TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Frågan om vilka former en rödgrön samverkan ska ta sig framöver har genom en enkät bland ordförandena i de socialdemokratiska a-kommunerna åter aktualiserats. Ca- två tredjedelar av de tillfrågade (av de två tredjedelar som valde att svara) förordar en koalitionsregering med miljöpartiet och vänsterpartiet efter valet 2010.

 

Min egen bedömning är att undersökningen i och för sig är representativ. Medlemsopinionen avspeglas sannolikt ganska väl av s-ordförandenas uttalanden. Vad som ändå här bör påpekas är att entusiasmen inför rödgrön koalitionsregering sannolikt är mindre bland partiets kommun- och landstings-regionpolitiker. Detta beror på att erfarenheterna av ett sådant samarbete ute i kommunerna, och även i en del landsting/regioner är synnerligen blandade.

 

Det gäller i synnerhet inställningen till miljöpartiet, vars politiska linje på regional-och kommunnivå uppvisar ett synnerligen stort vankelmod. Som exempel kan nämnas region Skåne där miljöpartiet under förra mandatperioden samverkade med socialdemokraterna och vänsterpartiet i regeringsställning.

 

Efter valet bytte miljöpartiet fot och samverkar nu med den borgerliga alliansen, vilket bland annat innebär att man gått med på såväl omfattande privatiseringar av den offentliga vården som synnerligen omfattande personalnedskärningar.

 

Nu tycker jag givetvis inte att lokal- och regional hållningslöshet från miljöpartiets sida ska vara den enda utslagsgivande faktorn för samarbete på riksplanet. I riksdagen har samarbetet fungerat väl, både under den tid fram till 2002, som jag själv kan överblicka, och därefter.

 

Ändå finns det anledning att helt instämma i Mona Sahlins uttalande om enkäten. Hon säger mycket klokt att det är för tidigt att redan nu ta ställning till formerna för samverkan mellan de nuvarande oppositionspartierna inför nästa mandatperiod.

 

Vi har gott om tid att såväl inom partiet som tillsammans med samarbetspartierna diskutera samverkansfrågan och då inte minst avkräva miljöpartiet och vänsterpartiet klargöranden om deras inställning till den Europeiska Union, som förvisso inte i alla avseenden är någon höjdare men som vi nu och framöver är en omistlig del av. Och vad gäller miljöpartiet så måste detta parti strama upp sin närmast lealösa hållning i inställningen till privatisering av vård och omsorg i allmänhet och till anarkin på friskoleområdet i synnerhet.

Summa summarum: Det finns ingen ko på koalitionsisen…..Hur ligger MP i frågan om arbetsrätten? I vilka frågor i övrigt har de en stark ryggrad och vilka frågor har de benskörhet?


Bengt Silfverstrand: MP svajar något också i frågan om arbetsrätten. men där tror jag det finns en möjlighet till samsyn. "Benskörheten" gäller i första hand vården och skolan, där de synes vara mycket öppna för privatiseringar.
Du tar ju bort alla kommentarer som inte går i linje med dina egna åsikter.
Är dina ställningstaganden så svagt underbyggda hos dig själv, att du räds när någon kommer med minsta motargument?
Hur kan man ge sig ut i politiken och på internet med så dåligt självförtroende?

Bengt Silfverstrand: Det har du fått alldeles om bakfoten. Jag har samma rätt som en redaktör på en opinions/insändarsida att avgöra vilka inlägg som ska publiceras eller inte. Och att toleransnivån är hög är stor visar väl inte minst att detta inlägg får stå kvar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM