TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Sverige har inte tvekat att bestämt protestera, ty ”vi viker inte i frågor som gäller den internationella suveräniteten och den internationella rätten. Vi kröker inte rygg inför stormakterna.” Orden fälldes med anledning av Sovjetunionens kränkningar av svenskt territorium, vilket i sig är ett effektivt tillbakavisande av att Palme och Sverige skulle gå den östliga stormaktens ärenden. Men de är också i hög grad tillämpliga på den andra och nu solitära stormakten USA.

 

Efter Olof Palme demonterades den svenska utrikespolitiken. Den konventionella klokskapen hävdade att den aktiva svenska utrikespolitiken under Olof Palme inte haft någon effekt och hälsade anpassningen till USA med tillfredsställelse. I själva verket betydde den rakryggade utrikespolitik som bär Olof Palmes signum väldigt mycket internationellt och det gäller främst
dess betydelse för den tredje världen. U-länderna gavs en röst, en stark röst som stärkte deras självförtroende i inte ringa grad. Den alliansfria rörelsen växte under denna tid i styrka och i den rörelsen vägde också den svenska rösten tungt.

 

Perioden efter Olof Palme kan betecknas som tiden för ”den ängsliga utrikespolitiken.” Denna gentemot USA undfallande utrikespolitik präglade, i självkritikens namn också epoken Göran Persson. Carl Tham skrev insiktsfullt och kritiskt om denna tids utrikespolitik i Tiden något som fick bl a partiets utrikespolitiske talesman Urban Ahlin att reagera. Men Carl Tham har i allt väsentligt rätt. Vår kritik av USA:s invasion i Irak var tam för att inte säga underdånig. Jag deltog själv i en stor demonstration mot invasionen i Stockholm då det begav sig. Socialdemokratiska riksdagsledamöter irrade omkring och deklarerade att de var där som enskilda personer och att socialdemokraterna som parti inte var arrangör.

 

Om man mot denna föga heroiska bakgrund ska se Urban Ahlins höga svansföring och ”raka puckar” som ett trendbrott och en återgång till en mera aktiv utrikespolitik, så är detta förstås mycket positivt. Ty visst är b-alliansens utrikespolitiska deklaration ett feghetens, för att inte säga underdånighetens dokument som knappast anstår ett land som vunnit respekt för sina klara ställningstagande för folkrätt, humanitet och solidaritet.

 

Viktigast var kanske markeringen mot regeringens planer på att Sverige borde delta med trupp i Natos s k snabbinsatsstyrka. Den ständiga undfallenheten gentemot USA innebär i praktiken – som Lars Bergquist, Carl Björeman och Karl Erik Lagerlöf hävdat i en debattartikel i Svenska Dagbladet - att Sverige steg för steg smygs in i Nato.

Sent, men bättre sent än aldrig. Bra rutet Urban. Den debattstil du anlade är precis den metod som ska användas mot den arrogante och överlägsne Carl Bildt. Att han tog räkning visar också hans skamgrepp att beteckna Ahlins utspel som ett behov för denna att profilera sig.
Man ska antingen vara antingen aningslös eller medvetet cynisk om man inte inser att Urban Ahlins upplägg givetvis var klart förankrat hos den socialdemokratiska partiledningen. Förhoppningsvis rör det sig alltså om ett trendbrott och en återgång till en aktiv utrikespolitik på solidaritetens grund.
Bok rek Hermann Schreibers "Från Sinai till FN" (msk rättigheterna).
Visar rättshistorien.
björn c, skall som övriga följa reglerna för kommentarer. Dvs skriva ut för och efternamn.
Det är helt klart att Sveriges röst utomlands försvagades kraftigt efter Palmes bortgång. Det verkar också som om flera medvetet vill distansera sig så långt ifrån Palme och hans utgångspunkter som möjligt för att inte väcka negativ uppmärksamhet. Rent generellt skulle jag säga att detta inte enbart gäller utrikespolitiken, min uppfattning är att socialdemokratin har blivit mer och mer "avslagen". Att jämföra partiprogram från 70-talet med idag är ganska intressant. Läser man de från 70-talet blir man inspirerad även fast allting av det som står där kanske inte är lika aktuellt idag. Läser man dagens partiprogram så tycker jag mer att det påminner om nån form av akademisk uppsats, det verkar som att man har formulerat sig så neutralt som möjligt i nästan alla avseenden för att se till att inte stöta sig med någon. Socialdemokratin måste våga ta stora konflikter igen för att föra samhällsutvecklingen framåt. Vi kan inte sitta och anpassa oss efter verkligheten, vi måste återgå till att anpassa verkligheten igen!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM