TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Socialdemokraternas idé- och debattskrift TIDEN, grundad 1908 av Hjalmar Branting, är still going strong. Kvaliteten på tidningens redigering och innehåll, har naturligtvis skiftat, vilket i inte ringa grad torde sammanhänga med partiets långa regeringsinnehav, som inneburit att vår ideologiska profil tunnats ut och debattlusten ibland gått i stå.

 

För den emellanåt sinande debattlusten ska tidningens ansvariga utgivare inte klandras. Nej, kritiken ska i första hand riktas mot partiets förtroendevalda, särskilt då förvaltarna eller den typ av politiker som byter om till finkostym så fort de fått ett ”tungt” politiskt förtroendeuppdrag. Kostymskiftet är särskilt utbrett bland våra kommunpolitiker i majoritetsställning, varav en del sätter en stor ära i att markera gränslinje mellan praktik och teori. Den s k pragmatismen hårddras ibland så långt att socialdemokrater, för att även i minoritetsställning kunna njuta av den politiska köttgrytans mustighet, är beredda till ”äktenskap” med vilket borgerligt parti som helst bara för att behålla makten.

 

Dessa ideologiskt lättfotade socialdemokrater brukar, när de utsätts för obehagliga frågor, till sitt försvar säga att rikspolitik är en sak, kommunpolitik en annan. Men på riktigt djup vatten hamnar socialdemokraterna i en sydskånsk kommun när de
med hänvisning till pragmatismen är beredda att släppa igenom en borgerliga motion och införa vårdnadsbidrag i denna fortfarande s-styrda kommun
.

Med Wigforss ord – ”det finns inget så praktiskt som en bra teori”, som god politisk vägledning har jag aldrig under mitt långa politiska liv sett någon motsättning mellan teori/ideologi och praktik. Låt vara att man i den politiska verkligheten en eller annan gång tvingats stanna upp eller till och med retirera från en intagen ideologisk ståndpunkt, men den ideologiskt givna kompassriktningen har aldrig övergivits.

 

Mot den här bakgrunden har det varit självklart för mig att ständigt hålla mig orienterad i den politiska idédebatten. Lika självklart har det då varit att prenumerera på och läsa TIDEN. En stimulerande tidskrift som fick ett ideologiskt lyft i och med att Bo Bernhardsson tog över som chefredaktör. Detta innebär inte något underkännande av den förre redaktörens insatser, men det ligger i sakens natur att skiften på chefredaktörsposten då och då är ofrånkomliga för att hålla den idépolitiska spänsten vid liv.

 

Bernhardsson har verkligen lyckats förnya tiden, fått fart på idédebatten och inte dragit sig för att släppa in, i ett socialdemokratiskt idéperspektiv även kontroversiella skribenter. Jag tänker då t ex på förre statssekreteraren Per Borgs inlägg i TIDEN nr. 4/2007 där han pläderar för ökad marknadsstyrning och framför åsikten att de skattefinansierade vårdsystemen i längden inte är hållbara. Åsikter som i samma nummer gott och väl balanseras av artiklar som t ex ”Ett år med högeralliansen” författad av Stefan Carlén, Christer Persson och Daniel Suhonen.

 

Ett av de klaraste exemplen på att TIDEN spelar en viktig roll i gränslinjen mellan ideologi och praktik är den utrikespolitiska debatt, som inleddes med en artikel där Carl Tham kritiserade vad han betraktade som en alltför ängslig och passiv utrikespolitisk linje. Han fick svar på tal av både Urban Ahlin och Jan Eliasson. När sedan Urban Ahlin som partiets utrikespolitiske talesman intog talarstolen i riksdagens utrikespolitiska debatt så var svansföringen synnerligen hög och s-profilen bitvis knivskarp. Och det intressanta var att
den i mycket var ett erkännande av att Carl Tham haft rätt i sin kritik.
Ett temanummer ägnades åt EU och Europapolitiken och det borde väl inte minst ha glatt våra Europaparlamentariker och dem som pläderat för att det internationella perspektivet borde betonas kraftfullare i partiets politik.
TIDEN med sin nya, friskare och framåtblickande inriktning behövs verkligen, om socialdemokratin ska fram.

 

Bengt Silfverstrand

Se också www.efterarbetet.nuJag tror det vi behöver jobba mest med är relationen till folket. Allt för många representanter går omkring i någon annan värld utan någon känsla alls för hur vanlig folk har det, och hur de upplever det vi står för. Sen är allt för många mer måna om att upprätthålla ett rykte av vad vi gör än vad vi i själva verket gör.

Vad gäller EU-frågorna tycker jag att de hanteras på ett demokratiskt oansvarigt sätt gentemot både väljare och medlemmar.


Bengt Silfverstrand: Om detta är vi helt överens.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM