TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Nu ska människovärdet uppskattas i pengar. Åtminstone i Bromölla, där den socialdemokratiska majoriteten snappat upp ett bärande inslag i Sverigedemokraternas politiska program, nämligen att kostnaderna för flyktingmottagningen ska särredovisas.

Beslutet om ett kommunalt bokslut för integrationen är givetvis djupt olyckligt. Det spelar Sverigedemokraterna i händerna och riskerar att ytterligare snedvrida en redan infekterad och djupt osaklig debatt om flyktingpolitiken.
Positivt i sammanhanget är förstås att Marita Ulvskog snabbt tog avstånd från beslutet.

-Vi sätter oss inte och räknar på människovärdet i ekonomiska beräkningar. Vi räknar inte asylrätten, eller kostnaden för äldreomsorg eller handikappomsorg eller något annat i ekonomiska termer. Vi gör inte så., därför att människovärdet kan inte beräknas på det sättet.” (www.sr.se).

 

Klokt sagt, för det är precis vad det handlar om – MÄNNISKOVÄRDET låter sig inte uppskattas i pengar. Med den av Sverigedemokraterna ”kastade” och av socialdemokraterna i Bromölla ”uppfångade handsken” så borde ju i logikens namn kostnaderna för särskilt arbetskrävande elever i skolan, inom äldreomsorgen etc.särredovisas. Oh, hemska tanke!

 

Därmed torde det vara omöjligt att i ekonomiska termer beräkna vad kortsynta för att inte säga korkade politikerbeslut kostar samhället.
Det politiska priset för socialdemokratin av Bromöllasossarnas klanterier kan däremot bli högt.JA! Man borde faktiskt mörka ALLA fakta som inte går i linje med socialdemokraternas politik.


Bengt Silfverstrand: Fakta talar sitt tydliga språk men därifrån till att utsätta en hel grupp människor som oförskyllt har hamnat i en flyktingsituation är sannerligen steget långt. Och nu har ju dessbättre (s) i Bromölla tagit sitt förnuft till fånga.
Detta är förjävligt! Folk ska hållas i mörker, annars finns det risk att dom inte går med på den förda politiken!


Bengt Silfverstrand: Det som är för dj-t i sammanhanget är diskrimineringen ingenting annat.

Ulvskog sade:

"-Vi sätter oss inte och räknar på människovärdet i ekonomiska beräkningar. Vi räknar inte asylrätten, eller kostnaden för äldreomsorg eller handikappomsorg eller något annat i ekonomiska termer. Vi gör inte så., därför att människovärdet kan inte beräknas på det sättet.” "

Det här är ju bara floskler. Precis alla partier räknar in kostnader för flyktingmottagning, äldreomsorg och handikapomsorg i sina budgetar, även socialdemokraterna. Jag hoppas ni aldrig gör henne till finansminister.


Bengt Silfverstrand: Det är verkligen skillnad. Vad det handlade om var att göra ett särskilt bokslut över kostnaderna för en speciell grupp - flyktingar. Att detta utgör en klar diskrimering mot en i samhället särskilt utsatt grupp har dessbättre nu även (s) i Bromölla insett.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM