TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det är en händelse som ser ut som en tanke att den EU-kunnige och EU-kritiske socialdemokraten Sören Wibe i en DN-debattartikel aviserar sitt utträde ur det socialdemokratiska partiet samtidigt som LO-distriktet i Stockholms län gör ett uttalande med innebörden att ”det inte finns några frågetecken kvar kring den svenska modellen när riksdagen godkänner Lissabonfördraget."

 

När Sören Wibe riktar skarp kritik mot det socialdemokratiska partiet för undfallenhet mot den påtagliga maktöverföring som successivt skett från nationalstaten till EU så har han på många punkter rätt. Han har också rätt då han konstaterar att Lissabonfördraget inte ändrar någonting i EG-domstolens beslut att sätta den fria rörligheten över fackliga rättigheter.
Och samma kritik kommer nu från LO-distriktet i Stockholms län som konstaterar att ”EG-domstolens dom i det s k Lavalmålet öppnar upp för lönedumping och bakbinder fackföreningar genom att frånta oss rätten att vidta stridsåtgärder. EG-domstolen har genom bristande kunskap och respektlöshet brutit mot den överenskommelse om kollektivavtal och den svenska modell som alla parter var eniga om vid Sveriges EG-inträde.”

 

Vidare konstaterar man: ”Lissabonfördraget stärker löntagare via rättighetsstadga, men innan fördraget godkänns måste Sverige se till att löntagarnas rätt att vidta stridsåtgärder verkligen slås fast.” Just det, och det var precis samma krav som Skånes socialdemokrater på sin årskongress den 12 april ställde sig bakom nämligen ”att Lissabonfördraget bör inte ratificeras så länge frågan om kollektivavtalets ställning och strejkrätten inte är till fullo utredd och garanterad.”

 

Sören Wibe borde därför i stället för att lämna socialdemokratin göra gemensam sak med andra socialdemokrater som vägrar att ge upp kampen mot den växande överstatligheten och juridikens företräde framför politiken inom EU-projektet. Motståndet i landets största partidistrikt – Skåne – det stora LO-distriktet i Stockholms län, bland s- riksdagsledamöter som Bo Bernhardsson, Morgan Johansson m fl , f d riksdagsledamoten Arne Kjörnsberg, är bara några exempel på att kampen för nationell suveränitet och politikens makt över juridiken ingalunda är uppgiven.

Så kom igen Wibe och andra socialdemokrater som är beredda att rida spärr mot nuvarande utveckling inom EU och som vill värna den svenska kollektivavtals- och strejkrätten.Instämmer i det du säger. Jag kan förstå Wibes frustration, men han måste fortsätta fajten för ett bättre förhållningsätt från socialdemokratiskt håll gentemot EU, dvs. ett mer kritiskt perspektiv och tuffare krav.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, det är inom vårt parti man kan påverka utvecklingen. Och som bl a vår kongress visade så finns det en stark opinion för ett EU där politiken och inte juridiken ska styra utvecklingen.
Det skånska partidistriktets beslut var ytterst välkommet, och jag är glad för det. Samtidigt undrar jag om det, liksom Stockholms läns LO-distrikt, verkligen har insett vidden i det hela. Det är ju inte bara nationell lagstiftning som måste ändras - utan EU:s hela grundläggande principer. För det var i enlighet med dem, ingenting annat, som EG-domstolen beslutade. Och de står ju över såväl svensk som EU-lagstiftning och -direktiv som någon brödtext på sidan X i Lissabonfördraget.

Jag tycker också att Stockholms läns LO-distrikt visar bristande insikt när det försöker göra detta till en fråga om att EG-domstolen har varit elak och mer eller mindre beträtt förbjuden mark. Det har den inte gjort - den har bara handlat så som EU:s konstitutionella lagstiftning bjuder. LO-distriktet får det att låta som om det inte finns något större strukturellt problem.

Men, återigen, det är mycket bättre än ingenting - åtminstone så länge det innebär ett krav för fördragsändring, men frågan är om så är fallet.

Daniel

http://www.lakejerna.blogspot.com


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning. Visst är det EU:s grundläggande regelverk det handlar om. Men att LO-distriktet i Stockholms län villkor en ratificering av Lissabonfördraget med att den svenska modellen med kolllektivavtal och strejkrätt ska garanteras är ett steg i rätt riktning.
Jag förstår Sören mycket väl. Jag lämnade (s) delvis av samma skäl som honom, EU-slickeriet har gått heöt över styr. Socialdemokraterna som en gång skapades av folkmakt tror inte längre på folkmakt. Man tror på EU. EU är inte folkmakt. Det är företagsmakt.

Tragiskt. Fullständigt tragiskt.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM