TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bland asgamar och hyenor

Kaos, kortslutning, hjärnsläpp, härdsmälta – avgå, avgå – korsfäst, korsfäst.  Så flödar okvädinsorden och hela den svenska invektivfloran kommer till användning i skallgången på den socialdemokratiska regeringen i allmänhet och statsminister Göran Persson i synnerhet.  Sällan har så många haft så få att ställa till ansvar för så mycket.  Det är höjt utom varje tvivel att regeringen och ansvariga myndigheter gjorde allvarliga missbedömningar i fråga om Tsunamikatastrofens omfattning och konsekvenser.  Men den minnesgode radio- och TV-lyssnaren erinrar sig kanske, att inte heller de mediala asgamar och hyenor som nu agerar skarprättare hade den blekaste aning om vad som egentligen inträffat borta i Sydostasien förrän dagar efter det katastrofen var ett faktum.

 

Göran Perssons maning till nationell samling hälsades först med ovationer för att bara efter någon vecka omvandlas till hårda och oförsonliga angrepp delvis byggda paret Knutssons (Mats TV-reporter och Lottie flygbolagschef) rapporter.Visst fanns det länder som kom snabbare ur startgroparna än Sverige.  Men det fanns också exempel på länder i vårt grannskap – Norge är ett sådant – som blev tagna på sängen, vilket ju har sina naturliga förklaringar i att en naturkatastrof av Tsunamins omfattning och styrka bara kan förutses av självutnämnda orakel.

 

Sådana orakel uppträder nu som på pärlband i form av borgerliga partiledare, ”de skyddade verkstädernas” mediafolk m fl vars anklagelser nu tar sig så sanslösa proportioner att man ibland får intrycket att det var Göran Persson som utlöste katastrofen.

 

Den dåvarande borgerliga norska regeringen satt i precis samma sits som vår socialdemokratiska svenska regering.  Hur agerade då den dåvarande socialdemokratiska oppositionen i broderlandet.  Jo oppositionsledaren, numera statsministern, Jens Stoltenberg deklarerade att han inte tänkte delta i någon partipolitisk pajkastning och använda en av ingen förutsedd katastrof till att ”trampa över politiska lik.”  Stoltenberg visade statsmannaegenskaper i en i den uppkomna situationen  annars tacksam anklagarposition.  Han stöttade sina politiska motståndare i en för nationen svår situation.

 

I Sverige visar sig den borgerliga oppositionen precis lika ömklig som vanligt.  ”Whatever the government says, I am against it.”   En oppositionsledare som Fredrik Reinfelt som sätter kortsiktiga opinionsframgångar före landets bästa och närmast kräver ståndrätt, är förstås inte värdig att bli landets statsminister. 

 

Det viktigaste och för framtiden avgörande med kommissionens rapport är att regeringen med utgångspunkt för kritiken fattar sådana beslut att vi i eventuella krissituationer av liknande slag kan stå bättre rustade att möta katastrofens följdverkningar.  Men en aldrig så välorganiserad krisberedskap kommer att kunna hantera kriser av denna enorma vidd på ett sätt som kommer att undgå kritik.

 2005-12-02, 14:19  Permalink


Den arrogansen som råde är väl den kritiken som lades fram idagarna. Vi måste stå väl förberedda vid ev olyckor,katastrofer odyl. Vem minns inte Gudrun,flodvågskatastrofen samt 17 nov 1995


Bengt Silfverstrand: Vad menar du egentligen? Det är klart att vi måste stå väl förberedda inför katastrofer, men som Skånska Dagbladet skriver i en av de få nyanserade presskommentarerna till katastrofen: "Tsunamin var en icke-förutsebar händelse. Flertalet inblandade hade förmodligen inte ens kännedom om ordet tsunami eller om de fruktansvärda effekterna av de jättelika flodvågor i spåren av en jordbävning. Nyhetsmedia gav också dålig vägledning."

Att tjuta med vargarna och försöka hitta syndabockar löser inte några problem.
Det jag menar är att då! 2004 rådde det en viss arrogans hos dom ledande politikerna som får bieffekt nu inför valet. Knappast att alliansen hade klarat det bättre. Sen tycker jag det är beklagligt att tidningar dömer hårdare än vad gemene man gör. Hur många inom massmedian visste om ordet Tsunamin?
Ja, någon arrogans rådde definitivt inte från Göran Perssons sida. Han manade till nationell samling, medan borgarna efter några dagars darrande på manschetten bestämde sig för att hårdexploatera katastrofen kritiskt. Så agerar politiska småhandlare ovärdiga att få ikläda sig regeringsansvar. I Norge slöt den dåvarande socialdemokratiska oppositionen upp bakom den borgerliga regering. Givetvis för att man insåg att nationell samling i den ytterst svåra situation som Tsunamikatastrofen skapade var det enda hållbara och trovärdiga.
Oj Oj! Jag tror inte att borgarna kunde klarat det bättre, men jag är lite kluven när man hör och även citerat i massmedia hur vida det är ställt i regeringen. Borås tidning säger avgå Persson och jag ställer mig frågan ..... Varför?


Bengt Silfverstrand: I det skarpa läge som nu råder med ren skallgång mot regeringen så gäller det nog för oss socialdemokrater att sluta upp bakom den ledning som fick ett massivt stöd vid den nyss avhållna partikongressen.
Självklart att man tar ansvar för sitt totala missyckande och totala arrogans mot skadade Svenskar. En potatissäck hade skött det här bättre. ANSVAR ett okänt ord för maktgalna socialdemokrater. I Svenska akademins ordlista betyder ansvar att man svarar för konsekvenserna av sitt handlande.


Bengt Silfverstrand: Ja, och det ansvaret tar man som framgått av kommentarerna till kommissionens rapport fullt ut. Tramset om potatissäck ligger på samma nivå som den borgerliga oppositionens dvärgalåtar.
Som för det mesta, är jag överens med dig!
Jag funderar och har funderat sedan katastrofen inträffade, om det verkligen är meningen att Sveriges regering, oavsett politisk styre, skall kunna ha ansvar/förutse och direkt kunna ställa det mesta till rätta, när det händer en sådan här katastrof? Kan vi verkligen gardera oss för precis allt? Jag tror inte det.
Bengt Silfverstrand: Nej, och detta måste väga tungt i sammanhanget. Katastrofen tog alla inklusive media på sängen. Att nu använda en tragisk och för alla totalt överraskande naturkatastrof som tillhygge i en politisk pajkastningsdebatt och utse syndabocker är rent bedrövligt.
Kontentan av de socialdemokratiska debattörernas inlägg på olika bloggar och i ledare är: vi säger att vi tar ansvar men är inte beredda på några faktiska konsekvenser. Oppositionen är gamar och hyenor som utnyttjar situationen säger man.

Vilket är naturligt i en demokrati - Inga-Britt Ahlenius har helt rätt när hon säger att detta skulle lett till avgångar för de ansvariga i de flesta demokratisk länder. Alla som inte är totalt blåögda inser att sossarna skulle utnyttjat en liknande situation om vi hade en borgerlig regering.

Detta problem är till stor del orsakat av Göran Perssons ledarstil; ingen vågade göra något utan hans godkännande.

Det kommer i forsättningen te sig löjligt när socialdemokraterna talar om oppositionen som regeringsoduglig.

Makten är för socialdemokraterna totalt överordnad folkets väl, det börjar fler och fler äntligen inse. De är inte värdiga att leda vårt land.

Taktiken att skylla på oppositionen fungerade dåligt då, och fungerar dåligt nu. Försvaret är tidvis direkt löjligt och provocerande. Det låter som om kritiken har gått ut på att regeringen inte på plats i Thailand stoppade tsunamin...

Istället handlar det om sådant som en regering borde ha gjort, men inte gjorde. Alla andra aktörer lyfte sig i håret, medan regering och diverse departement firade jul, gick på teater, skickade fram press-sekreterarna och först satte igång en apparat för att skylla ifrån sig (som tydligen fortfarande är i rullning).

Det handlar om en organisation och en metal beredskap i regeringskvarteren Stockholm som borde ha funnits, och som har rekommenderats och föreslagits, men som har avvisats av regeringen. Det handlar om konkreta brister i organisation inom regeringen, och mängder av konkreta missar i handlandet hos s-ministrar och s-tjänstemän.

Det handlar om moderna tiders hårdaste kritik mot en regering från en offentlig utredning.

Att i det läget gasta om oppositionens (!) ansvar och kritik påminner mest om barnets irriterade tjut när det blivit påträffat med handen i syltburken.
Jag gissar att för varje dag som Göran Persson (med flera av de ansvariga) sitter kvar kommer folket att bli påminda om denna händelse.

Huruvida detta är till nackdel för socialdemokratin inför det stundande valet är förstås svårt att uttala sig om, men risken finns förstås att krisrapporten lever kvar i folks medvetande och att den därmed påverkar valutgången.

Folk i gemen är normalt nog ganska förlåtande, men i riktigt skarpa lägen brukar de oftast utkräva reellt ansvar. Tyvärr saknas en effektiv ansvarstradition i Svedala men den här gången kan det hända att man verkligen vill se andra personer som hanterar rikets väl och ve.

Låt säga att GP skulle kliva åt sidan. Det behöver inte innebära att regeringen sjunker utan att den helt enkelt hittar en ny tf regeringschef.
Gemensamt svartill Larsson, Paulsson och Börjesson.

Nej, kontentan att socialdemokratiska debattörers inlägg, i den sparsamma mån de förekommit, är densamma som centerpartistiska Skånska Dagbladet så nyanserat sammanfattade i sin huvudledare den 2 december: "Tsunamin var en icke-förutsägbar händelse. Flertalet inblandade hade förmodligen inte ens kännedom om ordet tsnumai eller om de fruktansvärda effekterna av de jättelika flodvågor i spåren av en jordbävning. Nyhetsmedia gav också dålig vägledning.... Vi kan kräva att den svenska regeringen och myndighetssverige har en berdskap för att hantera kriser i vårt eget land och i vårt europeiska närrområde, det senare i synnerhet sedan vi blev medlem i EU. Men såväl den enskilde turisten som olika researrangörer måste göra egna riskkalkyler när massturismen från Sverige söker sig till mycket avläghsna platser.

Så sant som det är sagt. Den enskildes ansvar brukar ju annars vara en ledstjärna i all borgerlig politik när man skriker i falsett mot en trygghetslagstiftning som man nu också kraftigt vill beskära.

Om någon är blågögd i sammanhanget så är det Larsson, som uppenbarligen svävar i total okunnighet om att den dåvarande socialdemokratiska oppositionen i Norge i stället för att använda en oförutsägbar tragedi som politiskt slagträ slöt upp bakom den borgerliga regeringen och insåg att nationell samling i en svår situation var viktigare än enfaldigt politiskt käbbel.

Paulsson är lika aningslös när han talar om att någon gastat om oppositionens ansvar. Vem och vilka som gastat, skrikit och krävt "ståndrätt" i sammahanget kan väl endast den helblinde och heldöve ha undgått.

Regeringen tar sitt ansvar genom att genomföra åtgärder som ger oss en bättre beredskap att i framtiden åtminstone kunna begränsa följdverkningar av katastrofer av Tsunamins karaktär. Krav på avgångar och utseende av syndabockar ska givetvis avvisas.

Regeringen utses av riksdagen och riksdagen av svenska folket i allmänna val. Inte av en högljudd och efterklok mobb.
Huruvida det var rätt av socialdemokraterna att sluta upp bakom de borgerliga i Norge lämnar jag till deras egna medborgare att diskutera. Det är hur som helst absolut inget argument mot att som nu acceptera hur stora felsteg som helst inom vår egen statsapparat.

Uppenbarligen är herr Silfverstrand totalt aningslös om att en central del av liberal ideologi är att staten har som främsta uppgift att skydda dess medborgare. I övrigt bör staten lägga sig i så lite som möjligt av medborgarnas liv.

Staten har misslyckats i sin allra viktigaste uppgift; att INTE kräva ansvar för ett sådant totalt åsidosättande av statens uppgifter vore ett grymt svek mot medborgarna.

Tyvärr är socialdemokraterna ointresserade av medborgarnas väl och ve så länge det inte hotar maktinnehavet. Detta har blivit tydligare under Göran Perssons regim, särskilt eftersom han fortfarande, av diffusa skäl, avvisar en självständig krisorganisation med operativt ansvar.
När det oförutsedda inträffar så sållas agnarna från vetet. Kritiken handlar inte om att stoppa tsunamis i Asien utan om vad regeringen misslyckades med på hemmaplan, i regeringskvarteren, mitt i Stockholm.

Enligt komissionen fanns det stora brister i Göran Perssons organisation och beteende dessa dagar, samt i handlandet hos socialdemokratiska ministrar och s-tjänstemän som han utsett.

Frågan är nu om de som är ansvariga för denna dåliga organsation, och som brustit i handlande, är samma personer som ska se till att detta inte upprepas. Det ligger nära till hands, och är ytterst ansvarsfullt, att föreslå att den uppgiften går till andra människor än de som redan misslyckats en gång.
Efter att ha läst herrar Larssons och Paulssons senaste drapor kan jag bara konstatera att min artikel "Bland asgamar och hyenor" hade fullt fog för sig.

Det är i högsta grad relevant att jämföra med länder som var i stort sett i samma situation som Sverige. I Norge visade oppositionen statsmannaskap och gjorde gemensam sak med regeringen i ett ytterst svårt läge.

Vad gäller statens ansvar så är det onekligen fabulöst att höra "liberaler" måna om detta ansvar. Den vanliga visan från den kanten är ju annars att staten alltför mycket blandar sig i den enskildes liv. "De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten", skrev Fredrik Reinfelt innan han insåg att det nyliberala spåret var kört. Risk i stället för trygghet, i alla lägen. Var man än befinner sig. Det är värt att lägga på minnet.
Den krisorganisation som Larsson nu sluddrar om avvisades av centerpartiet.

När Paulsson sedan svamlar om att andra människor ska ta över uppgiften att skapa en fungerande krisorganisation så visar han bara att han saknar grundläggande kunskaper i parlamentarisk demokrati.
Den socialdemokratiska regeringen har riksdagens mandat och riksdagen är som bekant folkvald. Några förtida avgångar är därför helt uteslutna, såvida inte ett ev. misstroendevotum stöds av en riksdagsmajoritet. Basta!
Hela den här bloggisen var en fröjd att läsa.

vh KAS

Jag har lyckats att fotografera 3 av gamarna och bifogar en länk

http://www.bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=243#dec12


Bengt Silfverstrand: Angenämt!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM