TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den borgerliga alliansens utnämningspolitik firar ständigt nya triumfer. Som om det inte räckte med att till ministrar upphöja Stegö, Chilo och Borelius. Som om det inte var nog med att till statssekreterare utse en person, Ulrika Schenström, som firar sin jourtjänst, som säkerhetsansvarig i regeringskansliet, på krogen. Som om inte alla affärer i Carnegieklassen nu fyllt kvoten för den (m)akalösa befordringång som präglar landets styrande b-allians.

 

Nej, nu har till raden av ”upphöjelser” av i borgerliga ögon synnerligen förtjänta personer fogats ytterligare en. Johan Stael von Holstein – b-alliansens senast fynd. Han har begåvats med en plats i Kulturrådets styrelse.

 

Vilka kulturella meriter Holstein har med sig i bagaget tillhör det fördolda. Känt är att han som s k entreprenör (ett av vårt språks f n mest missbrukade begrepp) skapade IT-företaget Icon Medialab, som steg upp som en sol med 1400 anställda och ett börsvärde på fem miljarder, men i likhet med flera andra på konstgjord väg uppblåsta ballonger, snabbt sjönk ihop som en sufflé. När Icons Stockholmskontor gick i konkurs den 3 maj 2002 hade von Holstein redan lyckats förskingra minst en halv miljard av småspararnas pengar.

 

Till Svenska Dagbladet låter Holsteins efter sin utnämning till kulturkoryfé meddela att han har ”ett modernt synsätt med kapitalistiska värderingar.” Den inte omotiverade kritiken mot utnämningen låter han avfärda med att han ”blivit dömd av den socialistiska pr-apparaten” och att ingenting hänt i den svenska socialismen sedan de mörka 70-talsdagarna.” Han tycker vidare att allt har stått stilla sedan man hyllade ”sosselegender” som Bresjnev och Pol Pot. ”Jag är fri och liberal”, utropar han. ”Leve alliansen!”

 

Som synes ytterligare ett exempel på hur landets borgerliga allians spetsar sin redan framgångsrika politik med att omge sig med ytterst kompetenta och omdömesgilla medarbetare……Medhåll! Bättre hade varit att utse en gammal socialdemokrat, varför inte Bo Ringholm?


Bengt Silfverstrand: Nej, det tycker jag inte. Men efterstom du tydligen föredrar socialdemokrater, så skulle Bengt Göransson vara väl kvalificerad för uppgiften.
Du skrev:
"Johan Stael von Holstein" vilket retar dig.

Ditt efternamn "Silfverstrand" låter och stavas helt otroligt högerborgligt.

Var det en gruvarbetere som antog detta namn?


Bengt Silfverstrand: Ingalunda. Hans namn retar mig inte det minsta. Däremot lämnar hans dåliga omdöme en hel del övrigt att önska.

Vad beträffar mitt eget namn så var det värre än så. Det var en präst som antog mitt efternamn.....
Stolle stavas inte med tre l som det står i rubriken.


Bengt Silfverstrand: Tack för påpekandet. Men det ändrar inte på omdömet att karl är just en STOLLE!
Man upphör aldrig att förvånas. Min erfarenhet av Kulturrådet som tidigare kulturansvarig på LO har varit att det har varit en kompetent och kunnig styrelse även om jag inte alltid har hållt med om allt. Men nu liknar det mer en lekstuga dör kulturministern är mer mån om att kommersialisera kulturpolitiken och öka inflytandet för exempelvis Bonnierskoncerenen.

Kulturen och målen med delaktighet och möjlighet för fler att ta del av kulturlivet har offrats för kommersiella intyressen och de stora instutionerna i Stockholm. Ex på detta är behandlingen av Kultur i arbetslivet, En bok för alla och som ett tecken i skyn blir nu Johan Stael von Holstein utnämnd att sitta i kulturrådet styrelse. Kulturskymning ja, kommersialisering och snävt Stockholmsperspektiv ja. men vad är att vänta av en kulturminister som verkar ha Bonniersgrimma på sig.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så. Och det dåliga omdöme som präglar von Holstein överträffas bara av dem som utsett honom.
Den intressanta frågan är väl egentligen vilket existensberättigande icke-kommersiell kultur har. Varför ska jag som skattebetalare subventionera kultur som jag överhuvudtaget inte är intresserad av? Här kan Staël von Holstein förhoppningsvis bidra med att kraftigt skära ned på kulturrådets verksamhet för att bana väg för dess nedläggande.


Bengt Silfverstrand: Tack för erkännandet. Att von Holstein utsetts i akt och mening att kultur ska vara förbehållen bara dem som har råd att betala skulle inte ens Fredrik Reinfeldt vågat tillstå.
Du har på ett utmärkt sätt pekat på det hyckleri som finns i borgarnas så kallade nya utnämningspolitik.

När den socialdemokratiska regeringen tillträder i oktober månad 2010, så förutsätter jag att vi utnämner välkvalificerade socialdemokrater på olika poster. För vi kan ju inte ha borgare till att genomföra socialdemokratisk politik.

Vi socialdemokrater ska stå för vår utnämningspolitik.


Bengt Silfverstrand: Hej Torbjörn,

Ja, det finns sannerligen ingen anledning att sätta sitt ljus under skäppan nästa gång det blir aktuellt för en s-regering att utse folk till olika poster i samhällets tjänst. Men skillnaden gentemot nuläget ska givetvis vara att de självklart s-märkta företrädarna ska vara kvalificerade för uppgiften.
Det här kan ju vara det roligaste sedan dom ville ha E-type till något skönhetsråd för Stockholm Stad.

von Holstein är en klåpare av hög rang. Den enda vettige ifrån IT-eran är ju faktiskt, sossen, Jonas Birgersson.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM