TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är hög tid att skapa balans i den hittills synnerligen ensidiga
debatten om Kosovos ”frigörelse” från Serbien. Därför publiceras nedanstående brev från Jugoslavienkännaren Jan Hagberg, Stockholm till partisekreterare Marita Ulvskog (s). Följande artiklar, publicerade igår tisdag 19 februari, rekommenderas också varmt till läsning:

http://www.aftonbladet.se/kultur


http://www.svd.se/brännpunkt


http://expressen.se/debatt


http://washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=20080219/EDITORIAL/Marita Ulvskog
Socialdemokraterna

Hej Marita!
Efter att nu i några dagar ha hört socialdemokraternas utrikespolitiska talesman Urban Ahlin på TV, i radio mm uttala sig om Carl Bildts hantering av Kosovofrågan skriver jag åter några rader till dig. Som medlem i socialdemokraterna undrar jag, varifrån Ahlin fått sitt mandat att driva utrikespolitik på det sätt han gör.

Ahlin driver en långsiktigt principlös utrikespolitisk linje, i strid med historiska socialdemokratiska traditioner som går tillbaka ända till Brantings tid. Hans uttalanden går på tvärs mot FN-beslut och internationell lag. Ahlins hållning är dessutom inrikespolitiskt oklok, kort sagt han är en katastrof för partiets trovärdighet.

 

Förhållandena i Kosovo regleras internationellt av FN-beslutet 1244. Om Kosovos självständighet pressas fram utan medverkan av Serbien, som är Jugoslaviens arvtagare i hithörande frågor, är det ett brott mot internationell rätt. Därför är det till synes klokt att så långt som bara möjligt avvakta på det vis Carl Bildt gör. Att bedriva partipolitisk pajkastning kring denna allvarliga fråga gagnar knappast socialdemokratin.

 

Dessutom är Ahlins argumentering erbarmlig. Han säger, att vi ska skynda för att skapa en enighet inom EU. EU kommer oavsett Sveriges hållning att vara oenigt. Dels har vi länder som ligger närmare Jugoslavien och de vet vad frågan handlar om, dels har vi länder som använder EU för att driva gammeldags kolonial stormaktspolitik och det är de senare Ahlin ansluter sig till.
Var inte ett av skälen för anslutning till EU just att vi skulle kunna påverka, inte att springa efter?

 

På mina internationella resor träffar jag inte sällan människor som fortfarande tror, att svensk socialdemokratisk syn på omvärlden – dessutom synonym med Sveriges – sammanfaller med det Olof Palme arbetade för. Ska jag vara sanningsenligt eller låta dem behålla sina illusioner?
Vill socialdemokraterna enbart profilera sig mot Bildt finns det många andra brännande frågor att ta upp, men då gömmer sig i stället socialdemokratin.
När det gäller det forna Jugoslavien har Carl Bildt – efter sitt uppdrag i Sarajevo – gång efter annan visat större klokskap än varje annan svensk politiker. Jag har under mina resor där nere i det som var Jugoslavien träffat olika företrädare, som har hävdat att Bildt, jämfört med alla övriga företrädare för det internationella samfundet, lyssnat och inte enbart varit en marionett i händerna på stormakterna.

 

Urban Ahlins insikter om situationen där nere tycks däremot begränsa sig till vad han kan ha läst och hört i svenska medier i den saken. Möjligtvis har Palmecentret också spelat en roll för hans syn, men dessvärre måste jag säga att centret i Jugoslavienfrågan gång efter annan i stort sett fört fram åsikter som närmast sammanfaller med de kroatiska nationalisternas.
Från Jugoslavien kom i slutet av 60-talet och början av 70-talet oerhört stora grupper av invandrare hit som arbetskraftsinvandring. Bland dem kom ungefär 60.000 serber som sedan dess har levt och arbetat här i landet. De förblev oftast enkla arbetare, ibland företagare. Knappast några hade någon omfattande skolutbildning eller svenskkunskaper för att kunna ta aktiv del i det svenska debattlivet. Därför har deras röster knappt hörts här. Att de inte har hörts säger inte att de inte vet, men deras utestängdhet blir däremot ett tydligt uttryck för det svenska klassamhället.

 

Ett som är säkert var, att den svenska massmediala bilden av händelseutvecklingen i Jugoslavien inte stämt överens med deras egna erfarenheter. De har ofta varit väl uppdaterade på vad som händer i deras gamla hemland, inte minst genom sina semestervistelser där nere. Först deras barn har fått en skolutbildning, som nu gör dem till en integrerad del av det svenska samhället. Frågan är vem som drar längsta strået om deras tilltro.

 

Jag träffade i början av 90-talet på fackliga konferenser också serbiska, fackligt aktiva invandrare när jag var ute och talade i försäkringsfrågor. I samband med Natos bombningar av Jugoslavien 1999 träffade jag dem på nytt, oerhört besvikna på socialdemokratin för dess passiva stöd till dessa bombningar. Nu fullföljs partiets katastrofala hållning av Urban Ahlin.

Med vänliga hälsningar
Jan Hagberg
Jugoslavienkännare
StockholmAtt dessa reaktionära krafter inte förstått att Jugoslavien INTE FINNS LÄNGRE. Vänj er vid tanken och gläds över folks frihet!!!!!

Alla folks frihet, hela världens fred.. Glöm inte alla offer från 1990-talets Balkan.. Den 17 februari är en dag för att hedra alla dessa offer när friheten nu nått ett ytterligare folk på Balkan.

"Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den komer att leva och segra till sist"
- Olof Palme

Stå på er Marita och Urban!


Bengt Silfverstrand: Ta gärna av dig din endimensionella glasögon och fundera en smula över innehållet i de balanserade källor som här apostroferas. Fundera en extra stund över innebörden i "Alla folks frihet och hela världens fred." Hur påverkas frihet och fred för alla om separatiströrelser i olika delar av världen (Spanien m fl) också får för sig att utropa sig som "självständiga."

Bengt är du emot frigörelse för förtryckta folk runt om i världen? Hur ställer du dig till Kurdistan , eller Palestina? Ska du inte gå med i Israelkommiten och Saadamkommiten också?


Bengt Silfverstrand: Nej, som framgår av mitt engagemang i Vietnamrörelsen, Sv.Afghanistankommittén, för ett fritt Sydafrika, motståndsrörelsen mot USA:s annektering av Irak m m så är jag givetvis för frigörelse.

Men om du är intresserad av en seriös debatt så tycker jag du ska upphöra med spegelfäkteri och floskler av det här slaget. Kjell Magnusson ger i gårdagens Aftonbladet en nyanserad och balanserad bild av skeendet i Kosovo och Serbien.
Svenskar som talar om det förtryka albanska folket kan inte hitorien faktum är att albanerna i det forna Jugoslavien hadde större fryheter en någon annan minoritet i något land i världen tex dom hadde universitet på sitt språ skolor tidningar stora investeringar gjordes i kosovo för att blidka deras endå secesionistiska ambitioner. Det som många som aplauderar för deras själv utnemnda självständihet idag vet inte att deras strävan för att bryta ur Kosovo från Serbien uppstod inte under Milosevics välde uta even under titos fast dom fick långt gående självständihet av tito på 70 talet, endå var dom inte nöjda. Vad skulle ni säga om imårgån alla Serber som bor i Sverige börgar kräva skolor , universitet på sit språk autonomi i tex. någon det av Sverige etcetra... hur skulle ni reagera? ni har bjudit in mina föreldrar på 60 talet, att jobba och leva här och nu vill jag utropa självstendihet och ta en del av Sverige som Svenskar har spilt blod för i sekler innan? vad skulle ni ha gjort ???
Tack och lov att socialdemokrati är inte lika med Bengt Silfverstrand. Det känns tryggt att det finns sådana som Urban, Marita, Mona, och många andra som enkelt fattar lite bättre av utrikespolitik och gör socialdemokratin till det vi är. Jag är nyfiken vilken fråga kommer socialdemokraterna att ställa till Reinfeldt och Bildt om Kosova imorgon på frågestunden på Riksdagen. Bildt vet mycket om Balkan och jag håller med han när han säger att det bästa hade varit om vi hade ett annat läge, alltså att Serbien hade varit första landet som erkänner den nya landet Kosova. Nu har vi ett annat läge och Sverige behöver inte vara den sista landet inom EU att erkänna Kosova. Det hjälper varken Serbien eller Kosova.


Bengt Silfverstrand: Försök att uppträda och debattera som det anstår en socialdemokrat. Med din argumentation så är alla som inte delar din egen uppfattning korkade.
Läs de länkade artiklarna och försök tänka efter en stund innan du rusar iväg och fördömer allt och alla som inte passar in i ditt endimensionella tankemönster.
Jashar Berisha är minst sagt pinsam. Sverige sista landet i EU att erkänna den rakt igenom olagliga kosovoalbanska staten? Han tycks ha missat att Cypern, Spanien m.fl. överhuvudtaget inte kommer att erkänna Kosovo. Hatten av för dessa länder!
Hej Bengt!

Två av länkarna kunde jag inte öppna.

För övrigt, jag har läst de innan jag skrev föra inlägget.
/JasharBengt Silfverstrand: Läst, men tydligen velat förstå!
Internationella Olympiska Kommittén har klargjort att Kosovo inte kan bli medlem av IOK förrän man blir medlem av FN. Följaktligen kan idrottarna i Kosovo glömma alla tankar på OS-deltagande. I Sydafrika under apartheidtiden var just det faktum att man inte kunde delta i OS och VM det som mest sved i folksjälen. Den vita befolkningen fick aldrig se sina idrottare tävla internationellt.

Euforin i Kosovo påminner om euforin i USA efter gulfkriget 1991 och det är på sin plats att citera en amerikansk artist på den tiden: "Det är mer som en tripp av crack och den varar inte länge."
Jag tycker det är bra att Kosova frigörs. Varför ska serberna få ha kvar sina tankar om sitt "Storserbien" som gjorde att serben Gavrilo Princip sköt Frans Ferdinand i Sarajevo och därmed startade det första världskriget.

Serbien var till skuld för första världskriget, men gick de bestraffade ur leken? Nejdå. Jugoslavien skapades som styrdes av serber. Nu tycker jag att vi spikar i de sista spikarna i kistan för denna stormaktsvansinne.

Det är som om Tyskland skulle begära tillbaka Ostpreussen för att preussen stod för förenandet av hela det tyska riket under 1800-talet.

Kosova är borta för serberna. Serberna får gå vidare och försöka ha goda kontakter med ett eget land.

Tyvärr verkar serberna fungera som ryssarna med sina "postimperialistiska trauma", väx upp. Imperier föds och dör. Alla andra länder som haft imperier har gått vidare såsom England, Tyskland, Nederländerna osv...

Men serber alltså... Var vänner och inte fiender!


Bengt Silfverstrand: Du får nog läsa på historien lite bättre innan du ger dig in i en seriös diskussion om utvecklingen på Balkan. När du börjar yra om ett Storserbien bör du nog blicka lite längre söderut och fundera lite över vilka ambitioner Albanien har i sammanhanget....
Serberna har ju försökt etniskt rensa Kosova. Precis som ryssarna etniskt rensade Ostpreussen. Det är många serber som inte lämnat drömmen om "Storserbien".

Spanien och andra demokratiska länder har ju vissa garantier mot etnisk rensning. Serbien har mig veterligt inte det. Därmed måste ju FN vara ständigt närvarande mot represalier. Dessutom påstår ju serberna att deras kulturella vagga ligger i Kosova eftersom de för länge sedan förlorade ett slag mot turkarna.

Då kan ju till och med vi svenskar komma med påståendet att Breitenfeldt tillhör oss eftersom vi vann ett av våra viktigaste slag där. Vann, inte förlorade som serberna gjorde mot turkarna.

Jag tror på ett självständigt Kosovo, för både serber och albaner. En demokrati till skillnad mot Serbien


Bengt Silfverstrand: Visst har det från olika sidor förekommit etniska rensningar i området. Och den mest aktuella i sammanhanget är då utrensningen av serber från Kosovo.
Det är tur att såna som du finns, Bengt Silfverstrand. Med din föredömliga objektivitet är du ett föredöme. Detta till skillnad från mörkerfigurer som Adrian Kaba. Jag rekommenderar också alla att läsa Kjell Magnussons briljanta artikel i Aftonbladet. Där står allt som behöver sägas.

Lästips om Balkan:

Johnstone: Dårarnas korståg
Laughland: Travesty: the trial of Slobodan Milosevic and the corruption of international justice.

Den sistnämnda boken är en svidande vidräkning med den motbjudande fars som rättegången mot Milosevic var.
Jag säger på den här bloggen som jag sagt på ett antal andra: Utgångspunkten måste rimligen vara att förtryckta folk har rätt att själva avgöra sin framtid.

MED VILKEN RÄTT kan andra än kosovoalbanerna själva avgöra om suveränitet är rätt eller fel väg att gå?

Det pratas om Baskien och Sameland, som ett "argument" mot ett självständigt Kosovo. Jag förstår inte det argumentet - vill det baskiska folket frigöra sig från Spanien skall de självklart få göra det. Vill det samiska folket utropa ett fritt Sameland ska de givetvis få göra det.

Varje folk har rätt att själva finna sina lösningar på sina problem. 1905 krävde det norska folket suveränitet från Sverige, och den svenska socialdemokratins hållning var entydig: frågan om norsk suveränitet kan enbart avgöras av det norska folket själva. Tack vara den starka uppslutningen bakom principen om varje folks rätt att själva forma sin framtid kunde krig undvikas.

Kosovos folk har valt väg - för mig som internationalist är det självklart att stödja det valet.Bengt Silfverstrand: Med den logik du presterar i första stycket så ska förstås också de serbiska och kroatiska enklaverna i Bosnien få bilda egna stater. Flagranta kränkningar av folkrätten ska inte accepteras, oavsett var de äger rum.
Hej Patrik och Mikael!

Tack för era finna inlägg!
Jag fattar inte varför moste man krånglar till!
MVH
Jashar Berisha


Bengt Silfverstrand: Ja, var och en blir förstås salig på sin tro. Men på lösligt grundad tro bygger vi inte några långsiktigt hållfasta demokratiska samhällen.
Göran Greider har en tänkvärd ledare i dagens Dalaemokraten i ämnet Kosovo - kolla på http://www.dalademokraten.se
R.Sj
I din debatt med Patrik och Mikael fortsätter du med dina konspirationsteori. Samtidigt som du hela tiden rådgör andra som har ett annat förståelse att: ”Läsa lite bättre”, som du vore den som visste allt, som du ägde den rätta versionen om allt, som du viste allt och alla andra förutom du och din Jugoslavienkommitté, kan ingenting – ”därför ska de andra bli mera pålästa innan de går in i något debatt med dig”.

Din konspirationsteorier när du hänvisar oss att ” fundera lite över vilka ambitioner Albanien har i sammanhanget....” dessa antydande är helt grundlösa. Den nya staten Kosova ser integration med Albanien och andra albandominerade områdena i fd. Jugoslavien som, södra Serbien, Makedonien, Monte Negro i den stora Europeiska Unionen precis på samma villkor som med serber, montenegriner, bulgarer, makedonier mm. Jag förstår att du med "vilka ambitioner albaner har" menar att albanernas ambitioner är den stora Albanien.

Om Kosova inte hade blivit självständigt då hade garanterat denna frågan växt. Därför finns det inget att oroa om. Det är vad jag vet. Om du kunde utveckla lite vad du menar med
”fundera lite över vilka ambitioner Albanien har i sammanhanget....” Vet du mera om det eller är det bara ditt sätt att förvirra folk och påstå massa osanning.

Var har du läst det?
Vad vet du om det?
Vilka partier i Kosova, i Albanien, i Makedonien stödjer en stor Albanien?
Sådant falsk information som är rent av lögner verkar finnas bara i Seseljs radikala högkvarter i Belgrad och i din bokhylla.

/jashar
http://www.s-info.nu/berisha
Bengt Silfverstrand: På tal om konspirationsteorier så tycker jag du ska ägna dig en stund åt självkritik. Du får faktiskt finna dig i att många goda demokrater starkt ifrågasätter de uppenbara kränkningar av folkrätten som utbrytningen av Kosovo från Serbien innebär och vars konsekvenser kan bli liknande klart folkrättsstridiga utbrytningar också på flera andra håll i världen.

Sen uppmanar jag dig än en gång att inte kasta ur dig meningar som den du avslutar detta inlägg med. Sådana floskler hör inte hemma i debatten här. Tankarna på ett Storalbanien har i olika sammanhang kommit till uttryck bl a i "UCK-rörelsens" ambitioner.
Att det finns planer på ett Stor-Albanien är fullständigt klart. Däremot fanns det aldrig någonsin några allvarliga planer på något Stor-Serbien. Det är en propagandalögn som uppenbarligen lever kvar. Milosevic tanke var att de andra delrepublikerna i Jugoslavien hade rätt att lämna federationen men då skulle serberna i Kroatien och Bosnien-Herzegovina också ha rätt att lämna dessa republiker.

Då lagom lång tid gått kommer albanerna i Makedonien att begära samgående med Kosovo och Albanien. Samma gäller för Montenegro och Presevo-dalen i Serbien.

De här s.k. "samordnarna" borde synas närmare i sömmarna. Steiner gifte sig med en albanska. Ahtisaari anklagas av bl.a. den tyska underrättelsetjänsten för att ha tagit stora summor svarta pengar av den albanska maffian.
Argentina har uteslutit ett erkännande av Kosovo. Utanför EU och USA är förespråkarna för den här bluffstaten lätträknade.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM