TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den nya diskrimineringslag som borgarna nu inför innebär att bara företag med fler än 25 anställda ska behöva göra jämställdhetsplaner. Gränsen går idag vid 10 anställda. Ytterligare en allvarlig försämring i förhållande till nuläget är att jämställdhetsplan bara ska krävas vart tredje år mot varje år idag.

 

Reaktionerna mot försämringarna är starka. Bland IF-Metalls mansdominerade arbetsplatser kommer omkring 1 600 färre företag att behöva göra jämställdhetsplaner. Förbundet finner detta djupt olyckligt. Starkt kritisk är också Jämo Anne-Marie Bergström.
Det går en tråd – och en blå sådan – mellan denna borgerliga inskränkning av diskrimineringslagen och förre SSU-ordföranden Anna Sjödins beramade uttalande om att småföretagen i Sverige är praktiskt taget rättslösa på skatteområdet.

 

Borgarna befriar ett stort antal småföretag från skyldigheten att upprätta jämställdhetsplaner. Jämställdhet enligt deras uppfattning är det inte så noga med i dessa företag. Med samma logik tycker Anna Sjödin att det ska ställas mindre krav på småföretag ur skattesynpunkt.
Bevekelsegrunderna är i båda fallen snarlika.
Därför ställs härmed den logiska frågan om Anna Sjödin jublar när hon nu fått hela borgerligheten att befria vissa småföretag från den ”byråkrati” som i det här fallet består i att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete.Jag vet inte om Anna Sjödin jublar, men jag gör det i alla fall. Företag skall syssla med sin näringsverksamhet, inte behöva lägga tid och pengar på vänsterns politiskta trams!


Bengt Silfverstrand: Ett synnerligen intressant och avslöjande inlägg om vad borgerligheten ytterst tycker om jämställdhet - TRAMS!
Har själv läst en magister i arbetsmiljöledning och måste hålla med om att lagarna i det här fallet är "trams". Det är en veckas jobb för att nedteckna en jämställdhetspolicy som i slutänden ska sättas i en pärm och ställas i en hylla. Sedan ändras datum på utskriften varje år för att hållas aktuell. Ev. kan man lägga ut en länk till densamma på företagets hemsida.

För små företag är det endast en utgift i tid och pengar helt orelaterat till hur lönefördelning eller anställningar sker. Det är verkligheten och som sosse så väljer jag att utgå ifrån denna! :) Dock finns det ingen anledning att ändra gränsen till 25 anställda!? Den enda tänkbara anledningen är att någon minister har en kompis med färre än 25 men fler än 10 anställda som nyligen inte idest upprätta en dylik plan. :-/ (Jag tror att mycket av regeringens politik bygger på dess kompisars och grannars önskemål. Utifrån detta så dras slutsatser om 9,5 miljoner svenskar. )


Bengt Silfverstrand: Nej, att ha en jämställdhetspolicy är ingalunda något trams. Om gällande regler till äventyrs skulle vara "pärmbärare" så handlar det i stället om att göra dem mer handfasta. Glädjande ändå att du inte tycker att gränsen ska ändras.
Tyvärr så ser många företag på systematiskt arbetsmiljöarbete som en pappersprodukt utan förankring i verksamheten. Sen finns det andra företag som använder lagarna kring detta för att sätta extra press på anställda och kunna utnyttja "systemet". En inte helt ovanlig grej var innan valet då arbetsgivaren skulle betala del av långtidssjukskrivningar själva att dom tvingade samtliga anställda att "arbetsträna" minst en timme om dagen för att slippa sin del av sjukskrivningskostnaden.

Å andra sidan så har lagarna kring detta gjort att många företag kunnat se ekonomiska vinster i arbetsmiljöarbetet. Tex. rörande sjukfrånvaro. Dock är dessa vinster nu naggade på genom att regeringen har avskaffat arbetsgivares ekonomiska skyldigheter rörande sjukförsäkringen och ansvaret för rehabilitering läggs på försäkringskassan. På så vis har de "enda" incitamenten för majoriteten av företag att satsa på frisk personal effektivt avskaffats. Detta är ren stenålderspolitik och en känga i ansiktet på alla Sveriges arbetare och tjänstemän.

Osv.... :)


Bengt Silfverstrand: En beskrivning av verkligheten som jag i stort sett kan instämma i.
Bengt Silfverstrand: Att tvinga arbetsgivare att skriva "jämnställdhetsplaner" är TRAMS påhittat av verklighetsfrånvända politiker som aldrig drivit någon egen verksamhet och antagligen aldrig haft ett riktigt jobb i privat sektor. Ett företag är ingen lekstuga för maktfullkomliga politikers sociala ingenjörskonst. Sånt här kanske man kan lalla runt och hålla på med i den politiserade offentlig sektorn där man ju inte har några som helst produktivitetskrav på sig. För ett privat företag tar bara tid och pengar från den egentliga verksamheten och det blir ändå bara hyllvärmare.

Krister Hegsund: Har du någonsin försökt dig på att driva en småföretagarverksamhet med anställda? Antagligen inte eftersom du då hade haft klart för dig att just sjuklöne/rehabiliterings-ansvaret var en stor källa till oro för din lille företagaren med små marginaler! Man riskerade att bli sittande med en stor kostnad om någon anställd blev sjuk (ja det kan man faktiskt bli av andra anledningar än dålig arbetsmiljö) eller började t.ex. supa/knarka och måste rehabilteras. Bla. dessa risker gjorde att man drog sig för att anställa och hellre tackade nej till jobb än att riskera att dra på sig stora problem och kostnader.


Bengt Silfverstrand: Nu pratar du i nattmössan igen. Om jämställdhetsarbetet ska få någon verklig substans så måste det givetvis bedrivas på bred front och omfatta även de mindre företagen.
Tal om "lekstuga" och "maktfullkomliga politiker" hör inte hemma i en seriös debatt. Strama upp din diskussionskonst, Svensson. Annars får du leta upp andra arenor där du får utlopp för dina agressioner.
Roger

Jag växte upp i en familj där min far drev ett mindre utbildnings- och konsulföretag med ca 10 anställda. I 14 år av min uppväxt har jag sett småföretagarnas tillvaro och utsatthet. Min Far röstade på Carl Bildt då det begavs i början av 90-talet men fick bittert ångra detta då denne herre svepte bort bägge fötterna från landets samhällsekonomi och gjorde etter värre. Lättnaderna för småföretagare stannade vid att 12 nya pålagor infördes. Min far har aldrig mer röstat höger och därmed på inkompetens efter det. För övrigt så röstar 60% av småföretagarna på SAP, vilket är högre än folket i genomsnitt. Kan det vara så att dom inser att det absolut värsta för dem är en borgerlig totalt inkompetent och infantil regering? Jag vet inte... men nåt är det. :)

För övrigt så har jag jobbat och gjort akademiska undersökningar i fler företag än jag kommer ihåg. Så jag känner definitivt till verkligheten. Jag har stoppat näsan i allt mellan himmel och jord.

Kan dock nämna att lagstiftningen om systematiskt arbetsmiljöarbete är det enda i Sveriges historia som resulterat i en debatt i ämnet och företagares uppmärksamhet på detsamma. Väldigt många gör bara en pappersprodukt av detta( tänkte själv tjäna pengar på det som konsult, men avstod ) men efter en tid så måste företagaren faktiskt sätta sig in i ämnet. Resultatet blir vanligtvis att det satsas mer på arbetsmiljön och företaget gör större vinster. På området så är det vetenskapligt bevisat bortom allt tvivel att arbetsmiljösatsningar som görs i kronor återkommer mångfaldigt till företaget. En så enkel sak som nivån på friskvårdsbidrag från företaget kan generera enorma vinster i form av minskade utgifter.

Kan också nämna att de som använde lagstiftningen ( som faktiskt är pinsamt enkel att förstå och läsa samt att ALI hjälper till. Hjälpte till det är förståss nedlagt av det nya "arbetarpartiet" ) för att TJÄNA pengar och ducka för allt eget ansvar var företag med fler än tusen anställda och dessa är anställda i låglöneyrken.

Kan dock hålla med om rädslan som småföretagare har för att anställa fel eller hamna i en situation där en person( 10% ) av personalstyrkan är sjuk men fortsatt kostar företaget pengar. Dock är dessa regler ingen hemlighet lika lite som att vi har avtalsenliga löner. Så ett företag som inte kan överleva pga. att lagstiftningen inte arbetar i deras favör i alla lägen kanske är ett företag som inte är bärkraftigt ändå och aldrig borde ha startats? Eller? Tror du inte objektivt att ansvar som läggs på företag i slutänden gör att de företag som överlever är långt mycket mer effektiva och livskraftiga än om företagen i alla lägen får diktera villkoren? Jag kan utveckla det sista ytterligare. Men inte på Bengts sida. Jag har solkat här för mycket redan! :)
Krister Hegsund:

De som bar skulden till 90-talskrisen var sossarna, inte Carl Bildt, de har de själva erkännt:
http://aftonbladet.se/nyheter/article17078.ab

Varifrån har du fått siffran att 60% av småföretagarna skulle rösta på SAP? Enligt den här rapporten från Företagarna sympatiserade 77% av de manliga och 66% av de kvinnliga företagarna med något av Allianspartierna 2005:
http://www.foretagarna.se/FileOrganizer/Foretagarna%20Centralt/Opinion/Rapporter/Kvinnors_Mans_foretag_2005_09.pdf
Man ser också att enbart 13% av de manliga och 3% (!) av de kvinnliga företagarna hade förtroende för dåvarande sosseregeringens företagarpolitik. Enbart 3% av de manliga och 0% av de kvinnliga företagarna ansåg att sosseregeringen hade underlättat tillväxten i företaget.

När det gäller sjuklöneansvaret så är det rent vansinne då man bestraffar de företag som anställer folk som har kanske inte är 100% kuranta och måste vara hemma kortare eller längre perioder (typ problem med ryggen). Att de företag som enbart anställer kärnfriska människor med liten risk för sjukfrånvaro är mer livskraftiga i ett sådant system än de som chansar och ger personer med sjukdomshistoria en chans är sant. De som anställer folk med problem kommer ju med stor sannolikhet att ha stora sjukkostnader och inte kunna konkurrera med de som enbart anställer kärnfriska människor. Vad som är lite förvånande är att du anser att det är ett bra system!

Drygt 50% av en anställds lön går bort i skatt (arbetsgivaravgift + inkomstskatt) är det då verkligen orimligt att man skall kunna ha en statlig sjukförsäkring som täcker upp helt om en anställd måste vara hemma i stället för att vältra över den risken på den enskilda småföretagaren? Vad är det egentligen för svindyr skitförsäkring som staten tvingar företagarna och de anställda att betala för?

Att sossarna på något sätt skulle underlätta för små- och nyföretagande i Sverige finns det ingen som helst anledning att tro, de har inte gjort det tidigare och kommer inte göra det om de vinner 2010. Alliansen kunde gjort mer, men som företagarförbundet skriver så är det de genomfört i alla fall en början:
http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/43/alltid-en-borjan/index.xml


Bengt Silfverstrand: Nu svamlar du igen. Den s k 90-talskrisen var delvis "lavad". Den i och för sig nödvändiga åstramningen efter överhettningen under andra hälften av 80-talet blev för kraftig och krisen späddes på genom de kraftiga underskott som åsamkades av regeringen Bildt. Det var först när socialdemokratin återkom och Göran Persson blev finansminister som vi åter fick ordning på Sveriges ekonomi.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM