterpartiet i ett pressat läge skulle ta strid om just överskottsmålet.
"som propagerar för budgetöverskott"[s] avskaffande.
Är det inte lite drastiskt att gå tillbaks till 1917 för att visa hur ondsint splittringsbenägna vänstern är? Annars har självklart vänstern inte varit på väg att splittras. Den lilla gruppen som utgjorde vägval vänster var aldrig större än några procent, men de hade självklart de borgerliga debattsidorna på sin sida. Är det något de och Krantz har som önskedröm så är det en splittrad vänster.

SD har betydligt större chans att komma in i riksdagen om missnöjesröstare känner sig utsparkade från ett socialdemokraterna som går till höger. Det lär minska röstantalet på hela vänsterblocket. Jag känner flera som redan nu slutat rösta för att det ändå ser ut att bli högerpolitik. I ärlighetens namn lät jag t.o.m själv bli att rösta i ett val. Vem tusan ville medverka till att Göran Persson såg sin högerpolitik godkänd?

Om Mona får sin önskan igenom låter jag bli igen.
Ja det är skoj att se Claes Krantz och andra kommunisträdda sossar som ser en ärrare i varje buske nu. Här har de gått och trott att deras älskade miljöparti varit det som folk föredragit - och så har det i princip bara varit SOFO och inom vallgraven det har varit så.

Känner inte en facklig i hela LO Göteborg eller Västsverige (utom några av topparna då, som är för rädda om karriären för att säga emot Wanja och Mona) som hellre skulle se miljöpartiklarna i koallition än vänsterpartiet. Därför att en vänsterpolitik är viktigt och det inser de. Det är dock något som miljöpartiklarna inte kommer att leverera eftersom de inte ÄR vänster utan borgerliga.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM