TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Riksdagsledamoten Peter Hultqvist har KU-anmält regeringen för dess utnämningspolitik. Det gör han förbannat rätt i. Såvitt jag förstår är det hyckleriet han i första hand angriper, d v s den avgrundsdjupa klyfta som råder mellan vad regeringen säger och vad den sedan i praktisk handling utför.

 


I sakfrågan, hur ska tillsättandet av centrala poster i statsförvaltningen ske, är jag närmast benägen att instämma med vad statsvetarprofessorn Olof Ruin förespråkar i en artikel på DN-debatt den 23 februari. Ruin anser med slagkraftiga argument att en utannonsering av sådana tjänster utarmar ledarskapet och skapar kompetensflykt från politiken.

Det har som Ruin också påpekar visat sig att välmeriterade och duktiga politikerveteraner drar sig för att söka lediga toppjobb, därför att de inte vill riskera att bli ratade. Gamla politiker klänger sig också fast vid sina poster onödigt länge i ovisshet om sin framtid.

 

Det var i sak inte fel att utse förre försvarsministern till generaldirektör i Svenska Kraftnät. Det ät lurendrejeriet i valrörelsen, med löften om nyordning, och regeringens lögner kring hans tillsättning som ska angripas.
Och en kommande socialdemokratisk regering bör också utan några som helst samvetsbetänkligheter se till att personer som haft centrala politiska förtroendeposter och skött dem väl bereds intressanta arbetsuppgifter när de av olika skäl lämnar sina poster.Enligt idén om maktdelning så kan utnämningsmakten inte ligga hos en regering.

Rättsväsendet skall vara oberoende av regeringsmakten och riksdagsmajoriteten. Regeringsmakt och riksdagsmajoritet skall kunna ändras i en demokrati, allt beronde på resultatet av öppna, hemliga och regelbundet årerkommande val.

Rättsväsendet skall verkställa de lagar som riksdagen bestämmer. Dessa lagar skall vara oberoende av växlande riksdagsmajoritet. Rättsväsendet skall också vara oberoende av den för dagen rådande riksdagsmajoritieten och regering. Domare i HD och domare i hela landet skall vara oberoende oförvitliga kvinnor och män som behandlar alla lika inför lagen.

Ämbestverken skall sköta statliga angelägenheter och samhället är beroende av en kunnig och oberoende ämbestmannakår som ser till sitt ämbete och inte till dagens riksdagsmajoritet.

Utnämningen av Odelberg har satt fokus på dilemmat i utnämningar. Den enda möjliga lösningen är att flytta utnämningspolitiken från regering och riksdag.


Bengt Silfverstrand: Detta är rent nonsens. Det måste vara en regering obetaget att på centrala samhällsposter tillsätta folk som har både kompetens, oförvitlighet men också är lojala med den regering som svenska folket i demokratiska val röstat fram.
Bengt S. skriver:"både kompetens, oförvitlighet men också är lojala med den regering som svenska folket i demokratiska val röstat fram"

Skall jag uppfatta det så, att Göran Persson som ordförande i AB Svenska Skog skall föra en kapitalistisk, girig och arbetarfientlig politik (beskrivningen av Alliansregeringen på denna bloggsida) under denna mandatperioden. Efter nästa val skall Göran Persson föra en socialistisk politik där marknaden är en god tjänare om den är kontrollerad av regeringen, inga minskningar i antalet anställda skall ske och ersättningen till styrelse och ledning skall minska drastiskt.

Är ett sådant agerande möjligt????


Bengt Silfverstrand: Återigen ett nonsensresonemang som inte har med sakfrågan att göra. Göran Persson utsågs sannolikt till ordförande för AB Svenska Skog därför att han med sin bakgrund och gedigna politiska erfarenhet ansågs synnerligen lämplig för uppgift. På samma sätt har socialdemokratiska regeringar genom åren utsett en rad personer med uttalat borgerliga värderingar till framträdande poster såsom generaldirektörer, landshövdingar, ambassadörer etc.

Stama upp din diskussionskonst om du ska fortsätta att debattera här.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM