TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Give me five minutes more,
Give me five minutes more!
If you can’t give me five,
give me four!
Prolog till “Efter oss syndafloden” (av Stig Claesson – SLAS)

 

Efter mitt uppmärksammade blogginlägg. ”Vänsterutresning – NEJ TACK!
Bara ett litet P(ost) S(criptum).

Det är en illusion att som bloggaren Erik Laakso inbilla sig att det inte finns en politisk spännvidd inom socialdemokratin. Min uppfattning är att vänster-högerdimensionen fortfarande är ett mycket effektivt instrument för att pejla politisk position.
Ett aktuellt exempel: Igår protesterade Svenskt Näringsliv mot EU:s skärpta miljökrav.

Ett tydligt belägg för att marknaden inte räcker till för att lösa miljöproblem utan att det behövs politiska beslut.
Miljöfrågorna hör hemma på den vänstra planhalvan.
Självfallet ska det vara högt till taket i det socialdemokratiska partiet och vi ska kunna respektera ett brett spektrum av uppfattningar. Men eftersom det nu finns mycket tydliga tecken på att klyftor och därmed orättvisor växer, så måste detta för en socialdemokrat utgöra en mycket tydlig signal på att värderings- och fördelningsfrågorna åter måste sättas högst på den politiska dagordningen.Illussionen är nog störst hos dig själv Bengt. Jag har inte på något sätt hävdat att det inte finns en politisk spännvidd inom vårt parti, det är ju närmast så självklart att det är puerilt att hävda motsatsen. Det jag vände mig emot i det inlägg som du nogsamt undviker att länka till (risken finns ju att läsaren kan dra egna slutsatser) var den märkliga samtalston som råder från olika fraktioner i denna politiska spännvidd. Jag skrev: "Ena sidan tycker att vänsterfalangen ska rensas ut, andra menar att nyliberala utväxter ska hållas kort." och min poäng var att falangsosseriet står i varsin grop och skriker på varandra. Dessvärre försvann väl den poängen på vägen ned i den grop där du står.
Politisk spännvidd är både bra och viktig för en fortsatt progressiv politik och det är något att uppmuntra men de nedsättande omdömen som fälls om varandra utifrån politisk ståndpunkt är ovärdigt förtroendevalda politiker som menar sig ha något viktigt att säga, då blir det bara en kamp för den egna positionen som lyser igenom eftersom intresset inte ljuger.
Jag hoppas du förstår nu.


Bengt Silfverstrand: Hej Erik,

Var udden i ditt resonemang om höger resp. vänster var riktad, råder det väl ingen tvekan om. Sen vet du lika väl som jag att jag inte har något syfte med att inte länka. Intresserade hittar som du inser till våra hemsidor ändå.

I måndags deltog jag i ett sammanträde med distriksstyrelsen (s) i SKåne. Jag fick där klara indikationer på att TV4 hade tillgång till en förstahandskälla som påstod att nu skulle minsann vänsterfalangen rensas ut från s-toppen.
Uppgiften dementerads snabbt av Mona Sahlin, och Morgan Johansson, v.ordf. i Skånedistriktet (s) och utpekad som vänsterman, var fullt nöjd med Monas svar.

Här handlar det inte om några gropar eller stridsrop. Min och många partivänners utgångspunkt är att det socialdemokratiska partiet under ett antal år gått åt höger i vid bemärkelse, men framförallt har budskapet varit otydligt, vilket blev en black om foten i valrörelsen.

Om nu klyftorna i samhället växer, rika blir rikare och fattiga fattigare, så borde detta i både logikens och rättvisans namn innebär att ett vänsterparti, som socialdemokratin trots allt fortfarand är, lägger om politiken och försöäker genomföra de förändringar av politiken som stärker jämlikheten och minskar orättvisorna.
Den färdriktningen kan ju inte peka åt annat håll än åt vänster, enligt mitt sätt att se.

Om detta borde det väl ändå kunna råda ett visst samförstånd. Hoppas jag åtminstone.
" Min och många partivänners utgångspunkt är att det socialdemokratiska partiet under ett antal år gått åt höger i vid bemärkelse, men framförallt har budskapet varit otydligt, vilket blev en black om foten i valrörelsen.

Om nu klyftorna i samhället växer, rika blir rikare och fattiga fattigare, så borde detta i både logikens och rättvisans namn innebär att ett vänsterparti, som socialdemokratin trots allt fortfarand är, lägger om politiken och försöäker genomföra de förändringar av politiken som stärker jämlikheten och minskar orättvisorna.
Den färdriktningen kan ju inte peka åt annat håll än åt vänster, enligt mitt sätt att se. "

Tyvärr är det väl så att S gått åt höger allt för många år. Därför var det nog många som inte kände igen sig i partiet en stor del av förra mandatperioden. Det gör att "rättning vänster" är synnerligen efterlängtad av många, många, många!Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så. Men jag tycker ändå att det börjar röra på sig åt rätt håll. Ty socialdemokratin kan när allt kommer omkring ändå inte blunda för att opinionssvängningen till vår fördel ytterst beror på att folk reagerar mot den omvända fördelningspolitik som borgarna är i full färd med att genomföra.
Spontant är min uppfattning att flera S-represenanter medvetet försöker upprätthålla ett rykte internt som innebär att man inte ska stämpla folk som höger eller vänster, visst det kan man tycka, men vissa driver dessa argumenten extremt medvetet för att försöka få bort fokus från inriktningen på Socialdemokratin. Jag tycker att en vänster- och högerdebatt av Socialdemokratin inte är något som man varken kan eller bör undvika.


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning. Socialdemokratins inriktning måste vara att ta itu med orättvisorna - en tydligare vänsterpolitik med andra ord. Och det är ju också vad väljarna nu allt tydligare också vill.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM