TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Efter folkpartiets utspel om att vilja ge klartecken till fyra nya kärnkraftsreaktorer så är skadeglädje över sanslösheten i förslaget förvisso det första som infinner sig. Men den försvinner snabbt inför det betydligt allvarligare förhållandet att det parti som står för vansinnet ingår som en, åtminstone tills vidare, för alliansens fortbestånd,  omistlig del av regeringsunderlaget.


Givetvis står det vart och ett av partierna fritt att föreslå ändringar i den förda energipolitiken. Men då måste man också vara klar över konsekvenserna, vilket folkpartiet uppenbarligen inte är.

• Det finns i Sveriges riksdag en total enighet på en punkt – nämligen omställningen av den svenska energiförsörjningen ska bygga på förnybara energikällor. Kärnkraften är ingen förnybar energikälla. Uranbrytningen är förknippad med allvarliga miljöproblem. Någon långsiktig lösning på den likaledes miljöfarliga avfallshanteringen föreligger inte. De alltför många incidenterna i kärnkraftsanläggningar, även i vårt eget land, med Forsmark och Oskarshamn som senaste exempel visar på en sårbarhet som borde få även folkpartister att fundera längre än den kortsiktiga taktiknäsan räcker.

Om regering och riksdag skulle sväva på målet och vika från linjen att kärnkraften ska
avvecklas och ersättas med förnybara energikällor som sol, vind och bioenergi, så ger ju detta signalen till kraftindustrin att inte lägga ner tillräcklig kraft och energi på att utveckla de förnybara alternativen.

 

Lotta Hördin formulerar i en ledare i dagens Helsingborgs Dagblad på ett mycket stringent
och klokt sätt problematiken:

”Den västliga världens industrialisering har i stort byggt på ett utnyttjande av ändliga råvaror, som olja och kol. Det har lett till ett icke önskvärt beroende, och föroreningar. Hoppet står till de förnybara energikällorna. Det är sol, vind, vatten och bioenergi. I debattens kölvatten har kreativiteten varit stor. Alternativa lösningar, både i form av nya energislag och energisnålare lösningar har skapats. Tron på dem, och även lönsamheten, har ökat.
Hos några sviktar nu tron. I folkpartiet och moderaterna, och för den delen hos många socialdemokrater, är det storskaligheten som gäller. Då väljer man hellre gårdagens teknik, som kräver gigantiska osäkerhetsfaktorer, istället för att tro på nya och hållbara lösningar.
Det är att gå från ett beroende till ett annat.
Om klimathotet ska avvärjas och miljön förbättras krävs det gemensamma tag. Folkpartiets utspel leder däremot till splittring och en polarisering i politiken och opinionen som är djupt olycklig.”

Som sagt, kloka ord och särskilt intressanta då de kommer från en klart borgerlig opinionsbildare.

Och även om det nu också finns socialdemokratiska kärnkraftskramare, så känns det betryggande att partiledningens inställning är kristallklar. Kärnkraften ska avvecklas och ersättas med förnybara energikällor. Och den utvecklingen måste nu påskyndas."Kärnkraften ska avvecklas och ersättas med förnybara energikällor"

Det har nu gått si-så-där 35 år sedan vi hade oljekrisen i början av 70-talet. Vid den tidpunkten framfördes samma krav som ställs i dag, nämligen förnybara energikällor. Hur mycket har hänt med den frågan under dessa år? Ganska så lite och ingenting, som man brukar säga.

Varifrån ska den kraften komma som verkligen kan byta om till nya energislag? Förbränningsmotorerna ser i stort sett ut som de gjorde när de kom till. Vissa förbättringar har väl skett, men själva grunden är den samma.

Det politiska fnuttandet med återkommande skattehöjningar på drivmedel är väl inte mer än att spotta i havet och tro att det blir högre vattenstånd. Och sedan slå sig till ro ett tag inför nästa skattehöjning. Däremellan kommer det skräckrubriker, som häromdagen, att inom ett år är oljepriset uppe i det dubbla.

Det krävs att kunna gå från ord till handling. För min del tror jag att så länge som de stora, tunga oljeländerna med de stora oljebolagen har kontrollen över energiproduktionen, som kommer det att ta tid, lång tid, för de nya energislagen. Vi ser hur Vattenfall bökar i kollaggren, vilket inte stärker tron på det nya i någon större omfattning.

Det krävs nog mycket stora aktörer för att att verkligen ta itu med de nya energislagen och kunna börja konkurrera ut oljans betydelse.

Vem tar initiativet till en sådan stor satsning som bygger på verklig vilja, styrka, förmåga att ta fram det som på sikt ska ersätta dagens energislag? Det krävs starka inovatörer till detta. Var är dom?


Bengt Silfverstrand: Det har faktiskt hänt en hel del med utvecklingen av förnybara energikällor. Det gäller både bioenergin och vindkraften. Men självklart återstår en hel del att göra.

Att satsa på fortsatt känrkraftsproduktion är dock av skäl som jag redovisat kontraproduktivt. Vi kommer enligt energimyndigheten att ha ett betydande elenergiöverskott om några år och då också fullt möjligt att ställa av ytterligare några kärnkraftsreaktorer.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM