TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Adrian Kaba gör i ett blogginlägg under den fullständigt befängda och missvisande rubriken ”Massakern som Bengt Silfverstrand inte ville intervenera i” ett krampaktigt försök att demonisera undertecknad och Jugoslavienkommittén.

 

Argumenttekniken har kusliga likheter med den som Herbert Tingsten och sedermera hans lärjunge Per Ahlmark ständigt begagnade sig av och som den sistnämnde fortfarande flitigt använder – demonisera motståndaren, ond eller god, något mellanting existerar inte. George W. Bush är en annan högst levande exponent för denna minst sagt antikverade moralsyn. Att en som kallar sig socialdemokrat går på i samma stil borde få en och annan att höja på ögonbrynen.

 

Jag ska här inte svara med samma mynt utan sakligt redogöra för bakgrunden av mitt engagemang i Balkankonflikten och Jugoslavienkommitténs tillkomst.
De etniska motsättningarna på Balkan började inte med Kosovo. De tillhör Balkans historia men kunde ändå hanteras med stor skicklighet under Titos ledarskap, en tid under vilken Jugoslavien genomgick ett ur både ekonomisk och politisk synpunkt anmärkningsvärt uppsving.
Utstakandet av en egen väg mot socialismen med självförvaltning och arbetarråd, fick till och med ekonomiprofessorn Bo Södersten (!) att i boken ”Den svenska sköldpaddan” skriva ut ett rekommendationsbrev om denna väg till svensk socialdemokrati.

 

Så sent som 1990 visade befolkningen i samtliga delrepubliker genom att överallt stödja president Markovic att man var för ett bevarande av den dåvarande federationen Jugoslavien. Det var tysk infiltration, uttrycksfullt formulerad av den amerikanske medlaren Cyrus Vance i orden ”Detta är Genschers krig” (den f. tyske utrikesministern som drev på Kroatiens ”frigörelse”) och ekonomisk chockterapi ordinerad av Internationella Valutafonden och sanktionerad av USA som ytterst frambringade Jugoslaviens uppsplittring och på nytt blottlade latenta etniska motsättningar. Det är ytterst vådorna av denna politik vi upplevt i Bosnien och fortfarande upplever i Kosovo.

 

Vid midsommartid 1999 gjorde undertecknad tillsammans med bl a min riksdagskollega Karin Wegestål på eget initiativ och egen bekostnad en resa till dåvarande (rest)Jugoslavien. Det var 14 dagar efter det Natos bombningar upphört. Vår guide under resan var internationella Röda Korset. Vad vi såg var sviterna av ett angreppskrig som kostat ca. 2 000 människor livet, förorsakat ett okänt antal människor livslång invaliditet, gjort hundratusentals människor till flyktingar, slagit sönder Serbiens infrastruktur och skapat livslångt lidande för landets civilbefolkning.

Vad undertecknad och Jugoslavienkommittén gjort är att i likhet med f statsministern Ingvar Carlsson hävda att Natos bombkrig mot den suveräna staten Jugoslavien var ett flagrant brott mot folkrätten. Vi har också med åberopande av Balkankännare som FOA-forskaren Gunnar Jervas, freds- och konfliktforskaren Kjell Magnusson vid Uppsala Universitet, f d australiske premiärministern Malcolm Frazer konstaterat att det s k Rambouilletavtalet inte var något avtal utan ett diktat, skräddarsytt för att tillhandahålla en ursäkt för krig.

 

Om ”fredsförhandlingarna” i Rambouillet hade varit verkliga förhandlingar, hade 80% av Kosovoflyktingarna – den merpart som flydde sedan bombningarna inleddes den 24 mars, sannolikt inte behövt lämna sina hem. Det finns alltid minst två parter i en konflikt och i sammanhanget får man inte glömma bort att det var den Kosovoalbanska UCK-gerillan som genom att skjuta på serbisk polis tände gnistan till den kris i Kosovo, som fortfarande pågår och där Serbien av mycket logiska skäl slår vakt om den provins som historiskt tillhör landet och som de ur folkrättslig synpunkt har all anledning att försvara.

 

Våra jämförelser med andra världskriget avser dels att Nato använde förintelsevapen i form av bl a uranbaserade missiler och clusterbomber mot en värnlös civilbefolkning i Jugoslavien och att en betydligt större del av landets industriproduktion slogs ut av bomberna än som var fallet med Tysklands industrikapacitet under andra världskriget.

 

Draksådden över Balkan innehåller inte så lite vildhavre utsådd av Natostyrda västmakter anförda av och underdåniga världspolisen USA. Att Nato utan att ingripa accepterade insmuggling av vapen till UCK (detta skedde även senare i Makedonien) och att dessa
vapenleveranser i stor omfattning finansierades av narkotikahandel tycks heller inte bekymra okritiska Natokramare.

 

Undertecknad, och Jugoslavienkommitté, som är en solidaritetsrörelse för områdets folk, utan någon som helst koppling till något politiskt parti, anser att alla som begått krigsförbrytelser ska ställas till ansvar för sina brott. Men förutsättningen för att en sådan internationell rättsordning ska vinna allmän respekt är då givetvis att alla skyldiga mäts med samma måttstock.

 

Ingen har skickat ledaren för den Kosovoalbanska UCK-gerillan, Thaci, till Haag för systematiska mord på etnisk grund. Och Kroatiens förre president, diktatorn Franjo Tudjman hann dö innan den ”målmedvetne och barske juristen”, Haagtribunalens chefsåklagare Carla del Ponte upptäckte att han var ansvarig för den enligt Carl Bildt (se hans bok ”Uppdrag fred”) största folkfördrivningen hittills på Balkan, nämligen den som drabbade 200.000 serber i kroatiska Karijna 1995.

 

Vad sist och slutligen beträffar Adrian Kabas klipp från Kosovokriget så är mitt samvete redan väckt av dessa fruktansvärda bilder. Men hur är det egentligen med Kabas och hans eventuella medsympatisörers samveten:

 

1. Hur rättfärdigar Kaba och andra med samma ensidiga och svart-vita syn på Kosovokonflikten att splitterbomber och uranförstärkta bomber sätts in mot sjukhus, skolor, bostadshus, broar och andra civila mål och mot tusentals människor som dödas och lemlästas?

 

2. Hur ser ni på USA:s ultimatum i Rambouillet att börja bomba dåvarande Jugoslavien
om inte Natotrupper fick ockupera hela landet?

 

3. Hur försvarar ni ett angrepp som startades utan sanktion från FN, som stred mot folkrätten och som allvarligt förvärrat de etniska motsättningarna på hela Balkan?

Bengt Silfverstrand
Lite lustigt att du Bengt, av alla människor, upprör dig över att någon tar till greppet att "demonisera motståndaren". Är det inte det du ständigt gör gentemot dina meningsmotståndare, inom och utanför partiet?


Bengt Silfverstrand: Genom att jämföra Kabas påhopp med mitt svar så blir också din fråga besvarad.
Att USA skulle ha kastat bomber som var kontaminerade med uran på civilbefolkningen som du skriver herr Silfverstrand faller väl på ändå sin egen orimlighet.

Om det du skriver är överensstämmande med sanningen skulle ju slutsattsen bli att landet är totalt ociviliserat vilket ju inte är sannolikt alls eftersom det är en demokratisk nation som beundrats av både Olof Palme och Göran Persson.

Nej Du min bäste herre att använda lögnen för att rentvå sin egen bak är höjden av osmak.

KAS

Bengt Silfverstrand: USA och Nato bröt, som bl a Ingvar Carlsson på ett tidigt stadium hävdade mot folkrätten när de bombade Jugoslavien. Vidare är det ett faktum att civilbefolkningen led svårt av bomber, av vilka en del var kontaminerade med uran. Detta är obestridliga fakta som det inte går att punktera via rundsnack och inblandning av Olof Palme och Göran Persson.

Det osmakliga i sammanhanget står de för som utan att med ett enda ord beröra själva sakfrågan bara är ute efter att mucka gräl. Ditt inlägg tillhör den senare kategorin.

Men välkommen tillbaka för att diskutera sakfrågan. Mina sakuppgifter går att verifiera. Men då får man anstränga sig en smula.
Det roliga i sammanhanget Bengt Silfverstrand, det är att du blundar för Storchavunistiska tendenser bland ledare av den sedan länge dominerande och styrande serbiska nationen som lede Jugoslavien. Att Tyskland och inte Milosevics stohetsvansinne som genom varje försök att hitta lösningar på federationens problem ända fram till 1990 var av avgörande för splittringen av Jugoslavien är ju bara förvaskligt och orimligt.

Att Milosovic genom sitt tal till den serbiska nationen i Kosovo Poljes trasfält ( se det historiskt och symboliskt viktiga) 1987 lovade att upprättställa den serbiska nationens stolthet i hela federationen och att början på splittringen faktiskt var att Milosovic som serbisk president drog tillbaks Kosovas autonomi 1989 och skapade ett apartheidt system mot Kosovas majoritetsbefolkning, albanerna.

http://www.s-info.se/page/view_documents.asp?id=1232&document=5950 ( för ytterligare läsning)

Allt detta nämner du inte? Utan det gynnar ju inte dina konspiratoriska tankar om Väst, USA och Tyskland.

Vem representerar du Bengt Silfverstrand egentligen?
Bengt Silfverstrand: Blundandet och skygglapparna i sammanhanget står du själv för. Min bild av Balkankrisen skildrar den sida av saken som du inte med ett ord berör. Tysklands engagemang för att splittra den jugoslaviska fedeerationen (FRJ) är väl belagt, liksom att Natos bombningar saknade folkrättsligt stöd.

Med din ensidiga beskrivning av krisen demoniserar du ju även Ingvar Carlsson. Milosevic illgärningar är väl belagda, men det innebär inte i något avseende att motparten, den knarkfinansierade UCK-gerillan med dess stöd från USA går fria från ansvar. Det är den sidan av saken jag beskrivit, utifrån egna upplevelser och diskussioner med folk på platsen.

Nämnas kan då också att vi vid våra besök på ort och ställe träffat flera företrädare för oppositionspartierna och sedermera för den regim som tog vid efter Milosevic fall.

Inte på en enda punkt kan du beslå mig med felaktiga faktauppgifter.

Svaret på din fråga vem jag representerar är väl solklart. Jag representerar ingen part i sammanhanget. Jag har däremot med egna ögon och egna upplevelser tagit del i en internationell kris, som tyvärr blivit alltför ensidigt skildrad i svenska och västeuropeiskia media.

Jag noterar också att de legosoldater som ryckte ut för att utan att med ett ord beröra sakfrågan hälla mer bensin på den brasa du tände genom ditt sanslösa angrepp på mig nu tycks ha gjort patron ur.....
Bäste Silferstrand jag skall skriva om min kommentar men utan satir denna gång, mitt försök att vara satirisk misslyckades ju totalt vilket kanske visat att satiren inte alltid kan användas i den politiska debatten..Jag skriver helt under på vad du säger i denna bloggpost / Vänligen Bloggaren KASBengt Silfverstrand: Förlåt, men satiren i ditt tidigare inlägg var nog alltför subtil för att kunna uppfattas för ett vanligt öga. Avslutningsraden, om osmak kunde nog bara uppfattas på ett sätt.

Men jag är inte långsint och noterar nu att vi har samma uppfattning i sakfrågan. Tack för det!

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM