TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Flera svenska kommuner kräver nu en ändring av den lag som tillåter provborrningar av uran i Sverige. Det framgick av ett inslag i SVT:s ”Aktuellt” i går söndag 6 april. Tidigare av 20 av 23 kommuner som har tillstånd att leta efter uran sagt ett absolut nej till uranbrytning.
Eftersom det sannolikt aldrig kommer att bli tillåtet att bryta uran i Sverige, så är godkännandet av provborrningar efter uranmalmen fullständigt meningslöst. Det finns därför all anledning att fortast möjligt genomföra den lagändring som sätter ett definitivt stopp för spektaklet.

 

Nästan samtidigt som flera svenska kommuner visar denna nyktra och miljöansvariga inställning till uranbrytning kan man på DN-debatt läsa ett inlägg av det socialdemokratiska kommunalrådet i Kävlinge, Roland Palmqvist och den folkpartistiske EU-parlamentarikern, tillika ledamoten av partiledningen Olle Schmidt, i vilket de kräver att de båda partierna – hören och häpnen – "måste enas om utbyggd kärnkraft.”
Inlägget missade första april med några dagar men det är ändå ganska häpnadsväckande att läsa hur de båda politikerna fullständigt ignorerar kärnkraftens miljörisker.

 

Grundlöst påstår de att avfallsproblemen håller på att lösas och uranproblemet nämns inte med ett ord i inlägget.
Forskningsrapporter visar entydigt att cancer och genetiska skador är vanligare hos gruvarbetarna än hos den övriga befolkningen. Enligt omfattande internationell forskning finns det cancerkluster kring flera urangruvor runt om i världen. Rapporterna innehåller statistik från urangruvor i Kanada, New Mexico, USA, Ryssland, Tjeckien och Frankrike.
Att bygga nya kärnkraftverk i vårt land borde vara helt uteslutet liksom att provborra efter en råvara som det sannolikt aldrig blir aktuellt att sedan exploatera.2008-04-07, 07:26  Permalink
Andra bloggar om:  


På vad sätt är det grundlöst att påstå att avfallsproblemen håller på att lösas?
Ja, det kan förfalla olösbart om man har bestämt sig för det och inte tänker mottaga annan information. För den rigide finns inte förändringar


Bengt Silfverstrand: Så länge "destruktionsproblemet" är olöst (det finns här heller inga vetenskapliga genombrott) d v s radikalt minskade halveringstider för de mest miljöskadliga beståndsdelarna i kärnkraftsavfallet, så går det inte med bästa vilja i världen att påstå att avfallsproblemen håller på att lösas. Och problemen med strålningen från uran förtiger ju kärnkraftskramarna helt.
Anledningen till att "kärnkraftskramare" inte pratar om "strålningen från uran" är för att uran i sig är extremt svagt radioaktivt. Det finns helt enkelt inte något problem med strålning från uran. Om man försöker konsumera så pass mycket uran att strålningen blir ett problem så har man sedan länge dött eftersom det är ungefär lika kemiskt giftigt som bly.

Om du syftade på att avfallet från kärnkraft är ett problem så har du rätt, ett problem som har lösningar i både KBS-3 och WIPP metoderna.

Vad exakt du menar med "destruktionsproblem" är väldigt oklart. Om du menar transmutation av långlivatavfall så existerar redan tekniken för detta. Se tex BN-600 reaktorn i Ryssland som ska användas för att bränna plutonium och BN-800 reaktorn som håller på att byggas. Om man så vill kan man även ladda dom med de andra transuranerna som utgör de långlivade komponenterna av avfallet. Då reducerar man tiden som avfallet ska slutförvaras från 100 000 år till runt 700-100.


Bengt Silfverstrand: Problemen med stråling från uran framgår klart av bl a de rapporter jag hänvisat till i tidigare inlägg och som låg till grund för "Uppdrag gransknings" redovisning för en tid sedan.

Och även om de "reduceringstider" du angivet i dina slutrader skulle vara korrekta, så är 700-1000 år inget som förändrar helhetsbilden. Otryggheten och osäkerheten består.
Föresten kan du ge lite referenser till de rapporter du nämner?


Bengt Silfverstrand: De framgår av "Uppdrag gransknings" program.
Uppdrag granskning bygger nästan i sin helhet programmet på en professor i samhällskunskaps studier, icke publicerade studier kanske man ska tillägga och därmed inte särskilt trovärdigt.

De referar även kortfattat till studier om historisk gruvbrytning, men de antyder inte att modern uranbrytning är något problem. Det finns dock ingen som försöker dementera att historiskt uranbrytning var säker och bra. Stråldoserna historiskt sett var på tok för höga.

Men det gott om forskning som svart på vitt visar att stråldoserna till gruvarbetare i australien och kanada är flera storleksordningar mindre än de som krävs för att orsaka cancerökningar. Har sammanfattat dessa i en artikel om uran jag skrivit för miljövänner för kärnkraft.
http://www.mfk.nu/wp-content/uploads/uranbrytning.pdf

Referenserna inkluderar både statliga utredningar och oberoende forskningsresultat(Se främst referenser 13-16). Kort sagt, stråldoserna till urangruvearbetare är lika låga som stråldoserna till andra gruvarbetare. Faktiskt till och med lägre än stråldoserna som LKAB's gruvarbetare utsätts för i gällivare och kiruna.

Det finns inget vetenskapligt underlag för att påstå att modern uranbrytning innebär en strålningsrisk, det finns däremot gott om underlag för att säga att den är riskmässigt likvärdig annan sorts gruvbrytning.


Bengt Silfverstrand: Jo, det finns sannerligen ett gediget empiriskt underlag för att påstå att uranbrytning innebär strålningsrisker. Exakt så som de belystes i Uppdrag Granskning.
Varför tycker du 700-1000 år är otryggt och osäkert?Dels så handlar det om en avfallsmängd som är 100ggr mindre än dagens och dels så är det tekniskt trivialt att bygga en förvaring som kan hålla i 700-1000 år. Det är både tryggt och säkert.

Om du vill studera djupare hur radionuklider migrerar i berggrunden så förelsår jag att du läser lite om de naturliga reaktorerna i Oklo som var aktiva för 2 miljarder år sen. Varken transuranerna eller majoriteten av fissionsprodukter har rört sig ur fläcken under tiden sen reaktorerna blev inaktiva eller när de var aktiva.

Helt utan varken kopparbehållare eller bentonitlera har allting alltså fixerats i berggrunden. Naturen själv har bevisat att geologisk slutförvaring är säkert bortom all rimligt tvivel.

Här är några referenser till Oklo ifall du har tillgång till vetenskaplig litteratur. Finns säkerligen även en hel del populärvetenskapligt ifall du gogglar på Oklo.

F. GAUTHIER-LAFAYE et al, Natural fission reactors in the Franceville basin, Gabon A review of the conditions and results of a "critical event" in a geologic system, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 60, No. 23, 1996

François Gauthier-Lafaye 2 billion year old natural analogs for nuclear waste disposal: the natural nuclear fission reactors in Gabon (Africa), C. R. Physique 3 (2002).

D. G. Brookins. Radionuclide behavior at the Oklo nuclear reactor, Gabon. WASTE MANAGEMENT. Vol. 10. pp. 285-296, 1990

A. P. Meshik et al, Record of Cycling Operation of the Natural Nuclear Reactor in the Oklo/Okelobondo Area in Gabon, Physical Review Letters, Volume 93, Number 18, 2004.


Bengt Silfverstrand: Bara den synnerligen omständliga procedur med både "hängslen och ett par livremmar" och minutiös bevakning av kärnavfallets förvaring visar ju med all önskvärd tydlighet att detta är en energikälla som inte har framtiden för sig.
Lite oroväckande om TV-program (tex. uppdrag granskning) är vad som styr våra politikers beslut och omdöme


Bengt Silfverstrand: Ja, för dem som tycker att kärva sanningar är obehagliga så är det nog så....
Bengt så du hävar med andra ord att de mätningar av radionuklider som görs både av myndigheter och fristående forskare i australien och kanda är falska?

Uppmätta stråldoserna som gruvarbetare utsätts för är i storleksordningen en till några milliSievert. En vanlig göteborgare utsätts för större stråldos än så på grund av förhöjd bakgrundsstrålning. En så liten stråldos kan inte orsaka mätbart förhöjda cancerfrekevnser, det är biologiskt omöjligt.
Det finns helt enkelt inte ett uns tvivel om den saken och du kan lyfta på luren och prata med vilken strålningsbiolog eller radiofysiker som helst för att bekräfta det.

Så vars är de empiriska bevis du lutar mot när du säger att modern(notera modern) uranbrytning är en strålningsrisk? Uppdrag granskning presenterade INTE några sådana bevis. Uppdrag granskning presenterade studier som visade att uranbrytning historiskt sett har lett till högre cancerfrekvenser. Något som är allmänt känt eftersom stråldoserna till gruvarbetare var minst en faktor 50 högre på den tiden.

Om du är villig att blunda för att naturen själv bevisat att kärnavfall kan lagras säkert så är det plågsamt uppenbart att du bestämt dig för vad du vill ska vara sant och sen ignorerar allt som bevisar motsatsen.


Bengt Silfverstrand: Mot intressen som aldrig ljuger kämpar förstås även gudarna förgäves. Jag håller mig till de rapporter och den empiri som klart slår fast att hantering med uran är förknippat med strålning och därmed med cancerrisker. Uppdrag gransknings program gav en god bild av problemen.

Kärnavfall kan lagras med ganska stor säkerhet om man gör som med den "utbrytarkung" som i en Hasse Alfredsonmonolog kastades i Åhus hamn bunden till händer och fötter och därutöver väl instoppad i en ordentligt tillsluten låda. Inte fan kunde han komma loss.....
Men snälla du, det enda man i princip behöver göra är att mäta radonhalter i luften på gruvområdet. Sen vet man vilka stråldoser gruvarbetarna utsätts för. Det är trivivalt. Mätningar utförs kontinuerligt av myndigheter, gruvbolad och fristående forskare. Utifrån stråldoserna är det en smal sak att visa att en eventuell ökning av cancerrisken om den existerar är för liten för att överhuvudtaget kunna mätas. Som sagt stråldosen till en vanlig göteborgare är högre än till australiensiska urangruvearbetare.

Detta är odiskutabla fakta! Det finns ingen tvivel överhuvudtaget bland forskare att det ligger till på det sättet. Om du vill hålla dig till rapporter som påstår annat så håller du dig inte på något sätt till empiri, då väljer du istället att förneka grundläggande strålningsbiologi. Det är inte mer intellektuellt ärligt än när kreationister väljer psuedovetenskap och bibeln över evolutionsteori.

Här har du däremot empiri!
Rapport av australiensiska strålskyddsmyndigheten gällande stråldoser till gruvarbetare, se sid 7.
http://www.arpansa.gov.au/pubs/rps/rps9_ris_final.pdf

Rapport från australiensiska miljödepartementent om stråldoser till lokalbefolkning
http://www.environment.gov.au/about/publications/annual-report/ss02-03/section2-2-3.html

Hasse Alfredsson har inget med avfallsfrågan att göra. Det enda relevant är om du accepterare eller ej att den naturliga Oklo reaktorerna i Gabon har visat att radionuklider inte är mobila i berggrunden ens över tidsperioder som är hundratals miljoner år. Det är en väldigt enkel fråga som bäst besvaras med ja eller nej.


Bengt Silfverstrand: Lika odiskutabla fakta är att förhöjd cancerfrekvens har kunnat uppmätas på flera håll där uranbrytning förekommer.

Och kopplingen till Hasse Alfredssons väl inneslutna utbrytarkung trodde jag faktiskt att du fattade. Kärnavfallet kräver en inneslutning så omfattande att den inte kan jämföras med någon annan miljöskyddande åtgärd.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM