TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


När jag för en stund sedan läste ett ledarstick i dagens DN och där skribenten Ragnar Roos kallar värnskatten för ”straffskatt på högre utbildning”, så kom jag att tänka på några kloka ord av Tage Danielsson. Ord som han satte på pränt i den lysande lilla skriften "En soffliggares dagbok" för snart 40 år sedan.

Tage D. inser förvisso att alla människor i stor utsträckning styrs av egoism, ”men det finns ju inskränkt egoism och mera klyftig egoism. En rik klyftig egoist kan till exempel inse att han borde betala mer i skatt än han gör nu, eftersom han begriper att alla fattiga satar inte i längden kan finna sej i att han ska ha det så extra förspänt. Jämlikhetstanken kommer då att bottna i ren självbevarelsedrift hos den privilegierade.
Detta är vad jag skulle vilja kalla upplyst egoism. Det är den som ska få oss att öka u-hjälpen av fruktan för en katastrof för oss och våra barn; Det är den som ska få oss att betala en ordentlig hacka till miljövård av fruktan för förgiftning; Det är den som ska få oss att sluta tjata om marginalskatterna av fruktan för att få på käften av en arbetslös.”

 

Dessa kloka ord äger som synes också stor relevans i dagens samhälle. Då de skrevs var skattesystemet trots allt mer utjämnande än idag. Nu har klyftorna vidgats och de som redan har genom olika nådegåvor av b-alliansregeringen berikats ytterligare. Att i den uppenbara ojämlikhetssituation som nu råder i vårt samhälle börja tjafsa om att ett av de få utjämnande inslagen i skattesystemet värnskatten ska slopas är motsatsen till ”upplyst egoism” nämligen ”inskränkt egoism.”
Mot denna inskränkta egoism har socialdemokratin all anledning att ta strid.Det finns en egoism i livsåskådningsfrågor. Det är den egoism som säger, att varje människa har ett primärt ansvar för sitt eget liv. Att själv vara en skapande kraft och inte en förstörande kraft i samhället är själva förutsättningen för allmänt välstånd.

Att vara egoist i betydelesen jag först, jag störst, jag mest jag bäst är mer en uppfostringsfråga än en samhällsfråga och den typen av egoism borde inte få förekomma i samhällsdebatten.

De finns som tror, att jämlikhet uppkommer genom att den som har mer delar med sig till den som har mindre.

De finns som tror, att jämlikhet är en fråga om rättsuppfattning och rättstillämpning. Jämlikhet är inte att ha samma standard i materiell mening. Jämlikhet är att alla medborgare behandlas med den värdighet som är en människas rättighet.

De senare tror inte på att välstånd uppkommer genom fördelning. De tror på att välstånd uppkommer genom framåtskridande och ett öppet sinne för vilka krafter som är välståndsskapande. Arbete är välståndsskapande och därför skall arbete inte bestraffas utan uppmuntras. (Kanske ligger det något i arbetslinjen).

Att vara ängslig för att få på käften av en arbetslös kan inte botas med att ge den arbetslöse mer almosor. Nej, politiken skall ägna sig åt att ge förutsättningar för allmänt välstånd och den enskilde skall vara egoistiskt modig att inse att det egna arbetet i all förlängning också ger välstånd åt andra. Och ett hållbart välstånd dessutom.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, men sedan gäller det att fördela det växande välståndet på ett någorlunda solidariskt sätt - byggt bl a på principen skatt efter bärkraft. Det är inte fråga om att ge den arbetslöse några allmosor utan ett trygghetsskapande stöd i förändringen. Och se till att vi alla efter förmåga betalar skatt för att upprätthålla och gärna också utveckla välfärdssamhället.
"Jämlikhet är att alla medborgare behandlas med den värdighet som är en människas rättighet".

Värdighet innefattas således att gå med mössan i hand och buga ínför den starke och be om den allmosa som tänkas kan komma i fråga. Rättigheten räcker inte längre. Det gäller således att uppfostran i en sådan andemening.
VÄRNSKATTEN

Bra att den kom på tal.

En tillfällig???? skatt som socialdemokraterna införde
då Sverige var i ett dåligt läge på 90-talet.

Sossarna lurade väljarna genom att lova att denna skulle vara temporär.

Men sin vana trogen så höll inte socialdemokraterna sitt löfte utan cementerade skatten, så att vi fortfaran
de har den kvar.

Typiskt, man säger att en pålaga skall vara temporär, men sedan tar man inte bort den.

Man förstår varför svenskarna röstade bort socialdemokraterna i förra valet

LasseBengt Silfverstrand: Stackars Lasse Nilsson, som inte ens begriper att skatter inte är pålagor utan något som vi finansierar vår gemensamma välfärd, social trygghet, sjukvård, skola, äldreomsorg etc. med.

Välkommen tillbaka i debatten, när du tagit reda på grundläggande fakta om politik och samhälle.
Lasse!

Du menar då att nuvarande regering håller sina löften?

Christina Meltin Westerlund:

Så du anser att det är OK för sossarna att bryta sina löften om Alliansen gör det?
Var frodas egoismen mest och oåtkomligt för våra ögon och öron? Jo i de privata företagens tillslutna, insynsbefriade direktions- och styrelserum där direktörerna sitter och gör lönsamhetskalkylerande vinstberäkningar på allt och alla. Och i högerarrogannsens tidevarv så släpps dessa ansvarsbefriade, odemokratiska, egoiststyrda företag in överallt i våra en gång offentligt drivna och politiskt demokratiskt förvaltade, för folket allmännyttiga välfärdsinrättningar såsom inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
Ja, jag vet att Persson och hans lydiga sosserikksdagsmän och -kvinnor tyvärr i många fall öppnade upp egoismen och krattade manegen för högerarrogansen!

Bengt Nilsson, röd gråsosse
Känner mig en aning tvivlande till att det var progressive skatter som varit det mest utjämnande. Troligare är att under decennierna efter andra världskriget förhandlade löntagarna till sig mer vid källan av mervärdet/förädlingsvärdet. Missar man att ”ta för sig” här kommer inga progressiva skatter i värden att kunna kompensera för det. Vet inte precis hur det är i Sverige men i USA kan man se hur lönerna höll jämna steg med tex produktivitetsutvecklingen och tillväxten för att i och med 80-talet sacka efter betydligt och ligger långt ifrån produktivitetsökningen. Allt större del har hamnat hos den yttersta toppen. Det är också ganska tydligt när man uppenbarligen kan se hur mycket välstånd som ackumulerats på toppen.

På 70 och 80-talet blev de progressiva skatterna närmast absurda, iofs fanns det synnerligen generösa avdragsmöjligheter som gjorde att det gick att gå runt detta. Men man blir trots allt förundrad över trögheten att i att justera när det uppbenbart lämnat vad som är förnuftigt, det är inte förnuftigt att ha 80 – 85% marginalskatt på ordinära löner. Att den progressiva konstruktionen/tabellerna lämnat all rim och reson stod klart i slutet av 70-talet men det tog mer än ett decennium innan det kom till stånd en förändring.

Men det är inte skatternas fel att svenska civilingenjörer harvar i OECD:s bottenliga vad gäller bruttolöner.

Inte heller är det förnuftigt att ha förmögenhet och fastighetsskatter som inte justeras när fastighetsvärden som i högsta grad berör den stora massan förändras.

Så mister man också hela stycket när man är så oflexibel, troligen beroende på ett kameralt snävt tänkande.Bengt Silfverstrand: Ingen har påstått att progessiva skatter är det enda saliggörande för jämlikheten i ett samhälle.
Men skatt efter bärkraft är ändå ett viktigt inslag i den generella välfärdspolitiken. Kombinationen relativt hög beskattning med likaledes relativt höga ersättningar vid inkomstbortfall har visat sig vara den bästa garantin för sammanhållningen mellan olika grupper i ett samhälle, i ett internationellt perspektiv.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM