TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Landets största partidistrikt – det skånska – beslutade på sin kongress i Helsingborg den 12 april att ställa sig ett bakom ett förslag innebärande ”att Lissabonfördraget inte bör ratificeras så länge frågan om kollektivavtalets ställning och strejkrätten inte är till fullo utredd och garanterad.”

Detta beslut har till den milda grad upprört EU-parlamentarikern Jan Andersson att han ägnar en stor del av sitt senaste nyhetsbrev (Nr. 9) till att i praktiken omyndigförklara både beslutet och dess upphovsman.
Pappan till detta tilläggsförslag som kongressen med en mycket stor majoritet ställde sig bakom var oppositionsrådet i Landskrona Niklas Karlsson. Det kan därför knappast anses ologiskt att finna Anderssons uttalade besvikelse riktad mot just Niklas Karlsson.

 

Nu meddelar emellertid Andersson att han tvärtom fann Niklas Karlssons inlägg i debatten sakliga och att det är en helt annan person som han blev besviken på i debatten.
Men om Andersson nu är beredd att säga A – jag är besviken på en viss person – hade det då i anständighetens namn varit rimligt att tala om vem besvikelsen gällde. Tidigare har Andersson frågat ”vilken planet s-riksdagsledamoten och Tidenredaktören Bo Bernhardsson befinner sig på" i frågan och därför är svaret från Anderssons sida intressant.
Men när nu Andersson, åtminstone tillfälligt, tagit Niklas Karlsson till nåder och funnit honom saklig, så inställer sig den kanske ändå viktigaste frågan till Jan Andersson.

1. Står du i det nu uppkomna läget bakom det skånska partidistriktets beslut att Lissabonfördraget inte bör ratificeras så länge frågan om kollektivavtalets ställning och strejkrätten inte till fullo är utredd och garanterad?”
2. Delar du LO-distriktets i Stockholms läns uppfattning att det inte får finnas några frågetecken kvar kring den svenska modellen när riksdagen när riksdagen godkänner Lissabonfördraget.
Kan vi nu äntligen få raka och klara svar från Andersson på de här viktiga punkterna?2008-04-18, 12:50  Permalink
Andra bloggar om:  


Hej!

Det kan knappast ha undgått någon mer än möjligen Bengt Silfverstrand att jag stöder Mona Sahlins, socialdemokraternas partilednings, europapartiets (PSE:s), LO:s och europafackets uppfattning att vi måste säkra strejkrätten och kollektivavtalen genom förändringar i svensk lagstiftning och förändrimgar i det relevanta direktivet för utstationerad arbetskraft d.v.s utstationeringsdirektivet. Det är angeläget att Lissabonfördraget träder i kraft eftersom att strejkrätten genom detta fördrag blir primärrätt, vilket inte är fallet i nuvarande fördrag. Det införs också en granskning av nya domare när det nya fördraget träder i kraft. Också detta är en förbättring i förhållande till nuvarande fördrag.

Mad vänlig hälsning

Jan Andersson


Bengt Silfverstrand: Nej, Jan Anderssons rigida hållning i diskussionen i frågan om EU-fördraget och arbetsrätten har knappast undgått någon och definitivt inte mig.

Däremot tycks Jan Andersson vara fullkomligt okänslig för demokratiska beslut fattade av de partivänner som gett honom mandatet som EU-parlamentariker.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM