TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det finns dom som nedvärderar vår svenska sjukdomsmodell, som har mage att påstå att den är både dyr och ineffektiv. Krönikörer som hyser den uppfattningen, och det finns tyvärr även en och annan s-bloggare som tillhör den kategorin, rekommenderas varmt och skyndsamt att läsa ”Peter Rosts” bestseller – ”Sjuka pengar” – En svensk insider skakar läkemedelsindustrin.

 

Den svenske läkaren Peter Rrost var vice vd för Pfizer, världens största läkemedelsbolag, då han slog larm om mutor, korruption och organiserad brottslighet i läkemedelsbranschen. Flera av processerna pågår fortfarande och Rost har bl a vittnat inför den amerikanska kongressen.
Läkemedelsindustrin är en gigantisk profitmaskin. Globalt tjänar branschen – Big Pharma – ofattbara 500 miljarder dollar, årligen. För att öka vinsterna skyr läkemedelsindustrin inga medel. I ”Sjuka pengar” jämförs Big Pharma med The Mob, den organiserade brottsligheten.

 

Boken är en katalog över hur bolagen skyddar sina vinster med oetiska och olagliga metoder. De motarbetar parallellimport av billigare läkemedel. De mutar läkare med kickbacks och fantasifulla konsultarvoden. Extremt dyra läkemedel, som t ex det av Pharmacia utvecklade tillväxthormonet Genotropin, marknadsförs och säljs illegalt för att ”stoppa åldrandet.”

 

I förordet skriver Arne Melander, professor vid Lunds Universitet, leg. Läkare och klinisk farmakolog bl.a följande: ”Läkemedel har bidragit till ökad överlevnad och bättre livskvalitet genom bot eller lindring av många svåra sjukdomar och deras komplikationer och de har möjliggjort kirurgiska och andra ingrepp hos patientgrupper som förr inte kunde få någon medicinsk hjälp. Samtidigt finns emellertid många exempel på läkemedel med verksam eller obefintlig praktisk nytta, och det finns även läkemedel som medfört större risker än nytta men som trots detta marknadsförts under lång tid med svåra skador och lidanden som följd. Detta, liksom annan överanvändning av läkemedel, är negativa konsekvenser av kravet att maximera vinsten, vilket genererar excessiv marknadsföring och befrämjar ekonomiska oegentligheter.”

 

Och ändå finns det alltså de som tror att det amerikanska sjukvårdssystemet är bäst i världen och att privatisering och marknadsstyrning är vägen till en bra sjukvård. Sanningen är att det är det bästa systemet för läkemedelsföretagen som kan låta en del av konsumenterna betala de högsta priserna i världen. Och det är ett bra system för sjukhus, försäkringsbolag och andra som levererar sjukvårdstjänster. Men det är inte ett bra system för de amerikanska medborgarna.

 

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen – min anm.) lägger amerikanerna ner ungefär dubbelt så mycket pengar per person på sjukvård som kanadensare, japaner och européer. Ändå är den förväntade livslängden kortare i USA och spädbarns- och barnadödligheten förhållandevis högre än i Kanada, Japan och samtliga västeuropeiska länder utom Portugal.
Fusk med internprissättning och andra oegentligheter är enligt Peter Rost något som är mycket vanligt förekommande i läkemedelsbranschen och att även Sverige sannolikt är drabbat, ”
men har inte resurser och kunnande att granska den här typen av kriminalitet. Det är lättare att jaga snickare och egenföretagare i Svedala än att ge sig på multinationella företag som blåser svenskarna på miljarder.”

 

Ändå ser Rost en hoppets strimma vid horisonten. Han gör det genom att citera Abraham Lincoln, som en gång yttrade: ”Man kan lura än alla människor under en tid, men man kan inte lura alla, alltid……..

PS. Peter Rost har efter succén med ”Sjuka Pengar” även kommit ut med en deckare – ”Vargflocken” som bygger på ett autentiskt fall med CIA:s inblandning i den amerikanske läkemedelsindustrin och olagliga medicinska tester. Även den rekommenderas varmt till läsning.” DSPeter Rost avslöjade oegentligheterna hos Pfizer eftersom "whistleblower act" skulle skydda hans anställning och framtida inkomst, inte för att han var någon messias som ville städa upp i läkemedelsträsket. Nu har han axlat manteln som sanningssägare eftersom, det ger honom mycket goodwill, men till en början var det rent egoistiska skäl. Har du läst boken borde det framgå ganska tydligt.


Bengt Silfverstrand: Det vet jag väl. Men det förringar inte på något sätt prestationen och modet att våga utmana hela den nyliberala sjukvårdsbluffen och riva ner penningguden från dess piedestal.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM