TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Adrian Kaba är entusiastisk över den senaste tidens utveckling i Kosovo, eller Kosova, som han skriver. Det har han naturligtvis rätt att vara. Men istället för att redovisa skälen för detta ställningstagande angriper han oprovocerat Bengt Silfverstrand och Jugoslavienkommittén. Jashar Berisha hänger på med ytterligare inlägg i samma ärende.

 

Gemensamt för Adrian Kaba och Jashar Berisha – förutom deras eventuella anknytning till etniskt nationalistiska grupper i det forna Jugoslavien – är deras starka entusiasm för USA:s och Natos intervention i regionen.
Jugoslavienkommittén bildades som en fortsättning på kampanjen ”Stoppa bombningarna nu” i samband med Natos angreppskrig mot Jugoslavien våren 1999.

 

Vår ståndpunkt är den motsatta. Kommittén baserar sitt ställningstagande på folkrätten, försvarar fredlig samexistens och är klar motståndare till (den fortgående) krigspolitiken, som har förödande följder för folken i regionen. Vi anser det viktigt att inte dras med i den nationalistiska hetspropaganda som söndrar folken i det forna Jugoslavien. Istället vill vi verka för nationell försoning, samlevnad och enigt motstånd mot stormakternas intriger.

 

Stormaktsintressen
Bakgrunden till kriget 1999 var att maktbalansen i Europa hade förändrats efter Sovjetunionens sammanbrott 1990. Denna situation utnyttjades av det återförenade Tyskland och av USA för krassa realpolitiska syften, som inte alls har med de berörda folkens väl att göra. Tyskland fullföljde den stormaktspolitik som kännetecknat Hitlertyskland – att splittra upp Jugoslavien – och pressade EU till att (motvilligt) ge sitt stöd.
För USA gällde det att bevara militäralliansen Nato och ge den nya, offensiva uppgifter efter att Warszawapakten, det angivna skälet för dess existens, hade upplösts. USA ville avskaffa FN-stadgans grundläggande princip om icke-inblandning och respekt för alla staters suveräna jämlikhet, territoriella integritet och politiska oberoende. Istället ville man att mer upplysta (och militärt starkare) makter skulle ha rätt att blanda sig i andra staters angelägenheter och gå till krig mot så kallade ”skurkstater”.

Jugoslavien blev försöksområde för de följande invasionerna av Afghanistan och Irak och för framtida amerikanska krig mot andra länder.

 

Spelbrickan Kosovo
Kosovo är en bricka i detta globala maktspel. USA har från början stött den extrema albanska nationalistiska ståndpunkten och arrangerat två omgångar av fullständigt fejkade ”förhandlingar” med maktspråk och ultimatum till Serbien. Just så agerade på sin tid Hitlertyskland mot Jugoslavien.
Den första förhandlingsomgången ägde rum i Rambouillet och ledde till Natos bombning 1999 av Serbien och ockupation av Kosovo. Den andra omgången ägde rum 2007 och följden blir sannolikt en kanske mer dämpad men långvarig och oförutsägbar konflikt.

 

FN:s säkerhetsråds resolution 1244, som avslutade kriget 1999, är den existerande grunden för Kosovos legala status. Resolutionen bekräftade alla medlemsstaters förpliktelse att värna om Jugoslaviens suveränitet och territoriell integritet. Serbien är idag det dåvarande Jugoslaviens efterföljarstat. Resolutionen talar inte om oberoende för Kosovo, utan om ”väsentlig autonomi och meningsfull självadministration” – vilket är vad Serbien har gått med på och föreslagit. Vad har Serbien gjort efter 1999 som motiverar avsteg från detta folkrättsliga dokument?

 

Adrian Kaba talar om ”fred och självständighet”. Men Kosovo kan inte garantera fred för sina nationella minoriteter och sina grannländer. En ensidig självständighetsförklaring skulle med största sannolikhet leda till förföljelse och fördrivning av den serbiska minoriteten, förstörelse av de värdefulla medeltida klostren i Decani, Gracanica, Pec och många andra samt fortsatta strider med Serbien och Makedonien.

 

Och vad betyder självständighet när det verkliga maktcentret är USA:s jättelika militärbas Camp Bondsteel, byggd utan tillstånd från någon omedelbart efter att Nato ockuperade territoriet i juni 1999, och när ekonomin är nästan helt beroende av penningsändningar från emigranter till sina familjer, internationell hjälp (inklusive saudiarabiska moskébyggen), och blomstrande brottslig verksamhet (särskilt knark- och sexhandel).

 

Om denna konflikt idag förefaller olöslig, beror det inte på Serbiens eller Rysslands hållning (och givetvis inte på Bengt Silfverstrand eller Jugoslavienkommittén), utan på att USA och västmakterna från början har stött en extremistisk och oförsonlig albansk nationalism, motsatt sig en fredlig förhandlingslösning och avsiktligt drivit konfrontationen till sin spets. Det är en hållning som aldrig kan leda till fred och försoning mellan folken på Balkan.

Christer Lundgren
Styrelsemedlem i Jugoslavienkommittén"Gemensamt för Adrian Kaba och Jashar Berisha – förutom deras eventuella anknytning till etniskt nationalistiska grupper i det forna Jugoslavien – är deras starka entusiasm för USA:s och Natos intervention i regionen."

Mycket tragiskt att du spelar på deras ursprung!


Bengt Silfverstrand: Att i detta fall knyta an till etniska nationalistiska grupper är väl självklart, eftersom det just är så starka nationalistiska känslor på ömse sidor som styrt utvecklingen i området. Och som bekant är både Kaba och Berisha starkt fixerade vid sitt hat till serber.
Till själva saken hör att EU och FN redan SKAMLIGEN misslyckats med att reda ut situationen innan NATO började bomba.

Vad gör fredsbevarade trupper för nytta ifall de stoppas i vägspärrar eller lämnar folk till sitt blodiga öde när det börjar osa hett.

Skall nationell suveränitet respekteras till priset av folkmord?

Konspirationer om Hitlertyskland och krigsövningar är Sannerligen en argumantation värdig en medlem i Svensk-Koreanska föreningen. Jag nämner ditt engagemang där för att visa vilka vänner Du har, vilket påvisar vilket omdöme du har.

http://www.svenskkoreanska.se/KimJongIl.jpg
Bengt Silfverstrand: Att EU och FN misslyckats i sina ansträngningar var väl inte konstigt med tanke på hur både USA och Västtyskland intervenerat i området utifrån sina särintresse.

Hur du än vänder och vrider på saken så framstår USA:s bombningar som grova kränkningar av folkrätten. Och även om Rambouilletavtalet var ett ultimatum, så förutsatte det deinitivt inga bombningar.

Din avslutande inblandning av för Balkankrisen irrelevanta saker, visar bara hur dåligt på fötterna du har i sakfrågan.
Ovanstående inlägg var riktat till artikelförfattaren och inte till Bengt Silfverstrand.


Bengt Silfverstrand: Det spelar ingen roll. Jag är medlem i Svenska Jugoslavienkommittén och solidariserar mig med vad Christer Lundgren skrivit i sakfrågan.
Jag vet att du stöder Lundgren i sak om Jugoslavien. Jag ville bara klargöra för andra läsare att du INTE var medlem i Svensk-Koreanska föreningen eftersom mitt inlägg var så otydligt att det kunde misstolkas.


Bengt Silfverstrand: Nonsens. Detta har inte ett dyft med Jugoslaviendebatten att göra.
Åter till sak då

Det är inte USAs fel att FN misslyckats. I fall USA ingriper bestämmer USA villkoren. Vill de bomba för att inte riskera att fastna i ett blodigt markkrig mot stridsvana motståndare i terräng som gynnar motståndaren så gör de det.

Jag hade hellre sett en europeisk lösning eller en FN-lösning men Rwanda och Screbrenica (stavning?) visade vad FN går för.

Din meningsfrände dillar om Hitlertyskland. Låter inte det en aning överdrivet i detta sammanhang?

Enligt Goodwins lag har Lundgren redan förlorat debatten.

Du och jag kommer inte längre i diskussionen. Du får om du vill sista ordet i våran träta.

Dessutom tycker jag att det var dåligt av Berisha att låsa debatten innan du han ge honnom replik.


Bengt Silfverstrand: Jo, USA bär som stormakt och "käpp-i-hjulet" i FN-maskineriet ett mycket stort ansvar för hela Jugoslavienkrisen. Precis som USA bär huvudansvaret för kaoset i Irak, Afghanistan m fl konflikter som landet blandat sig i, oftast med fruktansvärda blodbad som följd.

Helhetsbilden vad gäller utvecklingen i f d Jugoslavien framgår klart av Christer Lundgrens inlägg. Ensidigheten svarar du, Berisha och Kaba för.
Attans också. Genom att åberopa Godwins lag har jag automatiskt diskvalificerat mig själv också. :(


Bengt Silfverstrand: Ett senkommet men välkommet erkännande.

Bengt Silfverstrand svarar Mikael Abrahamsson så här på sin egen bloggsida: ”Och som bekant är både Kaba och Berisha starkt fixerade vid sitt hat till serber” Det var lågt, lägre än glocalnet (som de säger i reklam) och jag ser detta som en utspel när argumenten inte räcker till.


Jag hatar inte serber, men till skillnad från vissa så avskyr jag Milosevic och hans politik som för oss var och är lika med Hitlers politik. Det är en viss skillnad att hata serber och avsky en totalitär av måttet Milosevic. I hans blogginlägg säger han att jag är alban, vilken upptäckt han gör. Ja, jag är alban, stolt sådan, men stolt svensk också för den delen. Bara för att man är alban betyder inte att man hatar serber, där siktar Bengt lågt. När det gäller hat, så har jag och många serber ett par saker gemensamma, bland annat vår avsky till totalitära kommunistiska, fascistiska regimer som Titos och Milosevics regim.


Vi har upplevt det och vi gillar inte när någon försöker idealisera ledare som Tito och Milosevic och gråter krokodiltårar för det. Framförallt, de som inte ens har drömt om hur det är att leva i ett totalitärt land. Jag vet och vi vet vad de åstadkom med människor i fd. Jugoslavien, Kosova, Serbien mm. När det gäller NATO, TYSKLAND, USA och en stor del EU länder så säger jag: Länge leve dem, tack vare dessa länder så kan många sova lugnt idag – minst i Balkan med alla fel och brister dessa länder har haft innan, under och efter fd. Jugoslaviens fall.


Från hela texten som Christer Lundgren och Jugoslavienkommittén har skrivit, vill jag kommentera ett litet stycke: ”Tyskland fullföljde den stormaktspolitik som kännetecknat Hitlertyskland – att splittra upp Jugoslavien – och pressade EU till att (motvilligt) ge sitt stöd”.


Nonsens! Tyskland, från landet som satte skräck på hela värden under andra världskriget, byggdes upp och kunde faktiskt vara med och bidra till att inte tillåta ett nytt Tyskland i Serbiskt mått blomma. De tvekade inte och satte stopp på Milosevic som hade hunnit att sätta igång fyra krig under bara ett par år. Kanske en vacker dag kommer Serbien att göra en sådan human gärning någonstans i världen som Tyskland gjorde i fd. Jugoslavien. Vad jag vet så utbildar Serbien soldater som ska bidra till i internationella styrkor – en mycket positiv utveckling på bara ett par år. När det gäller Jugoslavienkommitténs förklaring som finns på Silfverstrands bloggsida, nämns det fortfarande ingenting om orsak eller bakgrund. Det verkar som att minnet tar slut där. Jag vill påminna om att NATO anföll Milosevics styrkor sist i detta fruktansvärda, långvariga eländet.


När NATO bombade Milosevic, då slutade kriget. Att det ska vara så svårt att förstå, eller är det minnesförlust det handlar om. Alltså NATO stoppade kriget – ett krig som aldrig borde ha tillåtits komma igång. Men Milosevic var och fortsätter att vara älskad och beundrad på vissa kretsar, vilket jag kan inte hjälpa, bara beklaga.


Tyvärr, denna förklaring från Jugoslavienskommittén räckte inte. Den har inget värde, det är som att försöka förklara hur tomten ser ut och man fastnar bara i tomtens luva och kommer aldrig därifrån.
___________________________________________________________________________
Härmed vill jag be om ursäkt till alla mina läsare och även andra om jag kan ha irriterat någon gång med mina temperamentsfulla inlägg och rubriker. Jag fick ett mail idag från webbmaster som visade mig gula kortet på grund av rubriken jag hade här om dagen :)


När det gäller min konversation med Bengt Sifverstrand så är denna min sista – om jag inte blir allt för häftigt provocerad :) Annars har har jag förstått att jag har att göra med en socialdemokrat som tyvärr saknar empati och kan se skillnad på folk och folk - vilket är mycket beklagligt för en sådan framstående socialdemokrat.


mvh

Jashar BerishaBengt Silfverstrand: Ja, du Jashar, du har genom dina ständiga påhopp och personfixeringar visat en närmast fanatisk hållning till förmån för den kosovoalbanska sidan.
Vi har från Jugoslavienkommitténs sida försökt att balansera debatten genom att utifrån en faktagrund konstatera att konflikten på Balkan rymmer flera dimensioner.

Vi är övertygade om att folk kan läsa och behöver inte, som du skriva människor på näsan.

Bakgrund och utveckling av krisen på Balkan framgår klart av mitt tidigare inlägg och Christer Lundgrens utmärkta sammanfattning.
Så som när Raskolnikov i Dostojevskijs klassiska bok "Brott och Straff" irrar bort sig i virrvarret av absurda teorier, jobbar dessa människor som framför dylika åsiker.
En kort analys visar att det är en förkärlek till f.d. Jugoslavien som författaren till inlägget har, en förkärlek som in absurdum rensar bort all logik. T.ex. nämns inte äganderätten någonstans. Men det finns även ett genomsyrande demokratimotstånd bland agitatorer av ert slag. Ett slags motstånd mot att folk ska få hävda sig själva, kan jämföras med kurderna i Irak; visst älskade dem Saddam i era ögon!
Med socialister och vurmare av grymma diktatorer kan man diskutera utrikespolitik med länge då ni alltid tar till ert hat mot den goda kraften USA och dess fårhund Nato. Och så åberopar ni folkrätten. Självklart att man omöjligt kan föra en sådan här debatt på ett objektivt sätt om dylika argument framförs, eftersom folkrätten är abstrakt och verkningslös och det förstnämnda är något subjektivt.
Låt oss därför ta ner det här på en annan nivå, så att även Raskolnikovs arvinge förstår. Om jag äger en bit mark och så äger min bror en bit mark och så äger min kusin en bit mark och så äger.... till dess att vi har fått ihop (nästan) hela Kosovo. Och om vi nu säger att vi vill slå ihop våra tomter/marker och bilda en stat för att vi inte vill lyda under den stat som var innan. Är det fel i det? Är det fel i att få hävda sig?
Det är här Dostojevskij kommer in i bilden. Denna kärlek till staten, hur hemsk den enskilda staten än är, spiller över på bland annat logiken.
”Vad har Serbien gjort efter 1999 som motiverar avsteg från detta folkrättsliga dokument?”. Och vad hade albanerna gjort när Serbien gång på gång under totalt negligerade dokument, resolutioner och annat som denna institution utfärdade för att säkra bland annat albanernas rättigheter. Du pratar om att Kosovo handlar om ”krassa realpolitiska syften” och då är det intressant att du tar något så realpolitiskt som ett dokument från FN och förväntar dig få något vettigt ur.
(Och sen är det ju som så att era politiska mål är av en krass rang. ”Krassa realpolitiska syften” kanske man kan kalla det)
”Oförsonlig albansk nationalism”; Så om vi bestämmer oss för att vår mark ska slås ihop med likasinnades mark för att slippa att bli torterade och tvångsassimilerade i ett sydslaviskt projekt, så kallar du det för oförsonligt? Om vi åker upp till Norrland och börjar döda samer, är samerna oförsonliga om de klagar?
”Och vad betyder självständighet när det verkliga maktcentret är USA:s jättelika militärbas Camp Bondsteel”; Vad är det här ett argument för? För-att-USA-gör-det-så-är-det-dåligt? Oväsentligt i vilket fall som helst.
Jag vill höra normala argument, som klarar sig igenom satslogikens alla filter, och som förklarar varför Kosovo ska tillhöra Serbien. Släpp vurmandet för mord och -68 är slut. Idag är vi upplysta, vissa i alla fall.Bengt Silfverstrand: "Borstar du mig på ryggen, så borstar jag dig på ryggen." Det är nog den mest rättvisa sammanfattning man kan ge detta inlägg. Jämförelsen med Dostojevskij är lika grotest som hyllandet av den amerikanska vilda-västernpolitiken och indelningen i världen av onda och goda enligt stormaktens egen värdeskala.

Vad Jugoslavienkommittén sammanfattningsvis hävdat är att det i Balkankonflikten förekommit övergrepp från båda sidor. Vi har aldrig uttalat något som helst stöd för Milosevicregimen. Men på humanitära grunder reagerat mot urskillningslösa bombningar mot Serbiens civilbefolkning.
"Bengt Silfverstrand: Nonsens. Detta har inte ett dyft med Jugoslaviendebatten att göra. "


Bengt. Detta är ingen kommentar i debatten. Jag vill bara att du inte skall missförstå mig. Innebörden av inlägget som du kommenterade var att jag inte på något sätt tror att du stödjer den sjuka staten Nordkorea, som även kommunister, med all rätt, tar avstånd ifrån då Nordkorea är ren, skär, psykotisk diktatur.

Min försäkran om att du inte stödjer Svensk-koreanska föreningen är alltså vänligt menat och jag vet att du inte stödjer denna förening i sak. Ta inte illa upp.
Bengt Silfverstrand: Tack för det klarläggandet.
Värst vilket uppskruvat läge det blev här då, ifrån bägge sidor.

Kan vi inte alla bara enas kring att vi egentligen vill ha tillbaka Tito =)


Bengt Silfverstrand: Uppskruvat? Det beror helt på vad du menar. Den här debatten inleddes med ett helt oprovocerat påhopp på undertecknad av Adrian Kaba. Jag svarade i sak utan personangrepp. Efter hand hoppade Kabas kosovoalbanska "advokater" och försvarade vål enligt principen: "Ändamålet helgar medlen."

Därefter har Jugoslavienkommittén gett en samlad bild av konflikten på Balkan. Av den bilden framgår att konflikten är mer mångfasetterad ¨än vad som framgår av Natokramarnas inlägg.

Nej, inga lik ska grävas upp och upplivas, inte ens Titos....
Jag kände mig tvungen att replikera till de två senaste inläggen gällande Kosova, ett ämne som få verkar behärska till fullo men ändå har valt att beblanda sig i. Jag vill här och nu direkt meddela käre Bengt att jag ej har något som helst band till varken Adrian Kaba eller Jashar Berisha, jag är ej heller juridiskt utbildad så du kan skippa utnämningen av mig som "deras advokat".

Ni skriver; "Gemensamt för Adrian Kaba och Jashar Berisha – förutom deras eventuella anknytning till etniskt nationalistiska grupper i det forna Jugoslavien – är deras starka entusiasm för USA:s och Natos intervention i regionen. "

Som jag nämnde så känner jag ingen av personerna i fråga personligen och har ej heller hört särskilt mycket om dom, därför undrar jag. Vilka nationalistiska grupperingar talar man om här? Det är av yttersta intresse för debattens övriga deltagare att veta, anklagar man någon för deltagande i dylika grupper bör man även specifiera vilka grupper det rör sig om. Inväntar svar tålmodigt..

Vidare skriver ni; "Kommittén baserar sitt ställningstagande på folkrätten, försvarar fredlig samexistens och är klar motståndare till (den fortgående) krigspolitiken, som har förödande följder för folken i regionen. Vi anser det viktigt att inte dras med i den nationalistiska hetspropaganda som söndrar folken i det forna Jugoslavien. Istället vill vi verka för nationell försoning, samlevnad och enigt motstånd mot stormakternas intriger."

Fina ord, men låt oss få klarhet i vad ni egentligen vill. Vilken folkrätt talar vi om? Samtliga folks naturliga rätt till självbestämmande? (se, Kosovas folks rätt till självstyre och självbestämmande) eller statens rättigheter över människan (se, Serbiens ockupation/styre över Kosovas befolkning). Klargör gärna vilken folkrätt ni försvarar, för övrigt är det sista oerhört luddigt, det kan väl högst liknas vid Tito's "förening och brödrarskap", något som en viss stat inom Jugoslavien tydligen ansåg var av mindre intresse när man lät sina stridsvagnar rulla in i Prishtina och frånta Kosova dess autonomi.
Vill samtidigt passa på att fråga, anser ni helt seriöst att en rysk beblandning är mindre farlig på Balkan än en inblandning av EU-stater t.ex.?

"Kosovo är en bricka i detta globala maktspel. USA har från början stött den extrema albanska nationalistiska ståndpunkten och arrangerat två omgångar av fullständigt fejkade ”förhandlingar” med maktspråk och ultimatum till Serbien. Just så agerade på sin tid Hitlertyskland mot Jugoslavien.
Den första förhandlingsomgången ägde rum i Rambouillet och ledde till Natos bombning 1999 av Serbien och ockupation av Kosovo. Den andra omgången ägde rum 2007 och följden blir sannolikt en kanske mer dämpad men långvarig och oförutsägbar konflikt. "

1) Vilken "extrem" albansk nationalistisk ståndpunkt? Kosova har helt öppet tillsammans med bl.a. Albanien tagit extrem ståndpunkt ifrån den "extrema" tanken gällande en albansk nationalstat där flera regioner bebodda av albaner skulle ingå i en och samma statsbildning, till skillnad från Serbien vars mål är att inkorperara flera regioner som dessutom INTE är serbbebodda i en och samma serbisk stat! Förklara för mig, vilken "extrem" ståndpunkt det är som albanerna har valt? Är inte ett självständigt Kosova en mittpunkt av förening med Albanien och förening med Serbien?
2) "fejkade förhandlingar". Äntligen en punkt vi kan enas om, "förhandlingarna" var rena skämtet. Man körde visserligen över den serbiska ståndpunkten om ett Kosova under Serbien. Men att hävda att albanerna vann någonting på detta är urlöjligt. Jag frågar herrarna om dessa någonsin tagit sig tid och läsa igenom Ahtisaariplanen och dess konsekvenser? Väljer att vänta på svar innan jag utvecklar detta ytterligare..

"Vad har Serbien gjort efter 1999 som motiverar avsteg från detta folkrättsliga dokument? "

1999? Vad hände med mänsklighetens historia innan dess? Serbien som stat (se Jugoslavien) utförde statligt planerad etnisk rensning på sina egna medborgare i Kosova, att medvetet sända in statliga säkerhetsstyrkor som sedan gör sig skyldiga till de värsta brotten mot mänskligheten som Europa sett maken till sedan 1945 är helt oförlåtligt. Att helt ärligt förvänta sig att Serbien skall ha någon som helst rätt att styra och ställa över Kosovas folk efter att ha gjort sig skyldiga till massakrer av civila, total förödelse av all infrastruktur och bokstavligt talat ödeläggelse av Kosova är om möjligt galnare än att faktiskt utföra allt detta.
Serbien var under hela 90-talet den stat som utan tvekan bringade Balkan och Europa mest instabilitet, en instabilitetsfaktor som väldigt många underskattade. Liksom man idag underskattar det faktum att Serbiens största parti och förmodligen blivande president är extremradikaler, nationalister vars partiledare sitter åtalad för brott mot mänskliga rättigheter i Haag. En man som helst öppet uttalade sig i TV gällande utplånandet av andra etniska element. Det finns inte en enda stat i Europa, om än hela västvärlden som kan mäta sig med detta galenskap till politisk ledning.

Fortsättning följer..


Bengt Silfverstrand: Vilka band du eventuellt har i sammahanget är av mindre intresse. Din historik ändrar inte på vad som är kärnpunkten i Sv. Jugoslavienkommitténs inlägg, nämligen att det finns flera ansvariga till Balkankonflikten och till situationen i Kosovo.

Bombningarna av Serbien var inte nödvändiga för att lösa Kosovokonflikten och Natos bombkrig var folkrättsligt lika förkastligt som bombningarna av Irak.
Vidare nämner man: "Men Kosovo kan inte garantera fred för sina nationella minoriteter och sina grannländer. En ensidig självständighetsförklaring skulle med största sannolikhet leda till förföljelse och fördrivning av den serbiska minoriteten, förstörelse av de värdefulla medeltida klostren i Decani, Gracanica, Pec och många andra samt fortsatta strider med Serbien och Makedonien. "

Hur drar ni den slutsatsen? Med tanke på att Kosova aldrig haft självstyre och kontroll över sitt territorium så kan man inte heller hävda att Kosova klarar det ena och inte klarar det andra. En självständig kosovansk stat kommer att utropas baserad på en konstitution som ger framförallt den serbiska minoriteten rättigheter som ingen minoritet någonstans på denna planet någonsin haft under hela vår historia. (Återigen, jag antar att ingen av herrarna överhuvudtaget läst Ahtisaariplanen med tanke på deras bristande kunskaper i vilken makt Kosovas serber kommer att ha).
Att ni sen hävdar att "Kosovo skall fortsätta strida mot Makedonien och Serbien" är så löjligt det blir. När har Kosova befunnit sig i krig mot Makedonien? I Makedonien utspelade sig ett inbördeskrig mellan etniskt albanska rebeller och makedonska statsstyrkor. Vidare är det av HÖGSTA intresse för mig att veta vilka militära styrkor herrarna i fråga tror att Kosova skall "anfalla" Serbien och Makedonien med? Ahtisaariplanen utesluter någon som helst kosovansk armé, det som tillåts är en LÄTT BEVÄPNAD halv-militär styrka på 2500 man som dessutom skall stå under NATO-befäl. Anser ni helt seriöst att detta skulle utgöra något som helst hot mot suveräna stater som Makedonien eller än värre Serbien vars armé består av hundratusentals stridsberedda soldater, tungt pansarvärn, flygvapen etc. Eller är det helt enkelt som så att ni återigen, INTE har ett humm om vad Ahtisaariplanen utgör?

"och när ekonomin är nästan helt beroende av penningsändningar från emigranter till sina familjer, internationell hjälp (inklusive saudiarabiska moskébyggen), och blomstrande brottslig verksamhet (särskilt knark- och sexhandel). "

Skrattretande att herrarna anser att saudiska moskébyggen är något som Kosovas budget går runt på! Saknar ord för att ens kontra detta! Vad herrarna däremot verkar glömma är att Kosovas ekonomiska potential är tillräckligt hög nog för att klara sig på egen hand när väl kapitalinvesteringar kommer, investeringar som i dagsläget uteblivit just p.g.a. att investerar ej vågar satsa i en region vars status är obestämd. Kosova har för övrigt ett av Europas absolut rikaste länder på underjordiska mineraler, investeringar där skulle leda till massiv tillväxt för den kosovanska staten. Om någon motsäger sig detta är jag beredd att uppvissa flertalet researcharbeten som gjorts nyligen av västländska företag som undersökt kapaciteten till utgrävande av dessa mineraler.

För övrigt är det högst förvånande att ni anser att Kaba och Jashari har gjort sig skyldiga till "personangrepp" när ni själva utpekar dom som etniska nationalister utan att specifiera vilka grupperingar det rör sig om återigen.

Slutligen, låt oss sammanfatta det hela med att Serbien redan 1912 angrep sig på Kosovas folk, långt innan USA överhuvudtaget beblande sig i Balkan. Låt mig citera ett utklipp från New York Times 1912 som beskriver den serbiska ockupationen av Kosova 1912.

"On the march through Albania to the sea the Serbs did not only treacherously murder and execute armed Albanians, but their beast-like cruelty did not stop at falling upon unarmed and defenseless persons, old men and women, children and infants at the breast."

"Between Kumanova and Skopje some 3,000 persons were done to death. Near Pristina 5,000, exclusively Albanians, fell beneath the hands of the Serbs, not in honorable fight, but by unjustifiable murder.

"To carry out these crimes the maddened soldiers even invented new methods of cruelty to satisfy their lust for blood. In many villages all the houses were set afire, and as the most fortunate inhabitants fled before the flames they were shot down like rata. Men were shot in the sight of their wives and children, and afterward the helpless women were forced to watch their children literally carved to pieces with bayonets.

"The former Secretary of Premier Pasitch, Herr Tomiatch, says that during a journey from Prizren to Ipek he saw nothing, but villages burned to the ground. The wayside was lined with gallows, from which the bodies of Albanians hung. The road to Djakovica was like a gallows alley.

A doctor of the Red Cross says: "Wherever the Albanians were found they were slain without mercy. Women, children and old men were not spared. I saw villages in flames in old Serbia every day."

Near Kratovo Gen. Stefanovitch placed hundreds of prisoners in two rows and had them shot down with machine guns.
"Gen. Zivkovitch had 950 Albanian and Turkish notables killed near Sienitza because they opposed his progress."

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?_r=1&res=9D0CEEDA1E3AE633A25752C3A9649D946396D6CF&oref=slogin


- Salih Shala, Svensk-Albanska Kommittén


Bengt Silfverstrand: Det hedrar dig att du undertecknar med Svensk-Albanska kommittén så att vi blir klara övr att det är en partslinlaga. Sv. Jugoslavienkommittén är däremot en obunden humanitär organisation och tar avstånd från våld i alla former och oavsett från vilken sida våldsaktionerna förekommer.
Jag måste säga att jag är besviken över det tafatta svaret, jag fick inte ett enda svar på någon av mina frågor och inte heller ett enda motargument gällande de punkter jag tog upp. Anser du att ämnet är för ointressant eller anser du att du inte har något att tillägga, är det det första så borde du ha hållt dig borta från ämnet redan i första hand.

För övrigt oerhört komiskt att du först hävdar att "mitt band till något är av mindre intresse" för att sedan kontra med "du är partisk". Den svensk-albanska kommittén verkar du förmodligen inte heller känna till då kommittén inte har någon som helst propagandistisk politisk agenda utan har helt andra riktlinjer. Att jag dessutom är medlem i kommittén gör mig inte på något sätt till någon som helst talesman för kommitténs eventuella hållningar.

För övrigt spelar även detta ingen som helst roll då du helt fritt och utan någon som helst skam tidigare utpekat två personer som extremistiska nationalister då du enbart har gått på etnicitet, så även om jag inte skulle undertecknat med svensk-albanska kommittén hade jag varit en nationalist i dina ögon? Inte sant?

Det enda riktiga påståendet du kom med i dina oerhört vaga svar var att att det finns flera ansvariga på Balkan, vilket jag inte en enda gång under min replik motsade.

Tråkigt med bristande svar, men trots allt. En "obunden humanitär organisation" skall kanske rikta in sig mot just humanitära insatser istället för att sia och predika gällande folkrätten till självstyre och statsbildningar.


Bengt Silfverstrand: Jojomensan. Tydliga svar återfinns såväl i mina egna som i Sv. Jugoslavienkommitténs inlägg i frågan.
Jag kan inte annat än att hålla med Salih, ska du ge dig in i en sån här debatt måste du komma med argument. Går du ut med liknande åsikter måste du kunna försvara dem, annars är det inte mer än rätt att du erkänner att du/ni saknar fundamentala fakta och argument för att, offentligt, yttra er i dylika frågor, ty annars marginaliseras dina påståenden till uppvigling utan nån som helst grund.

Dina/era korta och innehållsfattiga svar bör kanske ses som ett slut på debatten i detta forum? Eller som att ni inte har mer att komma med, förutom själva påsåendena?


Bengt Silfverstrand: Du får faktiskt finna dig i att läsa och begrunda mitt eget och Sv. Jugoslavienkommitténs ingående beskrivning och analys av Balkankrisen. Någon ytterligare plädering i sakfrågan torde vara obehövlig.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM