TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


För några dagar sedan skrev jag under rubriken ”Sjuka pengar” om hur läkemedelsbranschen är de verkliga vinnarna i s k fria sjukvårdssystem, modell USA. Förlorarna är alla med begränsade ekonomiska resurser.

 

Det finns en koppling mellan detta sjuka system och den s k Apoteksreform som b-alliansen här i Sverige nu vill införa.

 

Närmast ansvarige ministern, den nu närmast desperate kristdemokraten Göran Hägglund, hävdar att det är tillgängligheten som är ”reformens” viktigaste inslag. Men för att öka tillgängligheten behövs ju ingen privatisering. Att styra etablering och ökat öppethållande inom nuvarande system är inte svårare än vad som gäller för Systembolaget.

 

 Det ska gå att köpa näsdroppar på kvällstid menar han. Men om det nu bara är där skon klämmer, så vore ju det den enklaste sak i världen att ge auktoritet och den vanliga handeln att sälja t ex näsdroppar och nikotinplåster som stollen i Röstånga försökt göra ett stort nummer av.

 

Vilka blir då det aviserade systemskiftets verkliga vinnare resp. förlorare?
Ja vinnarna blir ju helt klart den part, läkemedelsföretagen som kan tillskansa sig ytterligare vinster genom den ökade konsumtion som blir den närmast oundvikliga följden att fler kommer att nå ”högkostnadsskyddet.”. Om som den norska ”apoteksreformen” klart visar så blir statens och därmed skattebetalarnas kostnader högre.

 

Det redan dödssjuka system som florerar i USA på sjuk- och läkemedelsfronten håller nu sakta men säkert också på att införas i vårt land. Den redan introducerade light-varianten förses efter hand med allt tyngre inslag.Ja, det är fullkomligt uridiotiskt att staten går ut och mer eller mindre pantsätter hela apoteksväsendet, som jag ser det, bara hos ett annat av marknaden styrt monopol. Vilket i första hand, med rätta också då ska styras av lönsamhetskrav.
Mina funderingar OM så blir...bevare mej helst nej, men om.
Om företaget missköter sig, vem ska vi medborgare klaga inför? När vi köpt grisen i säcken så att säga. Ska vi ringa kundsupport och klaga där?
Men monopol kommer ju dyrare läkemedel också som ett brev på posten. I USA åker folk på shoppingresor till Kananda för inköp av läkemedel. Samma läkemedel till halva priset jämfört med USA.
Därför Kanada har kvar prisstyrningen över läkemedelsföretagen och vägrar låta marknaden själva styra den otyglat.
Tja, i Socialdemokraternas Sverige fanns det fram till 2006 inte möjlighet att köpa näsdroppar eller Alvedon kvällstid.

Om ni så innerligt vill ha kvar det här monopolet, i sällskap med de tre andra Apoteksmonopolländerna Kuba, Nordkorea, Albanien, så får ni faktiskt se till att gå lite mer i synk med folket i den här frågan. Det är ju fullkomligt sjukt att jag inte kan knalla upp till ICA och köpa Alvedon när jag har feber, och då är jag ändå en av de minst drabbade eftersom jag bor i en Stockholmsförort. Hur de ute på landet uppelver tillgängligheten törs jag inte ens tänka på. Det lär väl finnas gott om folk som har fem mil till närmaste Alvedon.

Eftersom jag inte är livrädd för det privata näringslivet så välkomnar jag den här utvecklingen. De företag och näringsidkare som ser till att jag kan köpa mat, drivmedel och kläder klarar säkert av att förse mig med läkemedel också.


Bengt Silfverstrand: Att tillåta vissa läkemedel att säljas utanför Apoteken är en mycket rimlig tanke och en reform som lätt låter sig genomföras utan att behöva gå vägen över privatisering av behovsstyrd verksamhet, vilket ofelbart leder till kostnadsstegringar och orimliga vinster för de redan stinna läkemedelsproducenterna.
Jag tror att den där Alvedonen blir väldigt dyr, så dyr att det blir bara några få utvalda som har råd med den där enorma bekvämligheten att gå till ICA.

De som inte har råd med Alvedonen får nog gå där med sin feber. De febersjuka som saknar ett vältrimmat bankkonto får enbart nya bördor att bära med denna regering.

Sverige har redan fått nog, ja övernog, av regeringen Fredrik Reinfeldts USA inspererande klasspolitik.

Sverige har haft lyckan med sig för att ha blivit vida känd för ett samhällssystem med ett stort socialt ansvarstagande, att hjälpa de febersjuka, vilket nu är på väg att trasas söder bit för bit. Alvedonen får bli ett exempel av många sådana söderslagna samhällsbitar.


Bengt Silfverstrand: Instämmer, och man tycks traska på i samma nyliberala fotspår utan att ta några som helst intryck av svenska folkets åsikter.
Det är så naivtänkt hela tiden inom socialdemokratin så man blir gråhårig. Ultrakonservatister måste kallas förnamnet och efternamnet vågar jag inte ens tänka på.

Det är ju trots allt så att medicin är en avsevärt mindre kritisk produkt än exempelvis mat. Med den retoriken du idkar så borde exempelvis ett matmonopol gynna svenskarna som självfallet skall vara statligt drivet, helst även stängt på söndagar i mindre orter.

Rädslan för förändring och förlust av "makt" eller kanske rent av gräddfilspositioner verkar hindra klarsynthet från våra "förtroendevalda". Var konsekvent, antingen är det rimligt att slopa apoteksmonopolet á la övriga demokratiska nationer, eller monopolisera matdistribution á la Stalins sovjet. För det är väl viktigt att vara konsekvent får jag förmoda.


Bengt Silfverstrand: Ja, när det gäller de gråa håren så är det nog fler som drabbas av sådana p g a den klasspolitik som b-alliansen driver på område efter område. Att medicin skulle vara en mindre kritisk produkt än vad är ett ganska fantastiskt påstående. Det är både medicinska/hälsomässiga och ekonomiska skäl som talar för betydelsen av monopol på apoteksområdet.

Talet om monopoliserign av maten à la Stalin är så korkat så det talar för sig själv.
En förpackning huvudvärkstabletter kostar på svenskt apotek 30 kronor. I London kostar motsvarande förpackning 12 kronor. Receptfritt är jäkligt dyrt i Sverige jämfört med våra ej monopoliserade grannländer.

Och den belgiska inställningen till apotek är så trevlig jämfört med svensk: "Klart vi apotekare har öppet till kl 22. Hur skulle du annars kunna få de läkemedel din läkare skriver ut åt dig kl 21?".


Bengt Silfverstrand: Lösningen på nämnda problem kräver ingalunda någon privatisering och som exemplet Norge visar leder en sådan avreglering inte till några lägre kostnader för samhället.
"VI KAN LÄRA OSS av Norge, säger socialminister Göran Hägglund. I så fall bör vi avstå. Norge- exemplet visar på höga vinstmarginaler för grossisiten och höga priser för kunden. Prispressen har uteblivit, konstaterar Legemiddelverket".

Dagens ledare i Västerbottens Folkblad tar upp frågan om avregleringen av Apoteksbolaget. Av den framgår tydligt att norska folket inte har vunnit något på vad de gjorde 2001.

Det är som vanligt när denna regering gör något så blir det alltid sämre för stora flertalet, men till det bättre för fåtalet, dvs de som redan har mycket välställt. En mycket målveten klasspolitik genomsyrar numera landet efter valet 2006.

I dag på morgon kom uppgifter om en kraftig tillökning av bidragssökande till landets socialbyrårer. Orsaken är de stora neddragningarna inom A-kassan. Stora kostnadsökningar läggs nu ut på kommunerna och de som söker hjälp kommer i en betydligt sämre situation än om försäkring fortsättningsvis utgått från a-kassa.

Hjälpbehövande tvingas nu exempelvis avyttra sin sommarstuga, om sådan finns, för att bli berättigad till ekonomisk hjälp från kommunen.
Med a-kassa hade nog stugan fått vara kvar. Denna regerings politik bär stora drag av synismens olustigheter.

Någon statsminister för hela svenska folket har vi inte med Fredrik Reinfeldft, långt, långt därifrån, vilket han så förtroligt och återkommande utlovade före valet. I stället blev det en svekfull herre, som inte strött rosor till alla, men vissa, med sina politiska bedrifter.
Bengt Silfverstrand: Exakt. Norge är ett tydligt praktiskt exempel på att Apoteksbolaget inte ska avregleras.
Anggående kommenterar av Bengt Ödén, som ,
anse sig själv ha rätt bestämma att boende inom kommuen ska ha visst kön och ogillar kvinnor...Bengt Silfverstrand: Men det är ju ovidkommande just i detta sammanhang. Hans analys i sakfrågan delar jag helt.
När det gäller att få medicin, receptbelagd eller ej, den tid apoteket har stängt, så är min erfarenhet,att den vårdmottagning jag besökt, tillhandahåller nödvändiga läkemedel i den mängd som krävs tills det att apoteket har öppnat igen.


Bengt Silfverstrand: Hej Christina,

Det är också mina egna erfarenheter i sammanhanget. Och de bygger på eftervården med anledning av två stora operationer 2002, där hjärtklaffsoperationen binder mig vid blodförunningsmedicin (waran) under resten av livet. Men allt fungerar mycket väl.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM