TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den 26 november ifjol skrev jag en blogg på temat ”Ny privat vårdskandal”. Jag inledde med följande ord:
I torsdags avslöjade Aktuellt i sin 21-sändning hur gamla människor inte sällan vanvårdas i privata äldreboenden samtidigt som bolagen gör stora vinster. Miss förhållanden inom av vårdbolaget Attendo Care drivna äldreboende – ägt av ett riskkapitalbolag – var så grava att till och med Lidingö moderatstyrda kommun ansett sig tvungen att säga upp avtalet- Trots detta har min hemkommun Höganäs tecknat just tecknat avtal med Attendo Care som fått uppdraget att ta hand om driften av ett nytt äldreboende i kommunen. ”

 

Jag bifogade i sammanhanget den interpellation som jag samma dag ställt till socialnämndens ordförande, Anita Söderlind (m). I interpellationen ställde jag bl a frågan om socialnämnden inte kände till den kritik som p g a vanvård under ganska lång tid riktats mot Attendo Care och vilka åtgärder kommunen nu tänkte vidta med anledning av de missförhållanden som avslöjats på vårdboenden drivna av det riskkapitalägda företaget.

 

Min interpellation fick stor uppmärksamhet och ledde bl a till att jag fick samtal från personal som arbetat på Attendo Cares vårdhem. De bekräftade rådande missförhållanden. Däremot blev svaret från socialnämndens i Höganäs kommun moderate ordförande - Goddag Yxskaft. Man hade visserligen haft kontakt med någon kommun i sammanhanget, men kände inte till att kritik överhuvudtaget riktats mot företaget ifråga. Några särskilda åtgärder p g a de grava missförhållanden som rådde på flera AC-vårdboenden ämnade den borgerliga kommunledningen heller inte vidta.

 

Nu växer skandalen kring Attendo Care sedan TV4:s ”Kalla fakta” i helgen bekräftat att företaget ägs av ett riskkapitalbolag och avslöjat att detta bolag är baserat i ett skatteparadis.
Kalla faktas redovisning visar att Attendo Care ägs av Augustus i Luxemburg, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Industri Kapitals fonder på Skatteparadisön Jersey. Ägandekonstruktionen möjliggör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey. I princip kan hela vinsten flytts utan beskattning med hjälp av ränteavdrag, s k räntesnurror, enligt en dom i regeringsrätten från i höstas. Skatteverket räknar med att 25 miljarder per år försvinner på det här sättet.

 

Hur stor del av Attendo Cares vinst som hamnar obeskattad på Jersey är i dagsläget oklart och företaget har vägrat att uttala sig i frågan.
Organiserad form av skatteflykt är affärsidén, vilket också är en huvudförklaring till att de stora vårdbolagen kan konkurrera ut de små vårdföretagen.
Granskningen visar samtidigt att Attendo Care fått 28 anmälningar till Lex Maria och att vanvård oftare rapporteras hos detta bolag i förhållande till des del i äldreomsorgen.

 

Tillsätt en medborgarkommission föreslår Dagens Arena med anledning av skandalen som fortfarande omges av en öronbedövande tystnad hos politiker av olika schatteringar. Ett positivt undantag är dock socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros som i ett uttalande krävt en lagändring som omöjliggör den här typen av skatteflykt och därmed illojal konkurrens.
Men vad säger socialdemokrater när och fjärran i övrigt? Ska vi överhuvudtaget acceptera att riskkapitalägda företag med vinstmaximering som huvudmål ska få driva med skattemedel finansierad vårdverksamhet i Sverige?Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM