TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I stället för att ta fasta på den djupa oro som finns inom stora delar av arbetarrörelsen för att allt fler lagar och regler som styr det svenska samhället fattas av domstol och tjänstemän i EU avfärdar svenska EU-romantiker snart sagt all kritik som riktas mot ”gemenskapen.”

 

Har vi inte rätt att som medborgare och politiskt aktiva diskutera ett dokument som uppenbarligen utgör en försvagning av folkstyret. Är det inte vår skyldighet som socialdemokrater att påtala också EU-medlemskapets negativa effekter på demokratin?

 

Och jag är ingalunda ensam om mina tvivel på EU-medlemskapets allena saliggörande innehåll. Flera riksdagsledamöter hyser samma tvivel och i lördagens DN kunde vi läsa hur en mycket tung socialdemokrat, Carl Tham, hyser allvarliga betänkligheter mot att jurister och experter beslutar utanför demokratins räckvidd.

 

Carl Tham skriver bl a: ”Men hur kan det komma sig att också socialdemokratin stöder denna utveckling? Det går ju rakt emot partiets långa och framgångsrika kamp för folkstyrets makt. Det fanns goda skäl för socialdemokratins ledning att förorda EU-medlemskap; att stå utanför hade blivit för ekonomiskt kostsamt. Man kan likaledes försvara den ideella sidan av medlemskapet. EU är ett redskap för fred och samarbete. Därav också det heta engagemanget för utvidgningen av Europa.
Men vad man varken kan förstå eller försvara är att partiets ledning envetet förnekat att medlemskapet innebär begränsningar i folkstyret och heller inte tagit upp en seriös diskussion om hur långt man är beredd att gå och vad som borde göras.”

 

Fånga upp denna diskussion, i stället för att svälja allt som EU gör och står för. Och inte minst negligera inte riskerna med Vaxholm/Lavaldomens konsekvenser för den svenska konflikträtten.
Hej!

Bestäm dig Bengt! Du ville jag skulle lyssna på danskarna. Jag har gjort detta. Det var tydligen inte så viktigt för dig Nu vill du jag ska lyssna på Carl Tham.Jag har läst artikeln. Jag tror uppriktigt sagt inte att den deklaration som Tham föreslår varken skulle påverka domen om Laval eller andra kommande domar.

Jag ger Tham rätt i att det är ett stort problem att en sluten domstol fattar beslut som får stora politiska konsekvenser. Domstolen måste bli mer öppen och mer kompetent. Wanja Lunby Wedin och europafacket driver nu krav på mer öppenhet och kompetens i domstolen. Jag stödjer dessa krav.

Jag är för en öppen debatt om Lissabonfördraget. Jag deltar själ i många debatter om detta fördrag. Jag skulle välkomna om riksdagsledamöterna också deltog i denna debatt innan det är dags att trycka på knappen i frågan om det nya fördraget.

Jan Andersson


Bengt Silfverstrand: Ja, jag tycker verkligen du ska lyssna både på EU-kritïska danskar och dito svenskar. Det är ju ändå ett framsteg att du inser problemet med att en domstol kan överpröva politiska beslut. Men om du nu är för en öppen debatt, varför resa ragg varje gång någon uttalar ett kritiskt ord mot EU och Lissabonfördraget.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM