TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Återigen har Piratens gamla devis, ”om du talar om en stoppnål, så är det alltid någon enögd f-n, som känner sig träffad”, blivit besannad. Den i debatter ständigt sårade oskulden Jan Andersson känner sig träffad över att jag tycker det är naivt att ta arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins lovsång till de svenska kollektivavtalen som en garanti för att detta stöd också ska omfatta ett fullgott skydd för konflikträtten.

 

För att ytterligare understryka min och många socialdemokraters oro för konsekvenserna av Vaxholms/Lavaldomen kan jag hänvisa till ett dagsaktuellt danskt initiativ i Vaxholmsfrågan. Företrädare för delar av danska LO har startat en namninsamling på nätet i anledning av EG-domstolens utslag i konflikten. Målet är att samla en miljon namn för att tvinga den danska regeringen och EU att skydda den danska konflikträtten. Annars ska Danmark inte godkänna Lissabonfördraget heter det i uppropet.

 

”Det gry i danskarna”, för att citera en socialdemokratisk skånsk riksdagsledamot. Tala med våra (s)-riksdagsledamoter, t ex Bo Bernhardsson och Anders Karlsson, så kanske även Jan Andersson inser att jag inte är ensam om att inte lita på en moderat arbetsmarknadsminister

Bengt Silfverstrand (s)
se också
http://www.helsingborg.sap.se


 Det finns absolut anledningar till att vara upprörd som socialdemokrat över domen. Det säger också en del om hur det prioriteras inom EU, jag är ganska säker på att man knappast kommer att ta någon hänsyn till svenska kollektivavtal om det står i konflikt med den inre marknaden. Här bör vi vara vaksamma, vi kan inte tillåta att EU kan hota oss att föra en socialdemokratisk politik. Vad gäller Litorin är jag också tveksam, tittar man på de åtgärder som genomförts är det ganska uppenbart att de har varit till för att försvaga fackets ställning, det är inte så svårt att räkna ut. Sedan kommer borgarna givetvis att marknadsföra fackets betydelse som oerhört viktig.
När det gäller EU-politiken har Jan Andersson misstolkat partiets slogan "stolt men inte nöjd". Han har svalt stoltheten och nöjer sig istället med vad som helst.

Det är bedrövligt.
Hej!
Jag går inte alls i taket. jag bara tycker att regeringen varit konstruktiv så långt när man tillsatt utredningen rörande konsekvenserna av Lavaldomen. Däremot tycker jag att Littorin och regeringen ska ha kritik för sin arbetmarknadspolitik. Jag tror nämligen på kritik när den är befogad, inte på kritik utan åtskillnad. den lyssnar inte någon på. För övrigt har LO gett uttryck för samma uppfattning som jag.

Beträffande Danmark, så träffade jag den s-politiker som har ansvaret att föra talan i folketinget , nämligen Sved Auken i onsdags. Vi talade om den danska regeringens passivitet efter Lavaldomen och vi var överens om att det nya fördraget är bättre än nuvarande fördrag och att det därför inte var en bra strategi att använda fördraget som någon slags gisslan. Vi beslöt också att ha fortsatt kontakt mellan oss nordiska eu-parlamentariker och folketingspolitiker och riksdagsledamöter i det fortsatta arbetet för att bevara den nordiska kollektivavtalsmodellen. Bengt och hans vänner är välkomna att delta i detta arbete. Jag har gott hopp om att det kommer at bli framgångsrikt.

Jan Andersson


Bengt Silfverstrand: Hej,

Jo, du gick verkligen i taket för att jag stillsamt påpekade att vissa vägde in för mycket i Sven Otto Littorins kärleksförklaring till kollektivavtalen. Det avgörande är hur det kommer att bli med konflikträtten och där har Littorin ännu inte bekänt färg. Det enda vi vet om hans och alliansens politik är vad man konkret visat i handling, nämligen en markant försvagning av fackföreningsrörelsen genom bl a försämringen av a-kassan.

Läs sedan gärna Carl Thams debattartikel i DN idag, så får du ytterligare belägg för att det faktiskt finns anledning att hysa oro över utvecklingen inom EU.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM