TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Barnfattigdomen stabiliseras och klyftorna ökar, meddelar Rädda barnen i en ny rapport. Hela 12,6 procent av Sveriges knappt två miljoner barn lever i fattigdom. Det innebär att 242 000 barn lever i ekonomiskt utsatthet. Under åren 2002-2005 har barnfattigdomen i Sverige stabiliserats på en jämn nivå. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper och mellan olika delar av landet. . Vartannat barn i familjer med en ensamtstående förälder med utländsk bakgrund lever under fattigdomsgränsen enligt rapporten.

 

Denna spegling av en krass verklighet kan tjäna som ett intressant praktikfall i den aktuella debatten om barnbidragen. Eftersom barnbidragen är till för att utjämna standarden mellan en barnfamilj och en familj utan barn – och inte om att utjämna skillnader mellan olika inkomstgrupper - så är skälen för att barnbidragen ska utgå med lika belopp för alla barn lika starka idag som när de en gång infördes.

 

”Jag är ganska tveksam till samhällsbehovet av barnbidragen överhuvudtaget i vår tid”,skriver Erik Laakso i ett inlägg med konklusionen att barnbidragen bör ”behövsprövas.”
Och sådant ska komma från en person som fortfarande kallar sig för socialdemokrat. Antingen är karln en cyniker ut i fingerspetsarna, eller så har han inte förstått barnbidragens grundläggande uppgift som inkomstfördelare mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer.
Om vi,  i en tid då barnfattigdomen dels består och dels tagit sig nya illavarslande uttryck,  inte vill att vissa barn ska förses med fattigdomens och nådegåvornas kastmärke, jag då ska vi med uppbjudande av all vår energi arbeta för att
barnbidrag även i framtiden utgår med lika belopp till alla barn oavsett föräldrarnas inkomst.Nu ljuger du ju igen Bengt, varför har du så svårt att vara sanningsenlig? Är det endast i syfte att klämma åt mig som du skriver dina inlägg? Man kan ju förledas att tro det eftersom du måste ljuga, svartmåla och förfalska argumenten. Tänk att en sån som du fortfarande kallar dig socialdemokrat.

Det jag skrev, i konklusion, var att barnbidraget bör bevaras i sin nuvarande form samt att behovsprövning är riktigt dåligt ur en mängd olika aspekter. Alltså totalt tvärtom vad du hittar på om mina åsikter. Trist att din enda kvarvarande begåvning verkar vara revyliknande påhitt men den som går på revyn vet ju att det är spex, den som läser här kan ju förledas tro att det skrivna är sant.

Jag förstår att den uppgörelse vi hade om icke-angreppspakt har gjort ditt liv tråkigt, tomt och innehållslöst men jag trodde vi hade ett avtal. Uppenbarligen gäller det inte längre från din sida, från min sida är du ointressant att angripa så jag väljer endast att korrigera dina lögner, påhitt och felaktigheter här i kommentarsfältet.
Just nu ligger min blogg nere på grund av ett databasproblem men när den är igång igen kan man läsa vad jag faktiskt skrivit på:
http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=616

Jag vill också förtydliga att den citerade meningen är dragen ur sitt sammanhang på ett fullständigt oetiskt sätt. Jag är visserligen tvivlande om barnbidraget som system är det bäst lämpade i den tid vi lever men jag är fullständigt övertygad om att det är det bästa sättet att utjämna skillander mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer. Jämfört med behovsprövning är det som natt & dag där behovsprövning är rena natta.
Det jag belyser i min analyserande text är möjligheten till översyn för att utröna om denna 60-åriga reform är optimal utifrån dagens behov men jag skriver inte någon på näsan vad svaret på en sådan översyn skulle kunna bli. Dessutom skriver jag tydligt att om behovsprövning seriöst skulle övervägas så vore det till och med bättre med ett avskaffande, ett avskaffande då till förmån för ett barnavdrag men jag lägger aldrig fram det som ett alternativ till dagens system. Om nu rätt ska vara rätt även om det sällan är poängen med Silvferstrands skrivningar.
Först säger du att jag ljuger. Därefter bekräftar du den mening jag alldeles korrekt citerat och i vilken du ifrågasätter om barnbidraget verkligen behövs i den tid vi lever. Det är precis samma tveksamhet du uttrycker i rubriken till inlägget.

Mot detta ställer jag barnfamiljernas utsatta situation i förhållande till familjer utan barn. Och utifrån detta drar jag slutsatsen att allmänna och lika barnbidrag är lika väl motiverade idag som när barnbidragen en gång infördes.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM