TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Tomas Hartman är ute i ogjort väder när han anklagar mig för okunskap och bristande empati.
Vad jag kritiserar Anna Sjödin för är hennes sanslösa påstående att Sverige ur skatterättslig synpunkt är en bananrepublik. Den typen av vulgärargument hör inte hemma i en seriös debatt om företagandets villkor.

 

Om någon ska ha rätt till biträde eller inte i en skattetvist måste avgöras i varje enskilt fall. Hur skulle det se ut om alla och envar som ogillar skattemyndigheternas beslut i skattefrågor skulle ha rätt till biträde?
Jag är medveten om att det kan finnas ömmande fall men kan finna lika många exempel på att det handlar om ren skattekverulans. Och det är ju ganska fantastiskt om Tomas Hartman, som gärna vill ge sken av att han är en ”bättre vetande” socialdemokrat inte är medveten om den utbredda skattekverulans som finns inom inte minst företagarkretsar.

 

Lika fantastiskt är att koppla skattemyndighetens uppträdande i enskilda fall till det socialdemokratiska maktinnehavet.
Sammantaget är det svenska företagsklimatet gott och detta omfattar givetvis även tryggheten, förutsägbarheten och rättssäkerheten i allmänhet.

 

Jomenvisst finns det uppenbara brister som vi i partiet ska vara medvetna om. Men då är det knappast rättssäkerheten på skatteområdet man främst kommer att tänka på utan i första hand den fullständiga avsaknad av samhällssolidaritet som återfinns bland de kretsar som försnillar lågt räknat 130 miljarder från det gemensamma skattekollektivet.Frågan om biträde vid prövning regleras i lag. Hanteringen kring de tredubbla rollerna som ger ett extremt övertag i granskningen är naturligtvis lagreglerad.

Vem stiftar lagarna i detta land?

- Kommer dom från gud?
- Skapas dom av myndigheterna?
- Levereras dom av jultomten?

Att säga att inte socialdemokraterna har ett ansvar för hur rättssäkerheten ser ut för företagare är samma sak som att säga att politik och politiskt engagemang är meningslöst. Då smiter vi vårt ansvar.

Och det tycker vi knappast är rimligt. Både du och jag vet att du är fullkomligt ute och cyklar i denna fråga.Bengt Silfverstrand: Du argumenterar på samma låga nivå som t ex Per Ahlmark. Detta genom att i förväg bestämma att motparten alltid har fel och du alltid har rätt.

Lagarna stiftas av riksdagen och i den fråga vi nu diskuterar har hittills inte rått några djupgående politiska meningsskiljaktigheter. Rättsäkerheten för företagare i Sverige är i grunden god.

Och vad sakfrågan handlar om är om Sverige är en rättsstat eller en bananrepublik, som Anna Sjödin hävdade.

När jag hävdar att Sverige är en rättsstat så står jag på mycket fast mark.
Intressant att du angriper den du pratar med istället för att reflektera över problemet. Men det är mer ditt bekymmer än mitt.

Säger du att du är övertygad om att du har rätt så tror jag dig verkligen. Ingenting lönt att ifrågasätta. De företagare som talar om annat gnäller antagligen bara i onödan och borde pungslås mer skatt. Det låter som en lyckad socialdemokratisk strategi för framtiden. *obs ironi*

Lev välBengt Silfverstrand: Nu snackar du runt igen. Vad jag kritiserat är en överdrifter i sammananget. Dels huvudfrågan att Anna Sjödin kallar Sverige för en bananrepublik och dels ditt påstående att jag saknar både empati och kunskaper, något som du dessutom finner förenligt med dina intressen att provokativt sätta ut i en bloggrubrik.

Ja, att jag har rätt i att båda uppfattningarna är överdrifter håller jag fast vid. Vad jag vidare hävdat är att Sverige i grunden har ett gott företagsklimat och att man inte utifrån enskilda fall. där myndigheter går för hårt fram ska dra några generella slutsatser.

Du borde också vara medveten om att just skattekverulans är vanligt förekommande i företagarkretsar.

Uttrycket "pungslås" har jag i övrigt bara stött på i borgerliga pamfletter, Timbroskrifter och liknande.
Med tanke på det du skrev tidigare om 130 mijarder kanske det är dig Timbro syftar på. Jag talar hellre om alla människors rätt till trygghet i folkhemmet.


Bengt Silfverstrand: Vad är detta för trams. Alla människors rätt till trygghet förutsätter självfallet att vi solidariskt betalar våra skatter efter bärkraft.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM