TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det var på Guds uppdrag som George W. Bush, USA:s president, invaderade Irak, har vi fått veta. Saddam Hussein var ond och enda sättet att göra sig av med honom var att ta livet av hundratusentals av hans folk och förstöra stora delar av landet. Allt skedde som sagt i Guds namn .

 

Och så var det också med Balkan, Jugoslavien och Serbien. Slobodan Milosevic var ond, den kosovalbanska UCK-gerillan som tog livet av serber däremot god. Därför var det rätt att bomba Serbien sönder och samman, förstöra fabriker, broar, för livsmedelsförsörjningen oumbärliga vattenreservoarer och ta död på tusentals civila. All detta också i Guds namn.

 

Jag ställde för balansens skulle några frågor till Adrian Kaba och hans
"legosoldater i det godas tjänst. " Frågorna är hittills obesvarade men ställs på nytt, då de är centrala för förståelsen av hela Balkanproblematiken.

1. Hur rättfärdigar ni att splitterbomber och uranförstärkta bomber sätts in mot sjukhus, skolor, bostadshus, broar och andra civila mål och mot tusentals människor som lemlästas och dödas?

2. Hur ställer ni er till USA:s ultimatum att börja bomba Jugoslavien om inte Natotrupper
fick ockupera landet?

3. Hur försvarar ni ett angrepp som startats utan sanktion från FN, som strider mot
folkrätten och som allvarligt förvärrat de etniska motsättningarna i forna Jugoslavien?.
1) Ifall Nato systematiskt bombat civila mål hade dödssiffrorna varit avsevärt högre. Nu är NATO inga monster, vilket serberna själv visade då folk ställde sig på broar för att hindra NATO från att bomba dem

Splitterbomber används mot trupp av alla krigförande stater med bombflygplan. De "uranförstärkta bomber" du skriver om är pilspetsammunition av UTARMAT uran som avfyras från automatkanoner mot bepansrade fordon

2) och 3)
Jag ställer mig utomordentligt positiv. Efter FN och EUs fullständiga misslyckanden i Jugoslavien var det dags för någon med förmåga att sätta stopp för vansinnigheterna att göra det. NATO-motaståndare borde ha vett att inta en ödmjuk inställning efter massakern i Srebrenica, som visade vad diplomater och europeiska politiker gick för


Bengt Silfverstrand: 1. Det hade dom givetvis inte nödvändigtvis varit. Systematiken i sammanhanget innebär att man bombat ett antal broar, sjukhus, vattenreservoarer m m med förödande konsekvenser för civilbefolkningen.
2. Spliterbomber och urankontaminerade bomber har bevisligen använts.

3. Detta positiva instämmande talar för sig själv. Det är precis samma filosofi som bombhögern normalt använder sig av när de delar in folk i onda och goda.

Om det nu gällde att skydda den kosovoalbanska civilbefolkningen hade man givetvis möjligheten att gå in med marktrupp. Men då hade kanske en och annan Natosoldat också strukit med. Och det var där skon klämde.

I mitt huvudinlägg har jag klart redovisat hur sakkunniga på folkrättens område fördömt bombningarna. Detta är självfallet inget ställningstagande för Milsoevic. Han spelar i samma division som extremisterna på den kosovoalbanska sidan.
BS det finns ett stort problem här som har sitt ursprung i att "man kan inte ställa den segrande parten inför rätta" USA är helt enkelt herre på täppan och dom du riktar dina frågor till har helt enkelt inte civilkurage att besvara dem.

Bara den starke kan kontaminera sin ammunition med atomsopor utan att ställas inför rätta. Bara den starke kan utrota hela städer med atomvapen utan att ställas inför rätta och sedan starta nya krig i GUDs namn. BS du är helt enkelt ute i ogjort väder ty det går ej att stoppa den vrede som den starke sår i GUDs namn.

Vad gäller diverse tidigare kontroverser så börjar jag sakta ändra uppfattning och även jag börjar fråga mig om inte den mekanism som gör att den starke ej kan ställas inför rätta även kan verka i andra riktningar och ställa sådana inför rätta som inte skulle ha stått där.

Bloggaren KAS

Bengt Silfverstrand: Det kan ligga mycket i vad du säger men vi måste i humanitetens namn kunna protestera också mot den enda kvarvarande stormaktens folkrättsliga övergrepp.
KAS:
Var det så att NATO gick in i Jugoslavien och avbröt ett förträffligt utfört arbete av FN?
Bengt Silfverstrand: Även denna kommentar visar i vilket läger du hör hemma. Det serbiska folket tillhör de onda. Därför är det rätt att bomba dem till efterrättelse.
Ja och dessa protester är hedervärda, men tyvärr är det lite som att hålla upp en hand för att stoppa en storm, lite tröstlöst om man får uttrycka sig så.

Bengt Silfverstrand: Visst kan man se det så. Men som Alva Myrdal uttryckte saken i liknande situationer. Det är ovärdigt människan att ge upp.
1) Du påstår alltså att NATO avsiktiligen bombade civila sjukhus. Till vilken nytta? De bombade inte ens broar som var packade med serber. Varför stod ens serbena på broarna ifall NATO var såpass onda?

Vad gäller vattenreservoarerna är det säkert så att NATO bombade för att få serberna att fatta att det var allvar. I Dresden brandbombade de allierade tyskarna för att knäcka dem. I Jugoslavien bombade man infrastrukturen för att underkuva serberna. När vattenkranen sinar och lyset släcks fattar serberna att folkmord begångna av regimen har fått konsekvenser.

Dina egna siffror över civila dödsoffer visar att bombningen av infrastrukturen inte hade någon större effekt på antalet civila dösaoffer, om någon. 2000 döda? Serberna skall vara tacksamma att det inte var fler.

Splitterbomber har bevisligen använss. Självklart. Ingen nation bombar med kalaspuffar. Vad tror du egentligen att krig innebär?

Urankontaminerade bomber? Vänligen kom med bevis.
Det uran som använts är PILSPETSAMMUNISTION från stridsvagnar och attackflygplan. Ammunitionen används av stridsvagnar EXKLUSIVT mot bepansrade mål och av flyg mot bepansrade mål och trupp.


2) och 3)

FNs totala misslyckande i Jugoslavien var totalt.

Det krävdes MASSAKER inna NATO ingrep.

Den "folkrätt" som attackerar NATO att stoppa massaker är omoralisk och förkastlig.

Jag ställer mig på den sida som stoppar folkmord ock skiter i juridik.

Var står du?Bengt Silfverstrand: 1. Ja Nato bombade bevisligen broar, järnvägsanläggningar, vattenreservoarer, sjukhus. TV-stationer m m, med åtskilliga civila offer som följd.

"Serberna ska vara tacksamma för att (dödsoffren) de inte blev fler." Detta avslöjar i ett nötskal din diskussionskonst. Så uttrycker sig extremister i olika sammanhang, inte seriöst resonerande människor.

2 o . 3. Att FN misslyckas i sina fredssträvanden, vilket som bekant på grund av
medlemsstaternas blockeringar inte är helt ovanligt, är ju inget skäl för att utan stöd av folkrätten bomba suveräna stater.

Vad gäller Kosovo så var det ingen massaker som NAtos bombningar förhindrade. En markinvasion hade kunna ge de utsatta Kosovoalbanerna tillräckligt skydd, även om det skett till priset också av en och annan stupad Natosoldat.

Att skita i juridik är i det här fallet att förfasa sig över mord på kosovoalbaner, men tycka att det är helt i sin ordning att mörda serber.

Var jag står är väl uppenbart. På fredens och folkrättens sida. Illgärningar är lika förkastliga vare sig de utförs av despoten Milosevic, av knarkfinansierade kosovoalbanska ligor eller av USA-finansierade Natobomber.
Om Alva har sagt "Det är ovärdigt människan att ge upp" så bör vi ju kämpa vidare ... i alla fall alla som orkar och kan.

Ha en bra fortsättning vi syns på ELs 40-årskalas.

KAS


Bengt Silfverstrand: Här är vi tydligen överens KAS.

Ha en bra fortsättning själv och vad beträffar EL:s 40-årskalas, så krävs nog en inbjudan, vilken jag troligen inte får. Men tala gärna om när han fyller, så ska jag framföra mina uppriktiga gratulationer.
Ja KAS. Paret Myrdals människosyn är ju förträfflig. Alltså bör vi behandla dem som helgon.
Jonas jag känner mig som fångad i ett fångstnät mer än så får du inte just nu.

KAS
ja det är klart
Det var ju knappast ngt rättfärdigt krig som sådant
Bush skulle ju hållt sig till "medkännande konservatism" och de förslag som då var föreslagna
Provar att posta en kommentar!


Bengt Silfverstrand: Som synes går det mycket bra att komma in på denna blogg. Men ännu har Adrian Kaba inte tagit bort sitt inlägg där han påstår att jag blockerar inlägg här.
En viktig orsak till NATOs attack mot serbien är de framtida oljeledningar som man vill dra över balkan (bl a genom kosovo och albanien och vidare mot svarta havet). På det sätter slipper man trafiken genom bosporerna som turkarna inte tycker om. Men detta talades det tyst om under kriget.


Bengt Silfverstrand: Exakt. Och lägg därtill de rika mineraltillgångar som finns i Kosovo så har du bilden klar. USA och Nato hade egenintressen av att ingripa i konflikten.
Gott folk, följande föreligger:

När Bengt i en kommentar till mig skriver och ber mig svara på hans frågor om Kosvokriget på sin blogginlägg på hans egen hemsida så visar det sig att jag inte kan skicka en kommentar på just det aktuella blogginlägget, och det går nu senast idag 14.00 heller fortfarande inte att göra det samma. Webbmaster blev kontaktad men orsaken till problemet är fortfarande okänt.

Ni kan kanske förstå frustrationen som var orsaken till detta blogginlägg, då man i en så hetsat sakdebatt får en utmaning från Bengt att svara på hans fråga och sen så visar det sig inte fungera i praktiken. Har aldrig hänt mig tidigare här på s-info förrän nu och med Bengt som adressat.

Vad som än är orsaken till detta, då det inte kommer att kunna framgå på ett tag framöver, om det nu sker överhuvudtaget, så kommer jag efter idag (24h), för att ge andra chansen att läsa denna kommentar, att ta bort blogginlägget. ¨

Svaret på Bengts fråga kommer att framgå/framgår på kommentaren till mitt blogginlägg " massakern som BS inte ville intervenera i"Bengt Silfverstrand: Detta är kvalificerat nonsens. Alla andra kan komma in på det nämnda blogginlägget, som bevisligen inte är spärrat. Och inte nog med det, som framgår av detta inlägg så kan alla andra inklusive Adrian Kaba komma in här. Skulle det visa sig vara "utomstående krafter" som är orsaken till problemet, så kan bara webmaster lösa upp knuten.

Skyll inte på mig.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM