TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I stället för teoretiskt svammel om jämlikhet som frihetens fiende kan det vara på sin plats att
se hur praktikens kvinnor och män ser på begreppet välfärd.

 

Tvåhundra kommunalanställda var för kort tid sedan samlade till ”Välfärdsrådslag” på Backagården i Höör i Skåne. Sammanställningen av de synpunkter man kom fram till i rådslagsarbetet är mycket intressanta och ger en synnerligen god grund för socialdemokratin att bygga upp ett kraftfullt politiskt ”Välfärdsfundament.”
Här några axplock från rådslagssammanfattningen:

Område 1 – Vad är en god välfärd för dig?
• Välfärdspolitiken lever inte upp till våra förväntningar och mål Klassklyftorna ökar.
• Välfärden skall vara offentlig. Större satsningar på skolan och vården.
• Höja statusen på välfärdsjobben.
• Pensionssystemet bör ses över, för låglönegrupperna

 

Område 2 – Hur skall välfärden betalas i framtiden?
• Betalas genom skatten, solidariskt efter förmåga
• Hela kroppen skall räknas med i högkostnadsskyddet
• Samordna de olika försäkringssystemen så att ingen hamnar mellan stolarna

 

Område 3 – Hur förenar vi ökade krav på inflytande och valfrihet med en jämlik välfärd?
• Generell välfärd. Lika välfärd för alla. Individuella lösningar är ett klart hot mot
generell välfärd.
• Det är viktigt vem som utför vård och omsorg – den skall vara i offentlig regi. Det utestluer andra driftsformer, där personal beläggs med munkavel.
• Det får inte vara vinstdrivande skolor/vård.
• Tillgång till välfärdstjänsterna efter behov. Pengarna får inte styra.

 

Område 6 – Omfattar den generella välfärden alla?
• Inga privata vinstintressen
• Vi måste vara tydliga med att visa att välfärdstjänsterna är för alla och har en hög kvalitet som finansieras gemensamt genom skatten. Satsa lika mycket på att stoppa skattefusket som att sätta fast dem som fuskar med socialförsäkringar.
• Bygg fler bostäder, hyresrätter i mindre storlekar 1:or och 2:or så att ungdomarna kan flytta hemifrån.
• Vårdnadsbidrag tror vi blir förödande för barnomsorgen.

 

Några reflexioner hämtade direkt från vardagens välfärdsarbetare rensade från allt teoretiskt finsnickeri. Och det är ur denna vardag som socialdemokratin måste formulera sitt alternativ till den borgerliga alliansens politik för dem som redan har och som nu berikas ännu mer.Du skrev:
"* Tillgång till välfärdstjänsterna efter behov. Pengarna får inte styra."

Vem betalar obegränsat i Möganäs och (S)(V)iken?

Du bör ju ha en av de högsta politikervederlagen i trakten som varit så trogen och fortfarande inte kan slappna av.Bengt Silfverstrand: Jag återger ograverat de uppfattningar som en representativ skara välfärdsarbetare framförde på en konferens i Skåne. Och jag delar deras uppfattning. Tillgång till sjukvård m m ska bygga på de faktiska behoven inte på plånbokens tjocklek. Detta är viktigare än stora skattesänkningar för redan välbärgade.

Saken har inte ett dugg med "politikervederlag" att göra. Ersättningarna i fråga bygger på intjänade pensionspengar och så länge jag var heltidspolitiker i Höganäs reducerades vederlaget med vad jag tjänade som oppositionsråd.

Och beträffande "avslappnandet" så är jag fortfarande politiker, om än på "fritid".
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM