TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I början av 90-talet besökte jag en familj vars lille ettårige pojke fått skallen ”kluven” sedan den bil han satt i blivit påpackad av en lastbil, vars chaufför talade i mobiltelefon. Jag väckte därefter en riksdagsmotion med krav på att telefonering under bilkörning endast skulle få ske med s k handsfree-utrustning. Motionen väcktes med ständigt nya forskningsrön som grund flera år och senast den 28 september 2000, och för varje år blev avslagsmotiveringarna från trafikutskottet alltmer krystade. En förklaring i sammanhanget var naturligtvis att Vägverket inte ansåg en skärpt hållning mot mobiltelefonering under bilfärd motiverad.

 

Men nu har Vägverket, under galgen måste man väl tillägga, tänkt om.Verket har gjort en utredning och föreslår äntligen att det bara ska vara tillåtet att tala i telefon under bilkörning med s k handsfree-utrustning. Bakgrunden till förslagEt är den s k Wienkonventionen som säger att alla länder ska införa förbud mot handhållen mobil vid samtal under färd. De flesta EU-länder, inklusive de nordiska länderna har redan infört ett sådant förbud.

 

Sverige är med andra ord sämst i klassen när det gäller denna viktiga fråga om trafiksäkerheten.
När man sedan får höra infrastrukturminister Åsa Torstenssons kommentar att regeringen minsann inte tänker följa Vägverkets förslag, med motiveringen att det inte finns någon forskning som stöder förslaget, så tar man sig för pannan. Hur okunnig får ett statsråd, som bär det högsta ansvaret för trafiksäkerheten på våra vägar, vara.
Ty sanningen är att det finns både ett gediget forskningsunderlag och väl beprövad erfarenhet som visar att samtal med handhållen telefon under bilkörning utgör en mycket allvarlig trafikfara. Vägverkets egen utredning visar att reaktionstiden ökar med 40% vid mobilprat i handhållen telefon. En genomgående tendens i de forskningsrapporter som lagts fram i frågan under de senaste åren är att tre moment – inknappning av telefonnummer, att hålla i telefonluren samt att dela sin uppmärksamhet mellan flera uppgifter - har en mer eller mindre negativ påverkan på förarens förmåga att köra på ett trafiksäkert sätt.

 

I en studie av Redelmeier och Tibshirani påvisas att risken för en kollision är fyra gånger högre när föraren talar i mobiltelefonen, jämfört med när föraren inte använder mobiltelefonen.
Även ett stort antal polisrapporter talar entydigt för att det är förenat med betydande trafikrisker att tala i handhållen mobiltelefon under bilfärd. På polishåll talas det idag till och med om att telefonering i bil blivit en ren ”landsvägsplåga.”

 

Mot den här bakgrunden är det rent skrämmande att landet har en för trafiksäkerheten ansvarig minister, som inte tycks ha en aning om vilken växande landsvägsplåga mobiltelefonerande bilister håller på att bli, och som inte ens vet att det numera finns ett mycket gediget forskningsunderlag för ett ställningstagande i den riktning som Vägverket nu föreslår – HANDSFREE-UTRUSTNING SKA VARA OBLIGATORISK VID MOBILTELEFONERING UNDER BILKÖRNING.Jag håller med dig om att vår infrastrukturminister pratar i nattmössan,igen.

Jag är däremiot inte lika enig med dig om att ett förbud mot att prata i mobiltelefon underkörning såvida man inte har handsfree inkopplad är rätt väg att gå. Problemet enligt vägverkets generaldirektör som han igår framförde i en intervju var att det inte var i vilken typ av telefon som man pratade utan att det var själva samtalet som var det farliga. Detta får mig då att börja undra om varför man måste då straffbelägga att prata i mobil utan handsfree eftersom det är samtalet som är det farliga så är det väl då lika farligt att prata i en handsfree, eller hur

Finns massor av idiotiska beteenden i trafiken det håller jag med dig om men räcker det inte med den lagstiftning som finns idag att man som förare skall framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Om inte det räcker så kan jag gärna stå till tjänst med en lång lista på saker som man inte får göra medan man kör bil som också kan vara trafikfarliga. För ett axplock så rekomenderas en titt på den just nu aktuella reklamfilm om whiplashskador som visas i olika kanaler där finns många beteenden som alla är knasiga i trafiken.

Det måte ju finnas en form av personligt ansvar för den som framför ett fordon vi kan inte lagstifta bort alla faror.

Men jag håller med om att många människor inte klarar av att förstå när det är olämpligt att prata i mobil när man kör bil, olämpöligheten beror ju lite på den just då almänna situationen.

Men vi kan vara eniga om och skall fortsätta att arbeta för en bättre och säkrare trafikmiljö, men kanske utan att skapa förbud bara för att vi kan
Bengt Silfverstrand: Som framgår av det underlag jag hänvisar till så finns det nu ett mycket gediget både forsknings- och erfarenhetsunderlag som visar att trafikriskerna ökar starkt vid telefonering med handhållen telefon under bilkörning. Och när flertalet andra europeiska länder tagit konsekvenserna av utvecklingen på mobiltelefonområdet, så finns det knappast någon anledning för Sverige att befinna sig längst bak i kön.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM